Документ z0974-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.05.2009, підстава - z0374-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.10.2003 N 1217
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2003 р.
за N 974/8295
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 77 ( z0374-09 ) від 26.02.2009 }
Про виконання Закону України
від 5 квітня 2001 року "Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення
щодо відповідальності за порушення правил
дорожнього руху"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ
N 15 ( z0111-04 ) від 10.01.2004
N 334 ( z0434-04 ) від 29.03.2004
N 1664 ( z0354-05 ) від 31.12.2004
N 1083 ( z1529-05 ) від 29.11.2005 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за порушення правил дорожнього руху" ( 2350-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з організації провадження та
діловодства у справах про адміністративні порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху
(додається).
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від
25.02.94 N 91 ( z0061-94 ) "Про виконання Закону України від
23.12.93 "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів України щодо відповідальності за порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.03.94 за
N 61/270.
3. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
місті Києві та Київській області, УМВС України в областях і місті
Севастополі:
3.1. Організувати вивчення Закону України "Про внесення змін
до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за порушення правил дорожнього руху" ( 2350-14 )
та затвердженої цим наказом Інструкції усіма працівниками
Державтоінспекції та протягом трьох місяців прийняти від них
заліки.
3.2. Організувати виготовлення, передбачених Інструкцією,
затвердженою цим наказом, журналів та забезпечити їх
одержання підрозділами Державтоінспекції, а також одержання
протоколів про адміністративне правопорушення, постанов по справі
про адміністративне правопорушення та їх копії, виготовлення яких
здійснюється централізовано. ( Підпункт 3.2 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 334 ( z0434-04 ) від 29.03.2004 )
3.3. Зобов'язати керівників міськрайорганів внутрішніх справ
щомісяця здійснювати аналіз законності в діяльності
Державтоінспекції, оперативно вживати заходів щодо усунення
виявлених недоліків і порушень. Покласти на них персональну
відповідальність за додержання підлеглим особовим складом вимог
чинного законодавства в адміністративній практиці.

( Підпункт 3.4 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 334 ( z0434-04 ) від 29.03.2004 )

4. ДРЗ (Гриняк В.М.) МВС України забезпечити виготовлення
необхідної кількості бланків протоколів про адміністративне
правопорушення, постанов по справі про адміністративне
правопорушення відповідно до замовлень ДДАІ (Георгієнко Г.В.) МВС
України. ( Наказ доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 334 ( z0434-04 ) від 29.03.2004; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1083
( z1529-05 ) від 29.11.2005 )
5. Державному науково-дослідному центру безпеки дорожнього
руху та діяльності дорожньо-патрульної служби місцевої міліції
(Каракай С.В.) МВС України забезпечити на договірних засадах з
Управліннями (відділами) Державної автомобільної інспекції ГУМВС,
УМВС України встановлення та супроводження програмного
забезпечення автоматизованого робочого місця "Інспектор з
адміністративної практики", а також своєчасну модернізацію
програмного забезпечення. ( Наказ доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ України N 1664 ( z0354-05 ) від 31.12.2004 )
6. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті
Севастополі забезпечити функціонування програмного забезпечення
автоматизованого робочого місця "Інспектор з адміністративної
практики. ( Наказ доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ України N 1664 ( z0354-05 ) від 31.12.2004 )
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції
Присяжнюка А.Й. та ДДАІ (Георгієнко Г.В.) МВС України. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 334 ( z0434-04 ) від 29.03.2004 )

Т.в.о. Міністра
внутрішніх справ України
генерал-лейтенант міліції С.М.Гусаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
22.10.2003 N 1217
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2003 р.
за N 974/8295

ІНСТРУКЦІЯ
з організації провадження та діловодства у справах про
адміністративні порушення правил, норм і стандартів,
що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

1. Загальні положення
1.1. Правозастосовна діяльність у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху спрямована на зміцнення дисципліни на транспорті,
боротьбу з порушеннями правил, норм і стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки дорожнього руху (далі - Правила), запобігання
дорожньо-транспортним пригодам, захист особистих прав громадян.
1.2. Порядок провадження та діловодства у справах про
адміністративні порушення Правил визначається законодавством про
дорожній рух, Кодексом України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (далі - КУпАП) та цією Інструкцією.
2. Оформлення матеріалів про порушення Правил,
норм і стандартів, що стосуються забезпечення
безпеки дорожнього руху
2.1. При вчиненні правопорушень, передбачених КУпАП,
працівник міліції згідно із ст. 255 КУпАП ( 80732-10 ) складає
протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог
ст. 254 КУпАП (додаток 1 до цієї Інструкції) роз'яснює порушникові
його права й обов'язки відповідно до ст. 268 КУпАП, про що
робиться відмітка в протоколі. ( Абзац перший пункту 2.1 розділу 2
в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 334 ( z0434-04 )
від 29.03.2004 ) Копія протоколу видається правопорушнику за його вимогою в
підрозділі ДАІ. ( Пункт 2.1 доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1083 ( z1529-05 ) від
29.11.2005 ) Якщо порушення зафіксовано за допомогою показань технічних
приладів, які використовуються при нагляді за виконанням Правил
(далі - технічні прилади), з фото- або відеозображенням
транспортного засобу, протокол про адміністративне правопорушення
складається після встановлення причетної особи у підрозділі ДАІ за
місцем проживання цієї особи. ( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1083 ( z1529-05 ) від 29.11.2005 )
2.2. Якщо порушення вчинено кількома особами, протокол
складається на кожного порушника. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка
вчинила правопорушення. За наявності свідків і потерпілих протокол
може бути підписаний також і цими особами. З урахуванням потреби в
більш повних доказах у справі про адміністративне правопорушення
необхідно прагнути до залучення свідків будь-якого правопорушення.
Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і
зауваження щодо змісту протоколу, які можуть долучатися до
протоколу на окремому аркуші (аркушах), а також викласти мотиви
своєї відмови від його підписання.
2.3. Якщо особа послідовно (одночасно) здійснила декілька
адміністративних правопорушень, які відповідно до чинного
законодавства розглядаються одним і тим самим органом (посадовою
особою), то на порушника складається один протокол. У ньому
зазначаються всі порушення і статті КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ),
які передбачають відповідальність. У разі розгляду справ різними
органами (посадовими особами) на кожне таке правопорушення
складається окремий протокол. При вчиненні особою будь-якого з порушень, передбачених
частинами четвертою та п'ятою ст. 121, частинами першою та другою
ст. 130 КУпАП ( 80731-10 ), на кожне порушення складається окремий
протокол. З метою встановлення повторності вчинення зазначених
правопорушень у відділеннях (відділах) ДАІ за місцем проживання
порушника ведеться алфавітна книга (додаток 1 до цієї Інструкції).
2.4. У разі вчинення особою правопорушення, яке в
установленому порядку оформляється протоколом, у талоні до
посвідчення водія працівник ДАІ на місці скоєння правопорушення
проставляє відмітку про допущене правопорушення в порядку,
визначеному наказом МВС України від 02.04.94 N 166 ( z0107-94 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 24.05.94 за N 107/316.
2.5. При вчиненні адміністративного правопорушення водіями
транспорту організацій, установ, підприємств незалежно від форми
власності про це додатково робиться відповідний запис у шляховому
маршрутному листі (за його наявності).
2.6. Водії та інші особи, які керують транспортними засобами,
якщо є достатні підстави вважати, що ці особи перебувають у стані
сп'яніння, підлягають відстороненню від керування цими
транспортними засобами та оглядові на стан сп'яніння (ст. 266
КУпАП ( 80732-10 ). Підстави для проведення огляду з метою встановлення стану
сп'яніння, порядок його проведення та одержання висновків щодо
стану особи, яка підлягає перевірці, визначені в Інструкції про
порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння і
проведення огляду з використанням технічних засобів, затвердженій
спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства юстиції
України від 24.02.95 N 114/38/15-36-18 ( z0055-95 ) та
зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 07.03.95 N 55/591.
Підставами для притягнення особи до адміністративної
відповідальності за керування транспортом у стані сп'яніння слід
уважати необхідні висновки, зроблені з додержанням вимог
зазначеної Інструкції. За результатами перевірки з додержанням вимог зазначеної
Інструкції та з використанням трубок "Контроль тверезості" або
інших приладів заповнюється відповідний розділ адміністративного
протоколу. Усі матеріали долучаються до адміністративного
протоколу про правопорушення, про що в ньому робиться відповідний
запис. При оформленні відповідних документів про правопорушення
(керування транспортними засобами у стані сп'яніння або ухилення
осіб, які керують транспортними засобами, від проходження
відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп'яніння)
водій попереджається, що в разі повторного протягом року вчинення
аналогічного правопорушення до нього відповідно до частини другої
ст. 130 КУпАП ( 80731-10 ) за рішенням суду може бути застосовано
стягнення у вигляді оплатного вилучення транспортного засобу.
2.7. Якщо водій ухиляється від огляду з метою встановлення
стану сп'яніння відповідно до встановленого порядку, то в
присутності двох свідків у протоколі про зазначене адміністративне
правопорушення вказуються ознаки сп'яніння і дії порушника щодо
ухилення від огляду. Забороняється кваліфікувати як ухилення від огляду вислови
особи (хоч і закріплені письмово) про згоду з фактом вживання
алкоголю і у зв'язку з цим відсутністю необхідності в проведенні
огляду.
2.8. Іноземці й особи без громадянства, які перебувають на
території України, підлягають адміністративній відповідальності на
загальних з громадянами України підставах. Питання про
відповідальність за адміністративні правопорушення, учинені на
території України іноземцями, які згідно з чинними законами та
міжнародними договорами користуються імунітетом від
адміністративної юрисдикції України (далі - імунітет), вирішується
дипломатичним шляхом (ст. 16 КУпАП ( 80731-10 ).
2.9. При вчиненні іноземцем, який не користується імунітетом,
порушення Правил в установленому порядку оформляється протокол. Під час оформлення відповідних документів про вчинене
іноземцем правопорушення він попереджається про те, що виїзд за
межі України особи, яка не сплатила призначеного штрафу, буде
розцінено як ухилення від його сплати. У зв'язку з викладеним
порушнику рекомендується розв'язати всі питання щодо провадження
справи про вчинене ним порушення за місцем учинення цього
порушення.
2.10. Під час оформлення відповідних документів про
дорожньо-транспортну пригоду (далі - ДТП) за участю транспортних
засобів іноземних власників у протоколі в рядку "Номерний знак"
копіюються реєстраційні національні номери автотранспорту (літерні
та цифрові символи). Водіям видається довідка про пошкодження
транспортних засобів (додаток 2 до цієї Інструкції).
2.11. У разі правопорушення, що призвело до пошкодження
транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших споруд
або іншого майна, до адміністративного протоколу долучаються:
протокол огляду місця ДТП; схема пригоди (додаток 3 до цієї
Інструкції); пояснення учасників пригоди та свідків, інші
матеріали, які необхідні для правильного вирішення справи.
Одночасно на місці оформлення цих документів про правопорушення
водіям видаються довідки про пошкодження транспортних засобів
(додаток 2 до цієї Інструкції) та на їх бажання - копія схеми ДТП. Оформлення виданих матеріалів здійснюється лише на місці ДТП,
в адміністративному порядку без винесення постанови про відмову в
порушенні кримінальної справи. 2.11.1. На схемі пригоди повинні бути графічно відображені та
зафіксовані такі об'єкти: - ділянка дороги, де сталася ДТП; - відносно сталі орієнтири, до яких на схемі здійснена
прив'язка об'єктів та слідів; - транспортні засоби, які брали участь у ДТП, координати їх
розміщення щодо елементів проїзної частини та сталих орієнтирів; - сліди коліс транспортних засобів: їх розміщення щодо
елементів проїзної частини; довжина від їх початку до кожного
колеса транспортного засобу з показом розривів; довжина слідів на
ділянках з різним покриттям або з різнорідним станом покриття; - інші сліди та предмети, що стосуються пригоди: розміщення
частин та об'єктів (уламки кузова, частинки фарби, уламки скла,
осипання ґрунту, сліди рідини та ін.), які відокремились від
транспортного засобу щодо елементів проїзної частини, транспортних
засобів; площа розсіювання уламків скла, осипання ґрунту тощо; - координати місця зіткнення, наїзду та інших відносно
стійких орієнтирів; - ширина проїзної частини разом з роздільними смугами; - ширина тротуарів, узбіччя, профіль кювету; - радіус кривої в плані (повороту); - розміри ділянок з різнорідним покриттям; - розміри ділянок з різнорідним станом дорожнього покриття; - розміри та розміщення дефектів дорожнього покриття; - розміщення дорожньої розмітки; - розміщення світлофорів, дорожніх знаків та інших засобів
технічного регулювання дорожнього руху; - розміщення шлагбауму, засобів сигналізації, дорожніх знаків
на підході до залізничного переїзду; - повздовжній та поперечний ухил проїзної частини; - коефіцієнт зчеплення коліс автомобіля з дорожнім покриттям,
у т. ч. з різнорідним. 2.11.2. При складанні схеми пригоди рекомендується: - застосовувати спеціальне креслярське приладдя (лінійки,
лекала і т. ін.); - користуватися загальноприйнятими графічними зображеннями
об'єктів та умовними позначками; - не порушувати масштабності зображення; - якщо потрібно, деталізувати ту чи іншу ділянку схеми
пригоди; - використовувати винесення фрагментів; - застосовуючи кольорові барвники, уникати зайвої
барвистості, якщо це створить труднощі в читанні схеми.
2.12. При складанні протоколу щодо правопорушень,
передбачених статтями 128-1, 139 та 140 КУпАП ( 80731-10 ), до
нього необхідно долучати детальний акт довільної форми (з
відповідними замірами та схемою) про: - пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових
споруд, трамвайних колій чи технічних засобів регулювання
дорожнього руху; - самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних
засобів регулювання дорожнього руху; - перешкоду для дорожнього руху, у тому числі забруднення
шляхового покриття; - пошкодження вдосконаленого покриття доріг внаслідок руху
машин на гусеничному ходу; - умови та стан шляху, які загрожують безпеці дорожнього
руху; - порушення нормативів щодо обладнання на дорогах місць
проведення робіт, залишення дорожніх машин, будівельних
матеріалів, конструкцій тощо; - порушення або невиконання правил на підприємствах, в
установах та організаціях при розробці та виготовленні
транспортних засобів і деталей до них або інших предметів їх
додаткового обладнання, при проектуванні, реконструкції та ремонті
шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд. Згаданий акт складається працівником ДАІ за участю двох
свідків, які його підписують. При цьому зазначаються прізвища,
ім'я та по батькові, адреси проживання свідків. У подальшому цей
акт використовується як доказ у справі про адміністративне
правопорушення (ст. 251 КУпАП ( 80732-10 ). При складанні протоколу про правопорушення, передбачене
ст. 128-1 щодо невиконання припису державної автоінспекції,
додається копія раніше надісланого (врученого) припису.
2.13. До протоколу, складеного з використанням показань
технічних приладів, долучаються фото-, відео- або інші матеріали,
на яких зафіксовані показання цих приладів, та довідкові матеріали
про власника транспортного засобу або особу, яка має право
керування цим транспортним засобом. Довідкові матеріали про власника транспортного засобу або
особу, яка має право керування цим транспортним засобом,
отримуються шляхом запиту до Національного банку даних
"Автомобіль".
( Главу 3 скасовано на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 15 ( z0111-04 ) від 10.01.2004 )

4. Розгляд справ про порушення Правил, норм і
стандартів, що стосуються забезпечення безпеки
дорожнього руху
4.1. Якщо при складанні протоколу за статтями КУпАП
( 80731-10, 80732-10 ), прийняття рішень за якими належить до
компетенції посадових осіб ДАІ, порушника не було повідомлено про
місце й час розгляду справи, він запрошується до підрозділу ДАІ
шляхом направлення поштою за місцем проживання (роботи) сповіщення
з відміткою про вручення останнього (додаток 5 до цієї
Інструкції).
4.2. Військовослужбовці, призвані на збори,
військовозобов'язані, а також особи рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ несуть відповідальність за
порушення Правил на загальних підставах (ст. 15 КУпАП
( 80731-10 ). Посадові особи Державтоінспекції, які мають право накладати
адміністративні стягнення за відповідні порушення Правил, можуть
замість накладення стягнень передавати адміністративні матеріали
про правопорушення відповідним органам (командуванню військових
частин і т. ін.) для вирішення питання про притягнення винних до
дисциплінарної відповідальності.
4.3. Якщо матеріали про адміністративне правопорушення не
містять достатніх доказів, які б підтверджували вчинення
порушення, або адміністративні матеріали складено з порушенням
вимог законодавства чи нормативних документів, службова особа, яка
розглядає справу, може доручити провести додаткову перевірку або
направити матеріали для перевірки за місцем складання протоколу.
4.4. Посадова особа, яка розглядає справу, установивши
причини та умови, які сприяли вчиненню адміністративного
правопорушення, уносить до відповідного державного органу чи
органу місцевого самоврядування, громадської організації або
посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих
причин та умов. Проект пропозиції готується посадовою особою, яка розглядала
справу, і за її підписом надсилається для розгляду до відповідного
органу. Копія пропозиції долучається до справи про адміністративне
правопорушення.
4.5. Посадові особи Державтоінспекції при розгляді
адміністративних справ повинні враховувати: при отриманні
адміністративних матеріалів за вчинення правопорушення,
передбаченого частиною 4 ст. 121 (за винятком невідповідності
номерного знака вимогам стандарту) і частиною 1 ст. 130 КУпАП
( 80731-10 ) (крім передачі керування транспортним засобом особі в
стані сп'яніння), інспектор з адміністративної практики за місцем
проживання порушника здійснює в алфавітній книзі відповідний
запис. Посадова особа ДАІ, яка направляє матеріали до розгляду,
робить на полях протоколу відмітку про відсутність повторності
вчинення правопорушення із зазначенням посади і прізвища посадової
особи, яка надала необхідні відомості.
4.6. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення,
посадова особа Державтоінспекції відповідно до ст. 283 КУпАП
( 80732-10 ) виносить постанову по справі адміністративне
правопорушення, копії якої вручає особі, щодо якої розглядалась
справа (додаток 2 до цієї Інструкції). ( Розділ 4 доповнено
підпунктом 4.6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 334 ( z0434-04 ) від 29.03.2004 )
5. Оскарження й опротестування адміністративного
затримання, огляду і вилучення речей та документів,
а також постанови за справою про адміністративне
правопорушення
5.1. За результатами розгляду скарги або протесту виноситься
мотивоване рішення (додаток 6 до цієї Інструкції).
5.2. Копія рішення за скаргою або протесту на постанову за
справою про адміністративне правопорушення протягом трьох днів
надсилається особі, щодо якої його винесено. У той самий строк
копія постанови надсилається потерпілому на його прохання. Про
результати розгляду протесту повідомляється прокурор.
5.3. Скасування постанови із закриттям справи про
адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених
грошових сум. Для повернення грошових сум громадянину видається
завірена підписом та печаткою копія рішення про скасування
постанови, в якій робиться запис "Сума штрафу ______ гривень ______ коп. підлягає поверненню".
5.4. У разі скасування постанови внаслідок її неправомірного
винесення за даним фактом проводиться перевірка. Щодо винної
посадової особи відповідно до положень Дисциплінарного статуту
органів внутрішніх справ України ( 1368-12 ) вживаються заходи
впливу, інформація про які долучається до матеріалів перевірки.
6. Діловодство у справах про порушення правил
дорожнього руху
6.1. Бланки протоколів, які не є документами суворої
звітності, виготовляються і направляються в підрозділи ДАІ
централізовано. Кількісний облік надходження та видачі протоколів ведеться в
журналі надходження та витрат їх бланків (додаток 7 до цієї
Інструкції).
6.2. Складені протоколи та інші матеріали про правопорушення,
інші документи протягом доби реєструються в журналі обліку
матеріалів про правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху
(далі - Журнал обліку матеріалів про правопорушення (додаток 8 до
цієї Інструкції).
6.3. Журнал обліку матеріалів про правопорушення ведеться
інспекторами адміністративної практики підрозділів ДАІ, а в
необхідних випадках - старшими інспекторами-черговими чергових
частин ДАІ (підрозділів ДАІ). У відділеннях (групах) ДАІ, де немає чергових частин або не
введена посада інспектора адміністративної практики, ведення
документації відповідно до цієї Інструкції покладається на
окремого працівника.
6.4. У підрозділі протоколи, речі та документи, що до них
додаються, переходять від працівника до працівника під розписку у
графі 6 Журналу обліку матеріалів про правопорушення.
6.5. У судові органи та інші підрозділи ДАІ протоколи, речі
та документи, що додаються, надсилаються або передаються у
триденний строк, про що робиться відмітка у графі 6 Журналу обліку
матеріалів про правопорушення (у містах обмін матеріалами може
проводитись один раз на тиждень).
6.6. З метою встановлення повторення правопорушень,
відповідальність за які передбачена частинами четвертою та п'ятою
ст. 121 (крім керування транспортним засобом з номерним знаком, що
не відповідає вимогам стандарту), частинами першою та другою
ст. 130 (крім передачі керування транспортним засобом особі у
стані сп'яніння) КУпАП ( 80731-10 ), за місцем проживання
порушника у відділеннях (відділах) ДАІ за допомогою алфавітної
книги ведеться алфавітний облік правопорушників.
6.7. Алфавітна книга (додаток 1 до цієї Інструкції) та
журнали (додатки 7, 8 до цієї Інструкції) мають бути прошнуровані,
пронумеровані, скріплені печаткою і зареєстровані в секретаріаті
(канцелярії) міськрайоргану, підрозділу, відділу (управління)
Державтоінспекції.
6.8. Записи в протоколах, талонах до посвідчення водія і
журналах робляться чорнилом (пастою). Вони мають бути чіткими,
розбірливими, а прізвище, ім'я та по батькові порушника, його
адреса, а також прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала
протокол про адміністративне порушення чи оформила інші
передбачені законом документи, записуються друкованими літерами.
За фактами виправлень, підчисток тощо начальниками відділень
(старшими груп), керівництвом підрозділів ДАІ проводяться службові
перевірки.
6.9. Матеріали про адміністративні порушення правил, рішення
щодо яких належить до компетенції ДАІ, підшиваються до справи за
порядковими номерами, які їм присвоюються в Журналі обліку
матеріалів про порушення Правил, і зберігаються в підрозділах ДАІ
за місцем розгляду. Підшиті до справи сторінки нумеруються. На
останній сторінці ставиться підпис службової особи секретаріату
(канцелярії) міськрайоргану, підрозділу, відділу (управління)
Державтоінспекції, яким засвідчується кількість пронумерованих
сторінок.
6.10. Справи про порушення Правил підлягають зберіганню
протягом трьох років.
6.11. Зіпсовані бланки протоколів, а також справи про
адміністративні порушення Правил, строк зберігання яких
закінчився, знищуються під час проведення перевірок
адміністративної практики підрозділу Державтоінспекції (органу
внутрішніх справ). Знищення оформлюється актом.
6.12. Посвідчення водія (з талоном до нього) особи,
позбавленої права керування транспортними засобами, з копією
ухвали суду та карткою обліку адміністративного правопорушення
(додаток 9 до цієї Інструкції) у триденний строк надсилаються на
зберігання до РЕП за місцем проживання порушника. Якщо посвідчення
водія не було вилучене, до зазначеного РЕП у той самий термін
надсилаються копія ухвали суду та картка обліку адміністративного
правопорушення.
7. Контроль за дотриманням законності в
правозастосовчій діяльності підрозділів
Державтоінспекції під час провадження справ
про адміністративні правопорушення
7.1. Контроль за дотриманням законності під час провадження
справ про адміністративні правопорушення, станом діловодства та
обліком виявлених правопорушень здійснюється щоденно керівниками
підрозділів дорожньо-патрульної служби, відділень (старшими груп),
відділів Державтоінспекції, міськрайорганів внутрішніх справ.
7.2. Перевірки стану діяльності провадження справ про
адміністративні правопорушення в підрозділах Державтоінспекції
України здійснюються такими органами і в такі строки: 7.2.1. Міністерством внутрішніх справ України - не рідше
одного разу на п'ять років у ГУМВС України в Автономній Республіці
Крим, ГУМВС України в м. Києві та Київській області, УМВС України
в областях і м. Севастополі. 7.2.2. ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві
та Київській області, УМВС України в областях і м. Севастополі -
не рідше одного разу на два роки в підлеглих органах, підрозділах
ДАІ, включаючи ревізію адміністративних матеріалів. 7.2.3. Керівниками (командирами, начальниками)
міськрайорганів внутрішніх справ, підрозділів ДАІ - внутрішні
перевірки не рідше двох разів на рік, включаючи ревізію
адміністративних матеріалів.
7.3. У ході перевірки вивчаються такі питання: 7.3.1. Рівень знань працівниками ДАІ законодавства про
адміністративну відповідальність за порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху. 7.3.2. Законність та обґрунтованість прийнятих рішень за
справами про правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. 7.3.3. Облік та аналіз правопорушень, спрямування
адміністративної практики на припинення найбільш грубих порушень,
що спричинюють створення аварійних ситуацій та ДТП. 7.3.4. Реєстрація та проходження матеріалів про
правопорушення. Стан обліку, зберігання бланків протоколів,
відповідність документації та порядку її ведення вимогам цієї
Інструкції, інших нормативних документів. 7.3.5. Правильність складання протоколів, інших документів,
дотримання встановленого порядку та строків розгляду справ про
порушення Правил. 7.3.6. Накладення і виконання постанов про накладення
стягнень у вигляді штрафу. Порядок направлення матеріалів на
розгляд громадськості. 7.3.7. Стан роботи з листами, скаргами та заявами громадян. 7.3.8. Організація належного контролю на всіх рівнях за
діяльністю ДАІ під час провадження справ про адміністративні
правопорушення. Реагування на виявлені недоліки і порушення
законності, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що їм
сприяють.
7.4. Виявлені під час перевірки незаконно винесені постанови
про накладення адміністративних стягнень скасовуються. Вживаються
заходи до відновлення порушених прав та інтересів громадян, а
також заходи впливу до винних службових осіб відповідно до
положень Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України
( 1368-12 ).
7.5. Про результати перевірки доповідається відповідно
керівництву МВС, ГУМВС, УМВС, яке призначило перевірку. Вживаються
заходи, спрямовані на усунення виявлених порушень та недоліків,
зміцнення законності, поліпшення адміністративної діяльності
підрозділів ДАІ.
8. Типові функціональні обов'язки старшого інспектора,
інспектора адміністративної практики
8.1. Старший інспектор адміністративної практики апарату
управління ДАІ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, в
м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і
м. Севастополі: 8.1.1. Здійснює організаційно-методичне керівництво
інспекторами з адміністративної практики, а також підрозділами ДАІ
в питаннях службової діяльності під час провадження справ про
адміністративні правопорушення. 8.1.2. Контролює знання особовим складом підрозділів ДАІ
нормативно-правових актів, що регламентують службову діяльність
Державтоінспекції під час провадження справ про адміністративні
правопорушення, вживає заходів щодо підвищення рівня професійної
підготовки особового складу підрозділів. 8.1.3. Узагальнює та аналізує службову діяльність
Державтоінспекції під час провадження справ про адміністративні
правопорушення відповідно в республіці, області, місті. На
підставі отриманого аналізу не рідше одного разу на квартал готує
узагальнену довідку про стан та динаміку правопорушень, а також
про практику вживання заходів впливу до порушників з конкретними
висновками та пропозиціями щодо цілеспрямованості діяльності ДАІ з
урахуванням обстановки з аварійністю, що склалася. Розробляє і
вносить необхідні пропозиції, спрямовані на вдосконалення
адміністративної практики та посилення її впливу на зміцнення
дисципліни серед учасників дорожнього руху. 8.1.4. Бере участь у підготовці і направленні інформації
органам виконавчої влади, а також до республіканських, обласних,
міських установ і організацій про усунення причин та умов, що
сприяють правопорушенням. 8.1.5. Контролює розгляд листів, скарг і заяв громадян. Бере
участь у розгляді скарг на неправомірні дії працівників
Державтоінспекції щодо вжиття ними заходів адміністративного
впливу. Вносить пропозиції стосовно поліпшення цієї роботи. 8.1.6. Узагальнює та аналізує стан дотримання законності в
службовій діяльності підрозділів ДАІ під час провадження справ про
адміністративні правопорушення, вносить пропозиції щодо
викорінення порушень. 8.1.7. Здійснює контроль за діловодством у справах про
адміністративні правопорушення в підрозділах ДАІ. 8.1.8. Організовує та безпосередньо бере участь у перевірках
стану адміністративної практики в підрозділах ДАІ. 8.1.9. Організовує взаємодію з іншими службами органів
внутрішніх справ, громадськими формуваннями і трудовими
колективами в питаннях запобігання порушенням адміністративного
законодавства. Вивчає й узагальнює позитивний досвід роботи і
вживає заходів щодо його поширення.
8.2. Інспектор з адміністративної практики підрозділу ДАІ
міськрайоргану внутрішніх справ (підрозділу дорожньо-патрульної
служби): 8.2.1. Здійснює постійний контроль за правомірністю складання
адміністративних протоколів та інших процесуальних документів,
правильним і обґрунтованим ужиттям заходів впливу на
правопорушників, порядком обліку матеріалів про правопорушення,
готує (надсилає за місцем проживання порушника) матеріали для їх
розгляду компетентними посадовими особами. 8.2.2. Контролює проходження адміністративних матеріалів,
вживає заходів щодо своєчасного і правильного виконання постанов
про накладення адміністративних стягнень, надає практичну та
методичну допомогу особовому складу підрозділу ДАІ з питань
дотримання законності у правозастосовчій діяльності. 8.2.3. Розглядає адміністративні матеріали та приймає
відповідні рішення в межах своєї компетенції. Здійснює в разі
потреби додаткову перевірку в адміністративних справах. 8.2.4. Щомісяця узагальнює й аналізує діяльність підрозділу
щодо застосування заходів впливу до порушників. За результатами
аналізу з урахуванням аварійності на території обслуговування
готує пропозиції щодо вдосконалення нагляду за рухом і підвищення
ефективності вживання заходів впливу. 8.2.5. Отримує в медичних установах відомості про осіб,
доставлених на огляд для встановлення стану сп'яніння. 8.2.6. Бере участь у підготовці інформації про стан
дисципліни серед учасників дорожнього руху для органів виконавчої
влади, автогосподарств та інших організацій. Готує пропозиції про
усунення причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень. 8.2.7. Здійснює перевірки за запитами щодо водіїв, затриманих
за порушення, передбачені частинами 4 та 5 ст. 121 та частинами 1
та 2 ст. 130 КУпАП ( 80731-10 ), з метою виявлення фактів
повторності їх вчинення. 8.2.8. Проводить заняття в системі службової підготовки та
бере участь у проведенні інструктажів нарядів, які заступають на
службу, з питань заходів впливу до порушників, оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення тощо з метою
підвищення професійної підготовки особового складу підрозділу. 8.2.9. Здійснює контроль за правильним обліком та видачею
бланків суворої звітності. 8.2.10. Розглядає листи, скарги та заяви громадян щодо
необґрунтованості дій інспекторів підрозділу, пов'язаних з
адміністративною діяльністю.
Начальник ДДАІ МВС України
полковник міліції С.В.Каракай

Додаток 1
до Інструкції з організації
провадження та діловодства
у справах
про адміністративні
порушення правил, норм
і стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху,
затвердженої наказом
МВС України
22.10.2003 N 1217
(в редакції наказу
МВС України
від 29.11.2005 N 1083
( z1529-05 )

ПРОТОКОЛ
Серія АА N 000000
про адміністративне правопорушення
_________ 200_ року Місце ______________ Час __ год.__ хв.
(нас. пункт, км. складання протоколу
автодороги) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол)
Відомості про особу порушника:
-------------------- ---------------- --------------------- (прізвище) (ім'я) (по батькові)

Місце народження порушника________________________________________
(число, місяць, рік народження)
Громадянство______________________________________________________
Документ, який засвідчує особу,___________________________________ __________________________________________________________________
(назва документа, коли і ким виданий, серія, номер).
Місце проживання__________________________________________________ _____________________________________________, телефон___________.
Місце роботи, посада_________________________, телефон___________.
Транспортний засіб, марка _________________________, номерний знак

Належність _________________________________________, місце обліку ___________________(район).
Який______________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(місце, час учинення, суть порушення та технічні засоби щодо його
виявлення (фіксації)
чим порушив пункт _____ ПДР (інші норми та стандарти, що
належать до забезпечення безпеки дорожнього руху), за що
передбачена відповідальність згідно з ч. _____ст. ________КУпАП.
Місце розгляду справи згідно зі ст. 221, 222 КУпАП: _________________________________________________.
З правами та обов'язками відповідно до ст. 63 Конституції
України, ст. 268 КУпАП та ч. 2 ст. 130 КУпАП ознайомлений __________________________________________.
(підпис порушника)
Протокол склав ___________________ _________________
(підпис інспектора) (підпис порушника)
По суті порушення пояснюю: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Свідки, поняті: 1.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон)
2.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон)
До протоколу додаються:___________________________________________

ПРОТОКОЛ
проведення огляду на стан сп'яніння

Причина проведення огляду на стан сп'яніння: __________________________________________________________________
(ознаки стану сп'яніння в порушника:
нестійка хода, запах алкоголю та ін.)

Результати огляду із застосуванням трубки "Контроль
тверезості": _____________________________________________________
(проба позитивна/негативна)
З результатами огляду ______________ ________________________
(згоден / (підпис особи, яка
не згоден) оглядається)
Свідки (поняті):
1.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон) (підпис)
2.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон) (підпис)

Результати перевірки транспортного
засобу за допомогою АІПС Державтоінспекції

Запит проведено __________ 200_року о ____ год. ____ хв.

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
------------------------------------------------------------------ | Даним АІПС Державтоінспекції |Даним АІПС Державтоінспекції не | | відповідає | відповідає | ------------------------------------------------------------------ (непотрібне закреслити)

Перевірку провів ___________________
(підпис інспектора)
( Інструкцію доповнено додатком 1 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 334 ( z0434-04 ) від 29.03.2004; в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1664 ( z0354-05 ) від
31.12.2004, N 1083 ( z1529-05 ) від 29.11.2005 )

Додаток 2
до Інструкції з організації
провадження та діловодства у
справах про адміністративні
порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху,
затвердженої наказом МВС
України
22.10.2003 N 1217
(у редакції наказу МВС
України
від 20.03.2004 N 334
( z0434-04 )
(у редакції наказу МВС
України
від 31.12.2004 N 1664
( z0354-05 )

ПОСТАНОВА
за справою про адміністративне правопорушення

День Місяць Рік ------ ------ ------------ ------ ------------------ Дата розгляду справи | || | | || | | || || || | до протоколу серії | || | N | || || || || || | ------ ------ ------------ ------ ------------------ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові порушника та обставини, _________________________________________________________________
установлені при розгляді справи) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ --- --------- --- Відповідно до частини | | статті | || || | - | | --- --------- --- КУпАП накласти адміністративне стягнення у вигляді _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали службової особи) (підпис)
Порядок виконання накладеного стягнення, а також порядок і
строк оскарження постанови мені роз'яснені.
Стаття 289 КУпАП: Скаргу на постанову за справою про
адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти
днів з дня винесення постанови. У разі пропуску зазначеного
строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої
винесено постанову, може бути поновлено органом (службовою
особою), правочинним розглядати скаргу.
Копію постанови отримав __________
(підпис)
------ ------ ------------ Копія постанови надіслана | || | | || | | || || || | __________ ------ ------ ------------ (підпис) День Місяць Рік
Копію постанови отримав __________
(підпис)
------ ------ ------------ Копія постанови надіслана потерпілому | || | | || | | || || || | ------ ------ ------------ День Місяць Рік

Продовження додатка 2
Копія
ПОСТАНОВА
за справою про адміністративне правопорушення

День Місяць Рік ------ ------ ------------ ------ ------------------ Дата розгляду справи | || | | || | | || || || | до протоколу серії | || | N | || || || || || | ------ ------ ------------ ------ ------------------ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові порушника та обставини, _________________________________________________________________
установлені при розгляді справи) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ --- --------- --- Відповідно до частини | | статті | || || | - | | --- --------- --- КУпАП накласти адміністративне стягнення у вигляді _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали службової особи) (підпис)
Порядок виконання накладеного стягнення, а також порядок і
строк оскарження постанови мені роз'яснені.
Стаття 289 КУпАП: Скаргу на постанову за справою про
адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти
днів з дня винесення постанови. У разі пропуску зазначеного
строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої
винесено постанову, може бути поновлено органом (службовою
особою), правочинним розглядати скаргу.
Копію постанови отримав __________
(підпис)
------ ------ ------------ Копія постанови надіслана | || | | || | | || || || | __________ ------ ------ ------------ (підпис) День Місяць Рік
Копію постанови отримав __________
(підпис)
------ ------ ------------ Копія постанови надіслана потерпілому | || | | || | | || || || | ------ ------ ------------ День Місяць Рік
( Інструкцію доповнено додатком 2 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 334 ( z0434-04 ) від 29.03.2004; в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1664 ( z0354-05 ) від
31.12.2004 )

Додаток 3
до Інструкції з організації
провадження та діловодства у
справах про адміністративні
порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху,
затвердженої наказом МВС
України
22.10.2003 N 1217

ІНСТРУКЦІЯ
з використання автоматизованого робочого місця
"Інспектор з адміністративної практики"

Для автоматизації діловодства в справах з адміністративних
правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху розроблено
автоматизоване робоче місце (АРМ) "Інспектор з адміністративної
практики".
Сканування протоколу
Запуск та робота з програмним забезпеченням АРМ "Інспектор з
адміністративної практики": 1. Активувати програму ABBYY FormReader 6.0. 2. Відкрити пакет 1. 3. Укласти протоколи про адміністративні правопорушення в
лоток сканера. 4. Активізувати на панелі інструментів опцію "Сканувати
декілька сторінок". Після сканування протокол буде завантажено до системи. 5. Активізувати на панелі інструментів опцію "Розпізнати всі
сторінки". 6. Виправити неправильно ідентифіковані символи, які було
зіскановано з протоколів про адміністративні правопорушення. 7. Активізувати на панелі інструментів опцію "Експортувати до
бази даних" та зберегти інформацію у файлі base.dbf. 8. Запустити програму підвантаження інформації до бази даних
АІС "Адмінпрактика".
Протокол про адміністративне правопорушення
Бланк протоколу про адміністративне правопорушення
розроблений з використанням шаблонів для машинного розпізнавання,
тому поля з інформацією, яку потім ідентифікує система, повинні
бути заповнені розбірливо чорними літерами або цифрами, при цьому
кожний символ повинен розміщуватися в окремій клітинці та не
зливатися з іншими символами.
Ідентифікується інформація в таких полях: 1. Дата складання протоколу (день - 2 цифри, місяць -
2 цифри, рік - 4 цифри). 2. Час складання протоколу (година - 2 цифри,
хвилина - 2 цифри). 3. Особистий номер співробітника (7 символів). 4. Дата народження порушника (день - 2 цифри, місяць -
2 цифри, рік - 4 цифри). 5. Прізвище порушника (22 літери). 6. Ім'я порушника (22 літери). 7. По батькові порушника (22 літери). 8. Номерний знак транспортного засобу порушника (8 символів). 9. Пункт ПДР (пункт - 2 цифри, підпункт - 2 цифри, додаток -
1 цифра). 10. Частина та стаття КУпАП (частина - 1 цифра, стаття -
3 цифри).
( Інструкцію доповнено додатком 3 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1664 ( z0354-05 ) від 31.12.2004 )

Додаток 4
до Інструкції з організації
провадження та діловодства у
справах про адміністративні
порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху

АЛФАВІТНА КНИГА ______________________________________________________________
(найменування підрозділу ДАІ, міськрайоргану внутрішніх справ)

Почато "____" _____ 20__р.
Закінчено "____" ____ 20__р.

Розділ букви "____"

--------------------------------------------------------------------------- | N | Прізвище, | Дата | Суть |Стаття КпАП| Номер |Дата і суть | |з/п| ім'я, | скоєння |порушення| України та| та дата |прийнятого за| | |по батькові|порушення| |її частина,|надходження| справою | | | порушника | | | якою | протоколу.| рішення. | | | | | |передбачена| Ким його |Номер справи,| | | | | | відпові- | складено |де міститься | | | | | | дальність | | протокол | |---+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Інструкції з організації
провадження та діловодства у
справах про адміністративні
порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху

Кутовий штамп органу внутрішніх справ

ДОВІДКА
Видана гр. ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
про те, що "___"________ 20___ р. о ___________ год. ________ хв.
на ______________________________________________________________
(указати точне місце) ________________________________________________________________,
унаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль (мотоцикл):
марка ________________________, номерний знак___________________,
двигун ___________________________, кузов (рама) ___________,
отримав механічні пошкодження:___________________________________
(характер пошкоджень, _________________________________________________________________
виявлених під час зовнішнього огляду, та місце їх розташування) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище та ініціали особи, яка видала довідку)
_____________________
(підпис)
Примітка. Довідка не є підставою для визначення суми
заподіяного матеріального збитку.

Додаток 6
до Інструкції з організації
провадження та діловодства у
справах про адміністративні
порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху

СХЕМА ПРИГОДИ
------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------
Із схемою згодні:
1. Водій __________________ Поняті: 1. __________________________
(прізвище, підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові, __________________________
місце проживання, телефон)
2. Водій __________________ 2. __________________________
(прізвище, підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові, __________________________
місце проживання, телефон)
Особа, яка склала схему: ________________________________________
(посада, прізвище, підпис)

( Додаток скасовано на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 15 ( z0111-04 ) від 10.01.2004 )

Додаток 8
до Інструкції з організації
провадження та діловодства у
справах про адміністративні
порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху

Кутовий штамп __________________________ органу внутрішніх справ (адреса, куди надсилається __________________________
сповіщення)

СПОВІЩЕННЯ
Гр. _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Для розгляду вчиненого Вами порушення правил Вам необхідно
з'явитись "____"___________________ 20 ___ р. о " _______" год.
за адресою: _____________________________________________________ ________________________________________________________________,
кімната _______________, до _____________________________________
(номер кімнати) (прізвище та ініціали службової особи)
При собі мати документ, що засвідчує особу. У разі нез'явлення справа про адміністративне правопорушення
розглядатиметься без Вас. _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
"____"__________20__ р. ____________________
(підпис)
Сповіщення одержав:
"___"___________ 20__ р. ________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Примітка. Копія сповіщення додається до матеріалів справи.

Додаток 9
до Інструкції з організації
провадження та діловодства у
справах про адміністративні
порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада, звання, прізвище ____________________________
й підпис службової особи)
"____"_____________ 20__ р.

РІШЕННЯ
за результатами перевірки скарги
(розгляду протесту)

Я, __________________________________________________________
(посада, звання, прізвище та ініціали) ________________________________________________________________,
перевіривши скаргу (протест) ____________________________________
(прізвище, ініціали особи, яка подала _________________________________________________________________
скаргу; посада, прізвище та ініціали особи, що принесла протест _________________________________________________________________
на постанову за справою про адміністративне правопорушення)
ВСТАНОВИВ: _________________________________________________________________
(викладення обставин, установлених під час розгляду справи: _________________________________________________________________
де, коли, за що та ким накладено адміністративне стягнення; _________________________________________________________________
правильність застосування законодавства в межах компетенції _________________________________________________________________
посадової особи; підстави для скасування або зміни прийнятого _________________________________________________________________
за справою рішення ) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
На підставі викладеного, а також керуючись __________________
(посилання на ________________________________________________________________,
законодавчі або нормативні акти)
В В А Ж А В Б И : _________________________________________________________________
(залишити постанову без зміни, а скаргу або протест - без _________________________________________________________________
задоволення; скасувати постанову і направити справу на новий _________________________________________________________________
розгляд; скасувати постанову і закрити справу; змінити захід _________________________________________________________________
стягнення; визначитись щодо застосування заходів реагування до _________________________________________________________________
винних службових осіб)
Про прийняте рішення повідомити _____________________________ _________________________________________________________________
Дата і підпис службової особи _______________________________

Додаток 10
до Інструкції з організації
провадження та діловодства у
справах про адміністративні
порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху

ЖУРНАЛ
надходження та витрат бланків
протоколів

______________________________________________________________
(найменування підрозділу ДАІ, міськрайоргану внутрішніх справ)
Почато "____"_____ 20__ р.
Закінчено "____"_____ 20__ р.
Розділ 1. Надходження бланків
----------------------------------------------------------------- | N |Дата |Звідки надійшли |Наймену-|Кіль-|Серія ____| Бланки | |з/п|над- |бланки (наймену-| вання |кість|з N ______| отримав | | |ход- |вання органу) і |бланків | |до N _____| (посада, | | |ження|на якій підставі| | | | прізвище | | | |(накладна, дору-| | | |та підпис)| | | |чення і т. ін.) | | | | | |---+-----+----------------+--------+-----+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------
Розділ 2. Витрата бланків
----------------------------------------------------------------- | N | Дата |Наймену-|Кіль-|Серія _| Бланки |Відмітка про прий- | |з/п|видачі|вання |кість|з N ___| отримав |няття пошкоджених | | | |бланків | |до N __|(посада, |бланків (наймену- | | | | | | |прізвище,|вання, серія, N). | | | | | | | підпис) | Дата, посада, | | | | | | | | прізвище, підпис | | | | | | | |особи, яка прийняла| | | | | | | |пошкоджені бланки | |---+------+--------+-----+-------+---------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Інструкції з організації
провадження та діловодства у
справах про адміністративні
порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів про правопорушення
у сфері безпеки дорожнього руху
______________________________________
(найменування підрозділу ДАІ )

Почато "___"_______ 20__ р.
Закінчено "___"_______ 20__ р.

---------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Дата та | Місце |Серія та N |Прізвище | Дата |N справи, де |Примітка| |з/п|ім'я та |короткий | роботи |складеного | та | розгляду |зберігаються | | | | по | опис |порушника| протоколу, | ініціали |матеріалів| матеріали | | | |батькові |порушення| |посвідчення |особи, що |і прийняте| після | | | |порушника| | |водія, інших|одержала | рішення | виконання | | | | | | |документів |матеріали | |постанови або | | | | | | | | для | | куди вони | | | | | | | |виконання.| | направлені. | | | | | | | | Дата й | | Дата, | | | | | | | | підпис | | найменування | | | | | | | | | | органу | | |---+---------+---------+---------+------------+----------+----------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Інструкції з організації
провадження та діловодства у
справах про адміністративні
порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху
Кутовий штамп органу,
який розглянув справу

КАРТКА
ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОРУШЕННЯ

"____"____________ 20 ___ р. ___________________________________
(місце порушення)
Громадянин _____________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
вид транспортного засобу _________________, номерний знак ______,
(найменування, марка)
місце реєстрації, обліку _______________________________________,
вчинив порушення ________________________________________________
(у чому виявилося порушення)
В адміністративній справі ____________ прийнято рішення _________
(номер справи) (ким, _________________________________________________________________
коли, на підставі якої статті КпАП України стягнуто штраф, _________________________________________________________________
позбавлено права керування транспортним засобом, із зазначенням, ________________________________________________________________.
з якого до якого часу; припинено справу провадженням)
Посвідчення водія _______________________________________________
(здано, не здано - із зазначенням часу)
Відомості про особу, яка вчинила порушення
1. Рік і місяць народження ______________________________________
2. Адреса місця проживання ______________________________________ ________________________________________________________________
3. Місце роботи або служби ______________________________________ _________________________________________________________________
4. Категорії транспортних засобів, на керування якими було видане
посвідчення _____________________________________________________
(із зазначенням дати видачі та органу, який видав _________________________________________________________________
посвідчення)
"____"__________ 20__ р. Картку склав ___________________
(посада, прізвище)вгору