Документ z0961-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.07.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.09.2014. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.07.2014 № 527

ЩОДЕННИК
обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги


А. Терещенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.07.2014 № 527


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2014 р.
за № 961/25738

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 039-2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 039-2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)» (далі - форма № 039-2/о).

2. Форма № 039-2/о заповнюється лікарями-стоматологами стоматологічних поліклінік, стоматологічних відділень і кабінетів амбулаторій, поліклінік, лікарень, диспансерів, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, госпіталів для інвалідів війни, жіночих консультацій, лікарських пунктів охорони здоров’я, які надають стоматологічну допомогу дорослому і дитячому населенню, незалежно  від підпорядкування та форми власності.

3. Форма № 039-2/о заповнюється лікарем-стоматологом або лікарем зубним, які ведуть амбулаторний терапевтичний, хірургічний, а також змішаний прийоми в закладах охорони здоров’я, розташованих у міських та сільських населених пунктах.

4. Форма № 039-2/о є основним обліковим документом для отримання відомостей про роботу лікаря-стоматолога за поточний місяць, про обсяг лікувальної та профілактичної роботи, яка проводиться лікарем на амбулаторному прийомі.

5. Форма № 039-2/о заповнюється на підставі даних форми первинної облікової документації № 037/о «Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)» (далі - форма № 037/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

6. На титульній сторінці форми № 039-2/о зазначаються дата та прізвище, ім’я, по батькові лікаря-стоматолога, облік роботи якого відображається у цій формі.

7. У графі 1 вказується дата робочого дня лікаря. На підставі даних цієї графи визначається кількість робочих днів, відпрацьованих лікарем за місяць.

8. У графі 2 зазначається загальна кількість фактично відпрацьованих годин за графіком, які в кінці місяця переводяться в кількість робочих днів (за 5-денним робочим тижнем) шляхом ділення відпрацьованих годин на 6,5 години. У цій графі вказуються години, які виділяються лікарю-стоматологу для здійснення прийому пацієнтів, включаючи профілактичні стоматологічні огляди, консультації тощо.

9. У графі 3 вказується загальна кількість відвідувань, зроблених до лікаря як хворими, так і практично здоровими особами, які були оглянуті в порядку індивідуальних і масових профілактичних стоматологічних оглядів та з приводу отримання консультацій чи інших причин.

10. У графі 4 зазначається кількість відвідувань - всього, зроблених до лікаря-стоматолога сільськими жителями.

11. У графі 5 у чисельнику вказується кількість первинних відвідувань лікаря-стоматолога (всього), у тому числі сільськими жителями - у знаменнику. Первинним відвідуванням вважається перше звернення пацієнта за стоматологічною допомогою у звітному році незалежно від характеру звернення (консультація, огляд, лікування тощо). Первинним відвідуванням пацієнта може бути тільки одне відвідування на рік.

12. У графі 6 із загальної кількості первинних відвідувань лікаря-стоматолога виділяються відвідування дітьми віком до 17 років включно.

13. Графа 7 заповнюється в разі звернення хворого за невідкладною стоматологічною допомогою. Якщо хворий лікується у лікаря надалі, то надання невідкладної допомоги вважається початком лікування.

14. У графах 8–17 зазначається кількість пломб, які поставлені пацієнту з приводу карієсу та його ускладнень як у постійних, так і у тимчасових зубах:

у графі 8 вказується кількість запломбованих зубів (всього), у тому числі усунень дефектів раніше зроблених пломб, пломб з приводу клиноподібного дефекту, гіпоплазії емалі та інших захворювань некаріозного походження (наприклад травма зуба);

у графі 9 зазначається кількість запломбованих постійних зубів з приводу карієсу - всього;

у графі 10 вказується кількість запломбованих постійних зубів з приводу карієсу у дітей віком до 17 років включно (із графи 9);

у графі 11 зазначається кількість запломбованих тимчасових зубів у дітей;

у графі 12 вказується кількість запломбованих постійних зубів з приводу пульпіту (всього);

у графі 13 зазначається кількість запломбованих з приводу пульпіту постійних зубів у дітей віком до 17 років включно (із графи 12);

у графі 14 вказується кількість запломбованих постійних зубів з приводу періодонтиту - всього;

у графі 15 зазначається кількість запломбованих з приводу періодонтиту постійних зубів у дітей віком до 17 років включно (із графи 14);

у графі 16 зазначається кількість запломбованих тимчасових зубів у дітей з приводу пульпіту (всього);

у графі 17 вказується кількість запломбованих тимчасових зубів у дітей з приводу періодонтиту.

15. У графі 18 із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу пульпіту (графа 12+графа 16), виділяються зуби, вилікувані вітальним хірургічним методом (під знеболенням), - всього, навіть якщо постійна пломба не була поставлена протягом цього відвідування.

16. У графі 19 із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу пульпіту (графа 12+графа 16) вітальним хірургічним методом, зазначається кількість зубів, вилікуваних у дітей віком до 17 років включно (із графи 18).

17. У графі 20 із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу періодонтиту (графа 14+графа 17), - всього, зазначається кількість зубів, канали в яких запломбовано за одне відвідування.

18. У графі 21 із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу періодонтиту (графа 14+графа 17), вказується кількість зубів, вилікуваних у дітей віком до 17 років включно (із графи 20).

19. У графі 22 вказується кількість депульпованих зубів без ураження карієсом.

20. У графах 23–26 зазначається кількість поставлених пломб залежно від пломбувальних матеріалів (із графи 8):

у графі 23 відмічається кількість поставлених пломб, зроблених із цементів;

у графі 24 вказується кількість поставлених пломб, зроблених із амальгами;

у графі 25 зазначається кількість поставлених пломб, зроблених із хімічних композитів;

у графі 26 вказується кількість поставлених пломб із світлополімерів.

21. У графі 27 вказується кількість знеболювань залежно від виду: у чисельнику - місцеве, у знаменнику - загальне.

22. У графах 28-34 зазначається обсяг лікарських втручань при лікуванні захворювань пародонту.

Наприклад: хворий А - за одне відвідування були зняті зубні напластування та проведена лікувальна терапія.

Графа 28 - 1, графа 30 - 1, графа 31 - 1, графи 32–34 - прочерки.

Хворий Б - були зняті зубні напластування, проведено кюретаж трьох ділянок пародонтиту, медикаментозну терапію протягом 5 сеансів та тимчасове шинування нижніх різців.

Графа 28 - 1, графа 30 - 1, графа 31 - 5, графа 32 - 3, графа 34 - 1.

У графі 28 зазначається кількість хворих - всього, яким проведено курс лікування з приводу захворювань пародонту.

У графі 29 вказується кількість дітей віком до 17 років включно, яким проведено курс лікування з приводу захворювань пародонту (із графи 28).

У графі 30 зазначається кількість пролікованих пацієнтів з повним зняттям зубних напластувань.

У графі 31 вказується кількість пацієнтів, яким проведено повний курс медикаментозного лікування.

У графі 32 зазначається кількість пацієнтів, яким проведено хірургічне лікування (кюретаж) з приводу захворювань пародонту.

У графі 33 вказується кількість пацієнтів, яким проведені клаптева та інші операції з приводу захворювань пародонту.

У графі 34 зазначається кількість пацієнтів, яким проведено тимчасове шинування зубів з приводу захворювань пародонту.

23. У графі 35 зазначається кількість пацієнтів, які отримали повний курс лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота - всього.

24. У графі 36 вказується кількість дітей віком до 17 років включно, які отримали повний курс лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота (із графи 35).

25. У графі 37 вказується кількість видалених зубів - всього.

26. У графі 38 зазначається кількість видалених постійних зубів у дорослих з приводу ускладненого карієсу.

27. У графі 39 вказується кількість видалених постійних зубів у дорослих з приводу пародонтиту.

28. У графі 40 зазначається кількість видалених постійних зубів у дітей віком до 17 років включно з приводу ускладненого карієсу.

29. У графі 41 зазначається кількість видалених постійних зубів у дітей віком до 17 років включно з ортодонтичною метою.

30. У графі 42 вказується кількість видалених тимчасових зубів у дітей з приводу ускладненого карієсу.

31. У графі 43 зазначається кількість видалених тимчасових зубів у дітей у зв’язку з фізіологічною зміною.

32. У графі 44 зазначається кількість проведених амбулаторних операцій (всього); дані цієї графи дорівнюють підсумку граф 45+46+47+48.

33. У графах 45-48 вказуються причини та кількість оперативних втручань:

у графі 45 зазначається кількість зроблених операцій з приводу гострих запальних процесів - всього;

у графі 46 вказується кількість зроблених операцій з приводу пухлин та пухлиноподібних утворень;

у графі 47 вказується кількість зроблених операцій з приводу зубних імплантатів;

у графі 48 зазначається кількість проведених операцій з приводу інших захворювань.

34. У графі 49 вказується кількість хворих, які сановані в порядку планової роботи та за зверненнями (всього).

35. У графі 50 зазначається кількість дітей віком до 17 років включно, санованих у порядку планової санації та за зверненнями (із графи 49).

36. У графі 51 зазначається кількість дорослих пацієнтів, профілактично оглянутих у порядку планової санації, із тих, що звернулись за наданням стоматологічної допомоги (із графи 5).

37. У графі 52 вказується кількість дорослих пацієнтів, які потребували санації, з тих, що оглянуті (із графи 51).

38. У графі 53 вказується кількість санованих дорослих пацієнтів - всього.

39. У графах 54-56 відображається планова санація у дітей віком до 17 років включно:

у графі 54 відображається кількість дітей до 17 років включно, профілактично оглянутих лікарем у порядку планової санації, з тих, що звернулися за наданням стоматологічної допомоги (із графи 6).

Профілактично оглянутим вважається пацієнт, якому зроблено онкологічний профілактичний огляд, оглянуто зуби, слизову оболонку, м’які тканини щелепно-лицьового відділу, стан прикусу та складено план лікування. Профілактично оглянутим, як і санованим, хворий може бути тільки один раз на рік. Повторні огляди у цих графах не фіксуються;

у графі 55 вказується кількість дітей віком до 17 років включно з тих, що потребували санації (лікування) із числа оглянутих (із графи 54);

у графі 56 зазначається кількість санованих дітей до 17 років включно з тих, що потребували лікування, незалежно від того, за скільки відвідувань досягнуто санації.

40. У графах 57-61 зазначаються проведені пацієнту профілактичні заходи: гігієнічне навчання та виховання, навчання догляду за порожниною рота та контролю за дотриманням гігієни порожнини рота; проведення заходів професійної гігієни; здійснення ремінералізуючої терапії; герметизація фісур:

у графі 57 вказуються гігієнічне навчання та виховання, що включають рекомендації щодо вибору засобів гігієни порожнини рота, гігієни харчування, профілактики та корекції шкідливих звичок;

у графі 58 зазначаються дані щодо проведення індивідуального навчання догляду за порожниною рота, навчання користуванню флосами, інтердентальними щітками та іншими засобами гігієни, а також зазначаються рекомендації щодо догляду за ортодонтичними апаратами, знімними протезами, брекет-системами, шинами, проведення контролю та корекції засвоєних навичок гігієни порожнини рота;

у графі 59 вказуються дані щодо проведення професійного гігієнічного чищення зубів, що передбачає видалення лікарем-стоматологом м’яких зубних відкладень, зубного каменю з подальшим поліруванням поверхонь зубів, а також навчання пацієнтів раціональному застосуванню засобів і методів гігієни порожнини рота;

у графі 60 відмічається обробка зубів мінералізуючими речовинами: препаратами кальцію, препаратами фтору, фторовмісними лаками, гелями;

у графі 61 вказуються дані щодо герметизації фісур (застосовуються герметики як хімічної полімеризації, так і світлової).

41. У графі 62 зазначається кількість умовних одиниць працеємності (УОП), відпрацьованих лікарем за робочий день, згідно з класифікатором процедур у терапевтичній, хірургічній стоматології, стоматології дитячого віку. Ця графа заповнюється за даними графи 14 форми № 037/о.

42. У кінці кожного місяця в щоденнику роботи лікаря-стоматолога підраховується підсумок за всіма графами.

43. Строк зберігання форми № 039-2/о - 1 рік після звітного періоду.

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги


А. Терещенковгору