Документ z0952-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.06.2018, підстава - z0521-18

                                                          
ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ
П О С Т А Н О В А
22.10.2002 N 146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 грудня 2002 р.
за N 952/7240
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття
N 167 ( z0521-18 ) від 30.03.2018 }
Про затвердження Порядку проведення органами
державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією
Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття списання
непогашених боргів зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття після ліквідації платника
страхових внесків чи винесення судом рішення
про припинення юридичної особи,
що не пов'язане з банкрутством
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття
N 453 ( z0917-07 ) від 18.07.2007 N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 N 206 ( z1030-10 ) від 14.10.2010 N 89 ( z1637-15 ) від 04.12.2015 }
Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) та пункту 13 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття правління Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
( v0002568-00 ) П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття після ліквідації платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
2. Розглянути на правлінні Фонду в II кварталі 2003 року за
результатами роботи за I квартал 2003 року стан проведення
списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття після ліквідації платника страхових внесків.
Голова правління Фонду В.Пожидаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
22.10.2002 N 146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 грудня 2002 р.
за N 952/7240

ПОРЯДОК
проведення органами державної служби зайнятості -
виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок
безробіття списання непогашених боргів зі сплати
страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття після
ліквідації платника страхових внесків чи винесення
судом рішення про припинення юридичної особи,
що не пов'язане з банкрутством
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою
Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
1. Цей Порядок визначає умови та підстави проведення списання
заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття та сум
штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1
січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких
на 1 січня 2011 року не настав. { Абзац пункту 1 в редакції
Постанов Правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття N 12
( z0188-08 ) від 19.12.2007, N 206 ( z1030-10 ) від 14.10.2010 } Уважаються безнадійними та підлягають списанню: { Абзац
пункту 1 в редакції Постанови Правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 206 ( z1030-10 ) від 14.10.2010 } борги зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття та
реструктуризований (розстрочений або відстрочений) борг (у тому
числі нараховані на такий борг відсотки), що після ліквідації
платника страхових внесків на цей вид страхування залишилися
непогашеними у зв'язку з недостатністю його активів або активів
засновників чи учасників, якщо вони несуть повну або додаткову
відповідальність за зобов'язаннями платника страхових внесків
згідно із законодавством; { Абзац пункту 1 в редакції Постанови
Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від
19.12.2007 } борги зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття, що
залишилися непогашеними внаслідок винесення судом відносно
платника рішення про припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством, прийняте на підставі частини другої статті 32 Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ). { Абзац пункту 1 в редакції Постанови
Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від
19.12.2007 } Дія цього Порядку поширюється також на непогашені борги зі
сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття фізичної особи - платника
страхових внесків на цей вид страхування, який помер чи визнаний
судом безвісно відсутнім або померлим чи недієздатним.
2. Борг зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття, що залишився
непогашеним після ліквідації платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством, визнається безнадійним для подальшого
його списання рішеннями центрів зайнятості Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, на які
покладено функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
(далі - регіональний центр зайнятості), за зверненням районних,
міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості
(далі - базовий центр зайнятості). { Абзац перший пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007, N 89
( z1637-15 ) від 04.12.2015 } Визнання безнадійним і списання боргу в сумі понад 50 тис.
гривень приймається за погодженням правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття. Рішення про визнання безнадійним та списання непогашеного
боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації
платника страхових внесків чи винесення судом рішення про
припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством
приймається на підставі одного з таких документів: { Абзац третій
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 } відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців про державну реєстрацію припинення
юридичної особи (платника страхових внесків); { Абзац четвертий
пункту 2 в редакції Постанови Правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 89 ( z1637-15 ) від 04.12.2015 } засвідчена в установленому законодавством порядку копія
свідоцтва про смерть фізичної особи (платника страхових внесків),
або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
про смерть фізичної особи (платника страхових внесків), або
постанови державного виконавця про закінчення виконавчого
провадження у зв’язку зі смертю боржника; { Абзац п'ятий пункту 2
в редакції Постанови Правління Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
N 89 ( z1637-15 ) від 04.12.2015 } рішення суду про визнання фізичної особи (платника страхових
внесків) безвісно відсутньою або померлою чи недієздатною, що
набрало законної сили; { Абзац шостий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 89 ( z1637-15 ) від 04.12.2015 } рішення суду щодо припинення юридичної особи, яке
не пов'язанне з банкрутством юридичної особи, що набрало законної
сили. { Частину третю пункту 2 доповнено абзацом п'ятим згідно з
Постановою Правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття N 453
( z0917-07 ) від 18.07.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття N 89
( z1637-15 ) від 04.12.2015 }
3. Звернення базових центрів зайнятості, згідно з додатком 1,
подається регіональному центру зайнятості разом з одним з
документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку.
4. Рішення про визнання безнадійним та списання непогашеного
боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації
платника страхових внесків чи винесення судом рішення про
припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством
приймається у місячний термін з дня отримання звернення,
оформляється згідно з додатком 2 та складається у двох
примірниках: перший - для регіонального центру зайнятості,
другий - для базового центру зайнятості. { Пункт 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
5. На підставі рішення про визнання безнадійним та списання
непогашеного боргу зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття після ліквідації платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством базовий центр зайнятості проводить
списання такого боргу. Сума списаного безнадійного боргу
відображається у первинних документах обліку платників страхових
внесків, із зазначенням дати прийняття цього рішення та його
номера. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття N 12
( z0188-08 ) від 19.12.2007 } Довідка про списання безнадійного боргу зі сплати страхових
внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття оформляється згідно з додатком 3 та складається
у двох примірниках: перший - для базового центру зайнятості,
другий - для регіонального центру зайнятості.
6. Сума безнадійного боргу зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття за ліквідованими платниками чи такими, відносно яких
судом винесено рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством визначається базовими центрами зайнятості
за даними первинного обліку розрахунків з платниками страхових
внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття на день звернення до
регіонального центру зайнятості про визнання безнадійним та
списання непогашеного боргу зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття після ліквідації платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття N 12
( z0188-08 ) від 19.12.2007 }
7. Якщо сума безнадійного боргу зі сплати страхових внесків
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття за ліквідованими платниками чи такими, відносно яких
винесено судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством становить більше 50 тисяч гривень,
регіональний центр зайнятості надсилає документи, указані в пункті
3 цього Порядку до Державної служби зайнятості (Центрального
апарату) – виконавчої дирекції Фонду для прийняття рішення щодо
списання такого боргу та наступним інформуванням про це правління
Фонду. { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановами Правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття N 12
( z0188-08 ) від 19.12.2007, N 89 ( z1637-15 ) від 04.12.2015 } Після погодження постанова правління Фонду надсилається до
регіонального центру зайнятості для подальшого списання
безнадійного боргу відповідно до цього Порядку.
8. Суми списаного боргу надалі відображаються в рядку 9
"Списано заборгованості" та рядку 10 "Списано пені" Розрахункової
відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття відповідно до наказу Міністерства
праці та соціальної політики України від 18.12.2000 N 339
( z0030-01 ) "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і
сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16.01.2001 за N 30/5221. { Пункт 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 453 ( z0917-07 ) від 18.07.2007 }
Начальник відділу доходів та фінансового
забезпечення Державного центру зайнятості -
виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття В.Деда
Начальник юридичного відділу Державного
центру зайнятості - виконавчої дирекції
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття С.Кікіна

Додаток 1
до пункту 3 Порядку

Штамп базового центру зайнятості

ЗВЕРНЕННЯ
від "___" ___________ року
до _______________________________________ центру зайнятості
(назва регіонального центру зайнятості)
про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу
зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття
після ліквідації платника страхових внесків
чи винесення судом рішення про припинення
юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством

Відповідно до Порядку проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття після ліквідації платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством, затвердженого постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146, непогашений борг зі
сплати страхових внесків за станом на _______________ за
(дата) _________________________________________________________________
(ідентифікаційний код і назва платника - для юридичних осіб, __________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),
прізвище, ініціали – для фізичних осіб)
у сумі __________________________________________________________,
(сума цифрами і словами) у тому числі: сума боргу ________________________________________,
(сума цифрами і словами) пеня, нарахована на цей борг ____________________________________,
(сума цифрами і словами) штрафні санкції __________________________________________________
(сума цифрами і словами) просимо визнати безнадійним та надати дозвіл на списання на
підставі наданих документів: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік документів: назва та кількість сторінок)
МП
Директор ________ центру зайнятості ________ ____________________
(назва) (підпис) (прізвище,
ім'я та по батькові)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007,
N 89 ( z1637-15 ) від 04.12.2015 }

Додаток 2
до пункту 4 Порядку

Штамп регіонального центру зайнятості

РІШЕННЯ N ____
від "___" ___________ року
про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу
зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття
після ліквідації платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи,
що не пов'язане з банкрутством
Розглянувши звернення __________________ від "___" _________ року,
(найменування базового центру зайнятості) відповідно до Порядку проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття після ліквідації платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством, затвердженого постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146, а також на підставі: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік документів, які є підставою для визнання
боргу безнадійним) непогашений борг зі сплати страхових внесків за: __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код і назва - для юридичних осіб, __________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),
прізвище, ініціали – для фізичних осіб)
__________________________________________________________________
визнається безнадійним та підлягає списанню:
у сумі __________________________________________________________,
(сума цифрами і словами) у тому числі: сума боргу ________________________________________,
(сума цифрами і словами) пеня, нарахована на цей борг ____________________________________,
(сума цифрами і словами) штрафні санкції __________________________________________________
(сума цифрами і словами)
Погоджено* _____________________________________________________
_______________
* Якщо сума безнадійного боргу більша за 50,0 тис.гривень,
необхідно вказати номер і дату постанови правління Фонду щодо
погодження проведення списання
МП
Директор ________ центру зайнятості ________ ____________________
(назва) (підпис) (прізвище,
ім'я та по батькові)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007,
N 89 ( z1637-15 ) від 04.12.2015 }
Додаток 3
до пункту 5 Порядку

Штамп базового центру зайнятості

ДОВІДКА N ____
від "____" ____________ року
про списання безнадійного непогашеного боргу
зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття
після ліквідації платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи,
що не пов'язане з банкрутством
Відповідно до Порядку проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття після ліквідації платника страхових внесків чи
винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством, затвердженого постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146, та на підставі рішення __________________________________________________________________
(найменування регіональтного центру зайнятості) про визнання безнадійним та списання непогашеного боргу зі сплати
страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття після ліквідації платника
страхових внесків чи винесення судом рішення про припинення
юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством
від "____" _____________ року N ___________
безнадійний борг зі сплати страхових внесків за __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код та найменування - для юридичних осіб; __________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),
прізвище, ініціали – для фізичних осіб)
__________________________________________________________________
списано в сумі __________________________________________________,
(сума цифрами і словами) у тому числі: сума боргу ________________________________________,
(сума цифрами і словами) пеня, нарахована на цей борг ____________________________________,
(сума цифрами і словами) штрафні санкції _________________________________________________,
(сума цифрами і словами) про що внесено запис у картку первинного обліку платника страхових
внесків чи винесення судом рішення про припинення юридичної особи,
що не пов'язане з банкрутством __________
(дата)
МП
Директор ________ центру зайнятості ________ ____________________
(назва) (підпис) (прізвище,
ім'я та по батькові)
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 12 ( z0188-08 ) від 19.12.2007,
N 89 ( z1637-15 ) від 04.12.2015 }вгору