Документ z0986-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.09.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2019  № 1341


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2019 р.
за № 986/33957

Про внесення змін до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі

Відповідно до пункту 6, пункту 11 частини першої статті 8, статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 березня 2016 року № 477, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 447/28577, що додаються.

2. Департаменту регулювання публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
МіністрС.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної аудиторської служби України

В.о. Голови Державного агентства з питань
електронного урядування України

В.о. Голови Державного агентства з питань
електронного урядування УкраїниЛ. Гаврилова


О. Вискуб


К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08 серпня 2019 року № 1341


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2019 р.
за № 986/33957

ЗМІНИ
до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі

1. У пункті 2:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

«автоматизоване робоче місце замовника / централізованої закупівельної організації (далі - ЦЗО) / учасника - електронний сервіс на авторизованих електронних майданчиках, який забезпечує створення, подання, обробку та оприлюднення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі, створення, подання і зміну інформації та документів для участі у процедурах закупівель, одержання інформації та повідомлень про закупівлі, подання скарг до органу оскарження, обмін інформацією між замовником та ЦЗО, одержання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу публічних закупівель в електронній системі закупівель через мережу Інтернет;»;

2) після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«автоматизоване робоче місце органів державного фінансового контролю - електронний сервіс на веб-порталі, який забезпечує реєстрацію працівників органу державного фінансового контролю, автоматичне розміщення, одержання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу закупівлі, користування системою автоматичних індикаторів ризиків та сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;».

У зв’язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим;

3) абзац шостий замінити вісьмома абзацами такого змісту:

«інформація про публічні закупівлі, яка формується в електронній системі закупівель (далі - інформація), а саме:

інформація про закупівлі, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон);

повідомлення, які надсилаються учасникам в електронній системі закупівель;

інформація та документи, що подаються замовниками до ЦЗО, для проведення в їх інтересах процедур закупівлі та закупівлі за рамковими угодами;

інформація та документи, що подаються для участі у процедурах закупівель;

інформація та документи, що створюються та подаються під час проведення моніторингу закупівлі;

звернення та скарги, що подаються через електронну систему закупівель;

рішення про прийняття скарги до розгляду, припинення розгляду скарги та про результати розгляду скарг, що розміщуються в електронній системі закупівель.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом чотирнадцятим;

4) в абзаці чотирнадцятому слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги».

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником/ЦЗО/учасником/органом оскарження / органами державного фінансового контролю шляхом заповнення електронних форм, реалізованих в електронній системі закупівель, з окремими полями та завантаження відповідних електронних документів через автоматизоване робоче місце замовника/ЦЗО/учасника/органу оскарження / органів державного фінансового контролю.

У разі якщо інформація, розміщена в електронній системі закупівель шляхом завантаження електронних документів, містить відомості, що відрізняються від тих, які розміщені шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, автентичною вважається інформація, розміщена шляхом заповнення електронних форм з окремими полями.

Оприлюднення інформації на веб-порталі здійснюється електронною системою закупівель автоматично.».

3. У пункті 4 слова «Замовник/учасник/орган оскарження» замінити словами «Замовник/ЦЗО/учасник/орган оскарження / органи державного фінансового контролю».

4. Абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

«5. Замовник/ЦЗО/орган оскарження / органи державного фінансового контролю самостійно та безоплатно розміщують/оприлюднюють інформацію про закупівлю.».

5. Пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У разі технічних збоїв під час унесення та/або заповнення інформації через автоматизовані робочі місця, які призводять до того, що інформація не розміщується або не оприлюднюється на веб-порталі чи в електронній системі закупівель, замовник/ЦЗО/учасник отримує технічну підтримку на авторизованому електронному майданчику, на якому здійснюється внесення та запов-нення інформації і документів, а орган оскарження та органи державного фінансового контролю - на веб-порталі.

За потреби замовник/ЦЗО/учасник/орган оскарження / органи державного фінансового контролю здійснюють свої дії повторно відповідно до вимог та в межах строків, установлених Законом.

У разі якщо замовник не має можливості розмістити інформацію через авторизований електронний майданчик, відключений від електронної системи закупівель, він повинен розмістити необхідну інформацію через інший авторизований електронний майданчик, а в разі відсутності такої можливості - через веб-портал.».

6. У пункті 7 слова «Замовник/учасник» замінити словами «Замовник/ЦЗО/учасник».

7. У пункті 8 слово «замовником» замінити словами «замовником/ЦЗО».

8. У пункті 9 слова «замовника/учасника/органу оскарження» замінити словами «замовника/ЦЗО/учасника/органу оскарження / органів державного фінансового контролю».

Директор департаменту
регулювання публічних
закупівельЛ.В. Лахтіоновавгору