Документ z0951-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.08.2005  № 281


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2005 р.
за № 951/11231

{Правила втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

ПРАВИЛА
функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 333 від 21.08.2006
№ 156 від 03.05.2007
№ 207 від 07.06.2007
№ 419 від 20.11.2007
№ 95 від 15.04.2008
№ 153 від 02.06.2008
№ 544 від 14.12.2010
№ 111 від 13.04.2011
№ 497 від 30.12.2011
№ 475 від 16.11.2012
№ 248 від 30.04.2014
№ 360 від 16.06.2014
№ 473 від 24.07.2015
№ 721 від 23.10.2015
№ 303 від 28.04.2016
№ 7 від 25.01.2018
№ 32 від 29.03.2018
№ 53 від 15.05.2018
№ 79 від 19.07.2018}

{У тексті Правил слова "Торговельна сесія" у всіх відмінках замінено словами "функціонування Системи підтвердження угод" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 153 від 02.06.2008}

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та статті 44 Закону України "Про Національний банк України".

1.2. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) у разі порушення установлених цими Правилами норм несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

2. Порядок функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України

1. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) бере участь у Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі - Система підтвердження угод) з іншими уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) як покупець та/або як продавець кожного виду іноземної валюти Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (далі - Класифікатор).

{Пункт 1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 303 від 28.04.2016}

2. Уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) здійснюють взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів за безготівкові гривні через систему електронних платежів Національного банку України.

{Пункт 2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 53 від 15.05.2018}

{Пункт 3 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 79 від 19.07.2018}

3. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) подає заявку на участь у Системі підтвердження угод для проведення операцій з купівлі-продажу іноземних валют з Національним банком України, якщо валютна інтервенція здійснюється Національним банком України з використанням засобів Системи підтвердження угод.

Національний банк України (у разі прийняття рішення про здійснення валютних інтервенцій з використанням засобів Системи підтвердження угод) установлює час подачі уповноваженими банками заявок на участь у Системі підтвердження угод для здійснення операції з купівлі/продажу іноземної валюти з Національним банком України в повідомленні про здійснення валютної інтервенції, яке надсилається уповноваженим банкам засобами електронної пошти Національного банку України.

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) у заявці на участь у Системі підтвердження угод для здійснення операції з купівлі/продажу іноземної валюти з Національним банком України зазначає інформацію, необхідну для участі у валютній інтервенції певної форми, визначеної в пункті 35 розділу I Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами).

Заявка для здійснення операцій з купівлі/продажу за гривні банківських металів з Національним банком України повинна містити інформацію щодо виду банківського металу, курсу та обсягу купівлі та/або продажу.

{Пункт глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 32 від 29.03.2018}

4. Уповноважений банк у заявці на участь у Системі підтвердження угод для проведення валютних операцій на умовах "своп" з Національним банком України зазначає суму валюти, курс та дату валютування за другою (зворотною) операцією.

{Пункт 5 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 79 від 19.07.2018}

{Глава 2 в редакції Постанови Національного банку № 473 від 24.07.2015}

3. Перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами

{Назва глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 153 від 02.06.2008}

3.1. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) перераховувати на поточний рахунок клієнта без його доручення кошти в іноземній валюті не пізніше ніж на наступний банківський день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок. Зазначена вимога не поширюється на кошти, які згідно із законодавством України підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку України.

{Пункт 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 95 від 15.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 475 від 16.11.2012}

3.2. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) за дорученням клієнта здійснювати продаж його власних коштів в іноземній валюті не пізніше ніж за п'ять банківських днів, починаючи з дня списання цих коштів з поточного рахунку цього клієнта. Відлік строку продажу іноземної валюти у випадку, якщо кошти для продажу перераховуються клієнтом з іншого уповноваженого банку, починається з дня зарахування таких коштів на кореспондентський рахунок уповноваженого банку. Обмеження щодо строку продажу іноземних валют не поширюється на іноземні валюти, які не належать до 1-ї групи Класифікатора, та на банківські метали.

{Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 7 від 25.01.2018}

3.3. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) зарахувати гривневий еквівалент проданої на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти та банківських металів на поточний рахунок власника коштів не пізніше ніж за два банківських дні, починаючи з дня зарахування відповідної суми в гривнях на кореспондентський рахунок цього (цієї) уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи) або на внутрішньобанківський рахунок - за операціями продажу, що здійснюються в межах одного банку.

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа), який (яка) обслуговує клієнта, має право за дорученням цього клієнта утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти або банківських металів, без зарахування цієї комісійної винагороди на його поточний рахунок у національній валюті, якщо це передбачено в заяві про продаж іноземної валюти або банківських металів.

{Пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 419 від 20.11.2007}

{Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 20.11.2007}

Директор Департаменту
валютного регулювання


О.А. Щербакова

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України
С.О. Яременковгору