Документ z0964-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.07.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.09.2014. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.07.2014 № 527

КАРТА
профілактичних флюорографічних досліджень

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги


А. Терещенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.07.2014 № 527


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2014 р.
за № 964/25741

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 052/о «Карта профілактичних флюорографічних досліджень»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 052/о «Карта профілактичних флюорографічних досліджень» (далі - форма № 052/о).

2. Форма № 052/о заповнюється лікарями-рентгенологами закладів охорони здоров’я, які мають флюорографи (стаціонарні або пересувні) та які проводять профілактичні медичні огляди населення.

3. Форма № 052/о використовується для запису результатів флюорографічних досліджень і є основним документом при формуванні картотеки осіб, які підлягали флюорографічному обстеженню.

4. Профілактичні рентгенівські обстеження проводяться з метою своєчасного виявлення хвороб органів дихання (активного туберкульозу і його залишкових змін, злоякісних новоутворень, неспецифічних захворювань легень), середостіння, скелета грудної клітки.

5. Проведення профілактичних рентгенівських обстежень відповідних категорій населення України здійснюють заклади охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги.

6. На титульній стороні форми № 052/о у пунктах 1-5 вказуються: дата заповнення форми, прізвище, імя, по батькові пацієнта, дата народження, стать, місце проживання/реєстрації згідно з паспортними даними. У разі якщо пацієнтом є дитина, зазначається місце проживання/реєстрації її батьків або інших законних представників.

7. У пунктах 6, 7 вказуються спеціальність та місце роботи пацієнта.

8. У пункті 8 зазначаються обтяжливі хронічні захворювання, наявні в обстежуваної особи: хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ), пневмонії, що багаторазово повторюються; перенесений ексудативний плеврит невстановленої етіології (протягом року); професійні захворювання легень тощо.

9. У пункті 9 зазначається, до якого контингенту належить пацієнт (шляхом підкреслення або відмітки у квадраті): обов’язковий (декретований) контингент (1); інше населення та працівники підприємств, установ, організацій (2); учні, студенти віком 15-17 років включно (3); учні, студенти віком 18 років і старші (4); особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1-4 категорій (5); інше населення (6).

10. У пункті 10 форми № 052/о вказуються результати рентгенологічних досліджень, які зазначаються в таблиці, що складається з 5 граф:

у графах 1, 2 зазначаються дати флюорографії та флюорограми;

за результатами оцінки флюорограми першого та другого читання зазначаються:

у графах 3.1 та 4.1 - вид патології;

у графах 3.2 та 4.2 - локалізація патології;

у графах 3.3 та 4.3 - особистий підпис лікаря-рентгенолога;

у графах 3.4 та 4.4 - результати контрольного дообстеження;

у графі 5 зазначається висновок (діагноз) за результатами двох читань флюорограми.

11. На зворотній стороні форми № 052/о розміщена таблиця для запису дати, методу рентгенологічного дообстеження (рентгеноскопії або рентгенографії, томографії), рентгенологічного та заключного клінічно-рентгенологічного діагнозів, які підтверджуються підписом лікаря-рентгенолога.

12. Форма № 052/о зберігається в картотеці флюорографічного кабінету за групами населення або за датами (місяцями) наступних флюорографій для осіб з групи підвищеного ризику чи за наявності в обстежуваних змін, які потребують динамічного нагляду чи дообстеження.

13. Строк зберігання форми № 052/о - 1 рік після звітного періоду.

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги


А. Терещенковгору