Документ z0973-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.09.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.07.2017  № 1031


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 серпня 2017 р.
за № 973/30841

Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 (із змінами), Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб  підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Департаменту правового забезпечення (Ярмистий М.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
14.07.2017 № 1031


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 серпня 2017 р.
за № 973/30841

ПОРЯДОК
погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб  підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження кандидатур претендентів  на посади керівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі - установа), юрисконсультів відповідної категорії, які виконують функції юридичної служби в установі.

2. Погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби установи, юрисконсульта відповідної категорії, який виконує функції юридичної служби в установі (далі - претендент), здійснює департамент правового забезпечення Міністерства освіти і науки України (далі - юридична служба МОН).

3. Подання щодо погодження кандидатури претендента вноситься керівником установи до юридичної служби МОН.

4. У поданні зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові претендента;

дата його народження;

громадянство, освіта;

місце проживання;

попередня займана ним посада;

посада, на яку претендент рекомендується;

стаж роботи за фахом;

інформація про відповідність вимогам щодо кваліфікаційного рівня, рівня професійної підготовки, ділові та інші якості;

інформація про судимість або перебування під слідством;

інші дані, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

До подання додаються:

біографічна довідка;

копії трудової книжки та документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, засвідчені в установленому законодавством порядку;

копія документа, що посвідчує особу;

письмова згода претендента щодо обробки персональних даних.

За бажанням претендента додаються інші документи, які можуть бути враховані при прийнятті рішення щодо погодження кандидатури претендента (документи, що підтверджують вчене звання, нагородження тощо).

5. У разі подання документів, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, юридична служба МОН протягом трьох робочих днів з дати їх отримання повертає їх без розгляду.

6. Юридична служба МОН попередньо розглядає документи, що надійшли на погодження, і у разі потреби не пізніше ніж на десятий робочий день з дати їх отримання запрошує претендента на співбесіду до керівника юридичної служби МОН.

Співбесіда проводиться з метою з’ясування рівня знань претендента для організації та виконання покладених на юридичну службу установи завдань згідно з вимогами Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 (із змінами), та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відповідної установи.

Для перевірки професійного рівня і ділових якостей претендента на посаду, набуття ним практичного досвіду може бути організоване його стажування в юридичній службі МОН.

7. Рішення щодо погодження (відмови у погодженні) претендента приймається керівником юридичної служби МОН, яке оформлюється висновком юридичної служби МОН щодо погодження (відмови у погодженні) призначення на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, у двох примірниках.

Один примірник висновку протягом двадцяти робочих днів з дня отримання подання, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, надсилається установі, другий -  залишається в юридичній службі МОН.

8. Виявлення невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам та/або рівню професійної підготовки є підставою для оформлення рішення щодо відмови у погодженні призначення його на посаду.

9. Матеріали щодо погодження претендента зберігаються в юридичній службі МОН протягом п’яти років.

Директор департаменту
правового забезпечення


М.М. ЯрмистийДодаток
до Порядку погодження кандидатур
претендентів на посади керівників
юридичних служб підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства освіти
і науки України
(пункт 7)

ВИСНОВОК
юридичної служби МОН щодо погодження (відмови у погодженні) призначення на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта)вгору