Документ z0977-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.07.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.09.2014. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.07.2014 № 527

МЕДИЧНА КАРТА
огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги


А. Терещенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.07.2014 № 527


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україн
13 серпня 2014 р.
за № 977/25754

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 140-5/о «Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 140-5/о «Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я» (далі - форма № 140-5/о).

2. Форма № 140-5/о заповнюється посадовими особами медичної комісії закладу охорони здоров’я, які проводять медичний огляд.

3. Форма № 140-5/о реєструється у формі № 140-4/о «Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 року № 150, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за № 662/23194.

4. У пунктах 1-3 форми № 140-5/о вказуються прізвище, ім’я, по батькові особи, яка проходить медичний огляд, дата народження (число, місяць, рік), місце проживання згідно з паспортними даними.

5. У пунктах 4, 5 зазначається інформація про місце роботи, професію, посаду особи, що проходить огляд.

6. У пункті 6 вказується категорія працюючих згідно з Правилами проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року № 150).

7. У пункті 7 зазначається дата (число, місяць, рік), на яку призначено черговий медичний огляд.

8. Пункт 8 форми № 140-5/о заповнюється лікарями медичної комісії і містить інформацію про дату огляду, спеціальність лікарів, які проводили огляд, їх висновки; запис кожного лікаря-спеціаліста завіряється його підписом із зазначенням прізвища.

9. У пункті 9 вказуються дати проведених обстежень (флюорографія, аналіз крові на сифіліс, вірусні гепатити) та досліджень (бактеріоскопічних і бактеріологічних), їх результати, зазначаються прізвища та підписи лікарів, які здійснювали записи.

10. У пункт 10 вписується висновок голови медичної комісії щодо спроможності обстежуваної особи займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я.

11. Форма № 140-5/о підписується головою медичної комісії із зазначенням його прізвища, імені, по батькові.

12. Строк зберігання форми № 140-5/о - 25 років.

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги


А. Терещенковгору