Документ z0986-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.10.2012, підстава - z1623-12

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.10.2003 N 487
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2003 р.
за N 986/8307
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 811 ( z1623-12 ) від 07.07.2012 }
Про внесення Змін і доповнень до
Інструкції про порядок обчислення
та справляння державного мита,
затвердженої наказом Головної
державної податкової інспекції
України від 22 квітня 1993 року N 15

Відповідно до Закону України від 16.01.2003 N 456-IV
( 456-15 ) "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державне мито" та керуючись статтею 8 Закону України
"Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни і доповнення до Інструкції про порядок
обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом
Головної державної податкової інспекції України від 22 квітня 1993
року N 15 ( z0050-93 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 19 травня 1993 року за N 50 (із змінами і доповненнями)
(додаються).
2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Цебенко А.Л.)
подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
3. Управлінню справами (Ніку В.О.) у 10-денний термін після
державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та
надсилання державним податковим адміністраціям у Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Департаменту громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) після державної
реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах
масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Степанова М.В.
Голова Ю.Ф.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
15.10.2003 N 487
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2003 р.
за N 986/8307

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Інструкції про порядок обчислення та справляння
державного мита, затвердженої наказом Головної
державної податкової інспекції України
від 22 квітня 1993 року N 15 ( z0050-93 )

1. У розділі I: у абзаці другому пункту 1 слова "у розмірах частин
мінімальної заробітної плати" замінити на слова "у розмірах частин
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян"; у другому реченні п'ятого абзацу пункту 1 слова "офіційно
встановленої мінімальної заробітної плати" замінити на слова
"неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
2. У розділі II: пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Державне мито за видачу документів на право виїзду за
кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за
продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів;
за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного
проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та
осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії
посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без
громадянства; за оформлення віз для в'їзду в Україну, транзитного
проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до
громадянства України або про вихід з громадянства України
сплачується до подання заяви до відповідного органу; у пункті 8 слова "видачу дозволу на право полювання і рибну
ловлю" замінити на слова "видачу щорічної контрольної картки
обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків
рибалок".
3. У розділі III: п'ятий абзац пункту 13 вилучити; у пункті 14 слова "Зараховано в доход бюджету ____ крб.
(дата)" замінити на слова "Зараховано в дохід бюджету ____ грн.
(дата)".
4. У розділі V: у пункті 62 слова "за видачу документів на право виїзду за
кордон і запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження
строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за реєстрацію
національних паспортів іноземних громадян або документів, що їх
замінюють; за видачу або продовження посвідок на проживання; за
видачу візи до національного паспорта іноземного громадянина або
документа, що його замінює; на право виїзду з України та в'їзду в
Україну, також із заяв про прийняття до громадянства України і про
вихід з громадянства України" замінити на слова "за видачу
документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну
осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення
змін до цих документів; за продовження строку дії візи для в'їзду
в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в
Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або
продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям
та особам без громадянства; за оформлення віз для в'їзду в
Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв
про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства
України"; у пункті 71 слова "за видачу дозволу на право полювання і
рибальства" замінити на слова "за видачу щорічної контрольної
картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків
рибалок"; пункт 72 викласти в такій редакції: "72. Громадяни, які виявили бажання стати мисливцями, пишуть
заяву та заповнюють анкету встановленого зразка і здають їх
уповноваженому державним органом мисливствознавцю в районі, який
зібрані заяви та анкети надсилає до державного органу області. Спеціально уповноважені державні органи в галузі ведення
мисливського господарства отримують від Державного комітету
лісового господарства України необхідну кількість бланків
посвідчень мисливця та контрольних карток обліку добутої дичини і
порушень правил полювання. Термін дії посвідчення мисливця не обмежений. Контрольна
картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання діє
протягом одного мисливського сезону. Державне мито справляється при видачі щорічної контрольної
картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання. Квитанція про сплату державного мита подається громадянами
уповноваженому державним органом мисливствознавцю в районі, який
передає її до державного органу області. Ведення справ з питань видачі посвідчень мисливця та
контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил
полювання здійснюється: Державним комітетом лісового господарства
України - для жителів м. Києва; обласними управліннями лісового
господарства, державними лісогосподарськими об'єднаннями - для
жителів Автономної Республіки Крим, областей; Севастопольським
державним лісомисливським господарством - для жителів
м. Севастополя. Документи на право полювання дійсні за наявності посвідчення
мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини і порушень
правил полювання з відміткою про сплату державного мита. Громадяни, які виявили бажання отримати квитки рибалок,
звертаються до уповноваженого органу з питань рибного господарства
та їх територіальних органів, установ та організацій, які мають
право видавати квитки рибалок, та сплачують державне мито при
видачі квитків рибалок. Квитанція про сплату державного мита зберігається в
уповноважених органах у галузі ведення рибного господарства, у
справах з питань видачі квитків рибалок"; пункт 74 вилучити; у зв'язку з цим пункти 75-93 вважати пунктами 74-92; четвертий абзац пункту 90 вилучити.
Заступник директора Департаменту А.Л.Цебенковгору