Про затвердження Вимог до змісту, форми та порядку надання інформації про харчовий ланцюг
Мінагрополітики України; Наказ, Вимоги, Заява [...] від 13.06.2018270
Документ z0964-18, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 13.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбудеться 14.07.2020. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2018  № 270


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2018 р.
за № 964/32416

Про затвердження Вимог до змісту, форми та порядку надання інформації про харчовий ланцюг

Відповідно до статті 34 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до змісту, форми та порядку надання інформації про харчовий ланцюг, що додаються.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з 14 липня 2020 року, але не раніше дати офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби УкраїниК.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 червня 2018 року № 270


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2018 р.
за № 964/32416

ВИМОГИ
до змісту, форми та порядку надання  інформації про харчовий ланцюг

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги встановлюють зміст, форму та порядок надання господарством походження інформації про тварину, призначену для забою, у тому числі про стан її здоров’я, лікування та застосування ветеринарних препаратів.

2. У цих Вимогах терміни вживаються в таких значеннях:

бойня - забійне підприємство будь-якої форми власності, що відповідає чинним ветеринарно-санітарним вимогам і призначене для забою тварин (птиці), первинної переробки, зберігання та реалізації сировини тваринного походження;

вимушений забій тварини - забій тварини у разі отримання нею травм, фізичних ушкоджень тощо, якщо подальше лікування є неефективним чи економічно недоцільним, що проводиться за дозволом та під наглядом спеціаліста ветеринарної медицини;

відправник (одержувач) - особа, яка здійснює відправлення (одержання) тварин під час їх транспортування перевізником;

забійно-санітарний пункт господарства (ферми) - відповідно обладнана будівля, призначена для внутрішньогосподарського забою тварин, первинної переробки і тимчасового зберігання м’яса та інших продуктів забою з наступним їх використанням для потреб господарства після проведення ветеринарно-санітарної експертизи;

засоби перевезення - клітка, контейнер, ящик, ємність або інша тара жорсткої конструкції, що використовуються для перевезення тварин і розміщуються у транспортному засобі;

зона захисту - зона на території, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем, радіусом не менше 3 км, але не більше 10 км;

зона спостереження (нагляду) - територія радіусом до 10 км від зовнішніх меж зони захисту;

особа, що здійснює догляд за тваринами,- фізична або юридична особа, за винятком перевізника, яка здійснює догляд за тваринами на постійній або тимчасовій основі;

перевізник - фізична або юридична особа, що перевозить тварин;

пункт відправлення - місце, де тварин вперше завантажують у транспортний засіб, або будь-яке місце, де тварини були вивантажені та утримувались протягом щонайменше 10 годин, годувалися, напувалися та за необхідності де їм надавалася допомога, за винятком пунктів зупинки або перевантажування;

пункт призначення - місце, де відбувається кінцеве розвантаження тварин із транспортного засобу, за винятком пунктів перепочинку або пунктів перевантажування;

спеціальні транспортні засоби - засоби авіаційного, морського, річкового, залізничного або автомобільного транспорту, що використовуються виключно для перевезення тварин з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних особливостей;

транспортування тварин - перевезення тварин, що здійснюється одним або кількома транспортними засобами, а також пов’язані з ним операції, включаючи завантаження (вивантаження), перезавантаження і відпочинок в місцях зупинки, до моменту вивантаження тварин за місцем призначення;

харчовий ланцюг - послідовність стадій і видів діяльності з виробництва, переробки, розповсюдження, зберігання харчових продуктів та їх компонентів, поводження з ними від первинного виробництва до споживання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину» і «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

ІІ. Вимоги до інформації про тварину, призначену для забою

1. До складу (змісту) відомостей про тварину, призначену для забою, належить інформація про:

прізвище, ім’я, по батькові особи, що здійснює догляд за тваринами, реєстраційний номер господарства;

місце проживання особи, що здійснює догляд за тваринами;

номер тваринницького господарства та груповий ідентифікаційний номер тварин (за наявності);

адресу/місцезнаходження тваринницького господарства або стада (зазначається, якщо тваринницьке господарство не зареєстроване в Єдиному державному реєстрі тварин);

вид транспортного засобу відповідно до Правил транспортування тварин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1402;

перевізника (найменування / прізвище, ім’я, по батькові, номерний знак транспортного засобу, номерний знак причепа), який здійснює перевезення тварин;

водія (прізвище, ім’я, по батькові, номер посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії);

пункт відправлення та призначення із зазначенням запланованого часу перевезення тварин (адреса/місцезнаходження, реєстраційний номер господарства);

заплановану тривалість перевезення;

тривалість перевезення тварин із зазначенням часу, дати відправки та прибуття;

вид тварин;

тварину, яка запланована до забою (ідентифікаційний номер, номер паспорта/свідоцтва, стать тварини, порода);

загальну кількість та вагу тварин;

уповноважену особу (прізвище, ім’я, по батькові особи, що здійснює догляд за тваринами/ прізвище, ім’я, по батькові представника підприємства), яка підтверджує стан тварини;

наявність клінічних ознак хвороб, здійснення огляду протягом 24 годин перед завантаженням тварин у транспортний засіб;

підтвердження, що тварини не мали контактів з тваринами із господарств, які не відповідають цим Вимогам;

проходження лікування тварин, у тому числі із застосуванням стільбенів або тиреостатичних препаратів, а також естрогенних, андрогенних, гестагенних препаратів чи бета-агоністів для інших цілей, ніж терапевтичне або зоотехнічне лікування;

застосування під час догляду за тваринами речовини, що прискорює ріст;

тварин, які за останні 60 днів проходили лікування, із зазначенням назв ветеринарних лікарських засобів та закінчення періоду очікування (каренції);

тварин, які придатні для запланованого транспортування відповідно до Правил транспортування тварин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1402;

транспортування тварин до місця забою з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог незалежно від виду транспортування.

2. Інформація про харчовий ланцюг під час транспортування тварин, запланованих для забою, подається уповноваженій особі на бойні у формі заяви про харчовий ланцюг тварин, запланованих для забою (далі - Заява про харчовий ланцюг тварин), згідно з додатком 1 до цих Вимог шляхом надсилання факсом, електронною поштою або іншими засобами зв’язку.

Заява про харчовий ланцюг тварин оформлюється у двох примірниках. Один примірник призначений для особи, що здійснює догляд за тваринами, інший - надається водію транспортного засобу, який має залишити його в пункті призначення.

У разі виявлення порушень щодо вимог здоров’я та благополуччя тварин, внесених до Заяви про харчовий ланцюг під час транспортування, особа, що подає заяву, повинна повідомити територіальний орган компетентного органу (далі - Компетентний орган) за місцем походження тварин.

3. У випадку виявлення порушень вимог щодо здоров’я та благополуччя тварин під час передзабійного та післязабійного огляду офіційний ветеринарний лікар бойні заповнює звіт бойні щодо порушень вимог до здоров’я та благополуччя тварин (далі - Звіт) у двох примірниках за формою згідно з додатком 2 до цих Вимог. Один примірник Звіту надсилається до Компетентного органу, інший - особі, що здійснює догляд за тваринами.

4. Компетентний орган:

у випадку отримання повідомлень про порушення вимог до здоров’я та благополуччя тварин господарствами походження, у тому числі під час транспортування, вживає заходів реагування;

протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про порушення вимог до здоров’я та благополуччя тварин повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у галузі ветеринарної медицини, про порушення вимог щодо здоров’я і благополуччя тварин, про забитих тварин, яких було вирощено та завезено з інших країн (за потреби).

5. Партія тварин від пункту відправлення до пункту призначення (за винятком випадків, коли тварин транспортують з одного місця утримання до іншого на території одного господарства, або тварини переміщуються в одному стаді, або домашні тварини транспортуються з некомерційною метою), супроводжується Заявою про харчовий ланцюг під час транспортування.

Заява про харчовий ланцюг під час транспортування зберігається у особи, що здійснює догляд за тваринами, та в пункті призначення не менше трьох років і надається Компетентному органу на його вимогу.

ІІІ. Вимоги щодо інформації про вимушено забитих тварин

1. Туша вимушено забитої тварини, забій якої було здійснено за межами бойні, супроводжується заявою щодо інформації про харчовий ланцюг вимушено забитої тварини (далі - Заява про харчовий ланцюг вимушено забитої тварини), складеною за формою згідно з додатком 3 до цих Вимог.

2. Інформація вноситься до Заяви про харчовий ланцюг вимушено забитої тварини в разі її наявності. Якщо тваринницьке господарство не зареєстроване в Єдиному державному реєстрі тварин, такі дані також заносяться до Заяви про харчовий ланцюг вимушено забитої тварини.

3. Перша частина Заяви про харчовий ланцюг вимушено забитої тварини заповнюється особою, що здійснює догляд за тваринами, друга - офіційним ветеринарним лікарем.

4. Заява про харчовий ланцюг вимушено забитої тварини заповнюється у трьох примірниках (по одному - для особи, що здійснює догляд за тваринами, для бойні та для офіційного ветеринарного лікаря або державного ветеринарного інспектора).

Генеральний директор
Директорату безпечності
та якості харчової продукціїМ. МорозДодаток 1
до Вимог до змісту, форми та порядку
надання інформації про харчовий ланцюг
(пункт 2 розділу ІІ)

ЗАЯВА
про харчовий ланцюг тварин, запланованих для забою


Додаток 2
до Вимог до змісту, форми та порядку
надання інформації про харчовий ланцюг
(пункт 3 розділу ІІ)

ЗВІТ
бойні щодо порушень вимог до здоров’я та благополуччя тварин


Додаток 3
до Вимог до змісту, форми та порядку
надання інформації про харчовий ланцюг
(пункт 1 розділу ІІІ)

ЗАЯВА
щодо інформації про харчовий ланцюг вимушено забитої тваринивгору