Документ z0980-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.09.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2014  № 529


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2014 р.
за № 980/25757

Про внесення змін до Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою врегулювання питання збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2014 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 2014 року за № 556/25333, такі зміни:

1) У розділі VII:

друге речення пункту 7 виключити;

пункт 8 розділу викласти в такій редакції:

«8. Прання та хіміко-термічна дезінфекція білизни здійснюються дезінфекційними засобами в режимах відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.»;

2) додаток 1 виключити.

У зв’язку з цим додатки 2, 3 вважати відповідно додатками 1, 2. У тексті Інструкції посилання на додатки 2, 3 замінити посиланнями відповідно на додатки 1, 2;

3) графи 5, 6 та примітку до таблиць 1 - 5 додатка 1 виключити.

2. Відділу громадського здоров’я (А. Григоренко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Салютіна.

4. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Державної
санітарно-епідеміологічної служби України,
перший заступник головного державного
санітарного лікаря України

Президент Національної академії
медичних наук України


О. Кравчук


А.М. Сердюквгору