Документ z0957-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.12.2012, підстава - z2012-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
01.10.2010 N 1149/3438
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 957/18252
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1202/1291 ( z2012-12 ) від 19.11.2012 }
Про затвердження Типового переліку бюджетних програм
та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів
у галузі "Фізична культура і спорт"
за видатками, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 73/404 ( z0242-11 ) від 09.02.2011 }

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р ( 538-2002-р ), Концепції
реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (далі - Типовий
перелік), що додається.
2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання
при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим
методом: Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України
(Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим,
місцевих фінансових органів; Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту (Мироненко Р.А.) - до
Республіканського комітету Автономної Республіки Крим по фізичній
культурі та спорту, структурних підрозділів з питань фізичної
культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
3. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів
України (Карп Г.В.) у встановленому законодавством порядку подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра
України у справах сім'ї, молоді та спорту Домашенка А.В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Р.С.Сафіуллін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
01.10.2010 N 1149/3438
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
09.02.2011 N 73/404)
( z0242-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 957/18252

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Фізична культура і спорт" за видатками,
що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів *

---------------------------------------------------------------------------------------- |Програма| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів | | | спорту | | | (код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | | | (далі - КТКВК) 130102) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Проведення | Показники затрат: | | |навчально- |кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських | | |тренувальних |видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських | | |зборів з |змагань, од.; | | |олімпійських видів|кількість регіональних змагань з олімпійських видів | | |спорту з |спорту, од.; | | |підготовки до |обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі | | |регіональних |у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, | | |змагань. |грн. | | |2. Проведення | Показники продукту: | | |навчально- |кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з | | |тренувальних |олімпійських видів спорту з підготовки до | | |зборів з |регіональних/всеукраїнських змагань, од.; | | |олімпійських видів|кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з | | |спорту з |олімпійських видів спорту, од.; | | |підготовки до |кількість спортсменів збірних команд області, які | | |всеукраїнських |братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських| | |змагань. |видів спорту, осіб. | | |3. Організація і | Показники ефективності: | | |проведення |середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних| | |регіональних |зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до | | |змагань з |регіональних/всеукраїнських змагань, грн; | | |олімпійських видів|середні витрати на один людино-день участі у регіональних | | |спорту. |змаганнях з олімпійських видів спорту, грн; | | |4. Представлення |середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд| | |спортивних |області для участі у всеукраїнських змаганнях з | | |досягнень |олімпійських видів спорту, грн. | | |спортсменами | Показники якості: | | |збірних команд |кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів | | |області на |спорту, в яких беруть участь спортсмени регіону, од.; | | |всеукраїнських |кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли | | |змаганнях з |призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських | | |олімпійських видів|видів спорту, осіб; | | |спорту |збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь| | | |у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, | | | |порівняно з минулим роком, %; | | | |збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли | | | |призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських | | | |видів спорту, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма|Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл (КТКВК 130104) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Забезпечення | Показники затрат: | | |діяльності |кількість регіональних центрів з фізичної культури і | | |регіональних |спорту "Інваспорт", од.; | | |центрів з фізичної|кількість штатних працівників регіональних центрів з | | |культури і спорту |фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб; | | |"Інваспорт". |кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) | | |2. Розвиток |для інвалідів, од.; | | |здібностей |кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | |вихованців |паралімпійського резерву (далі - СДЮШПР), од.; | | |реабілітаційних |обсяг витрат на утримання ДЮСШ для інвалідів, грн; | | |дитячо-юнацьких |обсяг витрат на утримання СДЮШПР, грн; | | |спортивних шкіл |обсяг витрат на проведення у ДЮСШ для інвалідів навчально-| | |для інвалідів в |тренувальної роботи, грн; | | |обраному виді |обсяг витрат на проведення у СДЮШПР навчально-тренувальної| | |спорту |роботи, грн; | | | |обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ для | | | |інвалідів в регіональних спортивних змаганнях, грн; | | | |обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШПР у | | | |регіональних спортивних змаганнях, грн; | | | |кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів, осіб, | | | |у тому числі тренерів, осіб; | | | |кількість штатних працівників СДЮШПР, осіб, | | | |у тому числі тренерів, осіб. | | | | Показники продукту: | | | |середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, осіб; | | | |середньорічна кількість учнів СДЮШПР, осіб; | | | |кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у | | | |регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |кількість учнів СДЮШПР, які взяли участь у регіональних | | | |спортивних змаганнях, осіб; | | | |кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та| | | |інвентарю для ДЮСШ для інвалідів, од.; | | | |кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та| | | |інвентарю для СДЮШПР, од. | | | | Показники ефективності: | | | |середньомісячна заробітна плата працівника регіональних | | | |центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн; | | | |середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів, | | | |грн; | | | |середні витрати на утримання однієї СДЮШПР, грн; | | | |середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для | | | |інвалідів, грн; | | | |середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШПР, грн; | | | |середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для| | | |інвалідів у розрахунку на одного учня, грн; | | | |середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШПР у| | | |розрахунку на одного учня, грн; | | | |середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ | | | |для інвалідів у регіональних спортивних змаганнях, грн; | | | |середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШПР | | | |у регіональних спортивних змаганнях, грн; | | | |середня вартість одиниці придбаного малоцінного | | | |спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для | | | |інвалідів, грн; | | | |середня вартість одиниці придбаного малоцінного | | | |спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШПР, грн. | | | | Показники якості: | | | |кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів | | | |спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб; | | | |кількість підготовлених у СДЮШПР майстрів спорту | | | |України/кандидатів у майстри спорту України, осіб; | | | |кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові | | | |місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |кількість учнів СДЮШПР, які здобули призові місця в | | | |регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |збільшення кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з | | | |минулим роком, %; | | | |збільшення кількості учнів СДЮШПР порівняно з минулим | | | |роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного | | | спорту (КТКВК 130105) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної | | | реабілітації інвалідів | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Проведення | Показники затрат: | | |навчально- |кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для| | |тренувальних |інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських | | |зборів з видів |змагань, од.; | | |спорту для |кількість регіональних змагань з видів спорту для | | |інвалідів з |інвалідів, од.; | | |підготовки до |кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації | | |регіональних |інвалідів, од.; | | |змагань. |обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі у| | |2. Проведення |всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, | | |навчально- |грн. | | |тренувальних | Показники продукту: | | |зборів з видів |кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з | | |спорту для |видів спорту для інвалідів з підготовки до | | |інвалідів з |регіональних/всеукраїнських змагань, од.; | | |підготовки до |кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з | | |всеукраїнських |видів спорту для інвалідів, од.; | | |змагань. |кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної | | |3. Організація і |реабілітації інвалідів, од.; | | |проведення |кількість спортсменів збірних команд області, які | | |регіональних |братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту| | |змагань з видів |для інвалідів, осіб. | | |спорту для | Показники ефективності: | | |інвалідів. |середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних| | |4. Організація і |зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до | | |проведення заходів|регіональних/всеукраїнських змагань, грн; | | |з фізкультурно- |середні витрати на один людино-день участі у регіональних | | |спортивної |змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн; | | |реабілітації |середні витрати на один людино-день заходів з | | |інвалідів. |фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, грн; | | |5. Представлення |середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд| | |спортивних |області для участі у всеукраїнських змаганнях з видів | | |досягнень |спорту для інвалідів, грн. | | |спортсменами | Показники якості: | | |збірних команд |кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли | | |області на |призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту | | |всеукраїнських |для інвалідів, осіб; | | |змаганнях з видів |збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли | | |спорту для |участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з | | |інвалідів |видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів | | | спорту (КТКВК 130106) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Проведення | Показники затрат: | | |навчально- |кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських | | |тренувальних |видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських | | |зборів з |змагань, од.; | | |неолімпійських |кількість регіональних змагань з неолімпійських видів | | |видів спорту з |спорту, од.; | | |підготовки до |обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі у| | |регіональних |всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, | | |змагань. |грн. | | |2. Проведення | Показники продукту: | | |навчально- |кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з | | |тренувальних |неолімпійських видів спорту з підготовки до | | |зборів з |регіональних/всеукраїнських змагань, од.; | | |неолімпійських |кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з | | |видів спорту з |неолімпійських видів спорту, од.; | | |підготовки до |кількість спортсменів збірних команд області, які беруть | | |всеукраїнських |участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів | | |змагань. |спорту, осіб. | | |3. Організація і | Показники ефективності: | | |проведення |середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних| | |регіональних |зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до | | |змагань з |регіональних/всеукраїнських змагань, грн; | | |неолімпійських |середні витрати на один людино-день участі у регіональних | | |видів спорту. |змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн; | | |4. Представлення |середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд| | |спортивних |області для участі у всеукраїнських змаганнях з | | |досягнень |неолімпійських видів спорту, грн. | | |спортсменами | Показники якості: | | |збірних команд |кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів | | |області на |спорту, в яких беруть участь спортсмени регіону, од.; | | |всеукраїнських |кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли | | |змаганнях з |призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських | | |неолімпійських |видів спорту, осіб; | | |видів спорту |збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь| | | |у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, | | | |порівняно з минулим роком, %; | | | |збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли | | | |призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських | | | |видів спорту, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | (КТКВК 130107) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в| | | обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного | | | оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Підготовка | Показники затрат: | | |спортивного |кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх | | |резерву до збірних|видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од.; | | |команд України. |обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | |2. Зміцнення |у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн; | | |здоров'я |обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи | | |дітей та молоді, |дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів | | |підвищення рівня |(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн; | | |їх фізичної |обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких | | |підготовленості. |спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) | | |3. Розвиток та |у регіональних спортивних змаганнях, грн; | | |вдосконалення |кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних | | |здібностей |шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб, | | |вихованців |у тому числі - тренерів, осіб. | | |дитячо-юнацьких | Показники продукту: | | |спортивних шкіл в |середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних | | |обраному виді |шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб; | | |спорту |кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі | | | |їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у | | | |регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та| | | |інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх| | | |видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од. | | | | Показники ефективності: | | | |середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької | | | |спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, | | | |СДЮСШОР), грн; | | | |середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької| | | |спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, | | | |СДЮСШОР), грн; | | | |середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо- | | | |юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, | | | |КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня, грн; | | | |середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-| | | |юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, | | | |СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях, грн; | | | |середня вартість одиниці придбаного малоцінного | | | |спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких | | | |спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР),| | | |грн. | | | | Показники якості: | | | |кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних | | | |школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів| | | |спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб; | | | |кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі| | | |їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця| | | |в регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл| | | |у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з | | | |минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Фінансова підтримка спортивних споруд (КТКВК 130110) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Збереження та підтримання в належному технічному стані існуючої мережі | | | комунальних спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для | | | проведення спортивних заходів | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Утримання в | Показники затрат: | | |належному стані |кількість спортивних споруд, які є бюджетними закладами і | | |існуючої мережі |утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.; | | |спортивних споруд |кількість спортивних споруд, які діють на | | |комунальної форми |госпрозрахунковій основі і отримують фінансову підтримку | | |власності. |на свою діяльність, од.; | | |2. Забезпечення |обсяг витрат на утримання бюджетних спортивних споруд, | | |ефективного |грн; | | |функціонування |обсяг витрат на фінансову підтримку госпрозрахункових | | |спортивних споруд |спортивних споруд, грн; | | |для проведення |загальний обсяг споживання електроенергії/природного | | |спортивних |газу/енергоносіїв бюджетними спортивними спорудами, | | |заходів, розвитку |кВт/тис.куб.м/тонн; | | |фізичної культури |загальний обсяг споживання електроенергії/природного | | |і спорту серед |газу/енергоносіїв госпрозрахунковими спортивними | | |широких верств |спорудами, кВт/тис.куб.м/тонн; | | |населення |загальна площа будівель і споруд бюджетних спортивних | | | |споруд, кв.м; | | | |загальна площа будівель і споруд госпрозрахункових | | | |спортивних споруд, кв.м; | | | |загальна площа будівель і споруд бюджетних спортивних | | | |споруд, на яких планується провести | | | |реконструкцію/поточний/капітальний ремонт, кв.м; | | | |загальна площа будівель і споруд госпрозрахункових | | | |спортивних споруд, на яких планується провести | | | |реконструкцію/поточний/капітальний ремонт, кв.м; | | | |кількість штатних працівників бюджетних спортивних споруд,| | | |осіб; | | | |кількість штатних працівників госпрозрахункових спортивних| | | |споруд, осіб. | | | | Показники продукту: | | | |обсяг природного газу/твердого палива/електроенергії на | | | |рік, оплату за споживання якого здійснюють бюджетні | | | |спортивні споруди, кВт/тис.куб.м/тонн; | | | |обсяг природного газу/твердого палива/електроенергії на | | | |рік, оплату за споживання якого здійснюють | | | |госпрозрахункові спортивні споруди за рахунок коштів | | | |фінансової підтримки, кВт/тис.куб.м/тонн; | | | |площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, | | | |на якій буде здійснено реконструкцію/поточний/капітальний | | | |ремонт, кв.м; | | | |площа будівель і споруд госпрозрахункових спортивних | | | |споруд, на якій буде здійснено | | | |реконструкцію/поточний/капітальний ремонт за рахунок | | | |виділеної фінансової підтримки, кв.м. | | | | Показники ефективності: | | | |середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї | | | |бюджетної спортивної споруди, грн; | | | |середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку | | | |однієї госпрозрахункової спортивної споруди, грн; | | | |середньомісячна заробітна плата одного працівника | | | |бюджетної спортивної споруди, грн; | | | |середньомісячна заробітна плата одного працівника | | | |госпрозрахункової спортивної споруди, грн; | | | |середня вартість 1 тис.куб.м природного газу/1 тонни | | | |твердого палива/1 кВт електроенергії, що споживається | | | |бюджетними спортивними спорудами, грн; | | | |середня вартість 1 тис.куб.м природного газу/1 тонни | | | |твердого палива/1 кВт електроенергії, що споживається | | | |госпрозрахунковими спортивними спорудами, грн; | | | |середні витрати на проведення | | | |реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв.м | | | |будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, грн; | | | |середні витрати на проведення | | | |реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв.м | | | |будівель і споруд госпрозрахункових спортивних споруд за | | | |рахунок коштів фінансової підтримки, грн. | | | | Показники якості: | | | |збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних | | | |зборів, змагань, проведених у поточному році на спортивних| | | |спорудах, які є бюджетними закладами і утримуються за | | | |рахунок коштів відповідного бюджету, порівняно з минулим | | | |роком, %; | | | |збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних | | | |зборів, змагань, проведених у поточному році на спортивних| | | |спорудах, які діють на госпрозрахунковій основі і | | | |отримують з відповідних бюджетів фінансову підтримку на | | | |свою діяльність, порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій | | | школами вищої спортивної майстерності (КТКВК 130114) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих | | | досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Підготовка | Показники затрат: | | |спортивного |кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), од.; | | |резерву до збірних|обсяг витрат на утримання ШВСМ, грн; | | |команд України. |обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної | | |2. Підготовка |роботи, грн; | | |спортсменів вищих |кількість штатних працівників ШВСМ, од., | | |категорій шляхом |у тому числі тренерів, од.; | | |проведення |середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного | | |постійно діючих |складу, од.; | | |навчально- |кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть | | |тренувальних |участь, од.; | | |зборів. |кількість навчально-тренувальних зборів, од. | | |3. Забезпечення | Показники продукту: | | |участі спортсменів|кількість людино-днів проведених у ШВСМ | | |вищих категорій у |навчально-тренувальних зборів, од.; | | |всеукраїнських |кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських | | |змаганнях |змаганнях, од.; | | | |кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та| | | |інвентарю для ШВСМ, од. | | | | Показники ефективності: | | | |середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня | | | |навчально-тренувальних зборів, грн; | | | |середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі | | | |учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, грн; | | | |середня вартість одиниці придбаного малоцінного | | | |спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн. | | | | Показники якості: | | | |кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України/ | | | |кандидатів у майстри спорту України/ майстрів спорту | | | |міжнародного класу/ членів збірних команд України/ | | | |кандидатів до складу збірних команд України протягом року,| | | |осіб | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | | | для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (КТКВК 130201) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Підтримка та розвиток спортивного громадського руху | | | в підготовці спортивного резерву | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Підтримка | Показники затрат: | | |спортивного |кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної | | |громадського руху.|спрямованості, які отримують фінансову підтримку для | | |2. Розвиток |проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи | | |резервного спорту |(в розрізі організацій), од.; | | |до збірних команд |обсяг фінансової підтримки для громадських організацій | | |України. |фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення | | |3. Підтримка |навчально-тренувальної та спортивної роботи | | |розвитку фізичної |(в розрізі організацій), грн; | | |культури і спорту |кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких | | |в регіонах серед |забезпечують громадські організації | | |різних верств |фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю| | |населення |мету фінансову підтримку, од. | | | | Показники продукту: | | | |кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на | | | |проведення яких громадські організації | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову | | | |підтримку (в розрізі організацій), од.; | | | |кількість людино-днів проведення спортивних заходів | | | |(у розрізі їх видів), на проведення яких громадські | | | |організації фізкультурно-спортивної спрямованості | | | |отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій), од.| | | | Показники ефективності: | | | |середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній | | | |громадській організації фізкультурно-спортивної | | | |спрямованості на проведення навчально-тренувальної та | | | |спортивної роботи, грн; | | | |середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським| | | |організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на | | | |проведення одного спортивного заходу | | | |(в розрізі їх видів), грн; | | | |середні витрати на один людино-день проведення спортивних | | | |заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими| | | |організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, грн. | | | | Показники якості: | | | |збільшення кількості спортсменів громадських організацій | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх | | | |видів), які взяли участь в спортивних заходах, порівняно з| | | |минулим роком, %; | | | |збільшення кількості спортивних заходів, проведених | | | |громадськими організаціями фізкультурно-спортивної | | | |спрямованості (в розрізі їх видів), порівняно з минулим | | | |роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | | | у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення (КТКВК 130202) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Залучення місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних | | | товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної | | | культури та спорту | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |Організація | Показники затрат: | | |фізкультурно- |кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної | | |оздоровчої |спрямованості, які отримують фінансову підтримку для | | |діяльності, |проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | | |проведення |(в розрізі організацій), од.; | | |масових |обсяг фінансової підтримки для громадських організацій | | |фізкультурно- |фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення | | |оздоровчих і |фізкультурно-масових заходів серед населення | | |спортивних заходів|(в розрізі організацій), грн. | | | | Показники продукту: | | | |кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх | | | |видів), на проведення яких громадські організації | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову | | | |підтримку (в розрізі організацій), од.; | | | |кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових | | | |заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких | | | |громадські організації фізкультурно-спортивної | | | |спрямованості отримують фінансову підтримку | | | |(в розрізі організацій), од. | | | | Показники ефективності: | | | |середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній | | | |громадській організації фізкультурно-спортивної | | | |спрямованості на проведення фізкультурно-масових заходів | | | |серед населення, грн; | | | |середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським| | | |організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на | | | |проведення одного фізкультурно-масового заходу серед | | | |населення (в розрізі їх видів), грн; | | | |середні витрати на один людино-день проведення | | | |фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), які | | | |проводяться громадськими організаціями | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості, грн. | | | | Показники якості: | | | |збільшення кількості населення регіонів, охопленого | | | |фізкультурно-масовими заходами громадських організацій | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх | | | |видів), порівняно з минулим роком, %; | | | |збільшення кількості фізкультурно-масових заходів серед | | | |населення, проведених громадськими організаціями | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх | | | |видів), порівняно з минулим роком, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних | | | товариств (КТКВК 130203) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного | | | оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Підготовка | Показники затрат: | | |спортивного |кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх | | |резерву до збірних|видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, од.; | | |команд України. |обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | |2. Зміцнення |у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та | | |здоров'я дітей та |товариств, грн; | | |молоді, підвищення|обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи | | |рівня їх фізичної |дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів | | |підготовленості. |(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, грн; | | |3. Розвиток |обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких | | |здібностей |спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) | | |вихованців |та товариств у регіональних спортивних змаганнях, грн; | | |дитячо-юнацьких |кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних | | |спортивних шкіл в |шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та | | |обраному виді |товариств, осіб, у тому числі тренерів, осіб. | | |спорту. | Показники продукту: | | |4. Підтримка |середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних | | |громадського |шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та | | |спортивного руху |товариств, осіб; | | | |кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі | | | |їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, що взяли | | | |участь в регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та| | | |інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх| | | |видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, од. | | | | Показники ефективності: | | | |середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької | | | |спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)| | | |та товариств, грн; | | | |середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької| | | |спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)| | | |та товариств, грн; | | | |середні витрати на навчально-тренувальну роботу у | | | |дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів | | | |(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств у розрахунку на одного| | | |учня, грн; | | | |середні витрати на забезпечення участі одного учня | | | |дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів | | | |(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств у регіональних | | | |спортивних змаганнях, грн; | | | |середня вартість одиниці придбаного малоцінного | | | |спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких | | | |спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) | | | |та товариств, грн. | | | | Показники якості: | | | |кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних | | | |школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та | | | |товариств майстрів спорту України/кандидатів у майстри | | | |спорту України, осіб; | | | |кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі | | | |їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, які здобули | | | |призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб; | | | |збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл| | | |у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, % | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма| Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного | | | товариства "Колос" (КТКВК 130204) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства | | | "Колос" для здійснення ними розвитку фізичної культури і спорту серед | | | сільського населення | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |Сприяння | Показники затрат: | | |діяльності |кількість місцевих рад товариства, од.; | | |місцевих |кількість штатних працівників місцевих рад | | |організацій |товариства, од.; | | |фізкультурно- |загальна площа приміщень, у яких розміщені місцеві ради | | |спортивниго |товариства, кв.м; | | |товариства "Колос"|загальний обсяг споживання електроенергії/природного | | | |газу/енергоносіїв місцевими радами товариства, | | | |кВт/тис.куб.м/тонн. | | | | Показники продукту: | | | |кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають | | | |у сфері управління місцевих рад товариства, од.; | | | |кількість спортивних споруд, що перебувають у сфері | | | |управління місцевих рад товариства, од.; | | | |кількість організаційно-методологічних заходів, які | | | |проводяться місцевими радами товариства, од.; | | | |кількість спортивних заходів, що проводяться місцевими | | | |радами товариства, од.; | | | |кількість фізкультурно-масових заходів серед населення, що| | | |проводяться місцевими радами товариства, од. | | | | Показники ефективності: | | | |розмір фінансової підтримки з бюджету одній місцевій раді | | | |товариства, грн; | | | |середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих| | | |рад товариства, грн; | | | |середня вартість 1 тис.куб.м природного газу/ 1 тонни | | | |твердого палива/ 1 кВт електроенергії, що споживається | | | |місцевими радами товариства, грн; | | | |середні витрати на утримання 1 кв.м. площі приміщень | | | |місцевих рад товариства, грн. | | | | Показники якості: | | | |збільшення сільського населення, залученого до занять | | | |фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком, %| |--------+-----------------------------------------------------------------------------| |Програма|Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям | | | фізкультурно-спортивної спрямованості (КТКВК 130205) ( v0011201-11 ) | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | Мета | Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі | | | спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення | | | спортивних заходів | |--------+-----------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------+----------------------------------------------------------| | |1. Підтримання в | Показники затрат: | | |належному стані |кількість спортивних споруд громадських організацій | | |існуючої мережі |фізкультурно-спортивної спрямованості | | |спортивних споруд.|(в розрізі організацій), од.; | | |2. Забезпечення |обсяг витрат на фінансову підтримку спортивних споруд | | |ефективного |громадських організацій фізкультурно-спортивної | | |функціонування |спрямованості (в розрізі організацій), грн; | | |спортивних споруд |загальний обсяг споживання електроенергії/природного | | |для проведення |газу/енергоносіїв спортивними спорудами громадських | | |спортивних |організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | | |заходів, розвитку |(в розрізі організацій), кВт/тис.куб.м/тонн; | | |фізичної культури |загальна площа будівель і споруд спортивних споруд | | |і спорту серед |громадських організацій фізкультурно-спортивної | | |широких верств |спрямованості (в розрізі організацій), кв.м. | | |населення | Показники продукту: | | | |обсяг природного газу/твердого палива/електроенергії на | | | |рік, оплату за споживання якого здійснюють спортивні | | | |споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної | | | |спрямованості за рахунок коштів фінансової підтримки, | | | |кВт/тис.куб.м/тонн; | | | |площа будівель і споруд спортивних споруд громадських | | | |організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, на якій| | | |буде здійснено реконструкцію/поточний/капітальний ремонт | | | |за рахунок виділеної фінансової підтримки, кв.м. | | | | Показники ефективності: | | | |середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку | | | |однієї спортивної споруди громадської організації | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості, грн; | | | |середня вартість 1 тис.куб.м природного газу /1 тонни | | | |твердого палива/ 1 кВт електроенергії, що споживається | | | |спортивними спорудами громадських організацій | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості за рахунок коштів | | | |фінансової підтримки, грн; | | | |середні витрати на проведення реконструкції/поточного/ | | | |капітального ремонту 1 кв.м будівель і споруд спортивних | | | |споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної | | | |спрямованості за рахунок коштів фінансової підтримки, грн.| | | | Показники якості: | | | |збільшення кількості спортивних заходів, що проводяться на| | | |спортивних спорудах громадських організацій | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим| | | |роком, %; | | | |кількість спортивних споруд громадських організацій | | | |фізкультурно-спортивної спрямованості, які протягом року | | | |змінили свій фінансовий стан на беззбитковий або | | | |прибутковий, од. | ----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений.
{ Перелік в редакції Наказу Міністерства фінансів N 73/404
( z0242-11 ) від 09.02.2011 }
Директор Департаменту
місцевих бюджетів
Міністерства фінансів України Г.В.Карп
Директор Департаменту
фінансів охорони здоров'я
та соціальних програм
Міністерства фінансів України С.О.Діденко
Директор Департаменту
економіки та фінансів
Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту Р.А.Мироненковгору