Документ z0974-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.09.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2018  № 362


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2018 р.
за № 974/32426

Про внесення змін до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України

Відповідно до підпункту 31 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29 травня 2006 року № 514, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2006 року за № 708/12582 (із змінами), такі зміни:

1) у главі 1:

у пункті 1.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«оснащення морів береговими (маяками, навігаційними знаками, навігаційними створами, маяками на гідротехнічній основі, радіосистемами, засобами е-навігації) і плавучими (плавучими маяками, буями, віхами) засобами навігаційного обладнання (далі - ЗНО), забезпечення їх безперебійної дії згідно з установленими режимами роботи відповідно до рекомендацій Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб (далі - МАМС);»;

у пункті 1.4:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«здійснює комплексне управління в галузі картографування морів і внутрішніх водних шляхів;»;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«здійснює організаційне та технічне супроводження і підтримку функціонування мережі базових і на плавучій основі автоматичних ідентифікаційних систем (далі - АІС), які обліковуються на її балансі;»;

в абзаці дев’ятнадцятому слово «центрального» замінити словом «запасного»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«забезпечує створення та оновлення, за потреби переліку морських обмежувальних зон у межах юрисдикції України (додаток), обмежуючи зони під час цілорічної експлуатації та обмежуючи (де це доцільно) експлуатацію класів суден з використанням критеріїв класів, які викладені у частині першій статті 4 Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/45/ЄС від 06 травня 2009 року, стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден;

публікує у Повідомленнях мореплавцям перелік морських обмежувальних зон у межах юрисдикції України, зміни, що вносяться до переліку;

подає до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті, перелік морських обмежувальних зон у межах юрисдикції України та інформацію про його оновлення для розміщення на офіційному веб-сайті цього органу та інформування міжнародних організацій.»;

2) у главі 3:

у пункті 3.2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«складання, видання, підтримка (коригування) на сучасному рівні морських навігаційних карт у цифровій та аналогових формах, а також атласів, альбомів, керівництв і посібників для плавання з урахуванням потреб мореплавства і створення безпечних умов плавання;»;

в абзаці дев’ятому слова «за участю державного підприємства «Укрводшлях» виключити;

пункт 3.5 після слів «Відомості про» доповнити словом «коригування,»;

3) доповнити Положення додатком, що додається.

2. Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту забезпечити:

у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
аграрної політики та продовольства України
М. Мартинюк


Додаток
до Положення
про навігаційно-гідрографічне
забезпечення мореплавства
у внутрішніх морських водах,
територіальному морі та виключній
(морській) економічній зоні України
(пункт 1.4 глави 1)

ПЕРЕЛІК
морських обмежувальних зон у межах юрисдикції України

1. Обмежувальна зона для пасажирських суден класу «В».

Пасажирське судно класу «В» означає пасажирське судно, що використовується на внутрішніх рейсах, під час виконання яких воно не віддаляється більше ніж на 20 миль від лінії берега та від місць укриття - більше ніж на 50 миль, що відповідає середній висоті припливу, де потерпілі можуть вийти на берег.

Обмежувальна зона для пасажирських суден класу «В» в українських водах Чорного та Азовського морів включає акваторію завширшки 20 миль від лінії берега, яка обмежена точками з такими координатами:

1.

Ш = 45°13'26"N

Д = 29°43'40"E

2.

Ш = 45°09'49"N

Д = 29°58'02"E

3.

Ш = 45°02'49"N

Д = 30°14'31"E

4.

Ш = 45°30'22"N

Д = 30°18'24"E

5.

Ш = 45°40'04"N

Д = 30°36'05"E

6.

Ш = 46°09'00"N

Д = 31°05'50"E

7.

Ш = 45°58'59"N

Д = 31°18'28"E

8.

Ш = 45°53'37"N

Д = 31°36'44"E

9.

Ш = 45°45'31"N

Д = 32°19'47"E

10.

Ш = 45°35'04"N

Д = 32°04'31"E

11.

Ш = 45°22'26"N

Д = 31°58'12"E

12.

Ш = 45°10'41"N

Д = 32°02'13"E

13.

Ш = 45°00'00"N

Д = 32°31'36"E

14.

Ш = 44°54'42"N

Д = 32°54'53"E

15.

Ш = 44°48'47"N

Д = 33°01'23"E

16.

Ш = 44°32'45"N

Д = 32°55'12"E

17.

Ш = 44°16'10"N

Д = 33°08'57"E

18.

Ш = 44°04'31"N

Д = 33°34'53"E

19.

Ш = 44°03'52"N

Д = 34°03'55"E

20.

Ш = 44°13'27"N

Д = 34°30'58"E

21.

Ш = 44°27'37"N

Д = 34°47'32"E

22.

Ш = 44°29'22"N

Д = 34°52'35"E

23.

Ш = 44°27'37"N

Д = 35°09'00"E

24.

Ш = 44°38'10"N

Д = 35°33'22"E

25.

Ш = 44°40'46"N

Д = 35°57'42"E

26.

Ш = 44°40'39"N

Д = 36°12'31"E

27.

Ш = 44°45'25"N

Д = 36°39'02"E

28.

Ш = 45°44'30"N

Д = 36°49'52"E

29.

Ш = 45°48'43"N

Д = 36°18'12"E

30.

Ш = 45°48'10"N

Д = 35°46'40"E

31.

Ш = 45°44'35"N

Д = 35°33'40"E

32.

Ш = 45°52'15"N

Д = 35°26'57"E

33.

Ш = 46°11'10"N

Д = 35°46'41"E

34.

Ш = 46°12'40"N

Д = 35°50'58"E

35.

Ш = 46°09'54"N

Д = 36°12'36"E

36.

Ш = 46°19'22"N

Д = 36°33'31"E

37.

Ш = 46°18'14"N

Д = 36°46'32"E

38.

Ш = 46°23'07"N

Д = 37°05'03"E

39.

Ш = 46°37'14"N

Д = 37°21'37"E

40.

Ш = 46°48'38"N

Д = 37°28'34"E

41.

Ш = 47°00'00"N

Д = 38°20'55"E

42.

Ш = 47°07'20"N

Д = 38°14'32"E

2. Обмежувальна зона для пасажирських суден класу «С»*.

Пасажирське судно класу «С» означає пасажирське судно, що використовується на внутрішніх рейсах у морських зонах, де ймовірність перевищення істотних хвиль заввишки 2,5 м менше ніж 10% протягом одного року у разі постійної річної експлуатації або конкретного обмеженого періоду року для експлуатації виключно під час такого періоду (наприклад, експлуатація в літній період), протягом якого судно не віддаляється від місць укриття більше ніж на 15 миль і більше ніж на 5 миль від лінії берега, що відповідає середній висоті припливу, де можуть вийти на берег потерпілі.

Обмежувальна зона для пасажирських суден класу «С» в українських водах Чорного та Азовського морів включає акваторію завширшки 5 миль від лінії берега, яка обмежена точками з такими координатами:

1.

45°13'20"N

29°45'35"E

2.

45°14'40"N

29°52'13"E

3.

45°22'14"N

29°52'10"E

4.

45°26'11"N

29°54'58"E

5.

45°28'37"N

29°54'58"E

6.

45°32'37"N

29°51'28"E

7.

45°28'51"N

29°59'14"E

8.

45°50'19"N

30°20'36"E

9.

46°04’21"N

30°36’30»E

10.

46°14'15"N

30°45'09"E

11.

46°18'53"N

30°48'20"E

12.

46°22'08"N

30°52'27"E

13.

46°28'39"N

31°53'28"E

14.

46°32'53"N

31°09'44"E

15.

46°32'09"N

31°15'43"E

16.

46°21'27"N

31°23'44"E

17.

46°15'48"N

31°24'49"E

18.

46°10'06"N

31°33'49"E

19.

46°05'54"N

31°58'22"E

20.

45°57'32"N

32°40'42"E

21.

45°39'58"N

32°46'18"E

22.

45°30'34"N

32°27'10"E

23.

45°24'47"N

32°21'57"E

24.

45°18'04"N

32°23'46"E

25.

45°14'08"N

32°37'22"E

26.

45°07'37"N

33°04'36"E

27.

45°05'43"N

33°09'51"E

28.

44°49'55"N

33°25'50"E

29.

44°37'20"N

33°16'36"E

30.

44°34'10"N

33°15'47"E

31.

44°26'05"N

33°25'16"E

32.

44°18'14"N

33°42'34"E

33.

44°18'34"N

33°56'18"E

34.

44°21'45"N

34°11'40"E

35.

44°29'20"N

34°25'39"E

36.

44°39'10"N

34°32'59"E

37.

44°44'09"N

34°47'11"E

38.

44°42'24"N

35°05'00"E

39.

44°45'18"N

35°12'06"E

40.

44°52'14"N

35°26'05"E

41.

44°56'16"N

35°56'27"E

42.

44°56'40"N

36°14'34"E

43.

44°58'52"N

36°25'54"E

44.

45°03'21"N

36°33'54"E

45.

45°30'09"N

36°41'24"E

46.

45°33'46"N

36°16'34"E

47.

45°30'47"N

35°58'59"E

48.

45°33'30"N

35°50'22"E

49.

45°24'22"N

35°37'37"E

50.

45°23'04"N

35°37'37"E

51.

45°29'05"N

35°22'49"E

52.

45°47'04"N

35°05'44"E

53.

45°59'54"N

34°58'51"E

54.

46°04'10"N

35°14'03"E

55.

46°22'16"N

35°31'35"E

56.

46°26'25"N

35°41'47"E

57.

46°31'54"N

35°49'14"E

58.

46°34'54"N

36°01'48"E

59.

46°28'25"N

35°59'22"E

60.

46°24'17"N

36°05'53"E

61.

46°26'28"N

36°15'33"E

62.

46°38'34"N

36°26'47"E

63.

46°41'58"N

36°40'37"E

64.

46°37'43"N

36°38'09"E

65.

46°34'09"N

36°41'24"E

66.

46°34'09"N

36°41'24"E

67.

46°33'29"N

36°49'14"E

68.

46°37'11"N

36°55'07"E

69.

46°46'35"N

37°01'11"E

70.

46°49'47"N

37°10'25"E

71.

46°47'23"N

37°15'48"E

72.

46°49'00"N

37°24'21"E

73.

47°00'16"N

37°36'14"E

74.

47°00'19"N

37°47'04"E

75.

47°00'53"N

37°55'36"E

76.

46°57'34"N

38°00'33"E

77.

46°57'01"N

38°08'25"E

78.

47°03'15"N

38°18'09"E

79.

47°07'20"N

38°14'33"E

Сезонні обмеження у рамках конкретного періоду року та порти-укриття у межах обмежувальної зони для пасажирських суден класу «С»:

Море

Район моря

Відстань від лінії узбережжя, миль

Відстань від місця укриття/ порту-укриття

Висота хвилювання

Період обмеження

Азовське море

Від кордону України з РФ в Азовському морі уздовж північного та західного узбережжя до Керченської протоки

5

15
Порти-укриття:
Маріуполь,
Бердянськ,
Генічеськ,
Керч

Імовірність перевищення висоти хвилювання 2,5 метра менше ніж 10% протягом періоду обмеження

Березень - листопад

Керченська протока

На півночі від лінії, яка з’єднує мис Хрони і мис Ахілеон, до лінії на півдні, яка з’єднує мис Такіль і мис Панагія

5

15
Порти-укриття: Керч

Імовірність перевищення висоти хвилювання 2,5 метра менше ніж 10% протягом періоду обмеження

Березень - листопад

Чорне море

Від Керченської протоки уздовж узбережжя Криму до порту Скадовськ і від порту Скадовськ уздовж північно-західного узбережжя Чорного моря до порту Усть-Дунайськ

5

15
Порти-укриття:
Феодосія,
Ялта,
Севастополь,
Євпаторія,
Скадовськ,
Херсон,
Очаків,
Миколаїв,
Южний,
Одеса,
Чорноморськ,
Білгород-Дністровський,
Усть-Дунайськ

Імовірність перевищення висоти хвилювання 2,5 метра менше ніж 10% протягом періоду обмеження

Березень - листопад

3. Обмежувальна зона для пасажирських суден класу «D»**.

Пасажирське судно класу «D» означає пасажирське судно, що використовується на внутрішніх рейсах у морських зонах, де ймовірність перебільшення істотної хвилі 1,5 м менше ніж 10% протягом одного року за постійної річної експлуатації або конкретного обмеженого періоду року для експлуатації винятково під час такого періоду (наприклад, експлуатація в літній період), протягом якого судно не віддаляється від місця укриття більше ніж на 6 миль і більше ніж на 3 милі від лінії берега, що відповідає середній висоті припливу, де можуть вийти на берег потерпілі.

Координати обмежувальних зон для суден класу «D» та умови їх плавання в українських водах Чорного та Азовського морів:

Географічний район

Координати району

Порти-укриття

Допустима відстань від порту-укриття

Допустима відстань від берегової лінії

Висота хвилювання

Період обмеження

3-мильна прибережна зона на підходах до порту Усть-Дунайськ

1. Ш = 45°22'19"N
Д = 29°45'14"E
2. Ш = 45°23'56"N
Д = 29°48'38"E
3. Ш = 45°26'22"N
Д = 29°50'29"E
4. Ш = 45°29'15"N
Д = 29°50'30"E
5. Ш = 45°32'44"N
Д = 29°47'08"E
6. Ш = 45°33'47"N
Д = 29°41'31"E

Усть- Дунайськ

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менша, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

3-мильна прибережна зона на підходах до порту Білгород-Дністровський

1. Ш = 46°00'09"N
Д = 30°22'33"E
2. Ш = 45°58'38"N
Д = 30°26'41"E
3. Ш = 46°06'55"N
Д = 30°35'57"E
4. Ш = 46°09'14"N
Д = 30°33'07"E

Білгород- Дністровський

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менша, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

3-мильна прибережна зона на підходах до портів Одеса, Чорноморськ, Южний

1. Ш = 46°13'49"N
Д = 30°37'01"E
2. Ш = 46°13'08"N
Д = 30°41'06"E
3. Ш = 46°20'10"N
Д = 30°46'08"E
4. Ш = 46°21'18"N
Д = 30°48'53"E
5. Ш = 46°25'10"N
Д = 30°50'19"E
6. Ш = 46°28'04"N
Д = 30°50'36"E
7. Ш = 46°29'40"N
Д = 30°50'06"E
8. Ш = 46°31'37"N
Д = 30°54'59"E
9. Ш = 46°34'54"N
Д = 31°09'23"E
10. Ш = 46°37'32"N
Д = 31°09'13"E

Одеса, Чорноморськ, Южний

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менша, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

3-мильна прибережна зона

Бузько-Дніпровсько-лиманський канал, Херсонський морський канал

Миколаїв, Октябрськ, Очаків, Херсон

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менша, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

3-мильна прибережна зона на підходах до порту Скадовськ

1. Ш = 46°07'20"N
Д = 32°46'14"E
2. Ш = 46°03'59"N
Д = 32°46'45"E
3. Ш = 46°03'21"N
Д = 32°54'51"E
4. Ш = 46°03'33"N
Д = 33°02'03"E
5. Ш = 46°06'54"N
Д = 33°03'01"E
6. Ш = 46°09'23"N
Д = 33°01'47"E

Скадовськ

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менша, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

3-мильна прибережна зона на підходах до порту Євпаторія

1. Ш = 45°09'30"N
Д = 33°14'49"E
2. Ш = 45°07'36"N
Д = 33°16'30"E
3. Ш = 45°06'19"N
Д = 33°18'57"E
4. Ш = 45°08'37"N
Д = 33°23'48"E
5. Ш = 45°06'24"N
Д = 33°26'44"E
6. Ш = 45°08'39"N
Д = 33°30'00"E

Євпаторія

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менша, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

3-мильна прибережна зона на підходах до порту Севастополь

1. Ш = 44°30'13"N
Д = 33°28'57"E
2. Ш = 44°34'35"N
Д = 33°18'28"E
3. Ш = 44°29'36"N
Д = 33°24'52"E
4. Ш = 44°35'39"N
Д = 33°18'34"E
5. Ш = 44°36'33"N
Д = 33°19'10"E
6. Ш = 44°38'04"N
Д = 33°22'20"E
7. Ш = 44°39'18"N
Д = 33°27'37"E
8. Ш = 44°41'11"N
Д = 33°28'46"E
9. Ш = 44°43'23"N
Д = 33°28'44"E
10. Ш = 44°43'22"N
Д = 33°32'54"E

Севастополь

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менше, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

3-мильна прибережна зона на підходах до порту Ялта

1. Ш = 44°25'20"N
Д = 34°03'58"E
2. Ш = 44°23'59"N
Д = 34°06'50"E
3. Ш = 44°23'37"N
Д = 34°10'22"E
4. Ш = 44°26'52"N
Д = 34°12'48"E
5. Ш = 44°27'33"N
Д = 34°16'28"E
6. Ш = 44°28'42"N
Д = 34°18'12"E
7. Ш = 44°32'34"N
Д = 34°17'07"E

Ялта

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менша, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

3-мильна прибережна зона на підходах до порту Феодосія

1. Ш = 44°57'41"N
Д = 35°17'45"E
2. Ш = 44°56'06"N
Д = 35°20'56"E
3. Ш = 44°56'04"N
Д = 35°24'24"E
4. Ш = 44°59'47"N
Д = 35°29'37"E
5. Ш = 45°02'41"N
Д = 35°29'05"E
6. Ш = 45°04'11"N
Д = 35°30'49"E
7. Ш = 45°06'31"N
Д = 35°28'22"E

Феодосія

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менша, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

3-мильна прибережна зона на підходах до порту Керч

1. Ш = 45°15'58"N
Д = 36°25'43"E
2. Ш = 45°15'35"E
Д = 36°30'27"E
3. Ш = 45°17'55"E
Д = 36°35'08"E
4. Ш = 45°20'08"E
Д = 36°37'16"E
5. Ш = 45°21'40"E
Д = 36°37'27"E

Керч

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менша, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

3-мильна прибережна зона на підходах до порту Генічеськ

1. Ш = 46°03'31"N
Д = 34°50'20"E
2. Ш = 46°04'56"N
Д = 34°54'35"E
3. Ш = 46°10'51"N
Д = 34°53'37"E
4. Ш = 46°11'54"N
Д = 34°56'54"E
5. Ш = 46°14'28"N
Д = 34°53'54"E

Генічеськ

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менша, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

3-мильна прибережна зона на підходах до порту Бердянськ

1. Ш = 46°46'50"N
Д = 36°37'59"E
2. Ш = 46°43'41"N
Д = 36°37'57"E
3. Ш = 46°44'04"N
Д = 36°42'28"E
4. Ш = 46°42'30"N
Д = 36°44'54"E
5. Ш = 46°39'52"N
Д = 36°42'19"E
6. Ш = 46°39'10"N
Д = 36°46'46"E

Бердянськ

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менша, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

3-мильна прибережна зона на підходах до порту Маріуполь

1. Ш = 46°58'40"N
Д = 37°25'45"E
2. Ш = 46°57'39"E
Д = 37°29'46"E
3. Ш = 47°02'09"N
Д = 37°34'43"E
4. Ш = 47°02'14"N
Д = 37°39'00"E
5. Ш = 47°05'31"N
Д = 37°38'36"E

Маріуполь

6 миль

3 милі

Імовірність перевищення висоти хвилювання 1,5 метра менша, ніж 10% протягом періоду обмеження

Квітень - жовтень

__________
*Умови плавання для кожного окремого судна встановлюються визнаною організацією під час підтвердження відповідності судна положенням Директиви 2009/45/ЄС з урахуванням визначених вище районів моря, віддалення від берега та місця укриття, сезонності плавання та висоти хвиль відповідно до правил визнаної організації та відображаються у Свідоцтві про безпеку пасажирського судна.
З метою запобігання потраплянню суден в умови хвилювання, коли існує можливість перевищення істотних хвиль 2,5 м або висоти h3% = 3,3 м, судновласникам і капітанам суден необхідно перед початком плавання ознайомлюватися і керуватися в процесі виконання рейсу поточними і довгостроковими прогнозами вітру і хвилювання на акваторію запланованого району плавання.
Висота істотних хвиль - середня висота однієї третини найвищих хвиль із всієї сукупності висот хвиль під час безперервного тривалого спостереження, що приблизно відповідає висоті хвилі, яку спостерігач оціночно встановив у процесі досліду.
Висота хвиль 3% забезпеченості (h3%) - розрахункова висота нерегулярного хвилювання, під час визначення якої припускається, що під час безперервного тривалого спостереження 3% фактичних хвиль можуть мати висоту, що дорівнює або вища розрахункової.
Визначення характеристики лінії берега, яка є придатною для виходу на берег осіб, які потрапили в аварію, здійснюється судноводіями з використанням морських навігаційних карт і Лоції Чорного та Азовського морів.
** Умови плавання для кожного окремого судна встановлюються визнаною організацією під час підтвердження відповідності судна положенням Директиви 2009/45/ЄС з урахуванням визначених вище районів моря, віддалення від берега та місця укриття, сезонності плавання та висоти хвиль відповідно до правил визнаної організації та відображаються у Свідоцтві про безпеку пасажирського судна.
З метою запобігання потраплянню суден в умови хвилювання, коли існує можливість перевищення істотних хвиль 1,5 м або висоти h3%= 2,0 м, судновласникам і капітанам суден необхідно перед початком плавання ознайомлюватися і керуватися в процесі виконання рейсу поточними і довгостроковими прогнозами вітру і хвилювання на акваторію запланованого району плавання.
Висота істотних хвиль - середня висота однієї третини найвищих хвиль із всієї сукупності висот хвиль під час безперервного тривалого спостереження, що приблизно відповідає висоті хвилі, яку спостерігач оціночно встановив у процесі досліду.
Висота хвиль 3% забезпеченості (h3%) - розрахункова висота нерегулярного хвилювання, під час призначення якої припускається, що під час безперервного тривалого спостереження 3% фактичних хвиль можуть мати висоту, що дорівнює або вища розрахункової.
Визначення характеристики лінії берега, яка є придатною для виходу на берег осіб, які потрапили в аварію, здійснюється судноводіями з використанням морських навігаційних карт і Лоції Чорного та Азовського морів.вгору