Документ z0967-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.09.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ  ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2018  № 205


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2018 р.
за № 967/32419

Про внесення змін до наказу Мінприроди України від 29 березня 1994 року № 30

Відповідно до підпункту 47 та абзацу другого підпункту 51 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, з метою удосконалення системи охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду НАКАЗУЮ:

1. Пункт 3 наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29 березня 1994 року № 30 «Про затвердження Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня 1994 року за № 72/281, виключити.

У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3.

2. Затвердити Зміни до Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29 березня 1994 року № 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня 1994 року за № 72/281, що додаються.

3. Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду (Клід В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. СемеракЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
13 червня 2018 року № 205


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2018 р.
за № 967/32419

ЗМІНИ
до Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України

1. Пункт 1.1 розділу 1 викласти в такій редакції:

«1.1. Державні знаки та аншлаги на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду складають систему інформаційних та охоронних знаків цих територій (об’єктів), що направлена на інформування населення та природокористувачів про найменування, межі, правовий статус та основні вимоги щодо охорони цих територій (об’єктів) природно-заповідного фонду.».

2. У розділі 2:

пункт 2.1 після слова «системою» доповнити словами «інформаційних та»;

у пункті 2.3 слова «та певною мірою контрастними за кольором і формою» виключити;

пункт 2.4 після слова «Одноманітність» доповнити словами «інформаційних та охоронних».

3. Розділ 3 викласти в такій редакції:

«Розділ 3. Основні характеристики інформаційних та охоронних знаків

3.1. Для територій та об’єктів природно-заповідного фонду необхідним інформативним засобом є офіційна вивіска цієї території (об’єкта) з інформацією про її найменування. Офіційна вивіска має форму прямокутника розміром 620 х 470 мм зеленого кольору з окантовкою. У верхній частині вивіски розміщено Державний Герб України, під ним - напис «Україна», під ним - назва органу або підприємства, установи чи організації у віданні якого перебуває ця територія (об’єкт) природно-заповідного фонду. По центру розміщено напис найменування території (об’єкта) природно-заповідного фонду, під ним - назва спеціальної адміністрації, що здійснює управління цією територією (об’єктом) (за наявності) (Додаток № 1).

3.2. Інформаційно-охоронні знаки містять інформацію про найменування, межі, правовий статус та основні вимоги щодо охорони території (об’єкта) природно-заповідного фонду, встановлюються в місцях входу (в’їзду) на територію (об’єкт) природно-заповідного фонду. Інформаційно-охоронний знак має форму вертикального прямокутника розміром 841 х 594 мм. На смугастому синьо-жовтому тлі знака зображено зелений щит. У верхній частині щита розміщено Державний Герб України, під ним - напис «ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ». У центрі щита розташована прямокутна табличка жовтого кольору, на якій міститься напис найменування території (об’єкта) природно-заповідного фонду. У разі якщо територія (об’єкт) має подвійний правовий статус, зазначається спочатку найменування території (об’єкта) вищого статусу, а потім - нижчого. Під табличкою у нижній частині знака розташовано напис - «охороняється законом». (Додаток № 2).

3.3. Межовий охоронний знак містить інформацію про найменування території (об’єкта) природно-заповідного фонду і встановлюється для інформування про її (його) межі. Знак має форму вертикального прямокутника розміром 420 х 297 мм.

За формами і абрисами межовий охоронний знак відтворює інформаційно-охоронний знак.

На знаку не зазначаються вимоги щодо охорони території (об’єкта) природно-заповідного фонду. Встановлюється межовий охоронний знак вздовж меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду (в місцях перетину меж цієї території (об’єкта) дорогами, стежками, поблизу населених пунктів), визначених відповідно до законодавства (Додаток № 3).

3.4. Інформаційний щит встановлюється в місцях масового відпочинку, на оглядових майданчиках, автостоянках, біля адміністративних приміщень територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Інформаційний щит містить інформацію про найменування території (об’єкта) природно-заповідного фонду, його призначення, загальну характеристику тощо. Інформаційний щит має форму горизонтального прямокутника розміром 841 х 1189 мм жовтого кольору із синьою окантовкою (допускається збільшення розмірів удвічі) (Додаток № 4).».

4. У розділі 4:

пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. Для виготовлення знаків використовуються листовий алюміній, сталевий лист, оцинковане дахове залізо, багатошаровий дикт, полікарбонат, композитні матеріали, пластик, інші матеріали, що можуть забезпечити їх довговічність. Допускається застосування місцевих матеріалів - дерева, каменю, тощо.»;

пункт 4.2 після слів «алкідні емалі» доповнити словами «, плівки оракал, ПВХ, банерну тканину»;

пункт 4.4 викласти в такій редакції:

«4.4. Висота розташування інформаційних та охоронних знаків обирається залежно від місць їх розташування. Відстань від нижнього краю вивіски та інформаційного щита має становити від 1,5 до 2,2 м, інформаційно-охоронних знаків - від 2 до 3 м. Інформаційні та охоронні знаки заборонено встановлювати на відстані менше 1 м від дротів лінії високої напруги. У межах охоронної зони високовольтних ліній підвішувати знаки на тросах-розтяжках забороняється.»;

пункт 4.5 виключити.

Директор
Департаменту екомережі
та природно-заповідного фондуВ.В. Клідвгору