Документ z0994-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.03.2018, підстава - z0182-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 157 від 26.01.2018}

МЕДИЧНА КАРТА
студента

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 994/23526

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025-3/о «Медична карта студента № __ »

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 025-3/о «Медична карта студента № ___ » (далі - форма № 025-3/о).

2. Форма № 025-3/о заповнюється лікарями закладів охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу студентам, включно з студентськими поліклініками, в яких обслуговуються студенти навчальних закладів різних рівнів акредитації, при наданні медичної допомоги та профілактичних оглядах.

3. Форма № 025-3/о заповнюється на кожного студента при проведенні першого профілактичного огляду в навчальному закладі або при першому звертанні у вищезазначені заклади охорони здоров’я за медичною допомогою.

4. Форма № 025-3/о зберігається в реєстратурі за типами навчальних закладів окремо.

5. На титульному аркуші форми № 025-3/о у пунктах 1–5 записуються: найменування навчального закладу, інформація щодо факультету, спеціальності, курсу, групи студента, який звернувся за допомогою.

6. У пунктах 6-8 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та місце проживання студента згідно з паспортними даними.

7. У пункті 9 відмічається, звідки студент прибув на навчання: з цього міста, з іншого міста чи з сільської місцевості, із зазначенням найменування населеного пункту, області та країни (для іноземних студентів).

8. Пункт 10 включає інформацію щодо диспансерного нагляду. У випадку взяття студента на облік зазначаються дата та захворювання, з приводу якого встановлений диспансерний нагляд. При знятті з обліку проставляється дата і вказується причина зняття.

Хворий може перебувати під диспансерним наглядом з приводу одного і того самого захворювання у декількох спеціалістів (наприклад, з приводу виразкової хвороби шлунка, хронічного холециститу у терапевта і хірурга). У такому випадку в пункті 10 захворювання відмічається один раз лікарем-спеціалістом, який перший взяв хворого під диспансерний нагляд.

Якщо хворий спостерігається з приводу декількох етіологічно не пов’язаних між собою захворювань у одного або декількох спеціалістів, то кожне з них записується окремо.

9. У пункті 11 описується сімейний анамнез студента (захворювання батька, матері, братів і сестер).

10. Пункти 12-18 включають інформацію про перенесені захворювання  студента (туберкульоз, вірусні гепатити, ревматизм, захворювання органів дихання, системи кровообігу, травлення, сечостатевих органів, нервової системи та інші) з відміткою, в якому році.

11. У пунктах 19, 20 вказуються перенесені травми тулуба, кінцівок, голови із зазначенням, в якому віці.

12. У пункт 21 у календарній послідовності вносяться відомості щодо виявлених захворювань. Цей розділ включає інформацію про захворювання, які виявлені під час профілактичних оглядів і при звертанні за медичною допомогою, у тому числі під час звернень, зареєстрованих у формі первинної облікової документації № 095/о «Довідка №__ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І–IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974. Захворювання, що виявлені вперше в житті, відмічаються знаком «+» (плюс), раніше виявлені захворювання - знаком «–» (мінус). Усі гострі захворювання: грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, ангіна, пневмонії, травми реєструються лише зі знаком «+» ( плюс).

13. У пункті 22 записується інформація щодо стаціонарного лікування студента: порядковий номер, число, місяць і рік госпіталізації, діагноз при  направленні в стаціонар, діагноз при виписці (заключний), відмічаються проведені хірургічні втручання із зазначенням найменування операції, кількість днів перебування у стаціонарі.

14. У пункт 23 вписуються поточні спостереження при зверненні студента з приводу захворювання чи проведення профілактичного огляду у заклад охорони здоров’я, який надає амбулаторно-поліклінічну допомогу. Проставляється дата відвідування із відміткою: амбулаторно чи вдома, зазначаються скарги хворого, діагноз і призначення, підписи лікарів та консультантів, відмітка про видачу довідки про непрацездатність.

15. У формі № 025-3/о передбачені окремі аркуші для зазначення результатів профілактичних оглядів, які проводяться за період навчання.

У пункт 24 вносяться дані профілактичних оглядів за соматометричними та фізіометричними показниками: зріст, вага, окружність грудної клітки, спірометрія, динамометрія, проведення функціональних проб при присіданні, екскурсія грудної клітки та інші обстеження.

16. Пункт 25 включає інформацію про профілактичні огляди за органами та системами. Лікар-терапевт описує скарги, стан шкіри і слизових оболонок, оцінює жировідкладення, розвиток мускулатури, стан органів дихання, органів кровообігу, органів травлення, сечостатевих органів, записує результати лабораторних досліджень, діагноз, рекомендації, проставляє своє прізвище і підпис.

У підпункти 25.1–25.5 пункту 25 лікарі-спеціалісти (невропатологи, хірурги, офтальмологи, отоларингологи, стоматологи) вносять інформацію щодо стану здоров’я студента із зазначенням діагнозу, рекомендацій та засвідчують записи своїми підписами.

17. У пункті 26 дається оцінка стану здоров’я студента: записуються дані щодо фізичного розвитку, визначається фізкультурна група (основна, підготовча, спеціальна), зазначається статевий розвиток, вказуються виявлені хвороби, вписуються призначення та рекомендації. Висновок із зазначенням прізвища підписується лікарем-терапевтом.

18. Пункт 27 заповнюється у випадку, коли студент використовує академічну відпустку, при цьому зазначається її причина.

19. У пунктах 28, 29 записуються дані флюорографічного та  рентгенологічного досліджень із вказівкою дати, назви органа, який обстежується, та результатів, які засвідчуються підписом лікаря-рентгенолога.

20. У пункти 30, 31 вносяться дані щодо вакцинацій, ревакцинацій поточного нагляду та вакцинацій за епідпоказаннями із зазначенням дати, дози і серії вакцини.

21. Після закінчення студентом навчального закладу форма № 025-3/о здається в архів.

22. У разі ведення форми № 025-3/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

23. Строк зберігання форми № 025-3/о - 5 років.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору