Документ z0976-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.09.2006, підстава - z0816-06

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.10.2003 N 677
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2003 р.
за N 976/8297
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 514 ( z0816-06 ) від 22.06.2006 }
Про внесення змін і доповнень до наказу
Держмитслужби України від 17.05.2000 N 285
"Про затвердження переліків документів,
подання яких потрібне для застосування
пільгового режиму оподаткування при митному
оформленні товарів та інших предметів, що
ввозяться на митну територію України
(вивозяться за межі митної території України)"

Згідно з Указом Президента України від 29.11.96 N 1145
( 1145/96 ) "Про Державну митну службу України", з метою
приведення нормативно-правових актів Держмитслужби України у
відповідність до законодавства України та згідно з пунктом 3
наказу Держмитслужби України від 17.05.2000 N 285 ( z0374-00 )
"Про затвердження переліків документів, подання яких потрібне для
застосування пільгового режиму оподаткування при митному
оформленні товарів та інших предметів, що ввозяться на митну
територію України (вивозяться за межі митної території України)",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.06.2000 за
N 374/4595, Н А К А З У Ю:
1. Унести до Переліку документів, подання яких потрібне для
застосування пільгового режиму оподаткування при митному
оформленні товарів та інших предметів, що ввозяться на митну
територію України, затвердженого наказом Держмитслужби України від
17.05.2000 N 285 ( z0374-00 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29.06.2000 за N 374/4595 (далі - Перелік), такі
зміни й доповнення:
1.1. У пункті 3 розділу 1 "Застосування податкових пільг,
наданих у вигляді звільнення від оподаткування" Переліку
( z0374-00 ) слова "Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції", стаття 6" замінити словами "Про
Єдиний митний тариф ( 2097-12 )", ст. 19, п. "б".
1.2. Виключити з розділу 1 Переліку ( z0374-00 ) пункти 23 і
77.
1.3. Доповнити текстові описи пунктів 24-51 та 78-79 розділу
1 Переліку ( z0374-00 ) після слів "(крім підакцизних товарів"
словами й цифрами "і товарів 1-24 груп Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності) ( 2371а-14 )".
1.4. У пункті 82 розділу 1 Переліку ( z0374-00 ) слова й
цифри "до 1 січня 2003 року" замінити словами й цифрами "до 1
січня 2004 року", виключити з пункту цифри і слова "4810 91 Папір
та картон багатошарові" та "4823 59 900 Тільки папір та картон для
писання, друку".
1.5. Викласти пункти 12, 14, 60, 71 і 91 розділу 1 Переліку
( z0374-00 ) в новій редакції та доповнити цей розділ пунктами 92,
93, 94 (додаються).
2. Управлінню податків та зборів (Ліпіхіна Т.Д.) і Управлінню
правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню справами (Карпенко В.П.) забезпечити
тиражування та розсилку цього наказу до регіональних митниць,
митниць після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей
наказ до відома суб'єктів підприємницької діяльності та
підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору та
працюють у зонах діяльності митних органів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Пашка П.В.
Голова Служби М.Каленський

Додаток
до наказу
Держмитслужби України
10.10.2003 N 677

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Переліку документів, подання яких потрібне
для застосування пільгового режиму оподаткування
при митному оформленні товарів та інших предметів,
що ввозяться на митну територію України
( z0374-00 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | НАЗВА ТОВАРУ | КОД ПІЛЬГИ | ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПІЛЬГИ | НАЗВА | З/П| |--------------------+----------------------------------------------------------------------| ДОКУМЕНТА | | | В | В | В | В ОБКЛАДЕННІ | В | В ОБКЛАДЕННІ | | | |ОБКЛА-|ОБКЛА-|ОБКЛА-| ВВІЗНИМ МИТОМ | ОБКЛАДЕННІ | ПОДАТКОМ НА | | | |ДЕННІ |ДЕННІ |ДЕННІ | | АКЦИЗНИМ | ДОДАНУ | | | |ВВІЗ- |АКЦИЗ-|ПОДА- | | ЗБОРОМ | ВАРТІСТЬ | | | |НИМ |НИМ |ТКОМ | | | | | | |МИТОМ |ЗБОРОМ|НА | | | | | | | | |ДОДАНУ| | | | | | | | |ВАР- | | | | | | | | |ТІСТЬ | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 12 |На період виконання|016 | - | 016 |Декрет Кабінету Міністрів| - |Закон України "Про|Довідка Міністерства| |робіт щодо підготовки| | | |України "Про Єдиний митний| |податок на додану|економіки України | |до зняття і зняття| | | |тариф України", стаття 2 | |вартість", стаття 11,| | |енергоблоків | | | |( 4-93 ) | |пункт 11.23 | | |Чорнобильської АЕС з| | | | | |( 168/97-ВР ) | | |експлуатації та| | | | | | | | |перетворення об'єкта| | | | | | | | |"Укриття" на екологічно| | | | | | | | |безпечну систему товари| | | | | | | | |(сировина, матеріали,| | | | | | | | |устаткування та| | | | | | | | |обладнання), що| | | | | | | | |надходять у рамках| | | | | | | | |міжнародної технічної| | | | | | | | |допомоги, яка надається| | | | | | | | |на безоплатній та| | | | | | | | |безповоротній основі| | | | | | | | |для подальшої| | | | | | | | |експлуатації, | | | | | | | | |підготовки до зняття і| | | | | | | | |зняття енергоблоків| | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з| | | | | | | | |експлуатації, | | | | | | | | |перетворення об'єкта| | | | | | | | |"Укриття" на екологічно| | | | | | | | |безпечну систему та| | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |соціального захисту| | | | | | | | |персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС.| | | | | | | | |Пільга у вигляді| | | | | | | | |звільнення від| | | | | | | | |обкладення податком на| | | | | | | | |додану вартість не| | | | | | | | |застосовується при| | | | | | | | |ввезенні (пересиланні)| | | | | | | | |на митну територію| | | | | | | | |України підакцизних| | | | | | | | |товарів і товарів 1-24| | | | | | | | |груп Української| | | | | | | | |класифікації товарів| | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |( 2371а-14 ) | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 14 |До 1 січня 2009 року|017 | - | 017 |Декрет Кабінету Міністрів| - |Закон України "Про|Посвідчення на ввезення| |товари (крім| | | |України "Про Єдиний митний| |податок на додану|товарів для виробництва| |підакцизних), що| | | |тариф України", стаття 2 | |вартість", стаття 11,|космічної техніки| |ввозяться на митну| | | |( 4-93 ) | |пункт 11.28 |суб'єктами космічної| |територію України| | | | | |( 168/97-ВР ) |діяльності, видане| |суб'єктами космічної| | | | | | |Національним космічним| |діяльності й| | | | | | |агентством України | |використовуються для| | | | | | | | |виробництва космічної| | | | | | | | |техніки (включаючи| | | | | | | | |агрегати, системи та їх| | | | | | | | |комплектуючі для| | | | | | | | |космічних комплексів,| | | | | | | | |космічних ракет-носіїв,| | | | | | | | |космічних апаратів і| | | | | | | | |наземних сегментів| | | | | | | | |космічних систем), якщо| | | | | | | | |такі товари не| | | | | | | | |виготовляються на| | | | | | | | |території України.| | | | | | | | |Перелік таких товарів з| | | | | | | | |визначенням їх кодів| | | | | | | | |згідно з Гармонізованою| | | | | | | | |системою опису та| | | | | | | | |кодування товарів, а| | | | | | | | |також порядок і обсяги| | | | | | | | |їх увезення та перелік| | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | |(організацій), що| | | | | | | | |ввозять ці товари,| | | | | | | | |визначаються Кабінетом| | | | | | | | |Міністрів України| | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| |Товари (крім| | | |Угода між кабінетом| - |Угода між Кабінетом|Номенклатура та кількість| |підакцизних), що| | | |Міністрів України та Урядом| |Міністрів України та|товарів, перелік| |ввозяться на митну| | | |Російської Федерації про| |Урядом Російської|організацій і| |територію України| | | |переміщення товарів у| |Федерації про|підприємств, що ввозять| |відповідно до Угоди між| | | |рамках співробітництва в| |переміщення товарів у|ці товари, затверджені| |кабінетом Міністрів| | | |освоєнні космічного| |рамках співробітництва |Національним космічним| |України та Урядом| | | |простору, створенні та| |в освоєнні космічного|агентством України| |Російської Федерації| | | |експлуатації | |простору, створенні та|(надсилаються до митних| |про переміщення товарів| | | |ракетно-космічної та| |експлуатації |органів Держмитслужбою) | |у рамках| | | |ракетної техніки від| |ракетно-космічної та| | |співробітництва в| | | |11.02.2001, статті 3, 5, 7 | |ракетної техніки від| | |освоєнні космічного| | | |( 643_148 ) | |11.02.2001, статті 3,| | |простору, створенні та| | | | | |5, 7 | | |експлуатації | | | | | |( 643_148 ) | | |ракетно-космічної та| | | | | | | | |ракетної техніки | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 60 |Оснащення та матеріали|071 |071 | 071 |Угода між Урядом України й Урядом Російської Федерації про|Перелік товарів, що| |для забезпечення| | | |співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф,|ввозяться, оформлений| |аварійно-рятувальних | | | |стихійних лих та ліквідації їх наслідків від 23.04.97, стаття 12 |відповідно до положень| |формувань, що ввозяться| | | |( 643_066 ) |Угоди. | |в Україну в рамках| | | |Угода між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про| | |міжурядових угод про| | | |співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф,|Зобов'язання Міністерства| |співробітництво в| | | |стихійних лих та ліквідації їх наслідків від 07.12.98, стаття 12 |України з питань| |галузі попередження| | | |( 268_036 ) |надзвичайних ситуацій та| |промислових аварій,| | | |Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Вірменії|у справах захисту| |катастроф, стихійних| | | |про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій і|населення від наслідків| |лих і ліквідації їх| | | |ліквідації їх наслідків від 01.03.2001, стаття 10, пункт 1 |Чорнобильської катастрофи| |наслідків | | | |( 051_018 ) |про те, що ввезені товари| |-----------------------| | | |----------------------------------------------------------------------|будуть використані або| |Оснащення та предмети| | | |Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки|розподілені під час| |допомоги, що ввозяться| | | |про співробітництво й взаємну допомогу в разі виникнення надзвичайних|операцій з надання| |в Україну в рамках| | | |ситуацій від 05.12.2000, стаття 8, пункт 3 |допомоги чи вивезені| |Угоди між Кабінетом| | | |( 703_011 ) |після їх завершення з| |Міністрів України та| | | | |території України | |Урядом Словацької| | | | | | |Республіки про| | | | | | |співробітництво й| | | | | | |взаємну допомогу в разі| | | | | | |виникнення надзвичайних| | | | | | |ситуацій | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 71 |Обладнання, що|088 |088 | 088 |Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та|Довідка Міністерства| |ввозиться в Україну на| | | |Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання|економіки України | |виконання Угоди між| | | |аудіовізуального обладнання Національному музею історії України від| | |Кабінетом Міністрів| | | |30.07.99, пункт 5 | | |України та Урядом| | | |( 392_010 ) | | |Японії щодо надання| | | | | | |японського культурного| | | | | | |гранту на постачання| | | | | | |аудіовізуального | | | | | | |обладнання | | | | | | |Національному музею| | | | | | |історії України | | | | | | |-----------------------| | | |----------------------------------------------------------------------| | |Обладнання, що| | | |Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та| | |ввозиться в Україну на| | | |Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання| | |виконання Угоди між| | | |аудіообладнання Національному академічному драматичному театру імені| | |Кабінетом Міністрів| | | |І. Франка від 01.02.2001, пункт 5 | | |України та Урядом| | | | | | |Японії щодо надання| | | | | | |японського культурного| | | | | | |гранту на постачання| | | | | | |аудіообладнання | | | | | | |Національному | | | | | | |академічному | | | | | | |драматичному театру| | | | | | |імені І. Франка | | | | | | |-----------------------| | | |----------------------------------------------------------------------| | |Обладнання, що| | | |Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та| | |ввозиться в Україну на| | | |Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання| | |виконання Угоди між| | | |музичних інструментів, аудіо- та відеообладнання Київській дитячій| | |Кабінетом Міністрів| | | |Академії мистецтв від 22.05.2003, параграф 6, пункт 1 "b" | | |України та Урядом| | | |( 392_020 ) | | |Японії про надання| | | | | | |японського культурного| | | | | | |гранту на постачання| | | | | | |музичних інструментів,| | | | | | |аудіо- та| | | | | | |відеообладнання | | | | | | |Київській дитячій| | | | | | |Академії мистецтв | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 91 |Матеріали, |074 | - | - |Угода між Урядом України та| - | - |Перелік товарів| |напівфабрикати, | | | |Урядом Російської Федерації| | |військового призначення| |комплектуючі вироби та| | | |про виробничу й| | |та подвійного| |інші матеріальні| | | |науково-технічну кооперацію| | |використання, | |ресурси, потрібні для| | | |підприємств оборонної| | |затверджений | |виробництва озброєння і| | | |галузі промисловості від| | |Міністерством промислової| |військової техніки в| | | |18.11.93, стаття 5 | | |політики України та| |рамках коопераційних| | | |( 643_003 ) | | |Державною службою| |зв'язків, що ввозяться| | | | | | |експортного контролю. | |в Україну на виконання| | | | | | | | |Угоди між Урядом| | | | | | |Перелік товарів, що не| |України та Урядом| | | | | | |підлягають експортному| |Російської Федерації| | | | | | |контролю, затверджений| |про виробничу й| | | | | | |Міністерством промислової| |науково-технічну | | | | | | |політики України за| |кооперацію підприємств| | | | | | |погодженням з Державною| |оборонної галузі| | | | | | |службою експортного| |промисловості | | | | | | |контролю. | |( 643_003 ) | | | | | | | | | | | | | | | |Перелік суб'єктів| | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | |діяльності, яким| | | | | | | | |надаються повноваження на| | | | | | | | |право здійснення імпорту| | | | | | | | |товарів військового| | | | | | | | |призначення для| | | | | | | | |використання їх у| | | | | | | | |власному виробництві,| | | | | | | | |затверджений Кабінетом| | | | | | | | |Міністрів України| | | | | | | | |(надсилаються до митних| | | | | | | | |органів Держмитслужбою| | | | | | | | |України). | | | | | | | | | | | | | | | | | |Зовнішньоекономічні | | | | | | | | |договори (контракти),| | | | | | | | |погоджені з Міністерством| | | | | | | | |промислової політики| | | | | | | | |України та на підставі| | | | | | | | |дозволу Державної служби| | | | | | | | |експортного контролю (для| | | | | | | | |товарів військового| | | | | | | | |призначення) | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 92 |Матеріали, устаткування|026 | - | - |Закон України "Про Єдиний| - | - |Перелік та обсяг товарів,| |та комплектуючі вироби| | | |митний тариф", стаття 19,| | |затверджені Кабінетом| |(крім підакцизних), що| | | |пункт "у" | | |Міністрів України| |ввозяться вітчизняними| | | |( 2097-12 ) | | |відповідно до контрактів| |підприємствами для| | | | | | |(договорів), укладених| |переробки, | | | | | | |підприємствами з метою| |комплектування на| | | | | | |будівництва інвестиційних| |митній території| | | | | | |об'єктів у Туркменістані| |України з подальшим| | | | | | |(надсилаються митним| |вивезенням за межі| | | | | | |органам Держмитслужбою) | |України для реалізації| | | | | | | | |інвестиційних проектів| | | | | | | | |у Туркменістані| | | | | | | | |відповідно до спільного| | | | | | | | |розпорядження | | | | | | | | |Президента України| | | | | | | | |Л.Кучми й Президента| | | | | | | | |Туркменістану С.Ніязова| | | | | | | | |"Про будівництво й| | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | |інвестиційних об'єктів| | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | |значення в| | | | | | | | |Туркменістані" | | | | | | | | |( 795_700 ) від | | | | | | | | |04.10.2000, якщо такі| | | | | | | | |товари не виробляються| | | | | | | | |в Україні або не| | | | | | | | |відповідають вимогам| | | | | | | | |замовників, визначеним| | | | | | | | |у контрактах| | | | | | | | |(договорах) | | | | | | | | | | | | | | | | | |Перелік та обсяг таких| | | | | | | | |товарів затверджуються| | | | | | | | |Кабінетом Міністрів| | | | | | | | |України відповідно до| | | | | | | | |контрактів (договорів),| | | | | | | | |укладених | | | | | | | | |підприємствами з метою| | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | |інвестиційних об'єктів| | | | | | | | |у Туркменістані | | | | | | | | ---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------| 93 |Архівні документи,|028 | - | - |Закон України "Про Єдиний| - | - |Підтвердження | |придбані з метою їх| | | |митний тариф", стаття 19,| | |центрального органу| |унесення до| | | |пункт "с" | | |виконавчої влади у сфері| |Національного архівного| | | |( 2097-12 ) | | |архівної справи й| |фонду | | | | | | |діловодства | ---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------| 94 |Предмети для службового|061 |061 | 061 |Угода про привілеї та імунітети Комісії із захисту Чорного моря від|Довідка Міністерства| |користування та| | | |забруднення від 28.04.2000, стаття 8, пункт 1 "b" |економіки України | |видання, що ввозяться| | | |( 998_148 ) | | |для службового| | | | | | |користування Комісією| | | | | | |із захисту Чорного моря| | | | | | |від забруднення | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Т.в.о. начальника
Управління податків та зборів Т.Ліпіхінавгору