Документ z0986-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.02.2014, підстава - z0244-14

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012  № 635


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2012 р.
за № 986/21298

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 20 від 23.01.2014}

Про затвердження Положення про службові посвідчення працівників митної служби України та його зразок

Відповідно до вимог статті 553 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про службові посвідчення працівників митної служби України;

зразок службового посвідчення працівника митної служби України.

2. Державній митній службі України (Калєтнік І.Г.) забезпечити виготовлення службових посвідчень працівників митної служби України.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту кадрової роботи Державної митної служби України (Крамаренко К.В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинностi з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офiцiйного опублiкування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної митної служби України Калєтніка І.Г.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

А.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012  № 635


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2012 р.
за № 986/21298

ПОЛОЖЕННЯ
про службові посвідчення працівників митної служби України

I. Загальні положення

1.1. Службове посвідчення працівника митної служби України (далі - посвідчення) є документом, який підтверджує встановлені Митним кодексом України та іншими законодавчими актами України повноваження працівників митної служби України (далі - працівник).

1.2. Посвідчення працівнику видається після його призначення на посаду.

1.3. Використання посвідчення допускається протягом строку наданих працівнику повноважень. При звільненні з митних органів України посвідчення повертається у підрозділ кадрової роботи відповідного митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи митної служби України. Строк дії посвідчення становить 5 років з дати видачі.

1.4. Про факт та обставини втрати посвідчення працівник повинен негайно письмово повідомити керівника підрозділу кадрової роботи митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи митної служби України, у якому він працює.

1.5. Окремим посадовим особам митних органів, перелік яких затверджується наказом Державної митної служби України, можуть видаватись представницькі посвідчення, форма та опис яких затверджуються наказом Міністерства фінансів України.

II. Опис посвідчення

2.1. Посвідчення виготовляється з пластику розміром 85 х 55 мм з нанесеним графічним зображенням й імплантованим чип-модулем та виготовляється на базі смарт-картки.

Чип-модуль містить інформацію про електронний цифровий підпис працівника митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи митної служби України - власника посвідчення, а також його дані: прізвище, ім’я, по батькові; найменування митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу, науково-дослідної установи митної служби України, структурного підрозділу, посаду.

2.2. Лицьовий бік посвідчення:

у верхній частині розміщено зображення емблеми митної служби України та напис «Митна служба України»;

під написом «Митна служба України» розміщено напис «Посвідчення №» і зазначається шестизначний номер посвідчення;

з лівого боку розміщується зображення обличчя працівника - власника посвідчення. Фото на посвідчення наноситься методом друку;

праворуч від фото посередині трьома рядками друкуються прізвище, ім’я, по батькові працівника - власника посвідчення;

праворуч від фото внизу посвідчення двома рядками розміщуються написи «Видано хх.хх.хххх» та «Дійсне до хх.хх.хххх».

2.3. Зворотний бік посвідчення:

у верхній частині - напис «Ключ електронного цифрового підпису»;

посередині з лівого боку розміщується чип-модуль для введення даних про електронний цифровий підпис власника посвідчення та його даних;

посередині - біла смуга, над якою розміщується напис «зразок підпису власника»;

під смугою шістьма рядками розміщується напис:

«Центр сертифікації ключів

митної служби України

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г

тел.: (044) 481-19-46

факс: (044) 481-19-76

E-mail: csk@customs.gov.ua».

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012  № 635

ЗРАЗОК
службового посвідчення працівника митної служби України

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмеруквгору