Документ z0951-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.07.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.08.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2006 N 258
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2006 р.
за N 951/12825

Про внесення змін до Правил
роздрібної торгівлі тютюновими виробами

Відповідно до підпунктів 4, 5 пункту 1 розділу I Закону
України від 09.02.2006 N 3425-IV ( 3425-15 ) "Про внесення змін до
деяких законів України щодо державного регулювання виробництва та
обігу тютюнових виробів" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
затверджених наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 24.07.2002 N 218 ( z0679-02 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за
N 679/6967, такі зміни: 1) у пункті 13: а) абзац четвертий після слова "упаковці" доповнити словами
"(за виключенням прозорих обгорток)"; б) абзац сьомий викласти в такій редакції: "На етикетках тютюнових виробів може бути подано додаткову
інформацію щодо характеристики продукту. При цьому забороняється
надання інформації, яка може вводити в оману або створювати
неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх
впливу на здоров'я, уключаючи будь-який термін, напис, торговельну
марку, зображення, символічний або будь-який інший знак, що прямо
чи опосередковано створює помилкове враження про те, що визначений
тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, у тому
числі включати такі терміни, як "із низьким вмістом смол",
"легкі", "суперлегкі", "ультралегкі" та їх аналоги іншими мовами"; в) в абзаці восьмому та дев'ятому слово "січня" замінити
словом "липня"; 2) абзац перший пункту 25 після слів "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" доповнити
словами "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення"
( 2899-15 ).
2. Директору департаменту регуляторної політики Жовтусі В.О.
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Директору департаменту регуляторної політики Жовтусі В.О.
довести цей наказ Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям для врахування в роботі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Мусіну Л.А.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім підпунктів а, б
підпункту 1 пункту 1, які набирають чинності одночасно з набранням
чинності підпунктом 4 пункту 1 розділу I Закону України від
09.02.2006 N 3425-IV ( 3425-15 ) "Про внесення змін до деяких
законів України щодо державного регулювання виробництва та обігу
тютюнових виробів".
Міністр економіки України А.Яценюк
ПОГОДЖЕНО:    
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики  О.М.Висоцький
В.о. Голови Державної
податкової адміністрації України  Г.М.Оперенко
Заступник Міністра
фінансів України  А.І.Мярковськийвгору