Документ z0963-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.07.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.09.2014. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.07.2014 № 527

ЖУРНАЛ
обліку профілактичної роботи лікаря-стоматолога

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги


А. Терещенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.07.2014 № 527


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2014 р.
за № 963/25740

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 049/о «Журнал обліку профілактичної роботи лікаря-стоматолога»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 049/о «Журнал обліку профілактичної роботи лікаря-стоматолога» (далі - форма № 049/о).

2. Форма № 049/о заповнюється лікарями-стоматологами стоматологічних поліклінік, стоматологічних відділень, кабінетів, амбулаторій, поліклінік, лікарень, диспансерів, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, які надають стоматологічну допомогу дітям віком 0-17 років включно.

3. Форма № 049/о заповнюється лікарями-стоматологами, які ведуть амбулаторні терапевтичні та змішані прийоми в закладах охорони здоров’я, розташованих у міських та сільських населених пунктах.

4. Форма № 049/о ведеться з метою обліку профілактичних заходів у пацієнтів віком 0-17 років включно і заповнюється щодня лікарем-стоматологом дитячим.

5. У графах 1, 2 форми № 049/о вказуються порядковий номер та прізвище, ім’я, по батькові пацієнта.

6. У графі 3 зазначається повний вік дитини.

7. У графі 4 згідно з паспортними даними вказується місце проживання (реєстрації) батьків дитини або інших її законних представників.

8. У графі 5 зазначаються дані щодо дітей віком 0-17 років включно, які мають здорові зуби та тканини пародонту, у яких відсутні захворювання оболонки порожнини рота. Стоматологічно здорові діти відмічаються у цій графі знаком «+».

Графа 5 не заповнюється за наявності каріозних і пломбованих зубів, патологічних змін тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота.

9. У графах 6-8 зазначаються індекси карієсу:

у графі 6 проставляється цифра, яка відповідає сумі каріозних і пломбованих тимчасових зубів (КП);

у графі 7 записується цифра, яка відповідає сумі каріозних і пломбованих тимчасових зубів та каріозних, пломбованих і видалених постійних зубів (КП+КПВ);

у графі 8 зазначається сума каріозних, пломбованих і видалених (КПВ) постійних зубів (із постійним прикусом) та кількість каріозних, пломбованих, видалених (КПВ) постійних зубів у дітей зі змінним прикусом.

10. У графі 9 записується індекс гігієни порожнини рота згідно з ВООЗ за Гріном - Вермільоном (OHI-S).

11. У графі 10 проставляється цифра, що відповідає значенню індексу пародонту (РМА), у відсотках.

12. У графах 11, 12 перелічуються рекомендовані дитині засоби відповідної ендогенної та екзогенної профілактики.

13. У графі 13 вказуються зуби (клінічна формула), на яких проведена герметизація фісур, та найменування герметизуючого засобу.

14. Строк зберігання форми № 049/о - 1 рік після звітного періоду.

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги


А. Терещенковгору