Документ z0961-03, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 22.10.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.10.2003 N 569
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2003 р.
за N 961/8282

Про Організаційно-правові засади здійснення
операцій з державним боргом та напрямів використання
їх результатів у 2003 році

На виконання статті 14 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік" ( 380-15 ) щодо здійснення операцій з
державним боргом з метою економії бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Організаційно-правові засади здійснення
операцій з державним боргом та напрямів використання їх
результатів у 2003 році (додаються).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів Шаповалова А.В.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
07.10.2003 N 569
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2003 р.
за N 961/8282

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
здійснення операцій з державним боргом
та напрямів використання їх результатів
у 2003 році

1. Організаційно-правові засади здійснення операцій з
державним боргом визначають основні принципи, якими керується
Міністерство фінансів при проведенні операцій з державним боргом з
метою економії бюджетних коштів.
2. Під економією бюджетних коштів розуміється скорочення
фактичних витрат на обслуговування та погашення державного боргу в
порівнянні з витратами, що передбачаються згідно з існуючими
угодами в Законі України про Державний бюджет України на
відповідний рік або запобігання можливому збільшенню витрат з
обслуговування та погашення державного боргу внаслідок негативного
впливу змін відсоткових ставок та курсів валют на фінансових
ринках у майбутні періоди.
3. Операції з державним боргом (далі - Операції) - це дії
Міністерства фінансів від імені України, які встановлюють,
змінюють або припиняють правові відносини, пов'язані з державним
боргом.
4. До дій Міністерства фінансів відносяться операції з
дострокового викупу облігацій внутрішньої державної позики та
операції депонування коштів на рахунках.
5. Розробка порядку та підготовка документів щодо здійснення
операцій з державним боргом, їх проведення, а також підготовка
пропозицій щодо напрямів використання результатів за зазначеними
операціями здійснюється Управлінням роботи з комерційними
борговими зобов'язаннями Міністерства фінансів України.
6. Операції з дострокового викупу державних цінних паперів
здійснюються шляхом укладання Міністерством фінансів угод з
особами, яким належать державні цінні папери.
7. Операції з попереднього розміщення частками платежів
з обслуговування та погашення зовнішнього державного боргу на
рахунках у Національному банку України та на депозитних рахунках
іноземних комерційних банків з інвестиційним рейтингом (категорія
А), присвоєним рейтинговими агентствами "Standart&Poors" або
"Moody's", здійснюються Міністерством фінансів шляхом укладання
відповідних угод з подальшою сплатою зазначеної суми на час
здійснення фактичних платежів з погашення та обслуговування
державного боргу особам, яким належать державні цінні папери
(операції депонування).
8. Вибір контрагентів для проведення Операцій, які
передбачають наявність послуг третіх сторін, які не є учасниками
первинних угод щодо державного боргу, здійснюються згідно з
чинними нормативно-правовими актами, які регулюють закупівлю
товарів, робіт та послуг за державні кошти.
9. Критерієм ефективності операцій з державним боргом є
досягнення економії коштів державного бюджету.
10. Кошти державного бюджету, заощаджені в результаті
проведення операцій з державним боргом, спрямовуються до
державного бюджету та використовуються на цілі, передбачені
законом про бюджет на відповідний рік.
11. У разі укладання угод, які будуть мати термін дії понад 6
місяців, зазначені угоди повинні узгоджуватись з Комітетом з
питань бюджету Верховної Ради України.
Директор Департаменту управління
державним боргом Г.Д.Пахачуквгору