Про затвердження Директив льотної придатності - Авіаційні правила України, частина 39
Мінтранс України; Наказ, Директива, Правила від 03.11.2000610
Документ z0958-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.03.2014, підстава - z0240-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 610 від 03.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
28 грудня 2000 р.
за N 958/5179
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури
N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
Про затвердження Директив льотної придатності -
Авіаційні правила України, частина 39

На виконання Указу Президента України від 11 червня 1998 року
N 615/98 ( 615/98 ) "Про затвердження стратегії інтеграції України
до Європейського Союзу", доручення Кабінету Міністрів України від
11 лютого 2000 року щодо вступу України до Об'єднаних Властей
Європи (JAA), з метою забезпечення адаптації законодавства України
до законодавства ЄС та згідно із статтею 7 Повітряного Кодексу
України ( 3167-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Директиви льотної придатності - Авіаційні
правила України, частина 39 (додаються).
2. Державному департаменту авіаційного транспорту
(Шкатюк А.Г.): 2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 2.2. Довести зазначені Авіаційні правила до відома
структурних підрозділів Державного департаменту авіаційного
транспорту, підприємств, організацій, установ, що виконують
розробку, виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування,
ремонт та модифікацію зразків авіаційної техніки.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Демиденка А.Ф.
Міністр Л.М.Костюченко
Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
03.11.2000 N 610
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2000 р.
за N 958/5179
Директиви льотної придатності
Авіаційні правила України
Частина 39
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила є обов'язковими для підприємств, організацій
та установ незалежно від форм власності та відомчої належності,
які виконують експлуатацію та/або технічне обслуговування,
ремонт, модифікацію зразків авіаційної техніки. 1.2. Правила встановлюють статус Директив льотної придатності
(далі - Директиви), порядок їх видання та застосування. 1.3. Правила застосовуються для забезпечення оперативних
заходів щодо підтримки безпеки польотів. 1.4. Нормативні посилання При розробці цих Правил використовувалися такі
нормативно-правові акти: Повітряний кодекс України ( 3167-12 ) (уведений в дію
постановою Верховної Ради України від 4 травня 1993 р. N 3168-XII
( 3168-12 ); Додаток 8 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), Міжнародні стандарти, "Летная годность воздушных
судов" (з Поправкою 96); Циркуляр 95-AN/78/6 ICAO, 1985 р. "Сохранение летной годности
воздушных судов в эксплуатации"; Doc. 9389-AN/919 ICAO, 1983 р. "Руководство по организации
работ в области летной годности"; Doc. 9642-AN/941 ICAO, 1995 р. "Руководство по сохранению
летной годности"; Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р.
N 573 ( 573-2000-п ) "Про утворення Державного департаменту
авіаційного транспорту". 1.5. Визначення У цих Правилах терміни мають такі значення: Авіаційна техніка - повітряні судна та їх компоненти. Власник повітряного судна - юридична або фізична особа, права
власності якої на повітряне судно підтверджено відповідними
документами. Держава реєстрації - держава, у реєстр якої занесено
повітряне судно. Держава розробника - держава, яка володіє юрисдикцією щодо
організації, яка відповідальна за конструкцію типу. Державний повноважний орган авіаційної влади - орган, на який
покладено обов'язки з питань регулювання діяльності цивільної
авіації держави. Директиви льотної придатності - документ, що видається
Державним повноважним органом авіаційної влади та визначає
необхідні зміни, обмеження, перевірки та/або інші дії, за умови
виконання яких може бути продовжена експлуатація авіаційної
техніки. Експлуатант - особа, організація або підприємство, що
експлуатує повітряні судна або пропонує свої послуги в цій галузі. Компонент повітряного судна - виріб авіаційної техніки, що
відзначається конструктивною цілісністю та входить до складу
повітряного судна. Льотна придатність - характеристика авіаційної техніки, яка
забезпечується реалізацією норм льотної придатності в її
конструкції та характеристиках. Розробник - організація, підприємство або інша юридична
особа, що здійснює розробку авіаційної техніки, зміни схваленої
типової конструкції і є відповідальною за конструкцію типу цієї
авіаційної техніки.
2. Порядок видання Директив льотної придатності
2.1. Директиви видаються Державним повноважним органом
авіаційної влади, якщо: виявлено небезпечний стан виробу авіаційної техніки, що
загрожує безпеці польотів; існують імовірні умови існування або розвитку небезпечного
стану на інших виробах авіаційної техніки. 2.2. Директиви призначені, щоб повідомити власника та/або
експлуатанта про визначення небезпечних умов в експлуатації і
вимог, які треба виконати для усунення цих небезпечних умов. 2.3. Директиви є документом, обов'язковим для виконання, тому
жодна особа не може експлуатувати виріб авіаційної техніки,
стосовно якого випущено Директиви, інакше, ніж у відповідності до
вимог цих Директив. 2.4. Якщо за будь-яких причин не можуть бути виконані вимоги,
що зазначені в Директивах, то експлуатант та/або власник
повітряного судна повинен надати в уповноважений орган детально
обгрунтований альтернативний засіб забезпечення еквівалентного
рівня безпеки польотів, за яким, після його розглядання,
приймається рішення. 2.5. Якщо виріб авіаційної техніки української розробки
експлуатується на повітряних суднах, що зареєстровані в іноземній
державі, то уповноважений орган України направляє Державному
повноважному органу авіаційної влади держави реєстрації, на яку
покладено відповідальність за підтримку льотної придатності,
Директиви, що стосуються авіаційної техніки, щодо якої Україна є
державою розробника. 2.6. Якщо під час експлуатації в Україні авіаційної техніки
іноземної розробки виявлено небезпечний стан, що може загрожувати
безпеці польотів, то уповноважений орган України може видавати
Директиви на цю авіаційну техніку на підставі власного досвіду
експлуатації. Інформація про видання таких Директив надається
Державному повноважному органу авіаційної влади держави розробника
та розробнику повітряного судна.
3. Відповідальність за виконання Директив
3.1. Відповідальність за виконання Директив льотної
придатності покладається на власника повітряного судна та
експлуатанта повітряного судна.
Начальник департаменту
безпеки транспорту та
технічної політики О.Л.Петрашевськийвгору