Документ z0959-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0972-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.05.2006 N 516
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 серпня 2006 р.
за N 959/12833

Про затвердження Положення
про класифікацію, порядок
розслідування та обліку аварійних
морських подій із суднами
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства інфраструктури
N 575 ( z1709-12 ) від 24.09.2012
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016
N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }

На виконання вимог статей 3 та 88 Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ), з метою вдосконалення
розслідування аварійних морських подій, визначення класифікації,
порядку розслідування та обліку аварійних морських подій
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про класифікацію, порядок
розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами (далі
- Положення), що додається.
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту:
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
2.2. Довести цей наказ до відома всіх заінтересованих
об'єднань, підприємств, організацій і установ та забезпечити
неухильне його виконання.
3. Уважати таким, що не застосовується на території України,
наказ Міністра морського флоту СРСР від 29.12.1989 N 116 "Об
утверждении Положения о порядке классификации, расследовании и
учета аварийных случаев с судами (ПРАС - 90)".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Рябікіна П.Б.
Міністр В.Бондар
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
Перший заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи В.М.Антонець
Міністр аграрної
політики України О.Н.Баранівський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
29.05.2006 N 516
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 серпня 2006 р.
за N 959/12833

ПОЛОЖЕННЯ
про класифікацію, порядок розслідування
та обліку аварійних морських подій із суднами
{ У тексті Положення слова "Міністерство транспорту та
зв'язку України" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Міністерство інфраструктури України" у
відповідних відмінках; слова "Міністерство аграрної
політики України" в усіх відмінках замінено словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства
України" у відповідних відмінках; слова
"Держфлотінспекція України" та "Укрморрічфлот" в усіх
відмінках замінено словом "Укрморрічінспекція" у
відповідних відмінках; слово "Держрибфлотінспекція" в
усіх відмінках замінено словами "Держрибагентство
України" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 575 ( z1709-12 ) від
24.09.2012 }
{ У тексті Положення слово "Укрморрічінспекція" у всіх
відмінках замінено словом "Укртрансбезпека" у
відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 }
{ У тексті Положення слово "Укртрансбезпека" у всіх відмінках
замінено словами "Морська адміністрація" у відповідних
відмінках; слова "Управління державного нагляду за безпекою
мореплавства флоту рибного господарства Держрибагентства
України" виключено згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене на виконання статей 3, 58 і 88
Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) з
урахуванням стандартів і рекомендацій Міжнародної морської
організації щодо розслідування морських аварій і інцидентів.
1.2. Нормативно-правові акти: Кодекс торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ); Закон України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ); Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973
року, зі змінами і доповненнями (МАРПОЛ 73/78) ( 896_009 ); Міжнародна конвенція про охорону людського життя на морі 1974
року з поправками (СОЛАС 74) ( 995_251 ); Положення про Міністерство інфраструктури України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня
2015 року N 460 ( 460-2015-п ); Положення про Державну службу морського та річкового
транспорту України ( 1095-2017-п ), затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року N 1095;
{ Абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 } Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25
листопада 2015 року N 1119 ( 1119-2015-п ); Положення про Державне агентство рибного господарства
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30
вересня 2015 року N 895 ( 895-2015-п ); Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30
листопада 2011 року N 1232 ( 1232-2011-п );
{ Абзац одинадцятий пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від
06.08.2018 }
Положення про систему управління безпекою судноплавства на
морському і річковому транспорті, затверджене наказом Міністерства
транспорту України від 20 листопада 2003 року N 904 ( z1193-03 ),
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року
за N 1193/8514. { Пункт 1.2 глави 1 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури
N 575 ( z1709-12 ) від 24.09.2012; N 278 ( z1234-16 ) від
16.08.2016 }
1.3. У тексті Положення використані такі скорочення: АМП - аварійна морська подія; ДМРКЦ - Державний морський рятувально-координаційний центр; ЗНО - засоби навігаційного обладнання; IMO - Міжнародна морська організація; ПРД - прилад реєстрації даних про рейс; UTC - Всесвітній скоординований час.
1.4. У Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: аварійна морська подія (далі - АМП) - подія, що виникла в
результаті експлуатації судна чи у зв'язку з нею, яка спричинила,
або могла спричинити людські жертви, або заподіяти шкоду здоров'ю
людей, загибель судна, або втрату його морехідного стану, а також
забруднення навколишнього природного середовища; акваторія морського порту - відведений морському порту в
установленому порядку водний простір, обмежений природними,
штучними або умовними кордонами, який забезпечує у своїй
суднохідній частині безпечне маневрування та стоянку суден; забруднення навколишнього природного середовища - розлив
нафти чи нафтопродуктів у кількості від 0,1 куб. м до 1,0 куб. м
унаслідок пошкодження судна, що сталося під час його експлуатації
або у зв'язку з нею; істотно заінтересована держава - держава: у внутрішніх водах або територіальному морі якої сталася АМП;
або якій АМП завдала серйозних збитків або створила загрозу
завдання таких збитків навколишньому природному середовищу цієї
держави, або в межах районів, на які поширюється визнана згідно з
міжнародним правом юрисдикція цієї держави; яка є державою прапора судна, що є об'єктом розслідування; у якій унаслідок АМП загинули чи отримали тяжкі тілесні
ушкодження громадяни цієї держави або яка має у своєму
розпорядженні важливу інформацію, що може бути використана під час
розслідування АМП; для якої наслідки АМП завдали серйозних збитків або створили
загрозу таких збитків самій державі чи штучним островам,
установкам чи спорудам, на які поширюється її юрисдикція; яка з деяких інших причин заявляє про свою заінтересованість,
яку держава, що проводить розслідування АМП, уважає істотною; мале судно - судно, найбільша довжина корпусу якого не
перевищує 24 м, за виключенням буксирів, штовхачів, криголамів,
пасажирських, стоянкових суден з більше ніж 12 пасажирами на
борті, вантажних суден, що перевозять небезпечні вантажі,
вітрильних та вітрильно-моторних суден, несамохідних суден з
потужністю первинних двигунів 100 кВт і більше, плавкранів і суден
технічного флоту (плавмайстерні, земснаряди); маломірне судно - самохідне судно з головними двигунами
потужністю менш як 55 кВт і несамохідні судна та вітрильні судна
валовою місткістю менш як 80, а також моторні судна незалежно від
потужності двигунів або валовою місткістю не більш як 10 та
несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше
кілограмів, байдарки - вантажопідйомністю 150 і більше кілограмів
та надувні судна - вантажопідйомністю 225 і більше кілограмів); морехідна якість судна - один із критеріїв морехідного стану
судна, зокрема остійності, міцності, водонепроникності,
непотоплюваності, плавучості, керованості тощо; морехідний стан судна - сукупність властивостей судна, які
забезпечують його експлуатацію за призначенням відповідно до норм,
критеріїв та вимог, установлених класифікаційним товариством, що
здійснює технічний нагляд за судном; особа, що проводить розслідування, - особа, що має необхідну
кваліфікацію та досвід розслідування морських аварій, у тому числі
має спеціальну підготовку щодо виявлення людського фактора в АМП; ризик - дії, не передбачені правилами, якими слід керуватися
у визначеній несприятливій ситуації, усвідомлено розпочаті з метою
запобігання або зменшення шкоди людям, судну або вантажу, яка може
бути заподіяна їм, якщо в умовах конкретної небезпеки немає
можливості діяти у відповідності з установленими правилами; розслідування АМП - процес, що проводиться з метою виявлення
обставин АМП і визначення причин, що призвели до неї, та включає
збір та аналіз інформації, підготовку висновків та рекомендацій
щодо попередження і запобігання подібних АМП у майбутньому, а
також, у разі необхідності, підготовку рекомендацій з безпеки
судноплавства; серйозне пошкодження судна - пошкодження судна, отримане
внаслідок АМП, яке призвело до втрати міцності його конструкції
(корпусу судна), виходу з ладу основни хмеханізмів та обладнання
та/або значного погіршення морехідних якостей судна,
необхідності значного ремонту або заміни пошкоджених елементів
конструкції; серйозне тілесне ушкодження - тілесне ушкодження, заподіяне
будь-якій особі під час АМП, унаслідок чого ця особа втратила
працездатність більше як на 72 години протягом семи діб з дня
одержання такого ушкодження; сильне забруднення навколишнього природного середовища -
розлив нафти або нафтопродуктів у кількості, що перевищує
1,0 куб. м; покриття плівкою (нафтовою, масляною та іншого
походження) більше 1/3 від поверхні водного об'єкта при його
видимій площі до 6 кв. км або більше 2 кв. км поверхні водного
об'єкта при його видимій площі більше 6 кв. км унаслідок
пошкодження судна під час його експлуатації або у зв'язку з нею; судно - судно у значенні, що визначається у ст. 15 Кодексу
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ); судновласник - власник судна або будь-яка інша юридична чи
фізична особа, що на законних підставах прийняла на себе обов'язки
та відповідальність за експлуатацію судна. Інші терміни застосовуються в значеннях, наведених в Кодексі
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) і Положенні про
систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому
транспорті, затвердженому наказом Мінтрансу України від
20 листопада 2003 року N 904 ( z1193-03 ), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за N 1193/8514.
1.5. Положення застосовується для класифікації, порядку
розслідування та обліку АМП, що сталися: з українськими суднами, на які розповсюджується дія Кодексу
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ); з іноземними невійськовими суднами у територіальному морі чи
внутрішніх водах України, а за проханням про проведення
розслідування капітана аварійного судна, його судновласника або
консула країни, під прапором якої плаває судно, - також у
відкритому морі. Норми Положення є обов'язковими для виконання: капітанами суден; капітанами морських портів; Державною службою морського та річкового транспорту України;
{ Абзац пункту 1.5 глави 1 в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 575 ( z1709-12 ) від 24.09.2012; із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури N 278
( z1234-16 ) від 16.08.2016, N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 } Держрибагентством України; українськими судновласниками.
1.6. Положення не застосовується для класифікації, порядку
розслідування та обліку АМП, що сталися: з малими й маломірними суднами, за винятком випадків участі
цих суден в АМП з іншими суднами, на які поширюється дія
Положення; з плавучими доками, майстернями, буровими платформами,
причальними понтонами, дебаркадерами та іншими стоянковими
суднами, крім періоду їхнього перегону чи буксирування; із суднами, що перебувають на ремонті на судноремонтному
заводі без екіпажу, що несе відповідальність за безпечний стан
судна; із суднами, що будуються на суднобудівельному заводі, крім
періоду їхнього перебування на ходових випробуваннях; з днопоглиблювальними суднами у разі посадки їх на мілину під
час черпання ґрунту; у разі пошкодження корпусу або будь-якого обладнання судна
портовими механізмами під час вантажних операцій.
1.7. За приховування фактів виникнення АМП, речових доказів,
свідчень, документів, висновків експертів та інших фактичних
даних, які є джерелом доказів щодо АМП, несвоєчасне подання заяви
про АМП, свідомо неправильну її класифікацію, протиправне
втручання в розслідування АМП, а також несанкціоноване поширення
інформації про хід розслідування та вірогідні причини АМП посадові
особи, причетні до цих дій, несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
2. Класифікація аварійних морських подій
2.1. За наслідками АМП класифікуються на: дуже серйозні аварії; серйозні аварії; морські інциденти (серйозні інциденти); інциденти. 2.1.1. До дуже серйозних аварій належать АМП, що спричинили: загибель судна або таке його конструктивне руйнування, після
якого проведення відновлювального ремонту недоцільне (катастрофа); залишення судна в морі екіпажем і пасажирами; людські жертви, загибель або зникнення людини із судна; зникнення судна безвісти, тобто відсутність будь-яких
відомостей про судно протягом трьох місяців, а якщо одержання
відомостей могло бути затримано внаслідок воєнних дій, то протягом
шести місяців; сильне забруднення навколишнього природного середовища самим
судном або в результаті пошкодження судном підводних
трубопроводів, берегових споруд тощо. 2.1.2. До серйозних аварій належать АМП, що не
кваліфікуються як дуже серйозні аварії, але які спричинили
серйозні тілесні ушкодження людині, а також пожежу, вибух, посадку
на мілину, торкання, льодове або штормове ушкодження, утворення
тріщин у корпусі судна тощо, які викликали: конструктивне пошкодження, що призвело до втрати судном
морехідного стану; зсув вантажу або зміну його фізико-хімічних властивостей, що
призвело до втрати судном морехідного стану; поломку, внаслідок якої виникла необхідність у буксируванні
судна або наданні йому технічної допомоги, у тому числі з берега; пошкодження знарядь лову, що з'єднані із судном флоту рибного
господарства; забруднення навколишнього природного середовища самим судном
або в результаті пошкодження судном підводних трубопроводів,
берегових споруд тощо. 2.1.3 До морських інцидентів належать АМП, через які судно
або особа піддаються небезпеці або внаслідок яких може бути
завдане серйозне пошкодження судну, його конструкції або заподіяна
шкода навколишньому природному середовищу. До морських інцидентів належать також: пошкодження засобів навігаційного обладнання, яке призвело до
виведення їх з експлуатації; пошкодження суднових пристроїв та корпусу судна, яке не
призвело до втрати морехідного стану; пошкодження буксирної лінії без втрати об'єкта, що
буксирується; торкання ґрунту без пошкодження судна. 2.1.4. До інцидентів належать АМП, що виникли в результаті
експлуатації судна чи у зв'язку з нею, які спричинили або могли
спричинити незначні експлуатаційні пошкодження судну, його
конструкції, обладнанню, шкоду береговим та підводним об'єктам або
плавучим об'єктам, що не є суднами. До інцидентів належать також: пошкодження судном засобів навігаційного обладнання, яке не
призвело до виведення їх з експлуатації; пошкодження судном підводних інженерних споруд, що не
призвело до забруднення навколишнього природного середовища; пошкодження судном берегових споруд (причалів, хвилерізів,
молів тощо), що не призвело до забруднення навколишнього
природного середовища.
2.2. Попередня класифікація АМП за її тяжкістю здійснюється
капітаном судна. Остаточну класифікацію здійснює орган розслідування АМП,
встановлений згідно з нормами розділу 3 цього Положення.
2.3. Класифікація АМП відповідно до видів, причин та
наслідків здійснюється згідно з класифікаційної таблицею аварійних
морських подій за видами, причинами та наслідками (додаток 1).
3. Органи розслідування аварійних морських подій
3.1. Органами розслідування АМП є: Міністерство інфраструктури України; Міністерство аграрної політики та продовольства України; Морська адміністрація; Держрибагентство України; капітани морських портів; капітани суден. { Пункт 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 575 ( z1709-12 ) від 24.09.2012 }
3.2. Розслідування дуже серйозних і серйозних аварій, що
сталися з українськими суднами, незалежно від місця, де вони
трапилися, а також з іноземними суднами у внутрішніх водах
України, її територіальному морі проводиться комісіями, створеними
органами розслідування, до компетенції яких віднесене відповідне
розслідування. До компетенції комісій, створених Міністерством
інфраструктури України та Міністерством аграрної політики та
продовольства України, належать розслідування дуже серйозних
аварій, які викликали великий суспільний резонанс, якщо з приводу
таких розслідувань не було прийняте спеціальне рішення Кабінету
Міністрів України. До компетенції комісій, створених Морською адміністрацією та
Держрибагентством України, належать розслідування: дуже серйозних аварій, якщо розслідування за рішенням
Міністерства інфраструктури України та Міністерства аграрної
політики та продовольства України не проводиться ним самим або з
приводу цього розслідування не було прийняте спеціальне рішення
Кабінету Міністрів України; серйозних аварій; морських інцидентів. До компетенції комісій, створених капітанами морських портів,
відносяться розслідування: морських інцидентів, провадження яких передано їм за рішенням
Морської адміністрації або Держрибагентства України; інцидентів. До компетенції комісій, створених капітанами суден,
відносяться: розслідування інцидентів, провадження яких передано їм за
рішенням капітана морського порту; попереднє розслідування всіх АМП. Якщо АМП з українським судном сталася у водах іноземної
держави, Міністерство інфраструктури України та Міністерство
аграрної політики та продовольства України з урахуванням
юридичного статусу вод, у яких сталася АМП, і обов'язків України
щодо розслідування аварій визначає порядок співробітництва з
компетентними органами держави, у водах якої сталася АМП, та за
взаємною згодою вирішує, яка держава (Україна або держава порту)
повинна взяти на себе відповідальність за проведення
розслідування. Якщо до АМП причетні судна, щодо яких відповідальність за
організацію розслідування одночасно несуть Морська адміністрація і
Держрибагентство України, то створюється спільна комісія з
розслідування. Органи розслідування, що мають бути задіяні в
спільній комісії, і голова такої комісії визначаються за
погодженням керівників Морської адміністрації і Держрибагентства
України.
3.3. Комісія з розслідування АМП створюється наказом
керівника відповідного органу розслідування, який встановлює склад
комісії, строки розслідування й подання відповідних матеріалів, а
також інші організаційні заходи. За поданням судновласників українських та іноземних суден
і/або істотно заінтересованих держав до складу комісії вводяться
їхні представники.
3.4. Комісія складається з голови та членів комісії. Голова комісії зобов'язаний: провести організаційне засідання комісії для ознайомлення
членів комісії з наявною інформацією щодо аварійної морської
події, організувати у разі потреби підкомісії, робочі групи,
призначити їх керівників, визначити необхідність додаткового
залучення спеціалістів до роботи комісії, визначити основні
напрями в роботі комісії і порядок ведення робіт; оглянути місце аварійної морської події, при необхідності
вжити термінові дії щодо зберігання доказових матеріалів; забезпечити координацію сумісних дій усіх осіб, які беруть
участь у розслідуванні; систематично проводити засідання комісії, вирішуючи на них
основні організаційні, методичні та практичні питання
розслідування; після закінчення розслідування провести аналіз обставин і
причин аварійної морської події. Голова комісії має право: приймати рішення згідно з наданими йому повноваженнями
органом із розслідування аварійної морської події з усіх
організаційних, методичних і практичних питань розслідування; давати обов'язкові для виконання розпорядження та вказівки
всім учасникам розслідування; направляти згідно з рішенням комісії на лабораторні
випробування та дослідження речові докази, що стосуються аварійної
морської події; вимагати від посадових осіб підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності необхідні матеріали і
документи з питань, пов'язаних з проведенням розслідування; залучати до роботи комісії експертів для розв'язання
конкретних завдань, що потребують знань у спеціальних галузях
науки і техніки; опитувати свідків аварійної морської події та будь-яких осіб,
що мають або можуть мати до неї відношення; установлювати розпорядок роботи комісії; надавати матеріали для роботи комісій з інших видів
розслідувань. Голова комісії несе відповідальність за: об'єктивність, якість і терміни розслідування, правильність
оформлення документів; обґрунтування прийнятих ним рішень із питань розслідування
аварійної морської події і виданих рекомендацій. Члени комісії зобов'язані: брати участь особисто в роботі однієї з підкомісій, якщо такі
створені; виконувати розпорядження і вказівки голови комісії
(підкомісії); всебічно, повно і об'єктивно проводити розслідування. Члени комісії мають право: ознайомлюватися з усіма матеріалами, що мають відношення до
даного розслідування аварійної морської події; вносити пропозиції щодо поліпшення роботи комісії; вносити пропозиції щодо участі в розслідуванні спеціалістів
та експертів, отримувати необхідні матеріали, пов'язані з
розслідуванням; відображати свою думку в протоколах засідань комісії,
візувати протоколи, вимагати уточнення викладених у них
формулювань; у разі незгоди з рішенням і висновками звіту комісії з
розслідування викласти до нього свою особливу думку. При необхідності у складі комісій можуть створюватися
підкомісії і робочі групи з розслідування різних аспектів АМП. Для вирішення конкретних завдань у спеціальних галузях науки
і техніки, крім спеціалістів, що входять до складу підкомісій і
робочих груп, до розслідування можуть залучатися експерти.
3.5. Морська адміністрація та Держрибагентство України
координують і контролюють проведення розслідувань усіх морських
аварій, якщо розслідування не проводилось самим центральним
органом виконавчої влади або з приводу цього розслідування не було
прийняте спеціальне рішення Кабінету Міністрів України.
3.6. Під час розслідування АМП, що сталася з іноземним
судном або з українським судном, причетним до аварії, у
розслідуванні якої істотно заінтересована одна або декілька інших
держав, якщо між Україною і істотно заінтересованими державами
досягнута домовленість про співробітництво й узгоджені процедури
розслідування АМП, органи розслідування АМП повинні здійснювати
співробітництво з представниками інших держав, що беруть участь у
розслідуванні, у порядку, передбаченому Кодексом з розслідування
морських аварій і інцидентів, прийнятим резолюцією А.849(20)
Асамблеї IMO.
3.7. Якщо під час АМП сталися: груповий нещасний випадок,
нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що
спричинив тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю
потерпілого, а також зникнення членів екіпажу чи пасажирів,
проводяться спеціальні розслідування в порядку, передбаченому
чинними нормативно-правовими актами з розслідування нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
4. Організація розслідування аварійних морських подій
4.1. Капітан судна, з яким сталася АМП, зобов'язаний негайно
будь-яким доступним способом інформувати про АМП: судновласника і Державний морський рятувально-координаційний
центр (ДМРКЦ), якщо АМП сталася у зоні відповідальності України, а
також капітана морського порту, у зоні відповідальності за безпеку
судноплавства якого сталася АМП; судновласника і заінтересовані організації держави, у
територіальному морі чи внутрішніх водах якої сталася АМП. Капітан судна зобов'язаний також негайно інформувати капітана
найближчого морського порту про всі зміни навігаційної обстановки,
які викликані АМП. Первинна інформація про АМП, що надходить від судна, повинна
містити відомості в обсязі, не меншому, ніж передбачено переліком
первинних відомостей про аварійну морську подію, що надаються
капітаном судна судновласникові та державному морському
рятувально-координаційному центру (ДМРКЦ), наведеним у додатку 2. У міру з'ясовування інших обставин, що стосуються АМП,
капітан судна зобов'язаний надавати додаткову інформацію.
4.2. Судновласник після одержання від судна інформації про
АМП негайно надсилає повідомлення про аварійну морську подію
(додаток 3) на адреси: ДМРКЦ; Морської адміністрації або Держрибагентства України.
{ Абзац четвертий пункту 4.2 глави 4 виключено на підставі
Наказу Міністерства інфраструктури N 575 ( z1709-12 ) від
24.09.2012 }
Після отримання повідомлення про АМП від капітана судна,
судновласника або ДМРКЦ Морська адміністрація або Держрибагентство
України надають у встановленому порядку інформацію до відповідних
центральних органів виконавчої влади та організовують
розслідування АМП згідно з вимогами цього Положення.
4.3. Якщо під час АМП сталися груповий нещасний випадок,
нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що
спричинив тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю
потерпілого, а також зникнення членів екіпажу або пасажирів,
судновласник негайно передає інформацію про ці випадки до
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
нагляду за охороною праці в порядку, передбаченому чинними
нормативно-правовими актами з розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві.
4.4. Капітан судна, з яким сталася АМП, або особа, що виконує
його обов'язки, негайно після завершення АМП проводить попередню
класифікацію й розслідування АМП з обов'язковим оформленням
суднового акта попереднього розслідування АМП (додаток 4). Після прибуття аварійного судна або екіпажу цього судна до
першого українського морського порту капітан судна протягом доби
подає капітану морського порту письмову заяву про АМП (додаток 5)
з доданням до неї матеріалів проведеного ним попереднього
розслідування АМП та суднового акта попередньог розслідування АМП. За обґрунтованим проханням капітана судна термін подання
матеріалів розслідування, зазначених у цьому пункті, може бути
продовжений до трьох діб. Якщо є підстави припустити, що джерела інформації,
опрацьована інформація, речові докази або інші матеріали, зібрані
під час проведення попереднього розслідування АМП, можуть бути
знищені, втрачені чи їхнє використання стане ускладненим або
неможливим, капітан судна з метою забезпечення доказів повинний
заявити морський протест у порядку, установленому Кодексом
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ).
4.5. Крім заяви про АМП, капітан судна в триденний термін
подає капітану першого українського морського порту, до якого
прибуло судно або екіпаж судна: детальне викладення відомостей про характер АМП і обставини,
при яких вона відбувалася; нотаріально або іншим належним чином засвідчений морський
протест, якщо першим портом заходу судна був не морський порт
України; виписки з суднових документів, пояснення причетних до АМП
осіб та свідків, а також (за необхідністю) дані ПРД і інших
самописців, їхню розшифровку, шляхові карти з прокладкою, схему
маневрування, радіолокаційні планшети, таблиці маневрених
характеристик судна, схеми тіньових секторів радіолокаційних
станцій, схеми, фотографії та креслення пошкоджень, інші
документи.
4.6. На підставі заяви про АМП, отриманої від капітана судна,
або заяви про АМП, отриманої від судновласника, якщо судно пропало
безвісти, капітан морського порту реєструє АМП, підтверджує або
змінює попередню класифікацію АМП, зроблену капітаном судна (або
судновласником у разі зникнення судна) та впродовж одного робочого
дня сповіщає про це Морську адміністрацію або Держрибагентство
України для прийняття рішення щодо визначення органу
розслідування. { Абзац перший пункту 4.6 глави 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 575
( z1709-12 ) від 24.09.2012 } Одночасно капітан морського порту визначає перелік документів
і матеріалів, які необхідні і доречні для розслідування даної АМП
(акти водолазного, докового або сюрвеєрського огляду, акти огляду
класифікаційного товариства, розпорядження судновласника тощо),
доручає капітану судна чи, у відповідному випадку, судновласнику
їхній збір в установлені ним терміни, контролює подання цих
документів та матеріалів.
4.7. Про створення комісії з розслідування АМП у
встановленому порядку повідомляються капітан судна, із яким
сталася АМП, судновласник, капітан морського порту, у якому
перебуває аварійне судно, інші заінтересовані особи, організації
та при необхідності держава прапора й істотно заінтересовані
держави. Капітан морського порту зобов'язаний усі документи, що
стосуються АМП, передані йому капітаном судна та зібрані ним
самостійно, негайно передати за актом комісії з розслідування АМП
(за виключенням випадку, коли саме він проводить розслідування).
4.8. Порядок розслідування АМП здійснюється відповідно до
розділу 5 цього Положення. Розслідування усіх АМП проводяться особами, які мають
необхідні знання і практичний досвід у питаннях, що відносяться до
їхніх звичайних посадових обов'язків, а також є компетентними в
питаннях, що відносяться до морських аварії. Для розв'язання окремих питань, що не можуть бути вирішені
членами комісії, голова комісії (або капітан морського порту) у
межах наданого йому фінансування може на платній основі залучити
до участі в розслідуванні (без включення до складу комісії)
відповідних фахівців.
4.9. Керівництво морського порту, у зоні відповідальності
якого за безпеку судноплавства сталася АМП, а також судновласник
аварійного судна зобов'язані сприяти роботі комісії з
розслідування АМП, здійснюючи її матеріально-технічне та
транспортне забезпечення, координацію дій з іншими
судновласниками, органами місцевого самоврядування, місцевими
органами виконавчої влади та підрозділами центральних органів
виконавчої влади, розташованими на території морського порту,
тощо.
4.10. Розслідування повинно проводитись у стислі строки, але
не більше ніж за 20 діб з моменту реєстрації АМП капітаном
морського порту або подачі прохання про проведення розслідування
АМП з іноземним судном, яке стоїть в українському морському порту,
що надійшло від капітана цього судна, його судновласника або
консула країни, під прапором якої плаває судно. За обґрунтованими підставами цей термін може бути продовжений
тим органом, що призначив комісію з розслідування.
4.11. Результати розслідування АМП оформляються актом
розслідування аварійної морської події (додаток 6) до цього
Положення. Копії актів та матеріалів розслідування дуже серйозних та
серйозних АМП надсилаються у встановленому порядку відповідним
центральним органам виконавчої влади в дводенний термін після їх
затвердження. Один екземпляр копії акта розслідування АМП в обов'язковому
порядку надсилається судновласнику.
4.12. При виявленні нових доказів, що можуть суттєво змінити
встановлення обставин, що стосуються АМП, а також висновки про
причини АМП або будь-які рекомендації за їхніми наслідками,
органи, що проводять розслідування, повинні відновити
розслідування з метою перегляду або підтвердження своїх висновків.
4.13. Судновласник має право оскаржити висновки комісій або
капітана морського порту щодо розслідування АМП у 10-денний термін
після отримання матеріалів розслідування. Скарга на висновки комісії має бути надіслана до органу
розслідування, що створив комісію, а на висновки капітана
морського порту - до відповідного вищестоящого органу управління. Скарга повинна містити: виклад висновків, із якими судновласник не згоден; обставини, якими він обґрунтовує свою незгоду з висновками; зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину; нотаріально засвідчені акти незалежної експертизи або
альтернативного розслідування АМП, якщо такі проводились. Термін розгляду скарги не може перевищувати 30 діб. Результатом розгляду скарги повинні бути: повне або часткове визнання претензій судновласника з
наданням йому належним чином засвідченої копії нового акта
розслідування АМП; призначення нового розслідування АМП з іншим складом комісії; мотивоване відхилення скарги. У разі незгоди з висновком щодо розгляду скарги судновласник
може відстоювати свої інтереси в суді.

5. Порядок розслідування аварійної морської події
5.1. Основні етапи розслідування 5.1.1. Основними етапами розслідування АМП є: збір і опрацювання даних про АМП (I етап); аналіз отриманих даних (II етап); висновки і, в разі необхідності, підготовка пропозицій щодо
запобігання подібним АМП у майбутньому (III етап). 5.1.2. Під час проведення розслідування повинні оформлятися
проміжні звіти, в яких викладається інформація про хід
розслідування, основні отримані факти та висновки етапів
розслідування, а також остаточний звіт, на підставі якого
готується доповідь IMO. Так, протягом трьох діб із моменту початку розслідування до
органу розслідування має бути поданий проміжний звіт, що містить
таку попередню інформацію: наслідки події (кількість осіб, що загинули або дістали
серйозні тілесні ушкодження, їхнє громадянство, прізвища, імена та
по батькові, адреси, площа забруднення навколишнього природного
середовища); характер і маса вантажів; конкретний опис обставин події; ступінь пошкодження суден, берегових споруд; іншу інформацію, що встановлена під час розслідування і
становить інтерес; а також пропозиції щодо проведення необхідних
термінових заходів. Така сама проміжна інформація, якщо вона виявляється
необхідною, подається протягом усього розслідування. 5.1.3. Якщо в ході розслідування виявиться, що необхідно
вжити термінові заходи з безпеки судноплавства, орган
розслідування може направити рекомендації відповідним органам
виконавчої влади, юридичним та фізичним особам.
5.2. Перший етап розслідування 5.2.1. Розслідування АМП на першому етапі повинно
здійснюватися у такому порядку: огляд місця АМП; збір, фотографування і документування речових доказів; опитування свідків; ознайомлення з документами, процедурами і записами; проведення, якщо потрібно, досліджень із залученням
спеціалістів; виявлення суперечностей у доказах; документування додаткових фактів і можливих причин АМП. У зв'язку з тим, що однією з умов достовірності доказів є
своєчасність їхнього закріплення, проведення першого етапу
розслідування АМП здійснюється капітаном судна, із яким сталася
АМП, у порядку попереднього розслідування. У разі виявлення неточностей у розрахунках капітана,
здійснених на цьому етапі, характеристиці АМП тощо орган, який
здійснює основне розслідування АМП, може перевірити закріплені
докази, а також зібрати додаткові дані. 5.2.2. Первинний огляд місця АМП повинен проводитись
капітаном судна безпосередньо після усунення загрози,
створеної АМП. Метою такого огляду є не тільки визначення попередньої версії
про причини АМП, але і вжиття, наскільки це можливо, заходів щодо
зберігання місця АМП у недоторканності до початку огляду його
органом розслідування, який має проводити основне
розслідування АМП. Для цього слід запобігти доступу членів екіпажу та пасажирів
до місця АМП шляхом опечатування відповідних приміщень,
виставлення леєрних огороджень, охорони тощо. Капітан судна, якщо є змога, повинен також ужити заходів щодо
зберігання у недоторканності носіїв інформації (суднові, машинні,
радіо- та інші журнали, морські карти, стрічки самописців
курсографа, машинного реверсографа, вантажний план, розрахунок
остійності судна, ПРД тощо) вантажу та документів на вантаж. 5.2.3. Якщо неможливо зберегти місце АМП без змін, усі його
характеристики та особливості повинні бути задокументовані за
допомогою фотографій, відеозаписів, малюнків, детального
словесного опису або будь-яких інших підручних засобів і способів. Одночасно до матеріалів розслідування мають бути занесені
дані про перебування кожної людини на місці АМП, стан і розміщення
устаткування, наявність інструкцій відповідних начальників, що
стосуються робіт на об'єкті, де сталася АМП, наявність дозволів на
проведення робіт та ін. Органом розслідування, який проводить основне розслідування
АМП, до вивчення або до проведення необхідної експертизи повинно
бути організоване надійне збереження таких речових доказів, як
компоненти суднових технічних засобів і конструкцій, що пошкоджені
або вийшли з ладу, а також інвентарного майна. Усі речові докази
мають бути пронумеровані. Повинен бути складений їхній опис із докладною інформацією
про те, що конкретний речовий доказ відокремлено від відповідного
устаткування або конструкції у результаті АМП або знято (ким і
яким способом) для зберігання як речовий доказ та інші необхідні
відомості. 5.2.4. При організації опитування свідків щодо обставин АМП,
а також попередніх і наступних подій, які мають відношення до АМП,
що розслідується, повинно бути встановлене коло осіб, що повинні
бути опитані у зв'язку з АМП. До таких осіб, у першу чергу,
повинні бути віднесені ті, що перебували безпосередньо поблизу
місця АМП незалежно від того, чи є вони членами екіпажу, чи ні, а
саме: безпосередні свідки, що перебували на місці АМП у момент,
коли вона сталася; безпосередні свідки, що перебували не в тому місці, де
сталася АМП, але були її очевидцями; особи, причетні до АМП, при якій виникли: пожежі, затоплення,
вибухи і т.ін.; члени екіпажів суден, що перебували поруч, учасники
пошуково-рятувальних операцій, включаючи екіпажі вертольотів,
персонал причалів, пірсів, операторів служб регулювання руху
суден, систем спостереження тощо. Крім осіб, що перебували безпосередньо поблизу АМП, для
повноти проведення розслідування причин АМП повинні бути опитані
особи, що не перебували безпосередньо на місці АМП, такі як: працівники підрозділів безпеки мореплавства власника
аварійного судна або особа, призначена судновласником
відповідальною за забезпечення безпеки мореплавства; працівники підрозділів технічної експлуатації флоту
судноплавної компанії; інспектори держави порту і держави прапора, що здійснювали
останній огляд судна; представники класифікаційних товариств, проектувальники,
суднобудівники, судноремонтники, постачальники та інші. У порядку попереднього розслідування капітан судна, як
правило, опитує лише тих осіб, які перебували в безпосередній
близькості від місця, де виникла АМП, яких удалося виявити
безпосередньо після АМП. У процесі опитування свідків, проведеного капітаном судна й
органом основного розслідування АМП, слід скласти поіменний список
осіб, що перебували в безпосередній близькості від місця, де
виникла АМП, які можуть вважатися свідками щодо даної АМП. Цей
список може уточнюватись та доповнюватись. Визначення поіменного складу осіб, опитуваних у зв'язку з АМП
з числа тих, які не перебували на місці АМП, знаходиться у
компетенції органа розслідування, що проводить основне
розслідування АМП. Безпосередньо після стабілізації ситуації, пов'язаної з АМП,
і ліквідації загрози для людей, судна і навколишнього природного
середовища на судні повинна бути проведена роз'яснювальна робота
для того, щоб кожний причетний до АМП член екіпажу і пасажир для
зберігання спогадів записав те, що він запам'ятав про АМП. До матеріалів розслідування АМП повинні бути також додані ті,
що подані свідками й особами, причетними до АМП, пояснювальні
записки, заяви, листи, скарги з приводу обставин АМП, а також
попередніх і наступних подій, що мають відношення до цієї АМП. 5.2.5. Проведення досліджень із залученням спеціалістів як
елемент робіт із збору й опрацювання даних про АМП здійснюється у
разі неспроможності осіб, що проводять розслідування, власними
силами дійти науково обґрунтованих висновків стосовно тих або
інших даних про АМП, необхідних для об'єктивного аналізу АМП. У залежності від характеру досліджень до їхнього проведення
залучаються офіційні експерти, які мають кваліфікацію і спеціальні
знання в галузі, що стосується об'єкта дослідження. 5.2.6. Під час попереднього розслідування АМП капітан судна
має виявляти суперечності у доказах. Суперечності у доказах свідків виникають в основному через
різну інтерпретацію ними того самого факту, обумовлену
розходженнями їх фахового, загальноосвітнього і культурного рівня.
Тому капітану до опитування свідків необхідно всебічно обговорити
з командним складом судна і членами суднового екіпажу всі
обставини АМП, не нав'язуючи при цьому свою думку. Водночас слід ураховувати, що протиріччя у показах свідків
можуть указувати на неповноту контингенту свідків і недостатність
зібраних про АМП даних, у зв'язку з чим необхідно вжити заходів
щодо виявлення необхідних свідків і відновлення відсутніх даних. 5.2.7. Документування додаткових фактів і можливих причин
АМП, що можуть виявитися як капітаном судна у процесі проведення
попереднього розслідування, так і органом, що проводить основне
розслідування, здійснюється у встановленому порядку і при
проведенні розслідування: капітаном судна - скріплюється його підписом і судновою
печаткою; іншими органами - скріплюється підписом особи, що керує
розслідуванням, і печаткою органу (організації), посадовою особою
якого є ця особа.
5.3. Другий етап розслідування
5.3.1. Проведення розслідування АМП на другому етапі повинно
здійснюватися у такому порядку: визначення послідовності подій і обставин; установлення небезпечних дій (рішень) і небезпечних умов; установлення стосовно кожної небезпечної дії (рішення) типу
помилки або порушення чинників, що лежать у їхній основі, і
потенційних проблем безпеки. 5.3.2. Визначення подій і обставин є процесом систематизації
даних, зібраних на першому етапі розслідування, необхідних для
одержання цілісної картини виникнення і перебігу АМП. У результаті визначення послідовності подій стає можливим
розгляд дії екіпажу не абстрактно, а у тісному взаємозв'язку з
попередніми подіями й обставинами. Робота з визначення послідовності подій починається з огляду
і вивчення наявної інформації з метою з'ясування того, яка
інформація відноситься до розслідуваної АМП, а також для того, щоб
переконатись, що наявна інформація є повною. При виявленні упущень в інформації вживаються всі заходи для
їхнього відновлення. Недоліки в інформації, що не можна відновити,
заповнюються шляхом логічного аналізу інформації, зібраної на
першому етапі розслідування, установлюється, які небезпечні дії
(рішення) і небезпечні умови стали причиною морської аварії. Небезпечними вважаються дії екіпажу при надзвичайних
ситуаціях або потенційно небезпечних умовах, які здійснені
помилково або з порушенням вимог, що регламентують безпеку
плавання. Небезпечними діями необхідно також уважати бездіяльність
екіпажу при надзвичайних ситуаціях. Не слід відносити до числа небезпечних дії (рішення) екіпажу,
доцільні в конкретних умовах і обставинах АМП, здійснені без
порушення вимог безпеки плавання, які, проте, не призвели до
позитивного результату.
5.3.3. Другий етап розслідування АМП завершується складанням
звіту з розгорнутим описом АМП, її передумов, хронологічної
послідовності виникнення і розвитку АМП та подій, що призвели до
неї. Звіт повинен уключати такі відомості: відповідність судна, екіпажу, постачання, устаткування
міжнародним і національним вимогам; навігаційний фактологічний аналіз плавання; умови й обставини, за яких сталася АМП; причинно-наслідкові зв'язки, обставини й умови, що призвели
до АМП, причини АМП та наслідки; правильність дій причетних осіб з урахуванням впливу
зовнішніх чинників, логіко-психологічна оцінка їхньої поведінки,
ступеня втоми; відповідність дій осіб, причетних до АМП, національним та
конвенційним вимогам, що регламентують безпеку мореплавства з
урахуванням виправданого професійного ризику.
5.4. Третій етап розслідування На третьому етапі розслідування АМП складається акт
розслідування аварійної морської події (додаток 6), робляться
висновки і, в разі необхідності, готуються пропозиції щодо
запобігання подібним АМП у майбутньому.
5.5. Розслідування, що проводяться капітаном судна, з яким
сталася АМП 5.5.1. Капітан судна, з яким сталася АМП, зобов'язаний: провести попередню класифікацію АМП; провести попереднє розслідування АМП, що полягає у ретельному
зборі й опрацюванні даних про подію, і їх аналіз; скласти і додати до матеріалів попереднього розслідування АМП
судновий акт попереднього розслідування АМП. 5.5.2. Про попередню класифікацію АМП і попереднє
розслідування АМП капітан судна складає висновок, який повинен
містити, як мінімум: загальну характеристику АМП, обставин, що передували АМП, дій
екіпажу, що передували АМП та здійснювалися в момент її
виникнення, а також наступних дій екіпажу щодо ліквідації
наслідків АМП, у тому числі опис ходу рятувальної операції та її
результатів; причини і наслідки АМП; список осіб, суден, підприємств, організацій і установ, які,
на думку капітана, причетні до АМП, з обґрунтуванням їхньої
причетності.
5.6. Розслідування, що проводяться капітаном морського порту,
Морською адміністрацією або Держрибагентством України. Капітан морського порту реєструє подані на його ім'я заяви
капітанів суден про АМП, що сталися з їхніми суднами, та додані до
заяв матеріали попереднього розслідування, включаючи судновий акт
попереднього розслідування АМП. Капітан морського порту, Морська адміністрація або
Держрибагентство України, якщо вони визначені органом
розслідування АМП: звертаються при необхідності із запитом до капітана судна про
додаткові відомості щодо АМП, вказують термін їхнього подання; класифікують АМП; якщо АМП класифікується як дуже серйозна аварія або серйозна
аварія, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження людям, капітан
морського порту, Морська адміністрація або Держрибагентство
України беруть участь у розслідуваннях, що проводяться комісіями
вищих органів влади; проводять розслідування серйозних аварій, що не спричинили
тяжких тілесних ушкоджень людям, та інцидентів; надають оформлені належним чином матеріали розслідування АМП
судновласнику; проводять додаткове розслідування АМП у разі обґрунтованих
заперечень судновласника стосовно повноти розслідування АМП або з
інших причин за вказівкою Міністерства інфраструктури України,
Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Морської адміністрації, Держрибагентства України. { Абзац дев'ятий
пункту 5.6 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 575 ( z1709-12 ) від 24.09.2012 } { Пункт 5.6 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 575 ( z1709-12 ) від 24.09.2012 }
5.7. Особливості розслідування АМП з іноземними суднами
5.7.1. Якщо АМП з іноземним судном сталася у внутрішніх
водах, територіальному морі або морській зоні відповідальності
України за безпеку судноплавства, Морська адміністрація у
встановленому ним порядку інформує про це і запрошує прийняти
участь у розслідуванні державу прапора цього судна, а також усі
інші держави, які через громадянство екіпажу судна, пасажирів або
інших осіб є істотно заінтересованими державами. Крім того, Морська адміністрація з урахуванням юридичного
статусу вод, у яких сталася АМП, і обов'язків держави прапора
судна, з яким сталася АМП, визначає порядок співробітництва з
компетентними органами цієї держави та за взаємною згодою вирішує,
яка держава (Україна або держава прапора аварійного судна) повинна
взяти на себе відповідальність за проведення розслідування. 5.7.2. Якщо досягнута згода про проведення розслідування
українською стороною і судно після аварії прямує в український
морський порт, то таке розслідування буде здійснюватися комісією,
призначеною Морською адміністрацією, до складу якої представники
істотно заінтересованих держав не включаються. У такому разі держава прапора як одна з істотно
заінтересованих держав може надіслати своїх представників для
участі в розслідуванні аварії. 5.7.3. Представники істотно заінтересованих держав у порядку
участі в розслідуванні АМП можуть: отримувати пояснення свідків; оглядати та досліджувати докази і отримувати від голови
комісії з розслідування АМП копії всіх необхідних їм для слідства
документів; висловлювати свою думку щодо доказів, робити зауваження і
належним чином уключати свою думку, що стосується повноти і якості
розслідування АМП, у якому вони приймали участь, у доповідь
до IMO. 5.7.4. У разі потреби одержання додаткових даних, обладнання
або залучення експертів Морська адміністрація направляє
відповідний запит істотно заінтересованій державі через її органи
розслідування АМП з проханням надати такі дані, устаткування або
направити експертів для забезпечення розслідування АМП. 5.7.5. Координація дій комісії та представників істотно
заінтересованих держав і прийняття відповідних рішень з усіх
питань, що виникають у цих представників у зв'язку з проведенням
розслідування, покладаються на голову комісії. 5.7.6. Розслідування АМП з іноземними суднами у будь-якому
разі повинні здійснюватися з дотриманням основних принципів
співробітництва між істотно заінтересованими державами,
установлених Кодексом з розслідування морських аварій і
інцидентів, прийнятим резолюцією А.849(20) Асамблеї IMO. 5.7.7. При проведенні розслідування АМП з іноземними суднами,
що проводяться в українських морських портах комісіями, створеними
українською стороною, воно повинне починатися на другий день після
підписання приказу про створення комісії. Судно, щодо якого
розслідується АМП, не повинно затримуватися в порту більше того
часу, що необхідний для проведення розслідування.
5.8. Опитування свідків та осіб, що не є свідками, але
причетні до АМП 5.8.1. Порядок проведення опитування 5.8.1.1. Опитування свідків і осіб, причетних до АМП, повинні
здійснювати особи, що мають належний досвід і офіційну підготовку
з питань розслідування АМП. 5.8.1.2. Опитування слід проводити рідною мовою опитуваного
або іншою мовою, якою він вільно володіє, або з допомогою
перекладача. 5.8.1.3. Опитування повинне починатися з роз'яснювання мети
розслідування, а також можливого подальшого використання отриманих
від опитуваного відомостей. 5.8.1.4. Опитуваному слід пояснити, що правдиві свідчення в
рамках даного розслідування є справою його честі та гідності, а не
обов'язком, що особи, які проводять розслідування, лише з'ясовують
причини виникнення АМП. 5.8.1.5. Ні в якому разі не можна залякувати або примушувати
опитуваного давати показання. В ідеальному варіанті опитування
слід проводити у присутності добрих знайомих опитуваного, якщо
вони непричетні до АМП. Не дозволяється проводити групове опитування. Опитування слід
проводити з кожним опитуваним окремо. Не дозволяється щось підказувати, нагадувати опитуваному або
іншим чином впливати на об'єктивність його показань. Опитуваний
самостійно повинен послідовно відновити у пам'яті події, пов'язані
з АМП, і розповісти про це, описуючи свої власні дії і дії інших
людей. 5.8.1.6. Наприкінці опитування варто підвести підсумки
розмови з метою переконатися у відсутності непорозумінь. За підсумками опитування свідок надає письмове пояснення. 5.8.2.Питання, рекомендовані для проведення опитувань 5.8.2.1. Питання, що рекомендовані для проведення опитувань
членів екіпажу, необхідно здійснювати відповідно до вимог
Резолюції IMO А.884(21).
5.9. Інформація, необхідна для розслідування АМП 5.9.1. Відомості про судно: назва, пізнавальний номер IMO, державна належність, порт
реєстрації (приписки), позивний сигнал; найменування держави прапора, назви й адреси судновласників,
операторів судна, а також агентів, якщо мова йде про іноземне
судно; тип судна; назва й адреса фрахтувальника і тип чартеру; дедвейт, чиста і повна водотоннажність і основні розміри; засоби надання руху; характеристики двигунів; коли, де і ким побудовано; будь-які суттєві конструктивні особливості; кількість палива, що перевозиться, та розташування паливних
цистерн; радіоустановка (тип, найменування); радіолокатор (кількість, тип, найменування); гірокомпас (тип, найменування); авторульовий (тип, найменування); обладнання для визначення місця судна (тип, найменування); рятувальне устаткування та засоби (дати огляду і закінчення
терміну дії). 5.9.2. Документи, надання яких для розслідування є
обов'язковим: назва класифікаційного товариства, що здійснює технічний
нагляд за судном; чинні й необхідні за законодавством свідоцтва; свідоцтва, які видані відповідно до МКУБ; свідоцтва класифікаційного товариства або органів, що
проводили огляд; судновий журнал; суднова роль; дані про кваліфікацію екіпажу; чорновий судновий журнал; стоянковий вахтовий журнал, виписки з вахтового журналу і
журнал вантажних операцій; журнал роботи двигунів; машинний журнал; друкована форма реєстратора даних; курсограма; реверсограма; ехограма; журнал нафтових операцій; промірний журнал; журнал нічних розпоряджень капітана; журнал нічних розпоряджень старшого механіка; постійно чинні розпорядження капітана і старшого механіка; постійно чинні розпорядження компанії, настанови з
експлуатації; настанови компанії з безпеки; журнал реєстрації або записів поправок компаса; радіолокаційний журнал; графік планово-запобіжного обслуговування і ремонту; записи заявок на ремонт; трудові договори моряків; записи, що ведуться в барі (щоденні покупки, квитанції за
рейс і т.ін.); записи про аналізи на вміст наркотиків і алкоголю в крові; список пасажирів; радіожурнал; журнал прийому прогнозу погоди; записи системи суднових повідомлень; план рейсу; карти і записи про коригування карт; настанови виробників щодо експлуатації і технічного
обслуговування устаткування і механізмів; інша документація, що має відношення до розслідування. 5.9.3. Відомості про рейс: порт, з якого почався рейс, і порт, у якому він повинен був
закінчитися, із зазначенням дат; докладні відомості про вантаж (вантажний план, сертифікати
тощо); розрахунок стійкості та міцності; посадка судна, осадки (носом, кормою і на міделі) і наявність
будь-якого крену; останній порт і дата відходу; порт, до якого прямувало судно в той час, коли мала місце
АМП; будь-яка АМП під час рейсу, що могла суттєво вплинути на
подію, або незвичний випадок, незалежно від того, чи здається він
таким, що має відношення до події, чи ні; план розташування приміщень на судні, включаючи вантажні
приміщення, відстійні танки, цистерни для палива і мастила (схеми
з міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню нафтою -
IOPP); докладні відомості про паливо, прісну воду, баласт та їх
витрати; 5.9.4. Відомості про персонал, причетний до події: повне ім'я; вік; докладні відомості про тілесні ушкодження; опис нещасного випадку; особа, що спостерігає за роботою; надання першої допомоги або інші заходи, ужиті на судні; посада на судні; диплом або кваліфікаційне свідоцтво спеціаліста: кваліфікація; дата видачі; країна, орган, що видали диплом або кваліфікаційне свідоцтво; інші наявні в спеціаліста дипломи або свідоцтва; стаж роботи на даному судні; стаж роботи на подібних суднах; стаж роботи на суднах інших типів; стаж роботи на даній посаді; стаж роботи на інших посадах; кількість годин, відпрацьованих на вахті у день події, у
попередні дні; кількість годин сну за останні 96 годин перед подією; будь-які інші чинники на судні або особисті, що можуть
впливати на сон; чи є дана особа курцем, якщо це так, кількість сигарет, що
викурюються за день; звичайне споживання алкоголю; споживання алкоголю безпосередньо перед подією або за
попередні 24 години; чи приписані ліки; будь-які прийняті усередину не приписані ліки; результати аналізів на вміст наркотиків і алкоголю у крові. 5.9.5. Відомості про стан моря, погоду і приплив: напрямок і сила вітру; стан моря, напрямок хвилювання та/або брижі; стан атмосфери і видимість; фази і висота припливу; напрямок, швидкість припливної та інших течій з урахуванням
місцевих умов; 5.9.6. Відомості про АМП: тип АМП; дата, час і місце АМП; докладні відомості про АМП і події, що передували їй і
настали за нею; докладні відомості про роботу відповідного устаткування,
особливо з несправностями; перелік осіб, які перебували на містку; перелік осіб, які перебували в машинному відділенні; місцезнаходження капітана і старшого механіка; режим керування рулем (автоматичний або ручний); виписки з усіх причетних до справи суднових документів і,
якщо це доцільно, берегових документів, уключаючи запис у
судновому, чорновому і машинному журналах, друковані форми
реєстратора даних, вихідну друковану форму з комп'ютера, записи
курсографа, реверсографа і тахометра двигуна, записи в
радіолокаційному та радіожурналі тощо; докладні відомості про зв'язок, що здійснюється між судном і
радіостанціями, пошуково-рятувальними центрами і центрами
управління тощо, із розшифровуванням магнітних записів,
якщо вони є; докладні відомості про будь-які тілесні ушкодження і випадки
зі смертельним кінцем; інформація, отримана з приладу реєстрації даних про рейс
(якщо він установлений) для аналізу; 5.9.7. Надання допомоги після АМП: якщо зверталися за допомогою - у якій формі і за допомогою
яких засобів; якщо допомога була запропонована або надана - ким і якого
характеру, а також, чи була допомога ефективною і компетентною; якщо допомога була запропонована і відхилена - причини
відмови; 5.9.8. Засвідчення істинності документів Капітан судна повинен засвідчити справжність усіх документів
і підписати всі копії документів із тим, щоб завірити їх, а також
засвідчити відповідні дати й час. 5.9.9. Розпорядження по машинному відділенню У всіх випадках, коли предметом розслідування є зіткнення або
посадка на мілину і причиною є робота двигуна, капітану або
вахтовому помічнику капітана та іншим особам, що інформовані про
ситуацію, повинні бути поставлені питання щодо того, чи
виконувалися невідкладно команди, передані в машинне відділення.
Якщо в особи, що проводить розслідування, є якісь сумніви щодо
цього, вона повинна згадати про це у своїй доповіді.
5.9.10. Зовнішні джерела інформації Особи, що проводять розслідування, повинні брати до уваги
підтверджуючу інформацію від незалежних зовнішніх джерел, таких як
записи радіолокаційного зображення або переговорів, надані
системами керування прямування суден, береговими радіолокаційними
системами і системами радіоспостереження, морськими
рятувально-координаційними центрами, медичні звіти.
5.10. Додаткова інформація, необхідна у конкретних випадках 5.10.1. Пожежа, вибух: як на судні була оголошена пожежна тривога? яким чином кожна людина була оповіщена про пожежу? де почалася пожежа? як почалася пожежа (якщо відомо)? яких термінових заходів було вжито? стан протипожежного устаткування із зазначенням дат огляду і
перевірки; вогнегасники, які є в наявності: типи, які є поблизу; типи, які є на судні; використані типи; шланги, наявні та які були застосовані; насоси, наявні та які були застосовані; чи була подана вода для негайного використання? чи були закриті вентиляційні канали, що ведуть до приміщення? матеріал якого типу горів і матеріал якого типу знаходився
поруч з місцем пожежі? характеристика вогнестійкості матеріалу, із якого виготовлені
перебірки навколо вогнища; обмеження, викликані: а) димом; б) температурою; в) випарами; свобода доступу; наявність доступу до протипожежного устаткування; готовність екіпажу - частота, тривалість, зміст і місця
проведення навчальних пожежних зборів і навчань; заходи, вжиті береговими і пожежними командами; 5.10.2. Зіткнення. 5.10.2.1. Загальні положення: місцеві та інші спеціальні правила плавання; перешкоди, якщо вони були, для маневрування, наприклад, через
інше судно, мілководдя або вузькості, навігаційні знаки, буї тощо; обставини, що погіршують видимість і чутність, наприклад,
положення сонця, осліплення береговими вогнями, сила вітру, шум на
борту судна і перешкоди для візуального і/або слухового
спостереження; ведення прокладки по карті; можливості для взаємодії суден; назва, номер IMO, національна належність та інші відомості
про інше судно. 5.10.2.2. Для кожного судна: час, місцеположення, курс і швидкість (з указівкою методу, за
допомогою якого вони були визначені), коли вперше стало відомо про
присутність іншого судна; докладні відомості про усі наступні зміни курсу і швидкості
свого судна аж до моменту зіткнення; пеленг, дистанція до іншого судна і його курс, а також, якщо
спостереження велося візуально, час спостереження і наступні
зміни; пеленг і дистанція до іншого судна, якщо спостереження велося
за допомогою радіолокатора, час спостереження і наступні зміни
пеленга та дистанції; чи велася прокладка щодо іншого судна і яким методом
(автоматична прокладка, накладний оптичний планшет тощо) і копія
прокладки, якщо є у наявності; перевірка роботи устаткування; курсограф; навігаційні вогні, вогні суднового освітлення і денні
сигнали, наявні і працюючі на судні, а також навігаційні вогні,
вогні суднового освітлення і денні сигнали іншого судна, які
спостерігалися; звукові сигнали, уключаючи туманні сигнали, що були подані
судном, і час їхньої подачі, а також сигнали з іншого судна і час,
коли вони були почуті; чи велося слухове спостереження на ультракороткохвильовому
каналі 16 частоти або на іншій частоті і які повідомлення були
передані, отримані або випадково перехоплені; наявність на судні радіожурналу ГМЗЛБ та наявність у ньому
усіх належних записів; кількість радіолокаторів, наявних на судні; кількість
радіолокаторів, що працювали під час події, із зазначенням шкал
дальності, що використовувалися на кожному з них; чи здійснювалося керування рулем вручну або за допомогою
авторульового; перевірка правильності керування рулем; докладні відомості про спостереження; частини кожного судна, з якими вони зіткнулися в перший
момент, і кут взаємного місцеположення суден у цей час; характер і розміри ушкодження; чи додержувалося судно вимог законодавства про те, щоб
повідомити іншому судну свою назву і національність, а також
залишатися на місці після зіткнення? 5.10.3. Посадка на мілину: докладні відомості про план рейсу або доказ того, що
планування рейсу здійснювалося; останнє точне місцеположення і метод його визначення; наступні можливості для визначення місця або ліній положення
за допомогою астрономічних способів або наземних орієнтирів, GPS,
радіоприймача, радіолокатора або іншим способом, або за допомогою
промірних галсів, а якщо це не робилося, то чому; порівняння нуля карти з всесвітньою геодезичною системою; стан погоди, припливні або інші течії після посадки на
мілину; вплив на показання компаса будь-якого магнітного вантажу,
електричних перешкод або місцевої магнітної аномалії; радіолокатор (радіолокатори), відповідні шкали дальності, що
використовувалися, та докази того, що робота радіолокатора
контролювалася і реєструвалася; чи були відкориговані на дату події наявні карти, лоції за
останнім повідомленням мореплавцям, що є в наявності на судні; проміри глибин, коли і якими засобами проводилися; виміри рівня рідини в цистернах, коли і якими засобами
проводилися; осадка судна до посадки на мілину і як вона була визначена; місце посадки на мілину і як воно було визначено; причини і характер будь-якої відмови двигуна або керування
рулем до посадки на мілину; готовність якорів, їхнє використання й ефективність; характер і розміри ушкодження; ужиті дії й переміщення судна після посадки на мілину; 5.10.4. Затоплення: посадка судна, крен, осадка (носом, кормою та на міделі) і
висота надводного борту при виході з останнього порту і зміни, що
сталися в результаті споживання запасів води і пально-мастильних
матеріалів; висота надводного борту, що відповідає зоні плавання і даті; способи навантаження, напруги в корпусі; докладні відомості про будь-яку перебудову корпусу або заміну
устаткування після огляду і ким така перебудова і заміна
санкціоновані; стан судна, можливий вплив на морехідні якості; дані про остійність і коли вони були визначені; чинники, що впливають на остійність, наприклад, зміни
конструкції, характер, вага, розподіл і зсув вантажу і баласту,
вільні поверхні рідин у цистернах або вода, що вільно
переміщається на судні; розподіл на відсіки за допомогою водонепроникних перебірок; розташування і водонепроникність люків, ілюмінаторів,
бортових і інших отворів; число і продуктивність насосів і їхня ефективність;
розташування приймальних патрубків; причина і характер початкового надходження води усередину
судна; інші обставини, що ведуть до затоплення; заходи, ужиті для запобігання затопленню; координати місця, де затонуло судно, і як вони були
встановлені; передбачені і використані рятувальні засоби і будь-які
утруднення, що виникли при їхньому використанні.
5.11. Забруднення навколишнього природного середовища, що
виникло в результаті АМП: тип забруднювача; номер ООН, клас небезпеки IMO (якщо це потрібно); тип упаковування (якщо це потрібно); кількість забруднювача на судні; загублена кількість забруднювача; спосіб розміщення і кріплення; місце розміщення і кількість у кожному відсіку, контейнері; танки, приміщення, що одержали пробоїну; танки, приміщення, що можуть одержати пробоїну; заходи, ужиті для запобігання подальшим утратам; заходи, ужиті для зменшення забруднення; використані диспергенти, нейтралізувачі, якщо вони
застосовувалися; використані бонові загородження, якщо вони застосовувалися.
5.12. Інша додаткова інформація: навали на берегові споруди та платформи; докладні схеми розміщення кранів та берегових
перевантажувачів на причалах на час АМП; наявність на причалах відбійного захисту та кранців; стан погодних умов та напрямок течії у порту; утрата палубного вантажу; стан погодних умов у зоні АМП та вплив їх на стан судна; докладні схеми розміщення палубного вантажу; утрата об'єкта, що буксирується; стан погодних умов у зоні АМП та вплив їх на стан судна й
об'єкта, що буксирується; розрахунки буксирних ліній; розрахунки зон резонансної качки.
6. Облік і аналіз аварійних морських подій
6.1. Облік і аналіз АМП здійснюється Морською адміністрацією,
Держрибагентством України, капітанами морських портів та
судновласниками з метою систематизації й узагальнення
характеристик АМП для завчасного виявлення і своєчасного
запобігання обставинам, що можуть загрожувати безпеці
судноплавства, та вжиття заходів щодо попередження АМП. { Абзац
перший пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 575 ( z1709-12 ) від 24.09.2012 } Держрибагентство України інформує відповідні центральні
органи виконавчої влади щодо вжитих заходів. { Абзац другий пункту
6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 575 ( z1709-12 ) від 24.09.2012 }
6.2. Морська адміністрація веде реєстрацію АМП, що
відносяться до сфери відповідальності, у журналі реєстрації
аварійних морських подій (додаток 7), і окремо тих, що сталися із
суднами, які перевозять небезпечні вантажі, у журналі реєстрації
аварійних морських подій з небезпечними вантажами (додаток 8).
6.3. Морська адміністрація та Держрибагентство України ведуть
облік АМП у цілому із суднами України, що відносяться до сфери
відповідальності кожної з них, а також створюють і підтримують
відповідну базу даних, яка дозволяє ефективно та оперативно
використовувати інформацію про АМП усім зацікавленим органам
державного управління, установам, організаціям і підприємствам в
цілях аналізу та статистики АМП. { Абзац перший пункту 6.3 глави 6
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 575 ( z1709-12 ) від 24.09.2012 } Форма обліку АМП і структура бази даних АМП затверджуються
Морською адміністрацією з урахуванням рекомендацій IMO.
6.4. Капітани морських портів ведуть документальний та
комп'ютерний облік усіх АМП, які розслідують. При зіткненні двох або декількох суден облік ведеться окремо
для кожного судна, що причетне до АМП, з урахуванням окремої
класифікації АМП для кожного з цих суден. Документальний облік ведеться в журналі обліку АМП за формою,
наведеною у додатку 9 до цього Положення. На кожну АМП заводиться справа, якій присвоюється номер, за
яким зареєстрована заява капітана судна про АМП. Комп'ютерний облік АМП виконується в обсязі інформації, не
меншому, ніж передбачено журналом обліку АМП. Одночасно в обов'язковому порядку ведеться комп'ютерний запис
матеріалів розслідування, актів розслідування АМП.
6.5. Відомості про АМП, документальні докази обставин АМП,
матеріали розслідувань, проведених капітаном судна, а також копії
актів будь-яких розслідувань АМП, у тому числі розслідування,
здійснені альтернативними комісіями, створеними за ініціативою
судновласника, обліковуються і зберігаються у судновласника або на
судні в порядку, установленому судновласником.
6.6. Копії матеріалів і актів розслідування АМП, що складені
комісіями всіх рівнів, направляються на адресу Морської
адміністрації або Держрибагентства України (згідно з розподілом
відповідальності за розслідування АМП) електронною поштою і на
паперових носіях у тижневий термін після завершення розслідування. Оригінали матеріалів і актів розслідування АМП зберігаються
до остаточного розслідування у справах відповідної комісії чи у
капітана порту (якщо розслідування здійснювалося ним) або до
завершення адміністративних, цивільних або карних справ, якщо такі
виникнуть у зв'язку з АМП, після чого надсилаються до архівів
Морської адміністрації або Держрибагентства України.
6.7. Морська адміністрація та Держрибагентство України щодо
суден, що відносяться до сфери їхньої відповідальності: ведуть повний документальний облік АМП, що сталися з
українськими суднами; складають реєстр АМП; виконують аналіз АМП; здійснюють остаточну класифікацію АМП; здійснюють архівне збереження матеріалів розслідування; створюють і підтримують відповідну базу даних, яка дозволяє
оперативно та ефективно одержувати і використовувати інформацію
про АМП усіма заінтересованими юридичними та фізичними особами в
порядку, передбаченому законодавством України про інформацію. Аналіз АМП, що здійснюється Морською адміністрацією та
Держрибагентством України, повинен вестися з використанням
статистичної методології обліку кожного виду АМП, кожної помилки,
що призвела до АМП, і кожної надзвичайної або потенційно
небезпечної ситуації, що передувала АМП. Він має бути спрямований
на виявлення, вивчення і узагальнення відомостей про: АМП та їх причини; залежність АМП від масових явищ, характерних для сучасного
судноплавства; вплив на АМП недосконалих інженерних і технологічних рішень у
відношенні конструкції й устаткування судна; роль людського фактора у виникненні АМП; вплив зовнішнього фактора; прогноз АМП; заходи із запобігання АМП; інші матеріали, пов'язані з безпекою судноплавства, отримані
за допомогою спостережень, оцінок і прогнозів АМП. Матеріали розслідування АМП зберігаються Морською
адміністрацією та Держрибагентством України в установленому
порядку, але не менше п'яти років з дня завершення розслідування,
реєстр АМП - без строку.
6.8. Результати розслідування серйозних і дуже серйозних
аварій після здійснення їхньої остаточної класифікації доводяться
до IMO Морської адміністрації за формою, установленою "Кодексом по
расследованию морских аварий и инцидентов", який був прийнятий 27
листопада 1997 року Резолюцією А.849(20) Асамблеї IMO.
Заступник директора
Укрморрічфлоту О.Істомін

Додаток 1
до п. 2.3 Положення
про класифікацію, порядок
розслідування та обліку
аварійних морських подій
із суднами

КЛАСИФІКАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ
аварійних морських подій за видами,
причинами та наслідками

------------------------------------------------------------------ | Ознаки АМП |Обліковий індекс| |-----------------------------------------------+----------------| | 1. Види АМП за причинами виникнення | | |(при визначенні виду АМП за основу приймається | | | його першопричина, незалежно від наслідків) | | |-----------------------------------------------+----------------| | 1.1. Навігаційні АМП | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.1.1. Посадка на ґрунт - посадка судна на | ВП | |мілину, торкання ґрунту і підводних перешкод; | | |викид на берег | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.1.2. Зіткнення - контакт або зіткнення суден | ВЗ | |між собою в процесі їхнього руху або руху | | |одного з них; контакт із судном, яке стоїть на | | |якорі або на мілині; контакт з будь-яким | | |об'єктом або предметом, що згідно з Конвенцією | | |про міжнародні правила попередження зіткнення | | |суден у морі, 1972 року, є судном; контакт із | | |спорудою, що стоїть у морі окремо (нафтобурова | | |платформа, вишка тощо), пошкодження знарядь | | |промислу судна флоту рибного господарства, що | | |з'єднані із судном, іншими суднами | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.1.3. Навал - контакт судна з стаціонарною або| ВН | |тимчасовою гідротехнічною спорудою, призначеною| | |для стоянки суден (причал, пірс, мол, док | | |тощо), або з огородженням акваторії морського | | |порту; контакт судна з іншим судном, що стався | | |в процесі виконання швартовних операцій, а | | |також у результаті несприятливих | | |гідрометеорологічних умов (дрейф судна, обриви | | |ланцюгів, тросів тощо); контакт судна зі ЗНО | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.1.4. Утрата остійності, плавучості - | ВО | |утворення невідновлюваного аварійного нахилу | | |судна (крену, диференту), перекидання, | | |затоплення | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.1.5. Штормові пошкодження - пошкодження | ВШ | |корпусу, механізмів, систем, пристроїв та інших| | |елементів судна в результаті впливу штормового | | |вітру і/або хвилювання | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.1.6. Льодові пошкодження - пошкодження | ВЛ | |корпусу, механізмів, систем, пристроїв і інших | | |елементів судна при плаванні в льодових умовах | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.1.7. Інші пошкодження - пошкодження корпусу, | ВХ | |механізмів, систем, пристроїв і інших | | |елементів судна та інші матеріальні збитки, які| | |судно зазнало під час плавання з причин, | | |пов'язаних із судноводінням та впливом | | |зовнішніх умов, які не перелічені в пунктах | | |1.1.1-1.1.6 (намотування троса або сітки на | | |гребний гвинт, пошкодження знарядь промислу | | |судна флоту рибного господарства, що з'єднані | | |із судном, самим судном чи об'єктами, що | | |плавають або стоять у морі, тощо) | | |-----------------------------------------------+----------------| | 1.2. Технічні АМП | | | | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.2.1. Пошкодження головного двигуна - | ВД | |пошкодження механізмів, що забезпечують рух | | |судна (головна суднова енергетична установка, | | |її системи, пости управління, | | |електроустаткування та інше) | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.2.2. Пошкодження валопроводів та | ВГ | |гвинторульового комплексу - пошкодження | | |валопроводів, дейдвудів, гребних гвинтів, | | |рулів, інших елементів пропульсивного | | |комплексу тощо | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.2.3. Пошкодження суднових допоміжних | ВМ | |механізмів - пошкодження механізмів, що | | |забезпечують нормальну експлуатацію судна | | |(суднові електростанції, інші суднові допоміжні| | |механізми і системи та відповідне | | |електроустаткування) | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.2.4. Пошкодження корпусу - виникнення | ВК | |дефектів корпусу судна і його елементів у | | |результаті зовнішнього впливу, фізичного зносу | | |тощо | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.2.5. Пошкодження суднових пристроїв - | ВУ | |пошкодження якірного, шлюпкового, вантажного та| | |інших суднових пристроїв, їхнього | | |електроустаткування | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.2.6. Інші - усі інші технічні пошкодження | ВФ | |-----------------------------------------------+----------------| | 1.3. Вибух, пожежа, інші пошкодження | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.3.1. Вибух - руйнування корпусу судна і/або | ВВ | |суднових приміщень внаслідок розширення сильно | | |нагрітого газу з дуже високим тиском, що | | |викликано загорянням вибухонебезпечних речовин | | |під час іскроутворення, розрядів статичної й | | |атмосферної електрики, ударів тощо | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.3.2. Пожежа - неконтрольований процес горіння| ВЖ | |суднових приміщень, суднового майна, вантажу, | | |багажу, а також судна в цілому | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.3.3. Пошкодження судна снарядами - | ВР | |пошкодження корпусу, механізмів, систем, | | |пристроїв та інших елементів судна, а також | | |затоплення суднових приміщень від улучення у | | |судно снарядів, мін, торпед, ракет і від | | |застосування іншої зброї | | |-----------------------------------------------+----------------| |2. Причини АМП | | | | | |-----------------------------------------------+----------------| | 2.1. Причини АМП, до яких причетні члени | | | екіпажу | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.1.1. Порушення правил плавання - порушення | ПП | |правил, що регламентують режим плавання і | | |розходження суден | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.1.2. Порушення правил судноводіння - | ПС | |порушення встановлених вимог щодо підготовки | | |переходу, прокладки курсу, визначення і | | |контролю місця судна на ходу і стоянці, | | |використання технічних засобів навігації, | | |використання навігаційної інформації, а також | | |ігнорування основ судноводіння та інші | | |порушення, що стосуються правил судноводіння | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.1.3. Недотримання загальноприйнятих | ПЗ | |практичних прийомів та способів управління | | |судном - порушення положень про взаємостосунки | | |з лоцманом, неврахування або невірне врахування| | |маневрених елементів судна, невикористання | | |якорів, невірний вибір швидкості при | | |маневруванні, допущення помилок і прорахунків | | |при управлінні судном тощо | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.1.4. Порушення вимог із безпеки морського | ПВ | |перевезення вантажів - порушення встановлених | | |вимог із безпеки навантаження, розміщення, | | |кріплення, перевезення й розвантаження | | |вантажів | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.1.5. Невиправданий ризик - навмисне прийняття| ПР | |рішень щодо вибору шляху судна, несення вахти в| | |складних умовах плавання, відмови від | | |лоцманського, буксирного і криголамного | | |забезпечення, тактики плавання в льодових | | |умовах, виходу в море з неповним екіпажем або | | |непрацюючими технічними засобами й інших | | |відповідальних рішень, при яких небезпека | | |наслідків, що можуть наступити у випадку | | |неблагополучного результату цих рішень, | | |перевищує очікуваний від них ефект | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.1.6. Порушення трудової дисципліни - зневага | ПТ | |службовими обов'язками, сон на вахті, виконання| | |обов'язків у нетверезому стані, ігнорування | | |наказів та розпоряджень тощо | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.1.7. Порушення правил технічної експлуатації | ПЕ | |- порушення положень про технічну експлуатацію | | |судна - корпусу, суднової енергетичної | | |установки, систем, механізмів, | | |електроустаткування тощо | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.1.8. Порушення правил протипожежної безпеки -| ПЖ | |порушення режиму, що регламентує пожежобезпеку | | |та вибухобезпеку суден | | |-----------------------------------------------+----------------| | 2.2. Причини АМП, до яких не причетні члени | | | екіпажу | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.2.1. Недоліки навігаційно-гідрографічного | БН | |забезпечення - неточність карт і лоцій, | | |затримка оперативної навігаційної інформації, | | |зсув ЗНО зі штатних місць і неоголошені зміни | | |його характеристик, неповне гідрографічне | | |обстеження районів, неоголошені перерви і зміни| | |характеристик радіонавігаційних засобів тощо | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.2.2. Конструктивний недолік - помилкові | БК | |розрахунки і конструктивні рішення щодо | | |міцності вузлів і блоків суднових конструкцій, | | |машин, механізмів та інших технічних засобів, | | |інші конструктивні прорахунки; постійна робота | | |технічних засобів у критичних режимах тощо | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.2.3. Прихований дефект - наявність ділянок | БД | |незвареного металу, сховані недоліки лиття, | | |інші приховані дефекти заводського характеру | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.2.4. Недоброякісний ремонт - виконання | БР | |судноремонтних робіт із порушенням і | | |відхиленням від технології, стандартів із вини | | |судноремонтних підприємств | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.2.5. Зношеність - природне старіння | БЗ | |конструкційних матеріалів, приховані корозійні | | |осередки тощо | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.2.6. Непередбачені обставини - випадкові | БО | |обставини, що неможливо було завчасно | | |передбачати, щоб почати відповідні | | |профілактичні заходи для попередження АМП | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.2.7. Навмисні дії - навмисно усвідомлені | БН | |вимушені дії з метою уникнення більш важких | | |наслідків, які призвели до АМП | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.2.8. Стихійні умови - обставини непоборної | БС | |сили, які призвели до АМП (ураган, цунамі, | | |складні льодові умови та інші) | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.2.9. Невстановлена - у разі, якщо | БВ | |розслідуванням не виявлена будь-яка причина АМП| | |-----------------------------------------------+----------------| | 2.3. Причини, що з'ясовуються | БП | |-----------------------------------------------+----------------| |3. Наслідки АМП | | | | | |-----------------------------------------------+----------------| |3.1. Загибель людини | НЛ | |-----------------------------------------------+----------------| |3.2. Зникнення людини із судна | НЗ | |-----------------------------------------------+----------------| |3.3. Спричинення людині тяжких тілесних | НТ | |ушкоджень | | |-----------------------------------------------+----------------| |3.4. Загибель судна, передбачувана загибель, | НС | |залишення судна в морі, повне конструктивне | | |руйнування судна, що виключає можливість або | | |доцільність його відновлення | | |-----------------------------------------------+----------------| |3.5. Пошкодження судна з утратою ним морехідних| НС | |якостей | | |-----------------------------------------------+----------------| |3.6. Пошкодження судна, що призвело до | НЕ | |експлуатаційних обмежень | | |-----------------------------------------------+----------------| |3.7. Зсув, зміна властивостей вантажу, які | НВ | |призвели до втрати морехідних якостей судна, | | |передбачених для нього правилами побудови та | | |класифікації | | |-----------------------------------------------+----------------| |3.8. Спричинення судну матеріальної шкоди | НМ | |внаслідок АМП | | |-----------------------------------------------+----------------| |3.9. Утрата радіозв'язку з берегом | НР | |-----------------------------------------------+----------------| |3.10. Пошкодження ЗНО, що призвело до виведення| НО | |їх з експлуатації, чи зсув ЗНО зі штатного | | |місця | | |-----------------------------------------------+----------------| |3.11. Забруднення навколишнього природного | НД | |середовища | | |-----------------------------------------------+----------------| |3.12. Інші наслідки | НП | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Укрморрічфлоту О.Істомін

Додаток 2
до п. 4.1 Положення
про класифікацію, порядок
розслідування та обліку
аварійних морських подій
із суднами

ПЕРЕЛІК
первинних відомостей про аварійну
морську подію, що надаються капітаном
судна судновласникові та державному морському
рятувально-координаційному центру (ДМРКЦ)

1. Назва судна, позивні, номер ІМО, тип (серія), назва
класифікаційного товариства, порт приписки, основні розміри судна,
рік і місце будівництва (тільки на адресу ДМРКЦ).
2. Судновласник, контактні реквізити (тільки на адресу
ДМРКЦ).
3. Дата аварійної морської події, судновий час, UTC.
4. Район (порт, причал, протока, затока, рейд, внутрішні
води, територіальне або відкрите море), географічні координати
місця, де сталася аварійна морська подія.
5. Звідки і куди прямує судно, курс на момент виникнення
аварійної морської події.
6. Завантаження судна (кількість та найменування вантажів;
для наливних суден - стан танків, зокрема дані про дегазацію,
застосування інертних газів).
7. Фактичні гідрометеорологічні умови (напрямок і сила вітру,
хвилювання, брижі, течія, видимість), а також прогноз погоди.
8. Присутність на борту лоцмана, використання буксирів,
регулювання руху суден береговими службами.
9. Відомості про те, що трапилось, наявність ушкодження суден
та інших об'єктів.
10. Назва іншого судна (при зіткненні або навалі), прапор,
порт приписки, назва (номер) ушкодженого об'єкта.
11. Наявність і ознаки забруднення довкілля.
12. Осадка носом і кормою до і після аварійної морської
події, крен, втрата осадки, кількість тонн на 1 см осадки,
кількість і розміщення вантажу у приміщеннях і на палубі,
кількість на борту палива, прісної води і баласту.
13. Наявність жертв і постраждалих осіб, їх прізвища і посади
(у разі належності до складу екіпажу).
14. Відомості, що дозволяють оцінити характер аварійної
морської події і залучити необхідні засоби для надання допомоги
аварійному судну.
15. Оперативні контактні дані (засоби зв'язку із судном,
відповідальними та залученими особами берегового персоналу тощо).
Заступник директора
Укрморрічфлоту О.Істомін

Додаток 3
до пункту 4.2 Положення
про класифікацію, порядок
розслідування та обліку
аварійних морських подій
із суднами

ПОВІДОМЛЕННЯ
про аварійну морську подію

1. Назва судна, позивні, номер IMO , тип (серія), назва
класифікаційного товариства, порт приписки, основні розміри судна,
рік і місце будівництва.
2. Прізвище, ім'я та по батькові капітана, рік народження,
освіта, капітанський стаж, час роботи на даному судні, коли
затверджений на цій посаді, дата проходження останніх курсів
підвищення кваліфікації, радіолокаційного тренажера або
спеціального тренажерного центру, перевірки знань і атестації,
знання іноземної мови.
3. Обставини зіткнення суден: курси, швидкість, склад вахти, хто керував суднами,
організація спостереження, дистанція і пеленг першого і наступних
переміщень зустрічного судна, ситуація (обгін, зустріч, курси, що
перетинаються), ракурс і маневри суден у період перед зіткненням.
4. Обставини посадки судна на мілину: навігаційні огородження, дані планшета глибин, розмір
припливу, необхідне тягове зусилля для зняття судна з мілини,
можливість перекачування палива, перевантаження вантажу на інше
судно, наявність і розміри буксирних тросів, браги, кількість і
продуктивність насосів на борту судна для відкачки забортної води
або перекачки палива, баласту.
5. Заходи для випрямлення судна і збільшення остійності,
надання допомоги і рятування людей, ліквідації ушкоджень і
наслідків забруднення довкілля.
6. При залишенні судна - кількість і тип рятувальних засобів,
спущених на воду.
7. Чи є жертви і постраждалі, їхні прізвища і посади.
8. Координація дій з боротьби за живучість, зв'язок із
суднами і судновласником.
9. Інші відомості, що уточнюють і пояснюють характер
обставин, причини і розмір збитків, завданих аварійною морською
подією.
10. Пропозиції щодо необхідності проведення термінових
профілактичних заходів.
Заступник директора
Укрморрічфлоту О.Істомін

Додаток 4
до п. 4.4 Положення
про класифікацію, порядок
розслідування та обліку
аварійних морських подій
із суднами

ЗАТВЕРДЖУЮ
Капітан ____________________
(найменування судна) ________ ___________________
(підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові) __________________200___року

СУДОВИЙ АКТ
попередження розслідування аварійної
морської події
_____________________________________________________________
(місце події) Цей акт складений ___________________________________________ _____________________________________________________________
(посада, ім'я та по батькові особи, що брала участь у
складанні акта)
про те, що у результаті _____________________________________ _____________________________________________________________
(вид, місце й дата аварійної морської події)
завдано такої шкоди _________________________________________
(докладний перелік постраждалих, отриманих збитків і
пошкоджень)
Додатки _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
(списки постраждалих, перелік утраченого майна, радіограми
суден-учасників аварійної морської події та ін.)
Акт підписали ________________________________________________
(підпис, ім'я та по батькові особи, що приймала участь у
складанні акта) ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________
Заступник директора
Укрморрічфлоту О.Істомін

Додаток 5
до п. 4.4 Положення
про класифікацію, порядок
розслідування та обліку
аварійних морських подій
із суднами

Капітану морського _________
(торговельного, рибного)
порту ______________________
(назва порту) ____________________________
(від капітана судна,
керівника судноплавної
компанії) ____________________________
(прізвище, ім'я
та по батькові)

ЗАЯВА
про аварійну морську подію

Прошу розслідувати аварійну морську подію, що мала місце_____ _________________________________________________________________,
(час, дата, місце події і з ким сталася) яка попередньо кваліфікована як _________________________________,
(дуже серйозна аварія, серйозна аварія, інцидент)
підтвердити чи виправити попередню кваліфікацію і вирішити
питання щодо розслідування аварійної морської події.
Додатки: 1. Матеріали попереднього розслідування аварійної морської
події на __ аркушах у __ прим.
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
_________________ _________________________________________ (підпис) (розшифровка підпису)
____________ 200__року.
Заступник директора
Укрморрічфлоту О.Істомін

Додаток 6
до п. 5.4 Положення
про класифікацію, порядок
розслідування та обліку
аварійних морських подій
із суднами

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада керівника і назва
органу розслідування) _________ ________________
(підпис) (розшифровка
підпису) __________________200__року

АКТ
розслідування аварійної морської події,
що сталася із судном _______________________________________,
(назва судна)
що належить _________________________________________________
(назва судновласника, його національна належність,
юридична адреса) _____________________ "___"_________________ (місце складання акта) (дата складання акта)
Комісія, призначена наказом ________________________________,
(найменування органу розслідування, номер і дата наказу)
у складі голови комісії _______________________________ _____________
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада)
і членів комісії: ______________________________ ___________
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада) _______________________________ __________
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада) _______________________________ __________
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада)
провела в період з "__"_______________200__року до "__"_______________200__року
розслідування аварійної морської події (далі - АМП), яка сталася ____________________________________________________
(указується місце, дата й час АМП)
1. Опис АМП:_________________________________________________ _____________________________________________________________
(у довільній формі описується, що конкретно трапилося)
2. Обставини, за яких сталася АМП: маршрут судна ______________________________________________, кількість членів екіпажу і пасажирів (у тому числі дітей до
14 років і нелегальних пасажирів, якщо такі були на судні) _________________________________________________________________,
кількість вантажу, його назва та розміщення_________________, метеорологічні умови та характеристики стану водного простору _________________________________________________________________,
роботи, що виконувались на судні безпосередньо перед виникненням АМП _________________________________________________,
інші дані, що характеризують обставини, за яких сталася АМП __________________________________________________________________
3. Наслідки АМП: фактична або гадана загибель судна, залишення судна в морі _________________________________________________________________,
кількість осіб, що загинули (окремо: членів екіпажу і
пасажирів, у тому числі дітей до 14 років та нелегальних
пасажирів) ______________________________________________________, кількість осіб, що отримали серйозні тілесні ушкодження
(окремо: членів екіпажу і пасажирів, у тому числі дітей до 14
років та нелегальних пасажирів) _________________________________, обсяг і площа забруднення навколишнього природного середовища
і вид забруднюючої речовини _____________________________________, повне конструктивне руйнування судна, або утрата ним певних
морехідних якостей, або виникнення окремих експлуатаційних
обмежень тощо ___________________________________________________, інші негативні наслідки _____________________________________
4. Інформація про судно, екіпаж, потерпілих, організацію
роботи з безпеки судноплавства, акваторію порту, роботу комісії з
розслідування АМП
4.1. Судно: тип, назва, місце і дата будування, ідентифікаційний
номер IMO ________________________________________________________ _________________________________________________________________,
назва класифікаційного товариства, що здійснює технічний
нагляд за судном, дата і місце останнього огляду, результати
останнього огляду, дата чергового огляду ________________________, дата, місце і обсяг останнього ремонту _____________________, приписи і зауваження щодо недоліків судна інспекторів
державного портового нагляду або співробітників контролю держави
порту, що перевіряли судно перед виходом у море _________________, відповідність судна виду перевезень, яке здійснювалося на час
АМП _____________________________________________________________, відповідність навантаження судна установленим для нього
нормам __________________________________________________________, стисла оцінка відповідності технічної експлуатації судна
встановленим вимогам ____________________________________________
4.2. Екіпаж. 4.2.1. Члени екіпажу (поіменно): посада, прізвище, ім'я та по батькові, вік, класифікація,
освіта (найменування навчального закладу та рік закінчення) ______ _________________________________________________________________,
загальний час роботи на суднах даного типу та на даній посаді _________________________________________________________________,
проходження медичного контролю, огляду та інструктажу _________________________________________________________________,
причетність до АМП у минулому, де й коли ____________________, знання своїх обов'язків, зазначених у розкладі за тривогами _________________________________________________________________,
дані експертизи на алкоголь, наркотики тощо __________________ 4.2.2. Загальна стисла характеристика складу і фахової
підготовки екіпажу: відповідність укомплектованості судна екіпажем документу про
безпечний склад екіпажа або еквівалентному документу ____________, наявність в екіпажа в цілому професійних навичок у
експлуатації судна і знання найважливіших експлуатаційних процедур __________________________________________________________________
4.3. Відомості про осіб, життю і яких у результаті АМП
завдана шкода (поіменно): прізвище, ім'я та по батькові ______________________________, стать ______________________, рік і місце народження _____________________________________, громадянство _______________________________________________, місце постійного проживання ________________________________, ким перебував на судні під час АМП (член екіпажу з указівкою
посади, пасажир, нелегальний пасажир, представник контролюючого
органу тощо) ____________________________________________________, вид завданої шкоди (зникнення із судна, смерть, тяжке тілесне
ушкодження, тілесне ушкодження, що не є тяжким)__________________, причина загибелі, а в разі спричинення шкоди здоров'ю -
медичний діагноз із зазначенням характеру шкоди, завданої здоров'ю
потерпілого ______________________________________________________
4.4. Управління безпекою судноплавства: наявність служби або призначеної особи (осіб), відповідальних
за забезпечення безпеки судноплавства ___________________________, їхня забезпеченість ресурсами, відповідність прав та
обов'язків вимогам безпеки судноплавства, наявність прямого
зв'язку із суднами та з керівником судноплавної компанії _________ _________________________________________________________________,
проведення навчань та перевірки знань з питань безпеки
судноплавства ___________________________________________________, наявність на судні інструкцій і процедур для забезпечення
безпечної експлуатації суден і захисту навколишнього природного
середовища ______________________________________________________, наявність установленого обсягу повноважень і засобів зв'язку
між береговим і судновим персоналом _____________________________, порядок передачі повідомлень про АМП та випадки порушення
встановленого порядку забезпечення безпеки судноплавства,
включаючи вимоги системи управління безпекою ____________________, наявність порядку підготовки до аварійних ситуацій і дій з
їхнього усунення ________________________________________________, інші питання з організації робіт щодо належного
функціонування системи управління безпекою _______________________
4.5. Особи персоналу берегових служб, причетні до АМП, якщо
АМП пов'язана з помилковими діями берегових служб (поіменно): посада _____________________________________________________, прізвище, ім'я та по батькові_______________________________, вік __________________________, освіта (найменування навчального закладу та рік закінчення) __________________________________________________________________
загальний стаж роботи_______________________________________, стаж роботи на даній посаді ________________________________, проходження (і коли) спеціальної підготовки, інструктажу тощо __________________________________________________________________
4.6. Стан акваторії морського порту (внутрішній і зовнішній
рейди, канали, фарватери), якщо АМП відбулася в
акваторії_________________________________________________________
4.7. Результати проведених комісією перевірок, експертиз,
випробувань, оглядів судна, даних технічних засобів об'єктивного
контролю _________________________________________________________ Стислий опис показань свідків щодо найбільш важливих свідчень
про перебіг АМП __________________________________________________ __________________________________________________________________
4.8. Інша інформація_________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(наводяться: опис усіх речових доказів, зібраних капітаном
судна під час проведення попереднього розслідування; розшифровка
записів приладу реєстрації даних про рейс та інших самописців; уся
інша інформація, необхідна для обґрунтування висновку про причини
АМП)
5. Аналіз АМП:_______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(опис дій комісією у хронологічному порядку, що мали місце в
процесі виникнення і розвитку АМП, з розкриттям
причинно-наслідкових зв'язків між ними; аналіз усіх виявлених у
процесі розслідування небезпечних факторів, що призвели до
відхилень у діях посадових осіб та у роботі устаткування,
відхилень від норм проектування, виготовлення та експлуатації
суднового обладнання і конструкцій, відхилень від правил
судноводіння, протипожежних правил та інших нормативних актів, що
регламентують безпеку судноплавства, із визначенням ступеня впливу
цих відхилень на розвиток АМП)
6. Причини АМП: ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(наводяться дії екіпажу, що призвели і/або сприяли виникненню
АМП; зазначається, які нормативні вимоги при цьому порушені, не
виконані, не дотримані (з посиланням на відповідні статті,
розділи, пункти нормативних актів), а також виявлені на судні
проблеми, пов'язані з безпекою плавання, які призвели до
помилкових дій екіпажу; причетність до АМП, якщо це мало місце,
інших суден, підприємств, організацій і установ із визначенням,
наскільки це можливо, ступеня їхнього впливу на виникнення і
перебіг АМП)
7. Запропоновані заходи щодо усунення причин виникнення АМП:
заходи щодо ліквідації наслідків АМП (у разі необхідності)________ __________________________________________________________________
заходи щодо усунення безпосередніх причин АМП та попередження
їхнього виникнення в майбутньому _________________________________
8. Висновки
8.1. АМП кваліфікується як _________________________________
(дуже серйозна аварія, серйозна аварія, інцидент)
8.2. Перелік суднових документів, що втрачають чинність у
зв'язку з АМП (якщо АМП кваліфікована як дуже серйозна або
серйозна аварія) _________________________________________________
8.3. Перелік конкретних порушень вимог із безпеки
судноплавства (уключаючи посадові інструкції, положення про
структурні підрозділи) ___________________________________________
9. Перелік матеріалів, що додаються: ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________
Голова комісії ________________ _____________________________
(підпис) (розшифровка підпису) Члени комісії _________________ _____________________________
(підпис) (розшифровка підпису) _________________ _____________________________
(підпис) (розшифровка підпису) _________________ _____________________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Заступник директора
Укрморрічфлоту О.Істомін

Додаток 7
до п. 6.2 Положення
про класифікацію, порядок
розслідування та обліку
аварійних морських подій
із суднами

ЖУРНАЛ
реєстрації аварійних морських подій

------------------------------------------------------------------ |N |Дата і час |Вид аварійної |Місце, |Захо- |Заходи,| |з/п| |морської |де ста-|ди |ужиті | | | |події, |лася |опера-|за | | | |найменування |аварій-|тивно-|резу- | | | |судновласника,|на мор-|го |льта- | | | |назва судна, |ська |реагу-|тами | | |----------------------| відомості про|подія, |вання |розслі-| | |виник- | отримання |потерпілих (П.|основ- | |дуван- | | |нення | інформації |І.Б., рік |ні обс-| |ня, | | |аварій- |про аварійну |народження, |та- | |і від- | | |ної |морську подію|місце роботи, |вини | |мітка | | |морсь- |та матеріалів|посада, |та | |про | | |кої |розслідування|характер |при- | |вико- | | |події | |ушкодження |чини | |нання | | | | |тощо) |виник- | | | | | | | |нення | | | |---+--------+-------------+--------------+-------+------+-------| | | | | | | | | |---+--------+-------------+--------------+-------+------+-------| | | | | | | | | |---+--------+-------------+--------------+-------+------+-------| | | | | | | | | |---+--------+-------------+--------------+-------+------+-------| | | | | | | | | |---+--------+-------------+--------------+-------+------+-------| | | | | | | | | |---+--------+-------------+--------------+-------+------+-------| | | | | | | | | |---+--------+-------------+--------------+-------+------+-------| | | | | | | | | |---+--------+-------------+--------------+-------+------+-------| | | | | | | | | |---+--------+-------------+--------------+-------+------+-------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Укрморрічфлоту О.Істомін

Додаток 8
до п. 6.2 Положення
про класифікацію, порядок
розслідування та обліку
аварійних морських подій
із суднами

ЖУРНАЛ
реєстрації аварійних морських подій
з небезпечними вантажами

------------------------------------------------------------------ |N | Дата і час |Вид |Обста-|Заходи |Утра- |Мате- | |з/п|---------------------|та |вини |опера- |чено |ріаль- | | |виникнення|отримання |нас- |та |тивного|небез- |ний | | |аварійної |інформації|лідки |причи-|реагу- |печного |збиток,| | |морської |про |ава- |ни |вання |вантажу,|тис. | | |події |аварійну |рійної|ава- |їхнє |тонн |грн. | | | |морську |мор- |рійної|вико- | | | | | |подію |ської |мор- |нання | | | | | | |події |ської | | | | | | | | |події | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | |---+----------+----------+------+------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Укрморрічфлоту О.Істомін

Додаток 9
до п. 6.4 Положення
про класифікацію, порядок
розслідування та обліку
аварійних морських подій
із суднами

ЖУРНАЛ
обліку аварійних морських подій

Розпочато __________________________________________200__року Закінчено __________________________________________200__року
--------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Найме- |Опис |П.І.Б. |Дані про морську аварійну |Орган |N акта |П.І.Б.| |з/п|реєс- |нування |мор- |капі- |подію |розслі-|про |поса- | | |трації|судна, |ської |тана |-----------------------------|дування|розслі- |дової | | | |тип, на- |ава- |ава- |місце,|класи- |вид|при-|нас- | |дування, |особи,| | | |лежність,|рійної|рійного|час |фікація| |чина|лідки| |дата за- |яка | | | |рік і |події |судна |(UTC) | | | | | |твердження|внесла| | | |місце бу-| | | | | | | | | |запис | | | |дівництва| | | | | | | | | | | |---+------+---------+------+-------+------+-------+---+----+-----+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+------+-------+------+-------+---+----+-----+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+------+-------+------+-------+---+----+-----+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+------+-------+------+-------+---+----+-----+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+------+-------+------+-------+---+----+-----+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+------+-------+------+-------+---+----+-----+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+------+-------+------+-------+---+----+-----+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+------+-------+------+-------+---+----+-----+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+------+-------+------+-------+---+----+-----+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+------+-------+------+-------+---+----+-----+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+------+-------+------+-------+---+----+-----+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+---------+------+-------+------+-------+---+----+-----+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Укрморрічфлоту О.Істомінвгору