Документ z0981-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.08.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2014  № 341/934/1335/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2014 р.
за № 981/25758

Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» та з метою вдосконалення процесу проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, НАКАЗУЄМО:

1. Внести до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05 грудня 2003 року № 237/803/151/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 року за № 1151/8472, такі зміни:

1) у пункті 3:

абзац четвертий замінити трьома абзацами такого змісту:

«Апостиль не проставляється на:

оригіналах паспортних документів, військових квитків, трудових книжок, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчень особи;

оригіналах, копіях (фотокопіях) нормативно-правових актів, роз’яснень та правових висновків щодо їх застосування, документах, що мають характер листування.»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Документи, наведені в абзаці п’ятому цього пункту, можуть бути прийняті для проставлення апостиля у вигляді копій (фотокопій), засвідчених у нотаріальному порядку.»;

2) абзац другий пункту 4 після слова «копіях» доповнити словами «(фотокопіях) або копіях (фотокопіях) з перекладом»;

3) у пункті 6:

в абзаці третьому знак «.» замінити знаком «;»;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«заяву від особи, яка подає такі документи.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

абзац п’ятий після слів «програмно-технічні комплекси самообслуговування» доповнити словами «(у разі наявності)»;

4) пункт 11 після слова і знака «апостиля - » доповнити словом «до».

2. Міністерству закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра закордонних справ України, заступника Міністра освіти і науки України, заступника Міністра юстиції України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр закордонних
справ України


П.А. Клімкін

Міністр освіти і науки України

С.М. Квіт

Міністр юстиції України

П.Д. Петренковгору