Документ z0955-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.10.2017. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.07.2017  № 1016

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
позашкільних навчальних закладів

Директор департаменту
економіки та фінансування


С.В. Даниленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.07.2017  № 1016


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2017 р.
за № 955/30823

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів"

І. Загальні положення

1. Форма звітності № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів" (далі - звіт) поширюється на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, (департаменти) управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни, необхідно терміново повідомити про це адресата.

ІІ. Порядок та строки подання звіту

1. Звіт щороку складається станом на 01 січня відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад і подається Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій по закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України незалежно від форми власності не пізніше 02 лютого.

2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зведений звіт по регіону подають до Міністерства освіти і науки України (відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики) не пізніше 15 лютого.

ІІІ. Порядок складання звіту

1. Зведений звіт за формою № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) органи управління освітою районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад щороку складають на основі звітів за формою № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу".

2. Заклади, що знаходяться в селищах міського типу, враховуються по міській місцевості.

3. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі зведених звітів по району (місту).

IV. Заповнення розділу I
"Мережа позашкільних навчальних закладів"

1. У рядку 01 наводяться дані про усі позашкільні навчальні заклади, у рядках 02-15 відображаються дані про типи закладів.

2. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 і 15, а дані рядка 02 - сумі даних рядків 03-14.

3. У графі 1 наводяться дані про кількість усіх позашкільних навчальних закладів. У графах 2-6 наводяться дані про кількість позашкільних навчальних закладів, які фінансуються з бюджетів різних рівнів.

4. Графи 2-6 заповнюють заклади державної і комунальної форм власності. У звітах приватних закладів графи 2-6 не заповнюються.

5. У звітах закладів державної і комунальної форм власності дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-6 за всіма рядками.

6. Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють кількості звітів за формою № 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу".

V. Заповнення розділу II
"Розподіл гуртків, груп та інших творчих об’єднань та вихованців, учнів, слухачів за напрямами діяльності"

1. У розділі II дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 і 15 за всіма графами, а дані рядка 02 дорівнюють сумі даних рядків 03-14.

2. За графами 1-20 наводяться дані про розподіл кількості гуртків, груп та інших творчих об’єднань за напрямами діяльності та кількістю вихованців, учнів, слухачів у них, а за графами 03-14 - за типами профільних закладів.

3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 за всіма рядками, а дані графи 2 - сумі даних граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 за всіма рядками.

4. У рядках 25-29 наводяться дані про заходи, проведені лише позашкільними навчальними закладами, а в рядку 30 - про загальну кількість заходів, включаючи як заходи, проведені позашкільними навчальними закладами, так і заходи районного, міського, обласного, республіканського рівня. До рядків 25-30 включаються дані лише про заходи, фінансування яких здійснюється лише по галузі освіти згідно з Бюджетним кодексом України.

VI. Заповнення розділу III
"Кількість і склад педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів та кількість зайнятих ставок"

1. У розділі III наводяться відомості про педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, які мають основну роботу в цих закладах (за рядками 01-15), а за рядками 16-20 - інформація про тих, хто працює за сумісництвом.

2. Дані рядка 09 дорівнюють сумі даних рядків 01, 07, 08 за всіма графами та сумі даних рядків 10-14 за всіма графами.

3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3-5, 7, а також сумі даних граф 9-12 за рядками 01-15.

VII. Заповнення розділу ІV
"Розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком та напрямами діяльності гуртків, груп та творчих об'єднань"

1. У рядку 01 наводяться дані про усіх вихованців, учнів, слухачів, у рядках 02-12 - про розподіл вихованців, учнів, слухачів за напрямами роботи гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02-12 за всіма графами.

3. Дані рядка 01 графи 1 повинні дорівнювати даним рядка 01 графи 2 розділу ІІ, а дані рядка 13 графи 1 - даним рядка 19 графи 2 розділу ІІ.

4. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість вихованців, учнів, слухачів, у графах 2-14 - про розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком.

5. Сума даних граф 2-14 має дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками.

VIII. Заповнення розділу V
"Матеріально-технічна база позашкільних навчальних закладів"

1. У рядках 01-41 наводяться дані про матеріально-технічну базу закладів, у графах 2-13 - дані про матеріально-технічну базу за типами закладів.

2. Дані у рядках 01-04 наводяться у цілих числах.

3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-13 за всіма рядками.

Директор департаменту
економіки та фінансування


С.В. Даниленковгору