Документ z0959-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.07.2013. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.05.2013  № 558


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
за № 959/23491

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна казначейська служба України та її територіальні органи

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна казначейська служба України та її територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - територіальний орган).

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Державна казначейська служба України та її територіальні органи є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про себе;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, яка становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна казначейська служба України та її територіальні органи, затвердженого цим наказом.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Планово-фінансовим управлінням Державної казначейської служби України (бухгалтерською службою територіального органу).

6. Самостійний структурний підрозділ Державної казначейської служби України (структурний підрозділ територіального органу) в разі потреби здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до Планово-фінансового управління Державної казначейської служби України (бухгалтерської служби територіального органу) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Одночасно копія цієї заявки передається до Управління розвитку, міжнародного співробітництва та зовнішніх зв’язків Державної казначейської служби України (структурного підрозділу територіального органу).

7. На підставі отриманої заявки Планово-фінансове управління Державної казначейської служби України (бухгалтерська служба територіального органу) протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його самостійному структурному підрозділу Державної казначейської служби України (структурному підрозділу територіального органу), у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Державної казначейської служби України (її територіального органу) Планово-фінансове управління Державної казначейської служби України (бухгалтерська служба територіального органу) передає самостійному структурному підрозділу Державної казначейської служби України (структурному підрозділу територіального органу), у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Планово-фінансового управління Державної казначейської служби України (бухгалтерської служби територіального органу), з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунка) самостійний структурний підрозділ Державної казначейської служби України (структурний підрозділ територіального органу), у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до Управління розвитку, міжнародного співробітництва та зовнішніх зв’язків Державної казначейської служби України (структурного підрозділу територіального органу) для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

Директор Департаменту
координації та спрямування
Міністром роботи центральних
органів виконавчої влади
С.П. Дусяк
Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Державна
казначейська служба України
та її територіальні органи
(пункт 6)


Планово-фінансове управління
Державної казначейської служби України
(найменування бухгалтерської служби
територіального органу)

ЗАЯВКА № _________
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________
                                                                                (назва документа)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                  (назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

_____________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)(За відсутності даних ставиться прочерк)Виконавець
_______________
           (посада)


_____________
(підпис)


___________________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться запитувана
інформація:
_____________________
                 (посада)
______________
(підпис)
_____________________
(П. І. Б.)Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Державна
казначейська служба України
та її територіальні органи
(пункт 7)

Надавач послуг Державна казначейська
служба України (територіальний орган
Державної казначейської служби України)
Реєстраційний рахунок __________________
МФО банку ____________
Код за ЄДРПОУ ________
Платник: ______________________________
                ______________________________


РАХУНОК № _______
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________
                                                                                                 (назва документа)

_____________________________________________________________________________

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Сума, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна казначейська служба України та її територіальні органи

Витрати, пов'язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язкуУсього до сплати ______________________________________________________________
                                                                                                                 (сума словами)

_________________________________________________________ грн ____________ коп.

Виконавець:

______________________
                 (посада)

_______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)вгору