Документ z0957-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.09.2019, підстава - z0985-19

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2015  № 648


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 серпня 2015 р.
за № 957/27402

Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 861 від 30.09.2016
№ 617 від 17.07.2018
№ 743 від 05.09.2018
№ 908 від 15.11.2018
№ 336 від 07.08.2019}

Відповідно до статей 34 та 75 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, типові форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом:

Бюджетний запит на 20___-20___ роки загальний (Форма 20___-1);

Бюджетний запит на 20___-20___ роки індивідуальний (Форма 20___-2);

Бюджетний запит на 20___-20___ роки додатковий (Форма 20___-3).

{Пункт 1 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 861 від 30.09.2016, № 617 від 17.07.2018}

2. Департаменту місцевих бюджетів (Кузькін Є.Ю.) забезпечити:

в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу до місцевих фінансових органів для використання при складанні проектів місцевих бюджетів.

3. Місцевим фінансовим органам згідно з типовими формами бюджетних запитів, затвердженими цим наказом, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів забезпечувати розробку та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Уманського І.І.

В.о. Міністра

І. УманськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17 липня 2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20___-20___ РОКИ загальний (Форма 20___-1)

1.

______________________________
(найменування головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету)

_____________
(код Типової
відомчої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

____________
(код за ЄДРПОУ)

________________
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату

Одиниця виміру

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

Ціль державної політики 1

Ціль державної політики 2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УСЬОГО

Керівник установи

___________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник
фінансової служби


___________
(підпис)


________________________
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є.Ю. Кузькін

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 617 від 17.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 743 від 05.09.2018; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20___-20___ РОКИ

індивідуальний (Форма 20___-2)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є.Ю. Кузькін

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 617 від 17.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 743 від 05.09.2018, № 908 від 15.11.2018, № 336 від 07.08.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20___-20___ РОКИ

додатковий (Форма 20___-3)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є.Ю. Кузькін

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 617 від 17.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 743 від 05.09.2018, № 336 від 07.08.2019}вгору