Документ z0993-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.09.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.06.2018  № 652


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2018 р.
за № 993/32445

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 6 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» та пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою вдосконалення системи забезпечення рівного доступу до вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пунктах 1, 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74 «Про затвердження Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2017 року за № 490/30358, слова «вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» замінити словами «закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

2. Затвердити Зміни до Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2017 року за № 490/30358, що додаються.

3. Департаменту вищої освіти (Кретович С.С.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

Міністр

Л.М. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
15 червня 2018 року № 652


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2018 р.
за № 993/32445

ЗМІНИ
до Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

1. У заголовку слова «вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» замінити словами «закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

2. В абзаці першому пункту 2 слова «(із збереженням напряму підготовки, спеціальності)» замінити словами «(із збереженням спеціальності, спеціалізації)».

3. У пункті 4 слова «на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» замінити словами «що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

4. У тексті Порядку:

слова «вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» замінити словами «закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»;

слова «вищий навчальний заклад» в усіх відмінках замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідних відмінках.

В.о. директора
департаменту вищої освіти


С.С. Кретовичвгору