Документ z0955-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.09.2014. Подивитися в історії? )
Додаток 6
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ПЕРЕЛІК
суб’єктів електроенергетики - енергопостачальних компаній України

ЕПК

ЕПК

1

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»

23

ПАТ «Сумиобленерго»

2

ПАТ «Вінницяобленерго»

24

ВАТ «Тернопільобленерго»

3

ПАТ «Волиньобленерго»

25

АК «Харківобленерго»

4

ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго»

26

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

5

ПАТ «ДТЕК «Донецькобленерго»

27

ПАТ «Хмельницькобленерго»

6

ПАТ «ДТЕК «ПЕМ-Енерговугілля»

28

ПАТ «Черкасиобленерго»

7

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

29

ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»

8

ПАТ «Закарпаттяобленерго»

30

ПАТ «Чернігівобленерго»

9

ВАТ «Запоріжжяобленерго»

31

ДП «Південна залізниця»

10

ПАТ «Київенерго»

32

ДТГО «Південно-Західна залізниця»

11

ПАТ «Київобленерго»

33

ДП «Придніпровська залізниця»

12

ПАТ «Кіровоградобленерго»

34

ДП «Одеська залізниця»

13

ПАТ «ДТЕК «Крименерго»

35

ДТГО «Львівська залізниця»

14

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»

36

ДП «Донецька залізниця»

15

ПАТ «Львівобленерго»

37

ДП МОУ «102 ПЕМ»

16

ПАТ «Миколаївобленерго»

38

ДП «Регіональні електричні мережі»

17

ПАТ «ЕК Одесаобленерго»

39

ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія»

18

ПАТ «Полтаваобленерго»

40

ТзОВ «Затоцькі електричні мережі»

19

ПАТ «Прикарпаттяобленерго»

41

ТзОВ «Енергія - Новий Розділ»

20

ПАТ «Рівнеобленерго»

42

ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»

21

ПАТ «ЕК «Севастопольенерго»

43

ПрАТ «Східно-Кримська енергетична компанія»

22

ТОВ «ДТЕК «Високовольтні мережі»

44

КП «Міські електричні мережі»
Додаток 9
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії електростанціями енергогенеруючих компаній в Об’єднаній енергетичній системі УкраїниДодаток 11
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління режимом роботи електричних мереж енергопостачальних компанійДодаток 14
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та вітровою електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ДП «НЕК «Укренерго»
______________________ /П.І.Б./
«___» ________________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник вітрової електростанції
_____________________ /П.І.Б./
____________________________
(найменування вітрової електростанції)

«___» ________________ 20__ р.

Примірне положення
про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та вітровою електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

Представник ДП «НЕК «Укренерго»,
відповідальний
за оперативно-технологічні питання
_________________ /П.І.Б./
«___» ____________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Відповідальний
за оперативно-технологічні
питання ВЕС
_________________ /П.І.Б./
«___» ____________ 20__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є додатком до Договору між ДП «НЕК «Укренерго» та вітровою електростанцією про паралельну роботу в складі ОЕС України від «___» __________ 20__ року № _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП «НЕК «Укренерго» та ВЕС у частині централізованого ОДУ режимами роботи ВЕС, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ і засобів обліку та контролю якості електроенергії.

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662, ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, статутів ДП «НЕК «Укренерго» і ВЕС.

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС

2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи ВЕС у складі ОЕС України здійснюють відповідно до структури централізованого ОДУ, визначеної ДП «НЕК «Укренерго».

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України:

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи ВЕС у реальному часі здійснює зміна ЧД ДС ДП «НЕК «Укренерго» через ЧД ЦДС ЕС.

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні ВЕС в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕС, у зоні ОДУ якого розташована ВЕС (згідно зі структурою централізованого ОДУ ОЕС України).

2.2.3. Диспетчер ДП «НЕК «Укренерго» видає розпорядження оперативному персоналу ВЕС через диспетчера ЦДС ЕС. Диспетчер ЦДС ЕС видає розпорядження керівникові оперативного персоналу у зміні ВЕС. Розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» оперативний персонал ЦДС ЕС і ВЕС повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання ВЕС, керівник оперативного персоналу у зміні ВЕС повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕС, а останній - диспетчера ДП «НЕК «Укренерго».

Оперативний персонал ВЕС несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчери ДП «НЕК «Укренерго» і ЦДС ЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

2.2.4. Якщо керівнику оперативного персоналу у зміні ВЕС розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи диспетчера ЦДС ЕС здається помилковим, він зобов’язаний зробити обґрунтоване заперечення, але в разі повторного підтвердження диспетчером розпорядження - виконати його.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи диспетчера ЦДС ЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб ВЕС, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал ВЕС зобов’язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру ВЕС (технічному директору) і зробити відповідний запис в оперативному журналі.

2.2.6. ВЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи група ВЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 10 МВт або більше, здійснює генерацію активної потужності відповідно до заявленого прогнозного добового графіка, який підлягає уточненню через кожні шість годин. Середня за добу похибка заявленого прогнозного графіка не повинна перевищувати 20% від встановленої потужності ВЕС. Похибка розраховується оперативним персоналом ВЕС для кожної години поточної доби.

Оперативний персонал ВЕС повинен повідомляти про очікувані зміни графіка поточної розрахункової доби диспетчера ЦДС ЕС не пізніше ніж за одну годину до кінця поточного шестигодинного періоду.

У випадку виникнення на ВЕС ситуації, яка вимагає розвантаження або повного відключення генерації ВЕС, керівник оперативного персоналу зміни ВЕС повинен негайно повідомити про це диспетчера ЦДС ЕС та діяти згідно з вимогами чинних інструкцій з експлуатації обладнання ВЕС.

Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини і орієнтовного терміну ремонту.

2.2.7. Розпорядження керівників ВЕС її персоналу з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку та контролю якості електроенергії, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ЕС або ДП «НЕК «Укренерго» (відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання).

2.2.8. Керівник оперативного персоналу у зміні ВЕС зобов’язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчер ЦДС ЕС - диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання ВЕС, які призвели чи можуть призвести до зниження або збільшення її навантаження більше ніж на 20% від встановленої потужності ВЕС або до порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕС повинен негайно повідомити начальника зміни ВЕС про виникнення в ОЕС України (ЕС) режиму (у тому числі аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної електричної мережі ОЕС України), внаслідок якого персонал ВЕС повинен за командою диспетчера або самостійно знизити (або повністю припинити) генеруючу потужність ВЕС згідно з вимогами чинних інструкцій.

2.2.10. ЧД ДП «НЕК «Укренерго», ЦДС ЕС і керівний оперативний персонал ВЕС згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС і направленими на ВЕС, виконують такі функції:

управління режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України;

управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП «НЕК «Укренерго» та ЦДС ЕС;

попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі обладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні ЧД ДП «НЕК «Укренерго» або ЧД ЦДС ЕС.

2.3. Порядок розроблення та надання чинності документації щодо централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України:

2.3.1. ДП «НЕК «Укренерго» розробляє і передає у відповідну ЕС затверджений головним диспетчером ДП «НЕК «Укренерго» перелік обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, установлених на ВЕС, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго». ЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕС направляють на ВЕС. З урахуванням переліку, одержаного від ЕС, на ВЕС складається і затверджується її технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання ВЕС відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи ВЕС в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕС надсилає на ВЕС комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ВЕС у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік зазначених інструкцій і положень є невід’ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. ВЕС щороку надсилає в ЕС на погодження нормальні схеми з’єднань обладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС.

2.3.4. ВЕС надає ЦДС ЕС комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання ВЕС і забезпечує їх своєчасний перегляд і коригування.

Перелік зазначених інструкцій і регламентів є невід’ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія ВЕС та ЕС ДП «НЕК «Укренерго» з підготовки керівного оперативного персоналу ВЕС та диспетчерів ЦДС ЕС:

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлений керівник оперативного персоналу ВЕС повинен проходити в ЦДС ЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕС з питань оперативного управління обладнанням ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним за довільною формою, у якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду керівника оперативного персоналу у зміні ВЕС до співпраці з диспетчером ЦДС ЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» можуть проходити ознайомлення з особливостями роботи ВЕС відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕС чи ДС ДП «НЕК «Укренерго» на підставі листа, надісланого технічному керівникові ВЕС. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для проведення ознайомлення (оформляє допуск на ВЕС за наявності у диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС) необхідних документів і виділяє для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП «НЕК «Укренерго» та ВЕС щодо забезпечення надійної паралельної роботи ВЕС у складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення надійного режиму роботи ВЕС:

3.1.1. У частині планування та ведення режиму роботи ВЕС ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) виконує такі функції:

проводить планування та ведення надійного режиму роботи ВЕС з урахуванням необхідності виконання вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації генеруючого обладнання ВЕС, наданого ВЕС;

проводить розрахунки величин абсолютного обмеження потужності, дельта-обмеження та обмеження градієнта потужності ВЕС за умови збереження стійкості для кожного розрахункового періоду;

погоджує значення потужності на годину зимового максимуму та літнього мінімуму навантаження;

приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу устаткування, що перебуває в оперативному віданні ДП «НЕК «Укренерго», з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ, АСУЕ;

для ВЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи групи ВЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 10 МВт або більше, ДП «НЕК «Укренерго» разом з ДП «Енергоринок» затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 прогнозні добові погодинні графіки активного навантаження;

погоджує схеми електричних з’єднань обладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні ЧД ЦДС ЕС, для нормальних і ремонтних режимів роботи;

розробляє і надає ВЕС інструкції з ОДУ режимом роботи ОЕС України.

3.1.2. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП «НЕК «Укренерго» для виконання ЕС робіт з планування та ведення режиму роботи ВЕС ОЕС України, визначає відповідна ЕС.

У частині планування та ведення надійного режиму роботи ВЕС остання виконує такі функції:

забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи ВЕС в складі ОЕС України;

ВЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи група ВЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 10 МВт або більше, подає обов’язково до ЕС ДП «НЕК «Укренерго» для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення прогнозованої активної потужності;

у разі якщо ВЕС здійснює видачу потужності по одній ПЛ, надає безумовну та безперешкодну згоду на виведення цієї ПЛ в ремонт;

надає в ЕС електричні характеристики основного електротехнічного (у тому числі генеруючого) обладнання (на запит);

розробляє плани ремонтів генеруючого обладнання та подає їх до ЕС (на запит);

щороку надає ЕС затверджену схему нормального режиму пристанційного вузла (для пристанційних вузлів, що не перебувають на балансі МЕМ).

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ВЕС, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС):

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечуються якісним проведенням ремонтів основного обладнання ВЕС, ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ та устаткування ПС системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що значною мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довгострокове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання ВЕС, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСОЕ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» або ЧД ЦДС ЕС.

3.2.3. Короткострокове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів з метою проведення поточного коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об’єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. ВЕС також складає і подає у визначені строки на затвердження в ЕС річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС та ДП «НЕК «Укренерго». У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ проводять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування ВЕС. ЕС розглядає подані електростанцією плани ремонту обладнання ВЕС, вносить необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подає на затвердження до ДП «НЕК «Укренерго» плани ремонту обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго». ДП «НЕК «Укренерго» розглядає подані ВЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.5. ЕС на підставі затверджених ДП «НЕК «Укренерго» планів ремонту складає плани ремонту підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕС направляє їх на ВЕС.

3.2.6. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання ВЕС і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування проводять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, для місячного - у тижневі плани.

3.2.7. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначають для ВЕС ЕС.

3.2.8. Виведення в ремонт устаткування ВЕС, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС або ДП НЕК «Укренерго», навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них проводять згідно з вимогами, викладеними ДП «НЕК «Укренерго» в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання ВЕС, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженій ДП «НЕК «Укренерго». На підставі зазначеної Інструкції в ЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють її на ВЕС.

3.2.9. Ремонти основного обладнання ВЕС, які призводять до зменшення потужності генерації, враховують у прогнозному добовому погодинному графіку активної потужності.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на ВЕС:

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має повністю відповідати вимогам ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», «Правил устройства электроустановок», інших чинних нормативних документів.

3.3.2. Персонал ВЕС у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв’язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних виробничих служб ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань щодо експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та ВЕС визначають відповідно до положень про ці служби.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ установлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) здійснює контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) на підставі матеріалів, отриманих від ВЕС, виконує такі функції:

проводить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

стежить за оснащуванням електрообладнання ВЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), засобами РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, надає пропозиції з удосконалення цих пристроїв;

відповідно до розподілу обов’язків здійснює необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).

Вказівки щодо принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, які установлено на ВЕС та які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», надаються ВЕС факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», надісланим через ЕС;

затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕС і в яких зазначає необхідність узгодження їх із ДП «НЕК «Укренерго»;

відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов’язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА на підставі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи ВЕС, струмів короткого замикання і до введення в роботу генеруючого обладнання ВЕС, яке вводиться вперше, чи мережевих об’єктів визначає і видає ВЕС у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв’язків ВЕС з ЕС, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв ВЕС оперативно передають в ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видає ВЕС вказівки про допустиме навантаження ВЕС у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і їх виконавчі схеми.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, диспетчерського та технологічного управління ВЕС виконує такі функції:

подає до ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), щоквартальні й річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їх функціонування в разі порушення режимів роботи обладнання;

розробляє та узгоджує з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), з проектною організацією у частині схемних рішень і оформляє це поданням заявок у встановленому порядку;

у процесі розроблення проектної документації подає на узгодження в ДП «НЕК «Укренерго» проектні рішення головної схеми електричних з’єднань електростанції;

складає графіки ремонтів і технічного обслуговування обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають, як правило, збігатися з відключенням відповідного силового обладнання (генеруючі установки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності ВЕС. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв’язку зі зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП «НЕК «Укренерго» на запит ВЕС через ЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки. У третьому кварталі року, який передує планованому, ВЕС підготовляє і погоджує з ДП «НЕК «Укренерго» (через ЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП «НЕК «Укренерго» програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях ВЕС, які перебувають в оперативному управлінні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), розробляє ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС). Зазначені програми передаються ЕС на ВЕС для використання під час складання місцевих програм.

ВЕС на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань;

щодо всіх пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», готує три примірники виконавчих (принципових) схем, а щодо пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, узгоджує керівник СРЗА ВЕС, затверджує (відповідно до переліку) та узгоджує із СРЗА ЕС головний інженер ВЕС.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», СРЗА ЕС погоджує з СРЗА ДП «НЕК «Укренерго»;

забезпечує нормальну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для надійного ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) звітних даних про режим роботи ВЕС в складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;

у разі виникнення аварій чи порушень нормальних режимів роботи в електричній частині ВЕС надає на запит ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) відповідні інформаційні матеріали (у тому числі розшифровані осцилограми чи дані реєстраторів аварійних подій), необхідні для розслідування причин виникнення технологічних порушень і розроблення заходів щодо запобігання їм. Інформація про аварійні ситуації на ВЕС надається у ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) згідно з вимогами чинних інструкцій і нормативних документів;

у разі виникнення порушень у роботі електричних мереж ОЕС України напругою від 110 кВ до 750 кВ, які прилягають до ВЕС, персонал ВЕС надає персоналу ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) дані реєстраторів аварійних подій для проведення оперативного аналізу роботи пристроїв РЗ і ПА та розрахунку місця пошкодження на ПЛ, які відходять від ВЕС.

3.3.6. Порядок, терміни виявлення й усунення пошкоджень на обладнанні й пристроях, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС (ДП «НЕК «Укренерго»), регламентують чинні нормативні документи, експлуатаційні інструкції виробника на відповідне обладнання.

3.3.7. Фінансування робіт з реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на ВЕС і ПС, які належать ДП «НЕК «Укренерго» і які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи ЕС (з урахуванням робіт з виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення й узгодження принципових схем), здійснюють на підставі спільного рішення про частки фінансування з боку ВЕС і ДП «НЕК «Укренерго».

3.3.8. Придбання устаткування й апаратури, необхідних для виконання реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених тільки на ВЕС, а також виконання проектних, монтажно-налагоджувальних робіт, підготовку і проведення випробувань на ВЕС фінансує ВЕС.

Проектування на ВЕС ведуть спеціалізовані проектні організації відповідно до норм технологічного проектування ВЕС.

3.3.9. До введення в роботу нових генеруючих установок чи нових об’єктів електричних мереж, а також у разі їх реконструкції чи реконструкції систем їх керування і (або) регулювання ВЕС надає ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» інформацію про допустимі впливи ПА на розвантаження ВЕС і обмеження градієнта потужності, а також генеруюче обладнання, параметри електротехнічного обладнання, яке вводять у роботу вперше та яке впливає на режим роботи ЕС. Термін надання інформації узгоджується з ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» залежно від потужності ВЕС.

3.4. Облік та контроль якості електричної енергії:

3.4.1. Положення цього пункту поширюються тільки на ВЕС, яка є членом ОРЕ України.

ДП «НЕК «Укренерго» або відповідна ЕС та ВЕС у частині, що стосується обліку електроенергії, виконують функції, передбачені такими нормативно-правовими актами та нормативними документами:

Закон України «Про електроенергетику»;

Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 № 612 (додаток 10 до ДЧОРЕ);

Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 № 634 (додаток 3 до ДЧОРЕ);

Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 № 03-39-18/3477;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (зі змінами);

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності»;

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.

3.4.2. ЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП «НЕК «Укренерго», а також лічильники електричної енергії, встановлені на ВЕС, на міждержавних ПЛ усіх класів напруги та на ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

3.4.3. ВЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ВЕС, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

ВЕС відповідає за збереження лічильників електроенергії, технічних засобів АСОЕ та пломб, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ ВЕС.

Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує сторона, яка є власником цього обладнання.

ВЕС щороку надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на ВЕС, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП «НЕК «Укренерго».

3.4.4. ВЕС щороку надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлені на ВЕС, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП «НЕК «Укренерго».

3.4.5. ЕС щороку надає до ВЕС списки персоналу, який має право виконувати зняття показів з лічильників електроенергії в точках комерційного обліку, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до мереж ДП «НЕК «Укренерго», а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП «Енергоринок» та ВЕС у частині, що стосується обліку електричної енергії на перетині між ЕС та ВЕС.

3.4.6. ВЕС надає до ЕС на погодження відповідні додатки до договору між ДП «Енергоринок» та ВЕС у частині, що стосується обліку електричної енергії на зв’язках між ВЕС та ЕС.

ВЕС своєчасно повідомляє ЕС про виявлені порушення в роботі вимірювальних комплексів, встановлених на розрахункових точках, а також переведення ПЛ на роботу через ОВ і ШЗВ.

ВЕС подає до ЕС у встановлені терміни такі документи:

акт виробітку електроенергії за звітний період, підписаний керівництвом ВЕС та завірений печаткою;

акт звірки відпуску електроенергії до мереж ЕПК за звітний період та щодекади.

ВЕС подає до ЕС у встановлені терміни форми відомчої та статистичної звітності, звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

розпорядчими документами Міненерговугілля України та інших державних органів влади.

3.5. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на ВЕС, ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС:

3.5.1. У взаємовідносинах з ВЕС з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) покладаються такі функції:

надання до програмно-технічного комплексу ВЕС погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП «Енергоринок» тощо), необхідної для управління виробництвом, а також надання додаткових програмно-технічних засобів для вирішення типових для галузі завдань з навчання персоналу;

організація оперативної взаємодії з персоналом ВЕС, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ВЕС для забезпечення обміну інформацією з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп’ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу інформації;

узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують обмін інформацією між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та ВЕС;

проведення технічної політики Міненерговугіллям України та ДП «НЕК «Укренерго» у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів в оперативно-диспетчерському управлінні.

3.5.2. У взаємовідносинах з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ВЕС покладаються такі функції:

надання до програмно-технічного комплексу ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), у тому числі до ОІК, погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП «Енергоринок» тощо), необхідної для управління виробництвом;

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) проектів створення, модернізації, технічного переоснащення ОІК, комп’ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

оперативна взаємодія з персоналом ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП «НЕК «Укренерго», що забезпечують обмін інформацією з ВЕС;

надання у встановлений термін ЦДС ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) у погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв’язку, засобів мережевої взаємодії інформацією чи в разі відсутності на об’єктах автоматичних пристроїв реєстрації та дистанційного одержання інформації;

подання заявок у ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) і перебувають в оперативному віданні ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) протоколів про обсяги обміну телекомунікаційними мережами інформацією, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України.

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ВЕС в складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕС надає ВЕС.

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання ВЕС, які ВЕС надає ЦДС ЕС.

Підписи керівників служб або підрозділів кожної зі Сторін, визначених керівниками Сторін:

_________________________
(П.І.Б.)

_________________________
(підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

_________________________
(підпис)
Додаток 15
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та сонячною електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ДП «НЕК «Укренерго»
______________________ /П.І.Б./
«___» _________________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник сонячної електростанції
_______________________ /П.І.Б./
_____________________________
(найменування сонячної електростанції)

«___» _________________ 20__ р.вгору