Документ z0965-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.02.2012, підстава - z0173-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
26.11.2002 N 17
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2002 р.
за N 965/7253
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 24 ( z0173-12 ) від 11.01.2012 }
Про внесення змін до форм актів перевірок
дотримання законодавства про захист прав
споживачів, про рекламу, відповідної постанови
та рішень, затверджених наказом Держстандарту
України від 27 листопада 2000 року N 679

У зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 1 жовтня
2002 року N 887 ( 887/2002 ) "Про Державний комітет України з
питань технічного регулювання та споживчої політики" та постанови
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року N 1177
( 1177-2002-п ) "Про затвердження Положення про порядок накладення
та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав
споживачів" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до форм актів перевірок дотримання
законодавства про захист прав споживачів, про рекламу, відповідної
постанови та рішень, затверджених наказом Держстандарту України
від 27 листопада 2000 року N 679 ( z0929-00 ) "Про затвердження
форм актів перевірок дотримання законодавства про захист прав
споживачів, про рекламу, відповідної постанови та рішень",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2000 року
за N 929/5150, що додаються.
2. Начальнику управління правового забезпечення, звернень
громадян та апеляцій Куделі Н.В. забезпечити подання на реєстрацію
до Міністерства юстиції України наказу Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики від
26.11.2002 N 17 "Про внесення змін до форм актів перевірок
дотримання законодавства про захист прав споживачів, про рекламу,
відповідної постанови та рішень, затверджених наказом
Держстандарту України від 27 листопада 2000 року N 679".
3. Начальнику управління справами Сьомкіну В.В. забезпечити
виготовлення бланків зазначеної постанови для потреб
територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Д.В.Швеця.
Голова Л.Школьник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики
26.11.2002 N 17
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2002 р.
за N 965/7253

ЗМІНИ
до форм актів перевірок дотримання законодавства
про захист прав споживачів, про рекламу,
відповідної постанови та рішень, затверджених
наказом Держстандарту України
від 27 листопада 2000 року N 679
( z0929-00 )

1. Скрізь по тексту слова "Державний комітет стандартизації,
метрології та сертифікації України" та "Держстандарт України" в
усіх відмінках замінити словами "Державний комітет України з
питань технічного регулювання та споживчої політики" у
відповідному відмінку.
2. Форму N 4 викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстандарту України
27.11.2000 N 679
(у редакції наказу
Держспоживстандарту України
26.11.2002 N 17)

Форма N 4
Державний герб України
Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
____________________________________________
(назва державного органу у справах захисту ____________________________________________
прав споживачів, його юридична адреса, ____________________________________________
телефон, факс)

Постанова
про накладення стягнень, передбачених статтею
23 Закону України "Про захист прав споживачів"

N _________ "__" _____________ 200_ р.

Перевіркою стану дотримання законодавства про захист прав
споживачів у _____________________________________________________
(назва суб'єкта господарської діяльності, його __________________________________________________________________
підпорядкування, адреса або прізвище, ініціали __________________________________________________________________
фізичної особи - суб'єкта підприємницької __________________________________________________________________
діяльності, номер, дата видачі свідоцтва __________________________________________________________________
про державну реєстрацію)
на підставі акта від "__"___________ 200_ р. N _____ встановлено: __________________________________________________________________
(перелік порушень, за які статтею 23 Закону __________________________________________________________________
України "Про захист прав споживачів" __________________________________________________________________
передбачена відповідальність) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись статтями 5 і 23 Закону України "Про захист прав
споживачів" та Положенням про порядок накладення та стягнення
штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня
2002 року N 1177, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За _______________________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік порушень, за які статтею 23 Закону України __________________________________________________________________
"Про захист прав споживачів" передбачена відповідальність) __________________________________________________________________
застосувати до ___________________________________________________
(назва суб'єкта господарської діяльності __________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної __________________________________________________________________
особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
штраф у розмірі _________________ гривень ________________________
(сума літерами) __________________________________________________________________
Постанова про накладення стягнень підлягає виконанню з
моменту її винесення. При оскарженні або опротестуванні постанови
вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без
задоволення.
2. Зобов'язати ______________________________________________ __________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарської діяльності або прізвище, __________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта __________________________________________________________________
підприємницької діяльності)
у 15-денний термін після отримання постанови сплатити в
установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до державного
бюджету __________________________________________________________
(код банку, назва відділення банку, рахунок N) __________________________________________________________________
3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17
серпня 2002 року N 1177, суб'єкту господарської діяльності
(фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності) у 3-денний
термін після сплати штрафу письмово повідомити державний орган у
справах захисту прав споживачів, який наклав стягнення, зазначивши
номери та дати платіжних доручень, за якими сплачено штраф. У разі невиконання порушником постанови в зазначений строк
сума штрафу стягується в установленому законодавством порядку.
4. Управлінню (відділу) _____________________________________ __________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу державного органу __________________________________________________________________
у справах захисту прав споживачів)
установити контроль за виконанням цієї постанови.
5. Постанову про накладення штрафу за порушення законодавства
про захист прав споживачів може бути оскаржено суб'єктом
господарської діяльності до Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики або до господарського
суду.
______________________________________ ______________________________________ М.П. ___________________
(посада особи, яка прийняла постанову) (підпис)
Постанова про накладення штрафу надіслана листом з
повідомленням про вручення:
суб'єкту господарювання "__" _____________ 200_ р.
Постанова про накладення штрафу мною одержана
"__" _____________ 200_ р.
________________________________________________________ (посада повноважного представника суб'єкта господарської
діяльності або фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності)
_______________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Начальник управління правового
забезпечення, звернень громадян
та апеляцій Н.В.Куделявгору