Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами уповноважених органів з питань пробації
Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Форма типового документа, Протокол, Журнал, Справа, Опис від 17.08.20182702/5
Документ z0951-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.05.2019, підстава - z0460-19

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2018  № 2702/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2018 р.
за № 951/32403

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами уповноважених органів з питань пробації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1336/5 від 26.04.2019}

Відповідно до статей 255-257 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою дотримання уповноваженими посадовими особами уповноважених органів з питань пробації законодавства при оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами уповноважених органів з питань пробації, що додається.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Перший заступник Міністра

Н. БернацькаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17 серпня 2018 року № 2702/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2018 р.
за № 951/32403

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами уповноважених органів з питань пробації

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює механізм складання протоколів про адміністративні правопорушення посадовими особами уповноважених органів з питань пробації відносно осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, передбачене статтею 183-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), надсилання до районних, районних у місті, міських, міськрайонних судів протоколів та інших матеріалів про адміністративні правопорушення.

2. Протокол про адміністративне правопорушення (далі - Протокол) (додаток 1), передбачене статтею 183-2 КУпАП, складається уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу з питань пробації (далі - уповноважена посадова особа).

3. Уповноважена посадова особа складає Протокол за ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт у таких випадках:

неприбуття порушника до місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, організації) протягом двох днів з дати, визначеної у направленні уповноваженого органу з питань пробації, без поважних причин;

невихід на суспільно корисні роботи або відмова виконувати роботу, вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин;

поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Уповноважена посадова особа складає Протокол протягом трьох діб з моменту встановлення даних, які підтверджують факт вчинення особою адміністративного правопорушення.

2. Протокол складається з дотриманням вимог щодо форми та змісту, встановлених статтею 256 КУпАП.

3. Протокол заповнюється державною мовою друкованим способом або від руки розбірливим почерком.

Не допускаються закреслення чи виправлення записів, що заносяться до Протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як Протокол підписано особою, щодо якої він складений.

У графах, які не заповнюються під час складання Протоколу, проставляється прочерк.

4. При викладенні обставин правопорушення у Протоколі вказуються місце та час вчинення правопорушення, його суть, які саме протиправні дії вчинила особа, щодо якої складається Протокол.

5. Особі, що притягається до адміністративної відповідальності, надсилається виклик до уповноваженого органу з питань пробації (додаток 2) з метою отримання пояснень та ознайомлення її з Протоколом.

Неповнолітня особа викликається з батьками або особами, які їх замінюють.

6. Уповноважена посадова особа, яка складає Протокол, зобов’язана роз’яснити особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її права і обов’язки, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка в Протоколі.

7. Особа, щодо якої складається Протокол, має право надати пояснення і зауваження щодо змісту Протоколу, які вносяться до Протоколу і засвідчуються підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до Протоколу окремо, про що робиться запис у Протоколі.

У разі відмови особи, щодо якої складається Протокол, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.

8. Свідки адміністративного правопорушення (у разі їх наявності) можуть надати свої письмові пояснення, які також долучаються до Протоколу.

9. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, щодо якої складається Протокол, а також свідками правопорушення (за їх наявності).

У разі відмови особи, щодо якої складається Протокол, від підписання Протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис.

Особа, щодо якої складається Протокол, має право викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

10. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, щодо якої його було складено.

{Пункт 10 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1336/5 від 26.04.2019}

III. Оформлення справи про адміністративне правопорушення

1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала Протокол.

2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3), сторінки якого мають бути прошнуровані, пронумеровані, а також скріплені печаткою уповноваженого органу з питань пробації.

3. Складений Протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу.

4. Справа про адміністративне правопорушення (додаток 4) разом із супровідним листом уповноваженого органу з питань пробації направляється до районного (міського, районного у місті, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Директор Департаменту
публічного права


Л. Кравченко


Додаток 1
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
посадовими особами
уповноважених органів з питань пробації
(пункт 2 розділу І)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення


Додаток 2
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
посадовими особами
уповноважених органів з питань пробації
(пункт 5 розділу II)

ВИКЛИК
до уповноваженого органу з питань пробаціїДодаток 3
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
посадовими особами
уповноважених органів з питань пробації
(пункт 2 розділу III)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

__________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань пробації)

№ з/п

Дата реєстрації

Номер складеного протоколу про адміністративне правопорушення

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка вчинила адміністративне правопорушення

1

2

3

4

Дата вчинення адміністративного правопорушення та його суть (стисло), дата вручення протоколу про адміністративне правопорушення

Найменування суду, який розглядав справу про адміністративне правопорушення, прийняте рішення

Примітка

5

6

7Додаток 4
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
посадовими особами
уповноважених органів з питань пробації
(пункт 4 розділу III)

СПРАВА
про адміністративне правопорушеннявгору