Документ z0982-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.11.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.10.2009 N 524
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2009 р.
за N 982/16998

Про затвердження Технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин
із устаткування (установок) для виробництва
нормального електрокорунду в дугових
трифазних руднотермічних печах
при плавленні "на випуск"

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення та затвердження
нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із
стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.2001 N 1780 ( 1780-2001-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Технологічні нормативи допустимих викидів
забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва
нормального електрокорунду в дугових трифазних руднотермічних
печах при плавленні "на випуск", що додаються.
2. Департаменту охорони атмосферного повітря та моніторингу
довкілля (Овчиннікова Н.Б.) у встановленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Рибалку С.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Г.Філіпчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Міністр промислової політики
України В.С.Новицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
05.10.2009 N 524
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2009 р.
за N 982/16998

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів забруднюючих речовин
із устаткування (установок) для виробництва
нормального електрокорунду в дугових трифазних
руднотермічних печах при плавленні "на випуск"

I. Загальні положення
1.1. Ці Технологічні нормативи встановлюють поточний та
перспективний технологічні нормативи допустимих викидів
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, із
устаткування (установок) для виробництва нормального
електрокорунду з бокситової сировини в дугових трифазних
руднотермічних печах при плавленні "на випуск" потужністю
10,5 МВ·А (далі - устаткування) після очищення відхідних газів в
установках очистки газу.
1.2. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих
речовин визначаються як граничнодопустима масова концентрація
забруднюючої речовини у відхідних газах, об'єми яких приведені до
нормальних умов (температура 273 град.К, тиск 101,3 кПа). Технологічні нормативи допустимих викидів вимірюються в
міліграмах на кубічний метр відхідних газів (мг/куб.м).
1.3. Ці Технологічні нормативи застосовуються щодо
стаціонарних сталих режимів роботи устаткування і не поширюються
на пуско-зупинні режими його роботи.
1.4. У цих Технологічних нормативах терміни вживаються у
такому значенні: нормальний електрокорунд - штучний корунд із малим вмістом
домішок, отриманий відновною електроплавкою бокситової сировини; існуюче устаткування - обладнання для виробництва нормального
електрокорунду, введення в експлуатацію якого відбулося до
01.12.2009 або затвердження проектно-кошторисної документації та
початок будівництва якого відбулося до 01.12.2009, а введення в
експлуатацію відбудеться до 01.01.2011; нове устаткування - обладнання для виробництва нормального
електрокорунду, що введене в експлуатацію на основі
проектно-кошторисної документації на спорудження, затвердженої в
установленому порядку після 01.12.2009.
II. Поточні технологічні нормативи допустимих
викидів забруднюючих речовин
для існуючого устаткування
2.1. Поточний технологічний норматив допустимих викидів
встановлено щодо суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, для існуючого устаткування.
2.2. Масова концентрація суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, для існуючого устаткування не
повинна перевищувати 260 мг/куб.м.
III. Перспективні технологічні нормативи
допустимих викидів забруднюючих речовин
для нового устаткування
3.1. Перспективний технологічний норматив допустимих викидів
встановлено щодо суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, для нового устаткування.
3.2. Масова концентрація суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, для нового устаткування не повинна
перевищувати 50 мг/куб.м.
Директор Департаменту охорони
атмосферного повітря
та моніторингу довкілля Н.Овчинніковавгору