Документ z0966-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2018, підстава - z0555-18

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
24.07.2006 N 1153
( z0965-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2006 р.
за N 966/12840

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна
N 509 ( z0555-18 ) від 16.04.2018 }

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок приватизації
несільськогосподарських підприємств
і організацій агропромислового комплексу
( z0666-00 )

1. Пункт 15 розділу 3 Положення про порядок приватизації
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового
комплексу ( z0666-00 ) (далі - Положення) викласти в такій
редакції: "15. На підставі укладених договорів про безоплатну передачу
акцій, договорів купівлі-продажу акцій орган приватизації видає
розпорядження реєстроутримувачу щодо внесення змін до реєстру
власників іменних цінних паперів відкритого акціонерного
товариства".
2. Пункт 17 розділу 3 Положення ( z0666-00 ) викласти в такій
редакції: "17. Відкритий продаж акцій здійснюється способами,
визначеними планом приватизації, відповідно до чинної Державної
програми приватизації, затвердженої Законом України ( 1723-14 ) та
інших нормативно-правових актів".
3. Пункт 2 і 3 розділу 4 Положення ( z0666-00 ) викласти в
такій редакції: "2. Працівники підприємства та прирівняні до них особи для
участі у викупі майна підприємства, що приватизується, створюють
господарське товариство в порядку, визначеному чинним
законодавством.
3. Договір купівлі-продажу майна підприємства, що
викуповується, укладається сторонами згідно з примірним договором,
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 22.08.2005
N 2411 ( z1045-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
14.09.2005 за N 1045/11325".
4. Назву додатка 4 до Положення ( z0666-00 ) викласти в такій
редакції: "Примірний договір про безоплатну передачу акцій".
5. Пункт 1.1 додатка 4 до Положення після слів та цифр "від
"__" ____ N ____" доповнити словами: "та сплатити податок на додану вартість у порядку і на
умовах, передбачених чинним законодавством".
6. Розділ 1 додатку 4 до Положення ( z0666-00 ) доповнити
пунктом 1.5 такого змісту: "1.5. Податок на додану вартість на безоплатну передачу акцій
відповідно до п. 6.1 ст. 6 Закону України "Про податок на додану
вартість" становить _________________________ (___) гривень".
(сума цифрами і літерами)
7. Розділ 4 додатка 4 до Положення ( z0666-00 ) викласти в
такій редакції: "4. ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА Підприємство зобов'язане відповідно до п. 7.3.1 Закону
України "Про податок на додану вартість" сплатити податок на
додану вартість у розмірі, зазначеному у пункті 1.5 цього
Договору".
8. Назву додатка 5 до Положення ( z0666-00 ) викласти в такій
редакції: "Примірний договір купівлі-продажу акцій".
9. Пункти 2.1 та 2.2 додатка 5 до Положення ( z0666-00 )
викласти в такій редакції: "2.1. Передача Об'єкта приватизації здійснюється Продавцем
Покупцеві в десятиденний термін з дня повної сплати вартості
придбаного об'єкта приватизації шляхом підписання акта
приймання-передачі. Акт приймання-передачі є невід'ємною частиною цього Договору.
2.2. Право власності на об'єкт приватизації переходить до
Покупця з моменту сплати повної його вартості".
Заступник
директора Департаменту Г.Подоляковгору