Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України
Держмитслужба України; Наказ від 15.07.2004522
Документ z0951-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.03.2013, підстава - z2120-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.07.2004 N 522
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2004 р.
за N 951/9550
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1066 ( z2120-12 ) від 09.10.2012 }
Про внесення змін до деяких наказів
Держмитслужби України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 1136 ( z1474-05 ) від 21.11.2005
N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007
Наказами Міністерства фінансів
N 835 ( z1324-12 ) від 16.07.2012
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012
N 651 ( z1372-12 ) від 30.05.2012 }

З метою вдосконалення порядку здійснення контролю за
доставкою товарів у митниці призначення та відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 29.06.96 N 700 ( 700-96-п ) "Про
Положення про надання митним органам України фінансових гарантій
щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" (зі
змінами й доповненнями) і постанови Кабінету Міністрів України від
29.03.2002 N 390 ( 390-2002-п ) "Про ввезення на митну територію
України окремих видів товарів" (зі змінами й доповненнями) і для
приведення нормативних актів Державної митної служби України у
відповідність до законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення про порядок здійснення контролю за
доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом
Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) (зі змінами
й доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.99 за N 42/3335, такі зміни:
1.1. Абзац другий пункту 1.9 викласти в такій редакції: "Посадові особи митниці в межах своїх повноважень отримують з
використанням персональних електронних обчислювальних машин, які
розміщені в приміщеннях структурних підрозділів митниці (далі -
ПЕОМ), з ЄАІС Держмитслужби України каналами оперативного зв'язку
інформацію за ВМД, поставленими на контроль у цій митниці, з
можливістю контролю поточного стану ВМД".
1.2. Пункт 2.1 доповнити абзацом другим такого змісту: "Строк доставки товарів у митницю призначення визначається,
виходячи з відстані до митниці призначення, виду транспортного
засобу, а також маршруту та інших умов перевезення, і не повинен
перевищувати максимального (граничного) строку доставки". У зв'язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно
абзацами третім і четвертим.
1.3. Абзац другий пункту 3.3 викласти в такій редакції: "Поставлення на контроль електронної копії ВМД здійснюється
посадовою особою митниці відправлення в строк, що не перевищує
чотирьох годин з моменту надходження до ЄАІС Держмитслужби України
цієї копії, шляхом унесення каналами оперативного зв'язку з ПЕОМ
відмітки в ЄАІС Держмитслужби України про відповідність даних
електронної копії ВМД даним, що містяться в паперовому примірнику
цієї ВМД".
1.4. Пункт 4.9 викласти в такій редакції: "4.9. Поставлення на контроль електронної копії ПП
здійснюється посадовою особою митниці призначення в строк, що не
перевищує чотирьох годин з моменту надходження до ЄАІС
Держмитслужби України цієї копії, шляхом унесення каналами
оперативного зв'язку з ПЕОМ відмітки в ЄАІС Держмитслужби України
про відповідність даних електронної копії ПП даним, що містяться в
паперовому примірнику цього ПП".
1.5. У пункті 4.18: в абзаці п'ятому цифри "109, 110, 111, 112" замінити цифрами
"331, 332, 336, 337, 338"; у другому реченні абзацу шостого слова "у митниці
призначення" замінити словами "у митниці відправлення".
1.6. Пункт 5.5 викласти в такій редакції: "5.5. Посадова особа митниці відправлення, що здійснила
оформлення транзитної ВМД, протягом чотирьох годин після
завершення оформлення ВМД передає інформацію за цією ВМД до ЄАІС
Держмитслужби України засобами електронного зв'язку та ставить на
контроль електронну копію цієї ВМД шляхом унесення в ЄАІС
Держмитслужби України каналами оперативного зв'язку з ПЕОМ
відмітки про пропуск товарів".
1.7. Доповнити пункт 5.10 абзацом сьомим такого змісту: "Після надходження в митницю призначення товарів, що
переміщуються митною територією України з використанням
внутрішнього транзитного документа типу ТР 80 ВН (далі - ВТД),
посадова особа митниці призначення робить з ПЕОМ відмітку в
електронній копії ВТД про прибуття товарів. Протягом доби від дати
завершення митного оформлення товарів у заявленому митному режимі
посадова особа відділу контролю за доставкою вантажів митниці
призначення вносить з ПЕОМ до електронної копії ВТД, що міститься
в ЄАІС Держмитслужби України, інформацію про повне завершення
переміщення товарів".
1.8. Абзац перший пункту 5.11 перед словом "після" доповнити
словом "одразу".
1.9. У тексті зазначеного Положення: слово "інспектор" у всіх відмінках замінити словами "посадова
особа" у відповідному відмінку; слова "прикордонний пункт пропуску" у всіх відмінках і числах
замінити словами "пункт пропуску через державний кордон" у
відповідному відмінку й числі.
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 933 ( z1329-07 ) від 07.11.2007 }
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 651 ( z1372-12 ) від 30.05.2012 }
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 651 ( z1372-12 ) від 30.05.2012 }
6. Унести до Порядку заповнення внутрішнього транзитного
документа для його використання при здійсненні контролю за
доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної
території України, затвердженого наказом Державної митної служби
України від 12.04.2000 N 206 ( z0261-00 ) (зі змінами й
доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.05.2000 за N 261/4482 (далі - Порядок заповнення), такі зміни:
6.1. Абзац перший пункту 1.4 викласти в такій редакції: "У разі переміщення за ВТД підакцизних товарів чи окремих
видів товарів, перелік яких установлено наказом Держмитслужби
України від 28.02.2003 N 129 ( z0424-03 ) "Про затвердження
Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію
України окремих видів товарів", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 03.06.2003 за N 424/7745 (зі змінами й
доповненнями), митними органами застосовуються такі заходи
гарантування доставки товарів у митний орган призначення: надання власником товарів (уповноваженою ним особою) гарантій
митним органам; охорона та супроводження товарів митними органами; перевезення товарів митним перевізником".
6.2. Опис особливостей заповнення графи 43 ВТД, наведений у
главі 3 Порядку заповнення, доповнити цифрами й словами: "03 - перевезення митним перевізником".
6.3. Пункт 1.8 виключити.
6.4. У тексті Порядку заповнення слово "інспектор" у всіх
відмінках замінити словами "посадова особа" у відповідному
відмінку.
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 835 ( z1324-12 ) від 16.07.2012 }
{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 1136 ( z1474-05 ) від 21.11.2005 }
9. Департаменту організації митного контролю (Мальнов В.С.) і
Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю.В.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
10. Установити, що наказ набирає чинності через 20 днів від
дня його офіційного опублікування.
11. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома
особового складу, фізичних і юридичних осіб.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Іванюка М.М.
Голова Служби М.М.Каленськийвгору