Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України від 21.08.20182745/5
Документ z0960-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.08.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2018  № 2745/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2018 р.
за № 960/32412

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до статті 28 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до Закону України від 03 липня 2018 року № 2475-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Бонюк О.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Смачило І.В.

Заступник Міністра
з питань європейської
інтеграціїС. Петухов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
21 серпня 2018 року № 2745/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2018 р.
за № 960/32412

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У Положенні про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 02 липня 2012 року № 967/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1091/21403 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 травня 2016 року № 1487/5):

1) у підпункті 15 пункту 8 слова «, у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 24 Закону» виключити;

2) у пункті 13:

доповнити пункт після підпункту 19 новим підпунктом 20 такого змісту:

«20) уповноважують працівників місцевих центрів для здійснення представництва інтересів осіб, визначених пунктами 1-2-2, 8-13 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, в суді у спорах, що виникають з трудових відносин, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, або для складення документів процесуального характеру;».

У зв’язку з цим підпункти 20-33 вважати відповідно підпунктами 21-34;

у підпункті 21 слово «адвоката» замінити словами «адвоката / працівника місцевого центру, який надає безоплатну вторинну правову допомогу,»;

у підпункті 28 слова «, у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 24 Закону» виключити.

2. У позиції 3 розділу 1 «Загальні стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі» таблиці Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 25 лютого 2014 року № 386/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2014 року за № 337/25114, у графі «Основні джерела права, на яких ґрунтується стандарт» цифри «24» замінити цифрами «23».

3. Підпункт 3 пункту 6 розділу III Порядку ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 квітня 2015 року № 633/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 517/26962, виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4, 5 вважати відповідно підпунктами 3, 4.

4. У позиції 9 розділу I «Загальні стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі» таблиці Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 21 грудня 2017 року № 4125/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2017 року за № 1554/31422, графу «Основні джерела інформації для перевірки дотримання стандарту» доповнити словами «, правовий висновок».

Директор Координаційного
центру з надання правової
допомогиО. Бонюквгору