Документ z0988-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19


 
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
 
25.07.2011 N 250
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2011 р.
за N 988/19726
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }
 
Про внесення змін до Положення про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на переказування іноземної
валюти за межі України для оплати банківських металів
та проведення окремих валютних операцій

 
     Відповідно до вимог статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), розділів II, III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закону України від 07.04.2011 N 3205-VI ( 3205-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Унести до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 266 ( z0897-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2004 за N 897/9496 (зі змінами), такі зміни:
 
     1.1. У пункті 1.5 глави 1:
     абзац другий викласти в такій редакції:
     "сплати вступних або членських внесків у вигляді грошових коштів, що сплачуються як разові або періодичні внески для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб - нерезидентів: міжнародним міжурядовим організаціям без обмеження за сумами; іншим юридичним особам - нерезидентам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро в один календарний рік на користь однієї особи";
     абзац третій після слів "суб'єктам господарювання - резидентам у" доповнити словом "тендерах";
     після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
     "переказування коштів резидентом-гарантом (поручителем) нерезиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією (порукою) зобов'язань резидента-позичальника, передбачених відповідним кредитним договором (договором поруки) та умовами, на яких він зареєстрований Національним банком.
     Перерахунок суми в іноземній валюті, що має переказуватись, в євро здійснюється за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення переказування іноземної валюти за межі України".
     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий уважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим.
 
     1.2. У пункті 2.3 глави 2:
     підпункт "б" після слів "нотаріально засвідчені копії" доповнити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або";
     у підпункті "ґ" слова "умов проведення тендерів" виключити.
 
     2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.), Юридичному департаменту (Новіков В.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Колобова Ю.В.
 
     4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
 
 В.о. Голова                      Ю.В.Колобов вгору