Документ z0981-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.07.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2012  № 615


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2012 р.
за № 981/21293

Про затвердження форми Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи

Відповідно до частини четвертої статті 343 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VІ та підпункту 64 пункту 4 та підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 04 липня 2003 року № 435 «Про затвердження форми Акта про проведення огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 липня 2003 року за № 625/7946.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України/
28.05.2012  № 615


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2012 р.
за № 981/21293

АКТ
про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Акта про проведення огляду
територій та приміщень складів
тимчасового зберігання, митних
складів, магазинів безмитної торгівлі,
територій вільних митних зон
та інших місць, де знаходяться товари,
транспортні засоби комерційного
призначення, що підлягають митному
контролю, чи провадиться діяльність,
контроль за якою покладено
на митні органи,
№_____ від___________ 20__ року

№ з/п

Номер митної декларації або іншого документа, що містить відомості про товар (транспортний засіб комерційного призначення)

Найменування товару (транспортного засобу комерційного призначення)

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Країна походження товару (за наявності)

Правильність нарахування та повнота сплати митних платежів, грн.

фактично сплачено

підлягає сплаті

1

2

3

4

5

6

7

8

Примітки:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Прізвища, ініціали, підписи членів комісії

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

Прізвища, ініціали, підписи інших осіб, присутніх при проведенні огляду

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________
Додаток 2
до Акта про проведення огляду
територій та приміщень складів
тимчасового зберігання, митних
складів, магазинів безмитної торгівлі,
територій вільних митних зон
та інших місць, де знаходяться товари,
транспортні засоби комерційного
призначення, що підлягають митному
контролю, чи провадиться діяльність,
контроль за якою покладено
на митні органи,
№_____ від___________ 20__ року

№ з/п

Номер митної декларації або іншого документа, що містить відомості про товар (транспортний засіб комерційного призначення)

Найменування товару (транспортного засобу комерційного призначення)

Заявлені відомості

Фактично

Різниця

кількість товару

вага брутто, кг

кількість товару

вага брутто, кг

кількість товару

вага брутто, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Примітки:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Прізвища, ініціали, підписи членів комісії

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

Прізвища, ініціали, підписи інших осіб, присутніх при проведенні огляду

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________
Додаток 3
до Акта про проведення огляду
територій та приміщень складів
тимчасового зберігання, митних
складів, магазинів безмитної торгівлі,
територій вільних митних зон
та інших місць, де знаходяться товари,
транспортні засоби комерційного
призначення, що підлягають митному
контролю, чи провадиться діяльність,
контроль за якою покладено
на митні органи,
№_____ від___________ 20__ року

1. Об’єкт огляду:
    склад тимчасового зберігання;
    митний склад;
    вільна митна зона;
    магазин безмитної торгівлі;
    інше (непотрібне закреслити)
____________________________

2. Площа (об’єм) об’єкта огляду
__________________м-2-3)

3. Кількість місць пломбування
__________________________

4. Опис об’єкта огляду:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Відомості про засоби протипожежної сигналізації:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. Відомості про засоби охоронної сигналізації:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7. Відомості про навантажувально-розвантажувальні машини та механізми:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Відомості про складське устаткування та обладнання:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9. Відомості про наявні канали та засоби зв’язку:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10. Відомості про наявні меблі та оргтехніку:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

11. Відомості про наявні засоби контролю та вимірювання (ваги, лічильники тощо):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12. Примітки, інші відомості:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13. Виявлені порушення вимог законодавства:

___________________________________________________________________________

Прізвища, ініціали, підписи
членів комісії

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

Прізвища, ініціали, підписи інших осіб,
присутніх при проведенні огляду

1.___________________________________________

2.___________________________________________

3.___________________________________________вгору