Документ z0971-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.09.2014, підстава - z1028-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.08.2009 N 295
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2009 р.
за N 971/16987
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 518 ( z1028-14 ) від 01.08.2014 }
Про затвердження Порядку подання заявки
на виготовлення технічних засобів
реабілітації за індивідуальним замовленням

Відповідно до пункту 39 Порядку забезпечення окремих
категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і
формування відповідного державного замовлення, переліку таких
засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29 листопада 2006 року N 1652 ( 1652-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок подання заявки на виготовлення
технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленням, що
додається.
2. Департаменту у справах інвалідів (О.Полякова) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Савенка Л.О.
Перший заступник Міністра П.Розенко

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
охорони здоров'я України В.Д.Юрченко
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.Хмільовський
Генеральний директор
Федерації роботодавців України,
заступник керівника групи
повноважник представників
Сторони власників В.Надрага
Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
профспілок Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
03.08.2009 N 295
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2009 р.
за N 971/16987

ПОРЯДОК
подання заявки на виготовлення технічних засобів
реабілітації за індивідуальним замовленням

1. Порядок подання заявки на виготовлення технічних засобів
реабілітації за індивідуальним замовленням визначає процедуру
оформлення та видачі технічного засобу реабілітації за
індивідуальним замовленням.
2. Анкета для виготовлення технічного засобу реабілітації за
індивідуальним замовленням (далі - анкета) заповнюється
медико-соціальною експертною комісією або
лікарсько-консультативною комісією згідно з формою (додаток)
( za971-09 ) на підставі звернення особи, яка має право на
забезпечення технічним засобом реабілітації (далі - особа), що
згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії або
лікарсько-консультативної комісії не може користуватись технічними
засобами реабілітації серійного виробництва (далі - висновок).
Заповнена анкета надсилається поштою до органів праці та
соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, виконкому міської, районної у
місті ради (далі - місцеві органи праці та соціального захисту
населення). Ця інформація заноситься місцевими органами праці та
соціального захисту населення до Централізованого банку даних з
проблем інвалідності (далі - ЦБІ).
3. Місцеві органи праці та соціального захисту населення
щомісяця до 15 числа узагальнюють анкети та подають відповідну
інформацію Міністерству праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних, Головному управлінню соціального захисту
населення Київської і Управлінню праці та соціального захисту
населення Севастопольської міських державних адміністрацій (далі -
Головні управління праці та соціального захисту населення).
4. Головні управління праці та соціального захисту населення
щомісяця до 20 числа подають узагальнені заявки на виготовлення
технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням до
Фонду соціального захисту інвалідів. До заявки додається копія висновку.
5. Фонд соціального захисту інвалідів у тижневий термін
розглядає заявку та погоджує виготовлення технічного засобу
реабілітації за індивідуальним замовленням із
підприємством - виконавцем державного замовлення, згідно з
Порядком забезпечення окремих категорій населення технічними та
іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного
замовлення, переліку таких засобів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652 ( 1652-2006-п ).
6. Підприємство-виконавець самостійно визначає необхідні
заходи для виготовлення технічного засобу реабілітації за
індивідуальним замовленням.
7. Оплата виготовлених та поставлених
підприємствами-виконавцями технічних засобів реабілітації за
індивідуальним замовленням проводиться Фондом соціального захисту
інвалідів відповідно до укладених з ними договорів, реєстрів на
видані технічні засоби реабілітації за індивідуальним замовленням
у ЦБІ, актів приймання-передачі робіт (надання послуг) місцевими
органами праці та соціального захисту населення, калькуляцій та
розрахунків на індивідуальне виготовлення виробів.
8. Місцеві органи праці та соціального захисту населення при
видачі технічного засобу реабілітації за індивідуальним
замовленням заносять інформацію до ЦБІ.
9. У разі встановлення факту наявності аналогічного виробу,
виготовленого в умовах серійного виробництва, з параметрами,
необхідними для особи, та недоцільності виготовлення технічного
засобу реабілітації за індивідуальним замовленням Фонд соціального
захисту інвалідів повідомляє про це в письмовій формі головні
управління праці та соціального захисту населення, і особа
забезпечується засобом реабілітації серійного виробництва.
10. Інформація про відмову у виготовленні технічного засобу
реабілітації за індивідуальним замовленням місцевими органами
праці та соціального захисту населення відмічається в ЦБІ.
Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів П.Ждан

Додаток
до Порядку подання заявки
на виготовлення технічних
засобів реабілітації
за індивідуальним
замовленням

АНКЕТА
для виготовлення технічного засобу реабілітації
за індивідуальним замовленням
( za971-09 )вгору