Документ z0958-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2012, підстава - z1550-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
10.08.2005 N 121
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2005 р.
за N 958/11238

Про затвердження Порядку визначення вартості робіт з утримання
зелених насаджень в населених пунктах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства
N 273 ( z0999-09 ) від 04.09.2009
Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
N 422 ( z1550-12 ) від 22.08.2012 }

З метою впорядкування відносин, що регулюють види діяльності
у сфері благоустрою, та відповідно до Положення про Державний
комітет України з питань житлово-комунального господарства,
затвердженого Указом Президента України від 19.08.2002 N 723
( 723/2002 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення вартості робіт з утримання
зелених насаджень в населених пунктах (додається). { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 }
2. Юридичному відділу (М.Г. Агапова) разом із управлінням
благоустрою та комунального обслуговування (Я.А. Стеценко) і
Державною академією житлово-комунального господарства
(Г.І. Короткий) забезпечити подання наказу до Міністерства юстиції
України на державну реєстрацію.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б. Лотоцького.
Голова Комітету О.Ю.Кучеренко
ПОГОДЖЕНО:
Державний комітет України
з питань регуляторної
політики та підприємництва
Голова Комітету А.В.Дашкевич
Міністерство економіки України
Виконуючий обов'язки Міністра С.Романюк
Державний комітет України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
Голова М.Негрич
Міністерство фінансів України
Міністр В.М.Пинзеник
Антимонопольний комітет України
Заступник Голови Комітету Ю.Г.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
житлово-комунального
господарства
10.08.2005 N 121
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2005 р.
за N 958/11238

ПОРЯДОК
визначення вартості робіт з утримання зелених
насаджень в населених пунктах
{ Назва Порядку в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 }
{ У тексті Порядку слова "догляд за зеленими насадженнями"
в усіх відмінках замінено відповідно словами "утримання
зелених насаджень" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства з питань житлово-комунального
господарства N 273 ( z0999-09 ) від 04.09.2009 }
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Порядок визначає механізм формування планової
вартості робіт з утримання зелених насаджень, джерелами
фінансування яких є місцевий бюджет, і застосовується при: проведенні розрахунків планової (прогнозної, розрахункової)
вартості робіт з утримання зелених насаджень, джерелами
фінансування яких є місцевий бюджет, в цілому за видом діяльності
та в розрізі об'єктів благоустрою і видів робіт; складанні актів виконання робіт з утримання зелених
насаджень, джерелами фінансування яких є місцевий бюджет, порядок
визначення вартості яких не врегульований державними будівельними
нормами, стандартами, технічними умовами, нормативами; складанні планових калькуляцій та планових кошторисів робіт з
утримання зелених насаджень, джерелами фінансування яких є
місцевий бюджет.
1.2. Порядок поширюється на суб'єктів господарювання всіх
форм власності, що здійснюють утримання зелених насаджень,
джерелами фінансування яких є місцевий бюджет.
1.3. Основними принципами визначення вартості робіт з
утримання зелених насаджень є такі: повне відшкодування економічно обґрунтованих витрат на
виконання робіт з утримання зелених насаджень, джерелами
фінансування яких є місцевий бюджет; створення сприятливих та рівних умов діяльності в сфері
утримання зелених насаджень, джерелами фінансування яких є
місцевий бюджет, для суб'єктів господарювання всіх форм власності.
1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: економічно обґрунтовані плановані витрати - витрати,
планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів,
нормативів, норм технологічних регламентів, а також вимог щодо
надання відповідних послуг визначеної кількості та якості з
урахуванням економічних і природно-кліматичних особливостей
регіону; повна планована собівартість робіт з утримання зелених
насаджень - економічно обґрунтовані плановані витрати
підприємства, що здійснює діяльність з утримання зелених
насаджень, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові
витрати, пов'язані з основною діяльністю; планована виробнича собівартість робіт з утримання зелених
насаджень - прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату
праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні
розподілені загальновиробничі витрати. Інші поняття у цьому Порядку вживаються у значеннях, які
наведені в Законі України "Про благоустрій населених пунктів"
( 2807-15 ), Правилах утримання зелених насаджень у населених
пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України від
10.04.2006 N 105 ( z0880-06 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 27.07.2006 за N 880/12754, та в інших
нормативно-правових актах. { Главу 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 }
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ З УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
2.1. Вартість робіт з утримання зелених насаджень
визначається в цілому за видом діяльності та в розрізі об'єктів
благоустрою, які визначені статтею 13 Закону України "Про
благоустрій населених пунктів" ( 2807-15 ), та видів робіт із
врахуванням номенклатури робіт, визначеної пунктом 4 додатка 5 до
Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою
населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету з
питань житлово-комунального господарства України від 23.09.2003
N 154 ( z0189-04 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
12.02.2004 за N 189/8788 (далі - Порядок проведення ремонту та
утримання об'єктів благоустрою населених пунктів).
2.2. Вартість робіт з утримання зелених насаджень
визначається на основі економічно обґрунтованих планованих витрат
з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість. Розрахунок вартості робіт з утримання зелених насаджень
здійснюється на нормативній основі відповідно до економічно
обґрунтованих планованих витрат, а також на підставі державних і
галузевих нормативів (норм) витрат матеріальних і
паливно-енергетичних ресурсів, техніко-економічних розрахунків та
кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), норм
і нормативів з оплати праці. Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, розраховуються
з урахуванням економічно обґрунтованих планових витрат за
попередній рік, прогнозу індексу зміни цін виробників та на
підставі планованих кошторисів. { Глава 2 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 }
3. ПОВНА ПЛАНОВАНА СОБІВАРТІСТЬ РОБІТ З УТРИМАННЯ
ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
{ Назва Глави 3 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 }
3.1. Планування витрат для включення їх до повної планованої
собівартості робіт з утримання зелених насаджень здійснюється з
урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат,
пов'язаних з основною діяльністю. До планованих витрат з операційної діяльності включаються: планована виробнича собівартість; адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні
витрати. Повна планована виробнича собівартість робіт з утримання
зелених насаджень складається з планованої виробничої собівартості
та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат. { Пункт 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 }
3.2. До планованої виробничої собівартості робіт з утримання
зелених насаджень включаються прямі матеріальні витрати, прямі
витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні
загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі
витрати. Виробнича собівартість робіт з утримання зелених насаджень
зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка
реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого
її використання на даному об'єкті благоустрою зеленого
господарства. Якщо таку продукцію треба транспортувати для
використання на інших об'єктах, то її зараховують за вартістю,
зменшеною на суму витрат на транспортування. { Пункт 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 }
3.2.1. Прямі матеріальні витрати включають вартість основних
та допоміжних матеріалів, необхідних для виконання робіт з
утримання зелених насаджень, за плановими (економічно
обґрунтованими) нормами витрат, затвердженими в установленому
порядку, розраховану на підставі норм витрат і цін ресурсів,
визначених з урахуванням вимог Порядку проведення ремонту та
утримання об'єктів благоустрою населених пунктів ( z0189-04 ). { Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 }
3.2.2. Витрати на експлуатацію машин та механізмів для
виконання робіт з утримання зелених насаджень включаються,
враховуючи нормативний час їх роботи та вартість експлуатації
машин і механізмів (вантажних автомобілів, інших автотранспортних
засобів, тракторів, екскаваторів, поливомийних машин, автовишок,
засобів механізації тощо) за одиницю часу їх застосування
(машино-години) в поточних цінах. Витрати машин і механізмів у розрізі окремих видів робіт та
об'єктів благоустрою розраховуються на кожний вид робіт та об'єкт
благоустрою. 3.2.3. До складу прямих витрат з оплати праці включаються: витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу,
діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічними
процесами з утримання зелених насаджень, що визначаються виходячи
з чисельності персоналу за штатним розписом, встановлених на
підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для
робітників та посадових окладів для керівників, фахівців,
технічних службовців; витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу,
діяльність якого безпосередньо пов'язана з виконанням робіт з
утримання зелених насаджень, що визначається виходячи з розміру
встановлених доплат, надбавок, премій, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, які відповідно до пункту 142.1 статті 142
розділу ІІІ Податкового кодексу України ( 2755-17 ) включаються до
витрат та пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
{ Абзац третій підпункту 3.2.3 пункту 3.2 глави 3 в редакції
Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 422 ( z1550-12 ) від
22.08.2012 } { Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 }
3.2.4. Інші прямі витрати - усі інші виробничі витрати, які
безпосередньо належать до робіт з утримання зелених насаджень,
зокрема: відрахування на соціальні заходи робітників, які
виконують роботи з утримання зелених насаджень, амортизація
основних засобів. Відрахування на соціальні заходи робітників у розрізі видів
робіт та об'єктів благоустрою визначаються з урахуванням сукупного
коефіцієнта відрахувань на соціальні заходи, базою для розрахунку
яких є фонд оплати праці, та витрат на оплату праці робітників за
виконання кожного виду робіт та комплексу робіт на об'єктах
благоустрою:
Сз ij = Пв ij * Ксз,
де Сз ij - сума відрахувань на соціальні заходи робітників на
оплату праці за виконання i виду робіт або комплексу робіт на j
об'єкті благоустрою; Пвij - прямі витрати на оплату праці робітників, зайнятих на
роботах з утримання зелених насаджень, за виконання i виду робіт
або комплексу робіт на j об'єкті благоустрою; Ксз - сукупний коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи
робітників за виконання робіт з утримання зелених насаджень, який
враховує розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування. { Абзац шостий підпункту 3.2.4 пункту 3.2
глави 3 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства N 422
( z1550-12 ) від 22.08.2012 } Амортизація основних засобів включає амортизацію необоротних
активів, що використовуються для виконання робіт з утримання
зелених насаджень (будівель, будинків, інших капітальних
стаціонарних споруд, елементів комплексного благоустрою,
автомобілів, автотранспортних засобів, тракторів, екскаваторів,
поливомийних машин, автовишок, засобів механізації, якщо вона не
була врахована у вартості машино-години), яка може бути
безпосередньо віднесена на об'єкт благоустрою. Амортизація багаторічних зелених насаджень (дерев, кущів
тощо) до складу планової вартості робіт з утримання зелених
насаджень не включається. 3.2.5. Змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі витрати включають такі витрати: { Абзац перший
підпункту 3.2.5 пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 } витрати на управління виробництвом - оплату праці апарату
управління та допоміжного персоналу цехів, дільниць, інших
структурних підрозділів з урахуванням чисельності
загальновиробничого персоналу, тарифних ставок і окладів,
додаткової заробітної плати (доплат, надбавок, гарантійних і
компенсаційних виплат, в тому числі оплати відпусток), інших
заохочувальних та компенсаційних виплат (винагород, заохочень,
компенсаційних та інших грошових і матеріальних виплат) згідно з
колективним договором, відрахування на соціальні заходи
загальновиробничого персоналу; витрати на оплату службових відряджень працівників апарату
управління, цехів, дільниць, інших структурних підрозділів у разі,
якщо вони пов'язані з виконанням робіт з утримання зелених
насаджень, в межах граничних норм, передбачених законодавством; витрати на амортизацію основних засобів загальновиробничого
призначення; витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, обов'язкове
страхування, оренду основних засобів загальновиробничого
призначення; витрати на вдосконалення технологій та організації
виробництва; витрати на освітлення, опалення, водопостачання,
водовідведення, інші комунальні витрати, пов'язані з експлуатацією
виробничих приміщень, прибирання сміття та утилізацію відходів, що
утворюються при експлуатації об'єктів благоустрою, витрати на
охорону, в тому числі охорону об'єктів благоустрою; витрати на обслуговування виробничого процесу, здійснення
технологічного контролю за виробничими процесами, охорону праці,
техніку безпеки, охорону навколишнього природного середовища,
податки, збори (обов'язкові платежі) тощо; податки і збори, передбачені Податковим кодексом України
( 2755-17 ). { Абзац дев'ятий підпункту 3.2.5 пункту 3.2 глави 3 в
редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства N 422 ( z1550-12 ) від
22.08.2012 }
Загальновиробничі витрати в розрізі окремих видів робіт та
об'єктів благоустрою розраховуються, виходячи із загальної суми
загальновиробничих витрат, в частині, що припадає на роботи з
утримання зелених насаджень, розподіленої пропорційно прямим
витратам на оплату праці робітників, зайнятих на роботах з
утримання зелених насаджень, за видами робіт та об'єктами
благоустрою. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються
до складу виробничої планової собівартості у разі їх виникнення.
Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну
величину. { Підпункт 3.2.5 пункту 3.2 глави 3 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального
господарства N 273 ( z0999-09 ) від 04.09.2009 } 3.2.6. У разі виявлення при виконанні робіт з утримання
зелених насаджень відхилень від затвердженої проектно-кошторисної
документації, будівельних норм, вимог державних стандартів і
технічних умов та відмови замовника на підставі вимог пункту 9.18
розділу 9 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів
міського благоустрою ( z0189-04 ) від оплати і виданні ним
розпорядження про повне усунення порушень, а в необхідних випадках
і припинення робіт, витрати, пов'язані з проведенням цих робіт, не
включаються до виробничої собівартості робіт з утримання зелених
насаджень.
3.3. Адміністративні витрати - витрати, які спрямовані на
обслуговування та управління суб'єктом господарювання, включають
такі витрати: витрати на утримання апарату управління та іншого
загальногосподарського персоналу відповідно до чисельності
працівників, тарифних ставок і окладів, витрат на додаткову
заробітну плату (доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних
виплат, в тому числі оплати відпусток), інших заохочувальних та
компенсаційних виплат (винагород, заохочень, компенсаційних та
інших грошових і матеріальних виплат) згідно з колективним
договором, відрахування на соціальні заходи загальногосподарського
персоналу; витрати на службові відрядження працівників апарату
управління в межах граничних норм, що встановлені законодавством; витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда,
страхування майна, ремонт, опалення, освітлення, вивіз сміття,
охорона); витрати на амортизацію основних фондів, інших матеріальних та
нематеріальних активів загальногосподарського призначення; податки і збори (обов'язкові платежі), крім податків, зборів
(обов'язкових платежів), що включаються до виробничої
собівартості; плату за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги
банків; інші витрати загальногосподарського призначення (на
підготовку і перепідготовку кадрів, передплату періодичних
професійних видань, витрати на врегулювання спорів у судах тощо); загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати
на проведення річних зборів). Витрати на відрядження, плата за землю, витрати на підготовку
та перепідготовку кадрів включаються до складу адміністративних
витрат тільки у разі, якщо їх здійснення безпосередньо пов'язане з
діяльністю з утримання зелених насаджень. Адміністративні витрати в розрізі видів робіт та об'єктів
благоустрою розраховуються, виходячи із загальної суми
адміністративних витрат, в частині, що припадає на роботи з
утримання зелених насаджень, розподіленої пропорційно прямим
витратам на оплату праці робітників, зайнятих на роботах з
утримання зелених насаджень, за видами робіт та об'єктами
благоустрою. Адміністративні витрати включаються до вартості робіт з
утримання зелених насаджень у розмірі, що не перевищує 15
відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання
адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня
інфляції. { Пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 273
( z0999-09 ) від 04.09.2009 }
3.4. До складу витрат із збуту послуг включаються: витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язані з
виконанням робіт з утримання зелених насаджень, зокрема з оплатою
праці та сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, оплатою службових відряджень персоналу, інформаційних
послуг, виготовленням розрахункових документів; амортизація та утримання основних засобів, інших необоротних
матеріальних і нематеріальних активів, пов'язаних із збутом
послуг. Витрати із збуту послуг включаються у розмірі, що не
перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. { Главу 3 доповнено пунктом 3.4 згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 }
3.5. Інші операційні витрати включають витрати операційної
діяльності, які не ввійшли до складу загальногосподарських та
адміністративних витрат, але здійснення яких пов'язане з
виконанням робіт з утримання зелених насаджень: витрати на
утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності
об'єктів соціальної інфраструктури, якщо ці об'єкти не надають
платних послуг і не займаються іншою комерційною діяльністю,
витрати на відрядження, які не ввійшли до загальновиробничих та
адміністративних витрат, єдиний податок, інші витрати, що виникли
у процесі операційної діяльності і пов'язані з діяльністю з
утримання зелених насаджень. Інші операційні витрати в розрізі видів робіт та об'єктів
благоустрою розраховуються, виходячи із загальної суми інших
операційних витрат, в частині, що припадає на роботи з утримання
зелених насаджень, розподіленої пропорційно прямим витратам на
оплату праці робітників, зайнятих на роботах з утримання зелених
насаджень, за видами робіт та об'єктами благоустрою.
3.6. Фінансові витрати включають витрати на сплату відсотків
за користування кредитами та витрати, пов'язані з залученням
позикового капіталу, отримання і використання яких безпосередньо
пов'язане з роботами з утримання зелених насаджень. Фінансові витрати визначаються відповідно до укладених
кредитних угод та інших угод. Фінансові витрати в розрізі видів робіт та об'єктів
благоустрою розраховуються, виходячи із загальної суми фінансових
витрат, в частині, що припадає на роботи з утримання зелених
насаджень, розподіленої пропорційно прямим витратам на оплату
праці робітників, зайнятих на роботах з утримання зелених
насаджень, за видами робіт та об'єктами благоустрою, і включають
фінансові витрати, пов'язані з виконанням цих робіт.

{ Пункт 3.6 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 }

4. ПЛАНОВАНИЙ ПРИБУТОК
4.1. Рівень рентабельності формується з урахуванням
необхідності сплати податку на прибуток та спрямування частини
отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємства і не
повинен перевищувати 12 відсотків економічно обґрунтованих
планованих витрат.
4.2. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення
спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості
інвестованого капіталу включаються до вартості робіт з утримання
зелених насаджень на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не
перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат) згідно з
погодженою органами місцевого самоврядування в установленому
порядку інвестиційною програмою підприємства з утримання зелених
насаджень. У процесі формування вартості робіт з утримання зелених
насаджень підприємство визначає джерела фінансування капітальних
інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку. { Глава 4 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 273 ( z0999-09 ) від
04.09.2009 }
Начальник управління
благоустрою та комунального
обслуговування Я.А.Стеценковгору