Документ z0994-06, перша редакція — Прийняття від 24.07.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.07.2006 N 427
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2006 р.
за N 994/12868

Про внесення змін до наказу Державної
податкової адміністрації України
від 19.02.98 N 80 "Про затвердження Інструкції
про порядок обліку платників податків"
та інших нормативно-правових актів

З метою приведення у відповідність до Законів України від
22.02.2006 N 3456-IV ( 3456-15 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" та від 16.03.2006 N 3575-IV
( 3575-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", а також
урегулювання окремих питань обліку платників податків
Н А К А З У Ю:
1. У заголовку та пункті 1 наказу Державної податкової
адміністрації України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.98 за
N 172/2612 (із змінами), слова "Інструкція про порядок обліку
платників податків" у всіх відмінках замінити словами "Порядок
обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)" у
відповідних відмінках.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обліку
платників податків, затвердженої наказом Державної податкової
адміністрації України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за
N 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації
України від 17.11.98 N 552 ( z0791-98 ) (із змінами), що
додаються.
3. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників
податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 01.03.2000 N 79 ( z0208-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за
N 208/4429 (із змінами), що додаються ( z0995-06 ).
4. Затвердити Зміни до Порядку присвоєння реєстраційних
(облікових) номерів платників податків, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 N 380
( z0540-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.09.98 за N 540/2980 (із змінами), що додаються ( z0996-06 ).
5. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації та
обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників
податку на прибуток, затвердженого наказом Державної податкової
адміністрації України від 12.08.97 N 293 ( z0331-97 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.97 за
N 331/2135 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації
України від 16.01.98 N 23 ( z0063-98 ) (із змінами), що додаються
( z0997-06 ).
6. В останньому абзаці пункту 5.8 розділу 5 Порядку
направлення органами державної податкової служби України
податкових вимог платникам податків, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України від 03.07.2001 N 266
( z0595-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.07.2001 за N 595/5786 (із змінами), слова "Інструкції про
порядок обліку платників податків, затвердженої наказом Державної
податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80 та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.03.98 за
N 172/2612 (із змінами і доповненнями)" замінити словами "Порядку
обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів),
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16.03.98 за N 172/2612 (у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 N 552
( z0791-98 ) (із змінами)".
7. Установити, що цей наказ набирає чинності одночасно з
набранням чинності Законом України від 22.02.2006 N 3456-IV
( 3456-15 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України", крім пункту 3 цього наказу та пунктів 6, 11, 13, 20, 27
затверджених пунктом 2 цього наказу Змін до Інструкції про порядок
обліку платників податків, які набирають чинності одночасно з
набранням чинності Законом України від 16.03.2006 N 3575-IV
( 3575-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
8. Управлінню реєстрації та обліку платників податків
(Калєніченко Н.Г.) подати цей наказ до Міністерства юстиції
України на державну реєстрацію.
9. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Управлінню
фінансового забезпечення (Юрченко К.Г.) забезпечити в межах
затверджених кошторисних призначень фінансування витрат,
пов'язаних з надсиланням платникам податків довідок про взяття на
облік.
10. Департаменту інформатизації процесів оподаткування
(Шаров І.Б.), Управлінню реєстрації та обліку платників податків
(Калєніченко Н.Г.) забезпечити приведення функціонуючого
програмного забезпечення у відповідність до цього наказу в порядку
та терміни, визначені для створення інформаційних систем.
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Голови Ревуна В.І.
Голова О.І.Кірєєв
ПОГОДЖЕНО:  
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  К.Ващенко
Міністр фінансів України  В.М.Пинзеник
Голова Державного комітету
статистики України  О.Г.Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.07.2006 N 427
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2006 р.
за N 994/12868

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок обліку
платників податків
( z0172-98 )

1. Заголовок Інструкції викласти у такій редакції: "Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових
платежів)".
2. У преамбулі слова "Ця Інструкція розроблена відповідно до
Закону України" замінити словами "Цей Порядок розроблений
відповідно до Законів України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 )".
3. У пункті 3.2 розділу 3: 3.1. Речення друге абзацу першого викласти у такій редакції: "Процедури та умови обміну відомостями (повідомленнями) про
здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з
обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців визначені
Порядком взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та
використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Державної податкової адміністрації України,
Державного комітету статистики України від 07.12.2005
N 121/560/406 ( z1523-05 ), постановою правління Пенсійного фонду
України від 07.12.2005 N 23-3 ( za523-05 ), постановою правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття від 07.12.2005 N 368 ( zb523-05 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2005 за
N 1523/11803".
3.2. Підпункти "а" та "б" виключити.
4. У пункті 3.3 розділу 3 слова "відповідних органів
державної реєстрації та органів статистики з обов'язковим
складанням актів звірок" замінити словами "інформаційної бази
Єдиного державного реєстру".
5. Розділ 3 доповнити пунктами 3.5-3.7 такого змісту: "3.5. Місцем обліку платників податків є відповідний орган
державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням
юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) чи
зареєстрованим місцем проживання (здійснення діяльності)
самозайнятої особи, якщо інше не передбачене цим Порядком. 3.5.1. У разі, якщо платник податків здійснює господарську
діяльність через виробничі та функціональні структурні підрозділи,
які знаходяться на території іншої адміністративно-територіальної
одиниці, ніж місцезнаходження платника податків, Державна
податкова адміністрація України відповідно до інформації за
отриманими ліцензіями (торговими патентами, дозволами) може
прийняти рішення щодо ведення обліку такого платника податків за
місцем знаходження таких структурних підрозділів. Таке рішення приймається Державною податковою адміністрацією
України за поданням органу державної податкової служби за
зареєстрованим місцезнаходженням платника податку чи
місцезнаходженням зазначених структурних підрозділів. Про прийняте рішення направляється повідомлення платнику
податків згідно із пунктом 8.11 цього Порядку за зареєстрованим
місцезнаходженням. 3.5.2. У разі ліквідації чи реорганізації органу державної
податкової служби, адміністративно-територіальної реформи, зміни
меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних
від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких
змінюється орган державної податкової служби, що відповідає місцю
обліку платника податків, здійснюється зняття з обліку платника
податку в одному органі державної податкової служби та взяття на
облік у іншому відповідному органі державної податкової служби. У
таких випадках перелік платників податків, стосовно яких
змінюється місце обліку, затверджується відповідною державною
податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі. Документи, видані платнику податків ліквідованим чи
реорганізованим органом державної податкової служби, залишаються
чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що
вказуються у таких документах, якщо інше не передбачене
нормативно-правовими актами, що регулюють порядок видачі таких
документів.
3.6. Фінансові установи відкривають рахунки платникам
податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови
пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в
органі державної податкової служби. Фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про
відкриття або закриття рахунка платника податків і зборів
(обов'язкових платежів) - юридичної особи, у тому числі відкритого
через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи
до органу державної податкової служби, в якому обліковується
платник податків, у триденний строк з дня відкриття/закриття
рахунків (включаючи день відкриття/закриття).
3.7. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у
паперовому або електронному вигляді. Сторінки в журналах повинні мати наскрізну нумерацію, номери
сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша. Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути
прошнурованим та скріпленим печаткою органу державної податкової
служби. Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного
забезпечення, встановленого Державною податковою адміністрацією
України, з обов'язковим друкуванням та збереженням друкованих
копій журналу в кінці кожного робочого дня, протягом якого
вносились нові записи до журналу. Кожна його копія за день
засвідчується підписом начальника підрозділу з обліку платників
податків та відповідною печаткою. Якщо заповнення окремих полів
існуючих записів електронного журналу проводиться не одночасно з
формуванням такого запису, до паперової копії журналу відповідні
записи вносяться вручну".
6. Абзац перший пункту 4.3 розділу 4 викласти в такій
редакції: "4.3. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі
державної податкової служби є надходження до цього органу
відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення
державної реєстрації юридичної особи".
7. У пункті 4.15 розділу 4 слова "протягом двох робочих днів
після надходження" замінити словами "не пізніше наступного
робочого дня з дня отримання".
8. Пункт 4.17 розділу 4 викласти у такій редакції: "4.17. Після взяття платника податків на облік орган
державної податкової служби формує довідку про взяття на облік
платника податків за формою N 4-ОПП (додаток 4). Така довідка
надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня
взяття на облік. Другий примірник чи копія довідки зберігається в
реєстраційній частині облікової справи платника податків з
поміткою "Копія до облікової справи".
9. Пункти 4.19, 4.20 розділу 4 викласти у такій редакції: "4.19. Повернення до органу податкової служби рекомендованого
листа з довідкою про взяття на облік платника податків за
ф. N 4-ОПП є підставою для проведення заходів щодо встановлення
місцезнаходження (місця проживання) платника податків згідно з
розділом 11 цього Порядку.
4.20. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного
реєстру встановлено, що юридична особа за даними Єдиного
державного реєстру має стан такої, що здійснює діяльність та при
цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному
органі державної податкової служби, то цим органом проводяться
заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного
реєстратора та постановки на облік такої юридичної особи згідно з
цим Порядком. У такому самому порядку здійснюється взяття на облік і
відокремлених підрозділів юридичних осіб, виявлених за
результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру".
10. Пункти 4.25, 4.26 розділу 4 викласти в такій редакції: "4.25. Узяття на облік платника податків за новим місцем
обліку здійснюється органом державної податкової служби протягом
двох робочих днів після прийняття рішення про виключення такого
платника податків з категорії великих або про зміну місця його
обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2
пункту 3.5 цього Порядку. До органу державної податкової служби за новим місцем обліку
платника податків орган державної податкової служби, у якому
платник податків перебував на обліку, передає протягом одного
робочого дня після прийняття відповідного рішення про виключення
його з категорії великих платників або про зміну місця обліку
платника податків документи, передбачені пунктом 8.11 цього
Порядку. Дані про зняття з обліку та взяття на облік платників
податків, стосовно яких змінилося місце їх обліку, заносяться до
журналів за формами N 6-ОПП (додаток 6) і N 2-ОПП або N 7-ОПП
(додатки 2, 7), а також до відповідних рівнів Єдиного банку даних
юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб.
4.26. Перелік взятих на облік платників податків, що
виключені з категорії великих або стосовно яких змінилося місце їх
обліку, не пізніше наступного дня після взяття їх на облік
передається до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб
(фізичних осіб) для подальшого контролю за поданням ними
податкових декларацій, розрахунків, звітів та сплатою податків,
зборів (обов'язкових платежів)".
11. В абзаці першому пункту 5.1 розділу 5 слова "повідомлення
державного реєстратора про проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру та" виключити.
12. У пункті 5.4 розділу 5 слова "протягом двох робочих днів
після надходження" замінити словами "не пізніше наступного
робочого дня з дня отримання".
13. Пункти 5.5 та 5.6 розділу 5 викласти в такій редакції: "5.5. Фізичні особи-підприємці, які через свої релігійні або
інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційних
номерів, мають у паспортах відмітки про право здійснювати платежі
без ідентифікаційного номера та стосовно яких замість
ідентифікаційного номера до Єдиного державного реєстру і свідоцтва
про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця внесено серію
та номер паспорта, після взяття на облік обліковуються в органах
державної податкової служби за серією та номером паспорта. В усіх
документах, передбачених цим Порядком, стосовно таких фізичних
осіб - підприємців замість ідентифікаційних номерів ДРФО
вказуються серії та номери паспортів осіб, які внесені до Єдиного
державного реєстру.
5.6. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного
реєстру встановлено, що фізична особа - підприємець має стан
такої, що здійснює діяльність та не перебуває на обліку або знята
з обліку у відповідному органі державної податкової служби, то цим
органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей
від державного реєстратора та постановки на облік такої фізичної
особи - підприємця згідно із цим Порядком".
14. В абзаці другому підпункту 8.1.1 та абзаці другому
підпункту 8.1.2 пункту 8.1 розділу 8 слова "про зняття з обліку"
замінити словами "про припинення".
15. Пункти 8.3 та 8.4 розділу 8 викласти в такій редакції: "8.3. У разі отримання органом державної податкової служби
документів (відомостей), визначених пунктом 8.2 цього Порядку,
підрозділи з обліку платників податків протягом двох робочих днів
після їх отримання формують по кожному платнику податків обхідний
лист та інформують про це відповідні структурні підрозділи такого
органу державної податкової служби та органи державної податкової
служби, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих
податків або в яких перебувають на обліку його відокремлені
підрозділи. Відповідно до своїх повноважень такі підрозділи
(органи) проводять відповідні заходи у зв'язку з припиненням
платника податків. За результатами таких заходів після проведення
документальної перевірки та спливу законодавчо встановлених
строків сплати узгоджених податкових зобов'язань такого платника
податків відповідальні працівники таких підрозділів (органів)
підписують обхідний лист або готують відповідний висновок.
Висновки та підписаний всіма структурними підрозділами органу
державної податкової служби обхідний лист зберігаються у
реєстраційній частині облікової справи платника податків. Обхідний
лист не підлягає видачі платникам податків. 8.3.1. Якщо платником податків подавалась заява за формою
N 8-ОПП, то після проведеної перевірки платника податків та його
відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених
строків сплати узгоджених податкових зобов'язань такого платника
податків та його відокремлених підрозділів у разі встановлення
факту відсутності заборгованості платника податків та його
відокремлених підрозділів перед Державним бюджетом України та
місцевими бюджетами з податків, зборів (обов'язкових платежів),
які контролюються органами державної податкової служби, підрозділ
обліку та звітності органу державної податкової служби складає
довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах
(обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП (додаток 16) та передає
її до підрозділу обліку платників податків для направлення
відповідальній особі платника податків за умови виконання таких
вимог: наявності повідомлень від фінансових установ про закриття
всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих
через відокремлені підрозділи; повернення до органу державної податкової служби оригіналів
документів, що видані платнику податків та його відокремленим
підрозділам (свідоцтва, патенти, довідки за формою N 4-ОПП, інші
довідки тощо) і підлягають поверненню відповідно до законодавства,
а також засвідчені копії цих документів, якщо такі видавались та
підлягають поверненню до органу державної податкової служби. Така довідка направляється відповідальній особі платника
податків за поштовою адресою, указаною у заяві за формою N 8-ОПП.
За зверненням комісії з припинення (ліквідаційної комісії),
ліквідатора, платника податків (фізичної особи), іншої особи, яку
за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про
припинення) призначено відповідальною за проведення процедур
припинення платника податків, довідка за формою N 22-ОПП може бути
видана такій особі безпосередньо в органі державної податкової
служби, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем
реєстрації довідки в органі державної податкової служби. Після
закінчення триденного строку довідка направляється поштою. 8.3.2. Платникам податків, для яких законом установлені
особливості їх державної реєстрації та які не включаються до
Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або
нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для
проведення реєстрації припинення платника податків вимагається
довідка про зняття з обліку платника податків, замість довідки за
формою N 22-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника
податків за формою N 12-ОПП (додаток 12). З моменту видачі довідки
за формою N 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з
обліку в органі державної податкової служби за умови реєстрації
його припинення відповідно до законодавства або внесення запису
про припинення до відповідного державного реєстру. 8.3.3. У разі закриття відокремленого підрозділу - платника
податків другий примірник довідки за формою N 12-ОПП або за формою
N 22-ОПП надсилається до органу державної податкової служби, де
перебуває на обліку юридична особа. 8.3.4. Дані про видачу довідки за формою N 12-ОПП або за
формою N 22-ОПП фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП, а відмітки
про її видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до
районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру
фізичних осіб. Копії довідок за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП
зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників
податків. 8.3.5. Довідки за формою N 22-ОПП та довідки за формою
N 12-ОПП є дійсними протягом тридцяти календарних днів від дня їх
реєстрації в органі державної податкової служби. 8.3.6. Після завершення строку дії довідки за формою N 12-ОПП
або за формою N 22-ОПП повторна довідка видається органом
державної податкової служби протягом місяця від дня отримання
звернення платника податків про заміну довідки у такому самому
порядку, як і попередня довідка. У разі звернення платника податків щодо видачі повторної
довідки за рішенням керівника органу державної податкової служби
може бути призначена позапланова перевірка за період, що пройшов
від дати закінчення попередньої перевірки.
8.4. Щодо платників податків, державна реєстрація припинення
яких здійснюється згідно з Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), підставою для зняття їх з обліку в органах державної
податкової служби є надходження від державного реєстратора
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру, внесеного на
підставі реєстраційної картки, на проведення державної реєстрації
припинення чи рішення суду. Щодо платників податків, для яких законом установлені
особливості їх державної реєстрації та які не включаються до
Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб
уноситься запис про припинення на підставі відповідних відомостей
(інформації) від реєструючого органу чи з ЄДРПОУ. Якщо після припинення платника податків залишились
незакритими його рахунки у фінансових установах, орган державної
податкової служби доводить до відома цих установ таку інформацію,
повідомляючи їм відомості про уповноважений орган, який прийняв
таке рішення, дату та, за наявності, номер відповідного рішення
або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про
дату зняття з обліку платника податків в органі державної
податкової служби. Відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника
податків фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП, уводяться до
районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру
фізичних осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини)
таких платників здаються до архіву органу державної податкової
служби по закінченні звітного року".
16. Пункт 8.7 розділу 8 викласти в такій редакції: "8.7. Якщо після проведення перевірки та спливу законодавчо
визначених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань
платника податків, який реорганізовується, встановлено відсутність
податкових зобов'язань та/або податкового боргу, план
реорганізації такого платника податків з органом державної
податкової служби не узгоджується, підрозділ обліку та звітності
складає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах
(обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП (додаток 16) і передає
її підрозділу обліку платників податків для надання платнику
податків за умови виконання платником податків вимог, передбачених
цією Інструкцією для випадків ліквідації платників податків. Платник податків, який реорганізовується та має податкові
зобов'язання та/або податковий борг, після розміщення у визначених
законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення
про реорганізацію подає до органу державної податкової служби за
місцем свого обліку: заяву про припинення платника податків за формою N 8-ОПП
(додаток 8); копію рішення про реорганізацію; у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається
порядок розподілу податкових зобов'язань та/або податкового боргу
між іншими платниками податків - правонаступниками із зазначенням
видів податків, сум і часток податків, а також часток активів, що
передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими
визначені частки податків. План реорганізації має бути підписаний
уповноваженими особами платника податків, який реорганізується, та
уповноваженими особами платників податків - правонаступників.
Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством
порядку. Підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань
органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника
податків у взаємодії з іншими підрозділами та органами державної
податкової служби за місцем обліку правонаступників як платників
податків розглядає отримані документи у місячний строк від дня
отримання заяви за формою N 8-ОПП. За результатами такого розгляду
органом державної податкової служби приймається відповідне
рішення, яке доводиться до відома платника податків. 8.7.1. При врегулюванні податкової заборгованості або
податкового боргу платника податків, що здійснюється відповідно до
пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181), податковий
орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації або
відмову в узгодженні плану реорганізації. Рішення про відмову в
узгодженні плану реорганізації приймається у разі, коли за
висновками податкового органу така реорганізація може призвести до
неналежного виконання податкових зобов'язань платником податків,
який реорганізовується, або якщо розподіл податкових зобов'язань
та/або податкового боргу між правонаступниками не відповідає
вимогам Закону N 2181. У цьому випадку платник податків може погасити податковий
борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу
податкових зобов'язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам)
та повторно звернутись до органу державної податкової служби для
його узгодження. 8.7.2. При врегулюванні податкової заборгованості або
податкового боргу платника податків, активи якого передані у
податкову заставу, або того, хто скористався правом
реструктуризації податкового боргу, що здійснюється відповідно до
пункту 13.2 статті 13 Закону N 2181 ( 2181-14 ), орган державної
податкової служби за місцем обліку платника податків розглядає
надані платником податків документи та приймає рішення відповідно
до Закону N 2181. Після завершення всіх процедур, пов'язаних з розподілом,
передачею та забезпеченням податкового боргу і податкових
зобов'язань, орган державної податкової служби приймає рішення про
узгодження плану реорганізації платника податків. 8.7.3. У разі реорганізації платника податків шляхом злиття,
приєднання, перетворення до облікових справ правонаступників
долучаються облікові справи реорганізованих платників податків.
Якщо правонаступник перебуває на обліку в іншому органі державної
податкової служби, ніж реорганізований платник податків, після
завершення реорганізації та зняття його з обліку облікова справа
реорганізованого платника податків передається до органу державної
податкової служби, де перебуває на обліку правонаступник. 8.7.4. Податкові зобов'язання та/або податковий борг знятого
з обліку відокремленого підрозділу юридичної особи передаються до
карток юридичної особи. Облікова справа закритого відокремленого підрозділу юридичної
особи долучається до облікової справи такої юридичної особи. 8.7.5. Дані щодо стану розрахунків з бюджетом платника
податків, реорганізацію якого завершено, підрозділами обліку та
звітності розносяться до карток особових рахунків правонаступників
відповідно до Закону N 2181 ( 2181-14 ) згідно з узгодженим планом
реорганізації та з урахуванням вимог пункту 1.7 Інструкції про
порядок ведення органами державної податкової служби оперативного
обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких
здійснюється органами державної податкової служби України,
затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України
від 18.07.2005 N 276 ( z0843-05 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 02.08.2005 за N 843/11123".
17. В абзаці другому пункту 8.9 розділу 8 слова "про зняття з
обліку" замінити словами "про припинення".
18. Пункт 8.11 розділу 8 викласти в такій редакції: "8.11. Зняття з обліку платника податків у разі виключення
його з категорії великих або прийняття рішення про зміну місця
обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2
пункту 3.5 цього Порядку, здійснюється у такому порядку. Орган державної податкової служби, з якого переводиться
платник податків, передає до органу державної податкової служби за
новим місцем обліку платника податків такі документи: роздруковану облікову картку платника податків (повні
реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного банку даних
юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані про
контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді; облікову справу платника податків (реєстраційну та звітну
частини) разом з оригіналом повідомлення за формою N 15-ОПП
(додаток 14); особові картки платника податків за поточний рік в
електронному вигляді; довідку про недоїмку і переплату платника податків за станом
на дату зняття його з обліку; копію акта останньої документальної перевірки платника
податків; електронні копії податкових декларацій, розрахунків, звітів
платника податків за три звітні роки, включаючи поточний. Крім цього, орган державної податкової служби за попереднім
місцем обліку платника податків надсилає другий примірник
повідомлення за формою N 15-ОПП до платника податків, виключеного
з категорії великих або стосовно якого змінено місце його обліку.
Копії повідомлення за формою N 15-ОПП надсилаються до фінансових
установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків".
19. Пункт 11.4 розділу 11 доповнити абзацом третім такого
змісту: "Якщо запит щодо встановлення місцезнаходження платника
податків подається у зв'язку з поверненням до органу державної
податкової служби довідки про взяття на облік чи у зв'язку з
відсутністю платника податків на обліку у органах державної
податкової служби, до матеріалів, що передаються до підрозділу
податкової міліції, включаються: інформація про причини
направлення запиту, всі наявні відомості про платника податків
(код, назва, дата реєстрації (перереєстрації), відомі адресні
дані, відомості про відкриті/закриті рахунки, інформація про
засновників та відповідальних осіб тощо)".
20. Абзац другий пункту 11.5 розділу 11 викласти в такій
редакції: "Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено
відсутність платника податків за місцезнаходженням (місцем
проживання), то підрозділи з обліку платників податків до
відповідного державного реєстратора (органу державної реєстрації)
надсилають повідомлення про відсутність платника податків за
місцезнаходженням (місцем проживання) за формою N 18-ОПП
(додаток 17). Копія такого повідомлення підшивається до
реєстраційної частини облікової справи платника податків".
21. У тексті слова "ця Інструкція" у всіх відмінках замінити
словами "цей Порядок" у відповідних відмінках.
22. У додатку 2 (форма N 2-ОПП):
22.1. Назву графи 8 викласти у такій редакції: "Дата та спосіб видачі (направлення) довідки платнику
податків".
22.2. Пункт 8 викласти у такій редакції: "8 - дата видачі (направлення) довідки платнику податків та
спосіб направлення такої довідки згідно з пунктом 4.17 Порядку".
23. Викласти у новій редакції додаток 6 (форма N 6-ОПП),
додаток 7 (форма N 7-ОПП), додаток 8 (форма N 8-ОПП), що
додається.
24. Додаток 12 (форма N 12-ОПП) після рядка: "знятий з податкового обліку "___" _____________ 20__ р." доповнити абзацом такого змісту: "Довідка видана для проведення державної реєстрації
припинення платника податків та дійсна протягом тридцяти
календарних днів від дати її реєстрації".
25. Назву додатка 14 (форма N 15-ОПП) доповнити словами "або
про зміну місця обліку платника податків".
26. Доповнити додатком 16 (форма N 22-ОПП), що додається.
27. Доповнити додатком 17 (форма N 18-ОПП), що додається.
28. У всіх додатках слова "Інструкції про порядок обліку
платників податків" замінити словами "Порядку обліку платників
податків, зборів (обов'язкових платежів)".
Начальник Управління реєстрації
та обліку платників податків Н.Г.Калєніченко

Додаток 6
до Порядку обліку платників
податків, зборів
(обов'язкових платежів)
( z0172-98 )
Форма N 6-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв, повідомлень, інших
документів про припинення чи зняття
з обліку платників податків*

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код |Найменування|Вид, форма | Орган, | Дата та |Форма, дата | Особа, якій |Дата зняття| |з/п|ЄДРПОУ, | або | документа | що | номер |та вихідний | видано | з обліку, | | |номер з | прізвище, | щодо | прийняв| відповід-| номер | довідку |підстава та| | |ТРДПАУ, | ім'я, по |припинення |рішення,| ного | довідки за |(повідомлен- | дата | | | номер | батькові | (зняття з | дата та| запису |ф. N 12-ОПП,| ня), |припинення | | | ДРФО | платника |обліку) та | номер |в Єдиному | за | спосіб та | (у разі | | |платника| податків | дата його | рішення|державному|ф. N 22-ОПП | дата видачі |ліквідації | | |податків| | отримання | | реєстрі | або | документа, | або | | | | | (заява, | | |повідомлення|підпис такої |реорганіза-| | | | |повідомлен-| | | за |особи (у разі| ції) | | | | |ня, рішення| | |ф. N 11-ОПП,| отримання | | | | | | тощо) | | | за | документа | | | | | | | | |ф. N 15-ОПП | особисто) | | |---+--------+------------+-----------+--------+----------+------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Стосовно одного платника податків у цьому Журналі робиться
тільки один запис при отриманні першого з документів, які є
підставою для припинення платника податків або зняття з обліку
платника податків 1 - порядковий номер заповнення Журналу; 2 - код ЄДРПОУ, номер з ТРДПАУ, номер ДРФО платника податків; 3 - найменування або прізвище, ім'я, по батькові платника
податків; 4 - вид, форма документа щодо припинення (зняття з обліку) та
дата його отримання (заява, повідомлення, рішення тощо згідно з
пунктом 8.2 Порядку); 5 - найменування та інші реквізити органу, що прийняв рішення
про припинення (зняття з обліку), дата та номер рішення; 6 - дата та номер відповідного запису в Єдиному державному
реєстрі; 7 - форма, дата та вихідний номер довідки за ф. N 12-ОПП, за
ф. N 22-ОПП або повідомлення за ф. N 11-ОПП, за ф. N 15-ОПП; 8 - особа, якій видано довідку (повідомлення), спосіб та дата
видачі документа, підпис такої особи (у разі отримання документа
особисто), назва ДПІ при зміні місцезнаходження (місця проживання)
або місця обліку.

Додаток 7
до Порядку обліку платників
податків, зборів
(обов'язкових платежів)
( z0172-98 )
Форма N 7-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та повідомлень про взяття
на облік (перереєстрацію, реорганізацію,
унесення змін) платників податків
(для самозайнятих осіб)

------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Причини |Номер|П.І.Б. та| Дата |Дата виписки |Дата та спосіб|Приміт-| |з/п|отримання,| подання |ДРФО |категорія| взяття | довідки про | видачі | ка | | | вхідний | заяви чи | |платника |на облік| взяття на |(направлення) | | | | номер та |надходження| | | та | облік за | довідки | | | | назва |повідомлен-| | |внесення| ф. N 4-ОПП, | платнику | | | |документа | ня | | |даних до|реєстраційний| податків | | | | | | | |Реєстру |номер довідки| | | | | | | | |фізичних| | | | | | | | | | осіб | | | | |---+----------+-----------+-----+---------+--------+-------------+--------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 1 - порядковий номер заповнення Журналу; 2 - дата отримання, вхідний номер та назва документа; 3 - причини подання заяви чи надходження повідомлення; 4 - номер ДРФО; 5 - прізвище, ім'я, по батькові та категорія платника
(фізична особа - підприємець, приватний нотаріус, адвокат тощо); 6 - дата взяття на облік та внесення даних до Реєстру
фізичних осіб; 7 - дата виписки довідки про взяття на облік за ф. N 4-ОПП,
реєстраційний номер довідки; 8 - дата та спосіб видачі (направлення) довідки платнику
податків; 9 - примітка.

Додаток 8
до Порядку обліку платників
податків, зборів
(обов'язкових платежів)
( z0172-98 )
Форма N 8-ОПП

N ______ "___"________ 20__ року

ЗАЯВА
про припинення платника податків

до ______________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби, до якого подається
заява)
Цим повідомляється, що стосовно ------------------------------- платника податків | | | | | | | | | | | ------------------------------- код ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер
платника податків / номер ДРФО (потрібне підкреслити
_________________________________________________________________
(повна назва або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
_________________________________________________________________
місцезнаходження (місце проживання)
розпочаті/проведені процедури припинення
(ліквідації/реорганізації). ----------------------------------------------------------------- (непотрібне закреслити) (непотрібне закреслити)
Причина (підстава) для припинення діяльності (з посиланням на
пункт, статтю нормативно-правового акта):
------------------------------------------------------------------ | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення
(ліквідацію чи реорганізацію).
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
Назва документа, яким затверджене рішення, номер та дата
рішення.
------------------------------------------------------------------ | | | від "___"____________ 20__ року N _____________ | ------------------------------------------------------------------
До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців унесено запис
------------------------------------------------------------------ |про | |----------------------------------------------------------------| | | | "___"____________ 20__ року за N __________ | ------------------------------------------------------------------
У зв'язку з цим прошу провести заходи, визначені Порядком, та
видати (необхідне відмітити):
--- | | довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах | | (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП |-| | | довідку про зняття з обліку платника податків за формою | | N 12-ОПП згідно з | | | | ____________________________________________________________ | | (вказати пункт, статтю нормативно-правового акта) ---
Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії),
ліквідатор, платник податків (фізична особа), інша особа, яку за
даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про
припинення) призначено відповідальною за проведення процедур
припинення платника податків:
________________________________ _______________________________
(П.І.Б.) (посада)
_________________________________________________________________
(поштова адреса, телефон)
____________________________
(підпис)
М.П. (для фізичних осіб - за наявності)

Додаток 16
до Порядку обліку платників
податків, зборів
(обов'язкових платежів)
( z0172-98 )
Форма N 22-ОПП

N _______ "___"__________ 20__ року
(номер та дата реєстрації довідки)

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості по податках,
зборах (обов'язкових платежах)

_________________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби, в якому платник
податків перебуває на обліку)
повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення про _______________ ________________________________________________________________,
(ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою /потрібне вказати/)
про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців внесено запис "___"___________ 20__ року за
N ______,
------------------------------- платником податків | | | | | | | | | | | ------------------------------- (код ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер
платника податків / номер ДРФО /потрібне підкреслити/)
_________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження, місце проживання)
проведені остаточні розрахунки щодо податків і зборів
(обов'язкових платежів), які справляються до бюджетів та
державних цільових фондів та стосовно яких контролюючими органами
є органи державної податкової служби.
Станом на дату реєстрації цієї довідки у платника податків
відсутня заборгованість по податках, зборах (обов'язкових
платежах).
Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення
платника податків та дійсна протягом тридцяти календарних днів від
дати її реєстрації.
Керівник органу державної
податкової служби ____________ ___________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 17
до Порядку обліку платників
податків, зборів
(обов'язкових платежів)
( z0172-98 )
Форма N 18-ОПП

N _____ "___"__________ 20__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відсутність платника податків
за місцезнаходженням (місцем проживання)

_________________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби, у якому платник
податків перебуває на обліку)
------------------------------- повідомляє, що стосовно платника | | | | | | | | | | | податків | | | | | | | | | | | ------------------------------- код ЄДРПОУ / номер ДРФО (потрібне підкреслити)
_________________________________________________________________
(повна назва або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження, місце проживання)
проведено заходи щодо встановлення фактичного місцезнаходження
(місця проживання). За результатами проведених заходів
встановлено:
1) відсутність платника податків за зареєстрованим
місцезнаходженням (місцем проживання);
2) фактичне місцезнаходження (місце проживання) платника
податків або адреса, за якою здійснюється зв'язок _______________ _________________________________________________________________
(вказати слова "не встановлено" або конкретну адресу)
Повідомлення надсилається для проведення заходів згідно з
частиною восьмою статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
Керівник органу державної
податкової служби ____________ ___________________
(підпис) (П.І.Б.)
Начальник підрозділу з обліку
платників податків органу
державної податкової служби ____________ ___________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.вгору