Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і установ виконання покарань щодо забезпечення соціального обслуговування [...]
Мінсім'ямолодьспорт України, Держдепартамент вик.покарань; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 28.09.20103368/359
Документ z0962-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2012, підстава - z0487-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Н А К А З
28.09.2010 N 3368/359
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2010 р.
за N 962/18257
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 478/5/180/375/212/258 ( z0487-12 ) від 28.03.2012 }
Про затвердження Порядку взаємодії
центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і установ виконання покарань
щодо забезпечення соціального обслуговування
дітей та молоді, які звільняються
з установ виконання покарань

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ), Законів України "Про соціальну адаптацію осіб, які
відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на
певний строк" ( 1104-15 ), "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми
та молоддю" ( 2558-14 ), "Про соціальні послуги" ( 966-15 ), на
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2008
N 1385 ( 1385-2008-р ) "Про схвалення Концепції соціальної
адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на
певний строк" та з метою забезпечення соціального обслуговування
дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань,
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок взаємодії центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді і установ виконання покарань щодо
забезпечення соціального обслуговування дітей та молоді, які
звільняються з установ виконання покарань, що додається.
2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним,
Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді і територіальним органам управління
Державного департаменту України з питань виконання покарань
забезпечити виконання цього Порядку.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту та Державного
департаменту України з питань виконання покарань від 28.10.2005
N 2559/177 ( z1425-05 ) "Про затвердження Порядку взаємодії
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і установ
виконання покарань у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми
та молоддю, які відбувають покарання в цих установах і
звільняються з них", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
25.11.2005 за N 1425/11705.
4. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді в
установлений строк подати цей наказ на державну реєстрацію
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту і заступника
Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань
відповідно до функціональних обов'язків.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Р.С.Сафіуллін
Голова Державного
департаменту України
з питань виконання покарань О.В.Лісіцков
ПОГОДЖЕНО:
Міністр юстиції України О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту,
Державного департаменту
України з питань виконання
покарань
28.09.2010 N 3368/359
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2010 р.
за N 962/18257

ПОРЯДОК
взаємодії центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді і установ
виконання покарань щодо забезпечення
соціального обслуговування дітей та молоді,
які звільняються з установ виконання покарань

I. Загальні положення
Цей Порядок визначає основні напрями та форми взаємодії
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі -
центри) і установ виконання покарань (далі - сторони) щодо
здійснення соціального обслуговування дітей та молоді, які
звільняються з установ виконання покарань (далі - діти та молодь). Сторони здійснюють взаємодію відповідно до чинного
законодавства, а також цього Порядку.
II. Основні напрями взаємодії сторін
Основними напрямами взаємодії сторін є: обмін інформацією щодо підготовки до звільнення дітей та
молоді з установ виконання покарань; забезпечення соціальної адаптації дітей та молоді; залучення до соціального патронажу дітей та молоді об'єднань
громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми
власності, у тому числі благодійних організацій, а також
волонтерів та окремих громадян.
III. Основні форми взаємодії сторін
Основними формами взаємодії сторін є: укладення договорів про співпрацю між відповідними центрами
та установами виконання покарань; погодження планів спільних дій щодо проведення семінарів,
тренінгів, круглих столів тощо з питань соціальної адаптації дітей
та молоді; здійснення відповідно до компетенції функцій щодо соціального
обслуговування дітей та молоді; обмін методичною літературою та інформаційно-довідковими
матеріалами.
IV. Форми обміну інформацією та обліку роботи сторін
Формами обміну інформацією та обліку роботи сторін є: повідомлення про звільнення (додаток 1), що надсилається
установою виконання покарань не пізніше ніж за 3 місяці до
звільнення дітей та молоді, які відбувають покарання, до центру
району (міста, району у місті), в якому має намір проживати особа
після звільнення. У разі звільнення дитини чи молодої особи з
установи виконання покарань достроково або на підставі акта про
помилування зазначене повідомлення надсилається до відповідного
центру не пізніше трьох днів після її звільнення; інформаційна карта, що є додатком до повідомлення про
звільнення і містить загальні відомості про засудженого,
результати соціально-виховної та психологічної роботи, здійсненої
персоналом установи виконання покарань за місцем відбування
покарання, коротку характеристику та рекомендації для подальшого
соціального обслуговування спеціалістами центру району (міста,
району у місті), в якому має намір проживати особа після
звільнення; інформаційний лист (додаток 2), що надсилається центром
району (міста, району у місті), в якому має намір проживати дитина
чи молода особа після звільнення, до установи виконання покарань,
протягом 20 робочих днів з моменту отримання повідомлення про її
звільнення, але не пізніше ніж за 1 місяць до звільнення
зазначеної особи. У разі якщо дитина чи молода особа звільнена з
установи виконання покарань достроково або на підставі акта про
помилування, інформаційний лист надсилається центром до установи
виконання покарань протягом 20 робочих днів з моменту отримання
повідомлення про звільнення дитини чи молодої особи з установи
виконання покарань.
V. Функції, що здійснюються сторонами
для забезпечення соціального обслуговування
дітей та молоді
Функції установ виконання покарань: підготовка засуджених дітей та молоді до звільнення з установ
виконання покарань шляхом організації з ними соціально-виховної та
психологічної роботи; направлення до центру району (міста, району у місті), в якому
має намір проживати особа після звільнення, повідомлення про її
звільнення з установи виконання покарань; надання інформації, що містить загальні відомості про дитину
чи молоду особу, результати проведення з нею соціально-виховної та
психологічної роботи, здійсненої персоналом установи виконання
покарань за місцем відбування покарання, коротку характеристику та
рекомендації щодо здійснення соціального обслуговування
спеціалістами центру за місцем її подальшого проживання; залучення до здійснення соціального обслуговування дітей та
молоді волонтерів, об'єднань громадян, підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності, у тому числі
благодійних організацій, а також окремих громадян; участь в організації та проведенні спільно з центрами
просвітницьких та інших заходів з питань соціальної адаптації
дітей та молоді. Функції центрів: направлення до установ виконання покарань інформаційних
листів щодо здійснених заходів з підготовки до повернення дітей та
молоді за місцем їх подальшого проживання; визначення потреб та надання соціально-педагогічних,
соціально-медичних, психологічних, юридичних, інформаційних послуг
дітям та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі, за
умови їх звернення або звернення батьків/осіб, що їх замінюють;
здійснення заходів з підготовки до звільнення дітей та молоді
через відновлення та зміцнення їх суспільно корисних зв'язків,
сприяння у попередньому вирішенні питань, пов'язаних з реєстрацією
та проживанням в обраному населеному пункті, працевлаштуванням або
навчанням після звільнення; залучення до здійснення соціального обслуговування дітей та
молоді об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності, у тому числі благодійних
організацій, а також волонтерів та окремих громадян; участь в організації та проведенні спільно з установами
виконання покарань просвітницьких заходів з питань соціальної
адаптації дітей та молоді.
Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту С.В.Толстоухова
Заступник Голови
Державного департаменту України
з питань виконання покарань М.М.Ковальчук

Додаток 1
до Порядку взаємодії центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і установ
виконання покарань
щодо забезпечення
соціального обслуговування
дітей та молоді, які
звільняються з установ
виконання покарань
Штамп установи виконання покарань Директору центру
Вих. N______ від ____________ ___________________________
(дата) соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді

ПОВІДОМЛЕННЯ
про звільнення

____________ 20__ з _____________________________________________
(назва установи виконання покарань)
звільняється ___________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць,
рік народження)
який (яка) має намір проживати __________________________________
(указати передбачуване місце
проживання: населений пункт,
вул., буд., кв.) ________________________________________________________________;
документ, що засвідчує особу ________________________________,
ким і коли виданий ______________________________________________
Просимо з'ясувати можливість влаштування звільненого (ої) за
вищевказаним місцем проживання, ужити за потреби необхідних
заходів та поінформувати про результати проведеної роботи та
соціальні проблеми, які потребують вирішення в установі виконання
покарань до звільнення гр.___________________________________.
(П.І.Б.)
Інформаційна карта з повідомленнями про особу, яка готується
до звільнення, та проведену щодо цього роботу додається.
Додаток: на ___ арк. в 1 прим.
Начальник установи
виконання покарань __________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
1. Загальні відомості про особу
Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ _________________________________________________________________
Число, місяць, рік, місце народження ________________________
Строк перебування у місцях позбавлення волі _________________
Наявність паспорта (N, серія, де, коли, ким виданий) ________ _________________________________________________________________
Наявність свідоцтва про народження (N, серія, де, коли, ким
видане) _________________________________________________________
Останнє місце проживання та реєстрації ______________________ _________________________________________________________________
Наявність реєстрації ________________________________________
Освіта, спеціальність _______________________________________
Чи потребує лікування _______________________________________
Сімейний стан, склад сім'ї __________________________________ _________________________________________________________________
Чи збережені соціальні зв'язки ______________________________
(якщо збережені, указати з ким _________________________________________________________________
(родичі, сусіди, друзі тощо), П.І.Б., місце проживання _________________________________________________________________
(населений пункт, вул., буд., кв.), телефон тощо) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Чи залучався до участі в програмах підготовки до звільнення _________________________________________________________________
(так/ні)
Якщо так, з яких питань _____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Результати соціально-виховної та психологічної роботи
П.І.Б. особи, яка здійснювала заходи щодо підготовки до
звільнення засудженого до позбавлення волі (посада, контактний
телефон, установа виконання покарань) ___________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |Заходи соціально-виховної та | Результати | Примітка | | психологічної роботи | роботи | | |-----------------------------+----------------+-----------------| |Поінформовано про центр | | | |району (міста, району у | | | |місті), в якому він (вона) | | | |має намір проживати після | | | |звільнення | | | |-----------------------------+----------------+-----------------| |Видано інформаційно-довідкову| | | |та соціально-рекламну | | | |продукцію | | | |-----------------------------+----------------+-----------------| |Надано індивідуальні | | | |консультативні послуги з | | | |питань (зазначити) | | | |-----------------------------+----------------+-----------------| |Інше (зазначити, що саме) | | | ------------------------------------------------------------------
З вищевикладеною інформацією
ознайомлений (на) і погоджуюся ________ ______________________
(підпис) (П.І.Б. особи, яка
готується до звільнення
)
3. Характеристика
Прояви поведінки (відповідне підкреслити, необхідне за
потреби додати: несамостійність/самостійність у прийнятті рішень,
занижена (висока, неадекватна, адекватна) самооцінка, низький
(високий) рівень агресивності, схильність до ризикованої
поведінки, низька (висока) емоційна стійкість, низький (високий)
рівень комунікабельності тощо) __________________________________ _________________________________________________________________
Схильність до вживання психоактивних речовин ________________
Мотивація на подальшу професійну чи навчальну діяльність ________ _________________________________________________________________
Основні потреби та проблеми, причини, які заважають
задовольнити їх самостійно ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Здібності, нахили, інтереси _________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
РЕКОМЕНДАЦІЇ
посадової особи установи виконання покарань,
яка здійснювала заходи з підготовки до звільнення
засудженого до позбавлення волі,
щодо подальшого соціального обслуговування
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Заступник начальника _____________________ ____________ ______________________
(назва установи (підпис) (П.І.Б.)
виконання покарань)

Додаток 2
до Порядку взаємодії центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і установ
виконання покарань щодо
забезпечення соціального
обслуговування дітей
та молоді, які звільняються
з установ виконання покарань
Штамп центру Начальнику
Вих. N_______ від __________ ____________________________
(дата) ____________________________
(назва установи виконання
покарань)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

На повідомлення від _____ ________20___ N ____ інформуємо про
роботу __________________________центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді щодо підготовки до повернення громадянина
(ки) ____________________________________________________________
(П.І.Б., дата народження)
за місцем в якому він (вона) має намір проживати після
звільнення: _____________________________________________________
(населений пункт, вул., буд., кв.) _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
------------------------------------------------------------------ | Заходи соціального |Результати роботи | Примітка | | обслуговування | | | |-------------------------+------------------+-------------------| |Здійснено соціальне | | | |інспектування за місцем, | | | |де засуджений (а) має | | | |намір проживати після | | | |звільнення | | | |-------------------------+------------------+-------------------| |Вжито заходів щодо | | | |налагодження стосунків з | | | |членами сім'ї та родичами| | | |-------------------------+------------------+-------------------| |Залучено фахівців інших | | | |установ та організацій | | | |(яких саме/з яких питань)| | | |-------------------------+------------------+-------------------| |Інше (зазначити, що саме)| | | ------------------------------------------------------------------
За результатами роботи рекомендуємо: ________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(зазначити конкретні заходи з боку адміністрації установи
виконання покарань, ужиття яких до звільнення сприятиме якісному
забезпеченню соціального обслуговуванню після нього)
Директор
центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді ___________ ________________________
(підпис) (П.І.Б.)вгору