Документ z0950-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.08.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2018  № 2568/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2018 р.
за № 950/32402

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року № 474/5

Відповідно до статей 31-1, 183-2, 255, 325-1, 325-2, 325-3, 325-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року № 474/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за № 457/22989, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Заступник Міністра
з питань державної реєстрації


О. СукмановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
08 серпня 2018 року № 2568/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2018 р.
за № 950/32402

ЗМІНИ
до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

1. У розділі ХІ:

1) пункт 11.2 після слів «вид якої» доповнити словами «та перелік об’єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи,»;

2) пункт 11.5 викласти в такій редакції:

«11.5. Щороку на початку року уповноважений орган з питань пробації надсилає запити (додаток 1) до органів місцевого самоврядування та власникам підприємств щодо погодження переліку об’єктів, на яких порушники відбуватимуть суспільно корисні роботи, та видів таких робіт.».

2. Абзац дев’ятий пункту 12.1 розділу ХІІ викласти в такій редакції:

«складання протоколу про адміністративне правопорушення стосовно порушників, які ухиляються від відбування суспільно корисних робіт.».

3. У розділі ХІІІ:

1) у пункті 13.15 слова «визначеного переліку об’єктів» замінити словами «визначеного органами місцевого самоврядування переліку об’єктів»;

2) пункт 13.19 викласти в такій редакції:

«13.19. Щодо порушників, які ухиляються від відбування суспільно корисних робіт, уповноваженим органом з питань пробації складається протокол про адміністративне правопорушення, який разом з іншими матеріалами надсилається до суду для вирішення питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності.».

4. В абзаці третьому пункту 15.1 розділу XV слова «громадських робіт» замінити словами «суспільно корисних робіт».

5. У додатках до Порядку:

1) додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;

2) у заголовку додатка 10 слова «громадських робіт» замінити словами «громадських (суспільно корисних) робіт»;

3) у тексті додатка 12 слова «громадські роботи» замінити словами «громадські (суспільно корисні) роботи»;

4) у заголовку та тексті додатка 13 слова «(суспільно корисних)» виключити.

Директор Департаменту
публічного права


Л. Кравченко


Додаток 1
до Порядку виконання адміністративних
стягнень у вигляді громадських робіт,
виправних робіт та суспільно
корисних робіт

ЗАПИТвгору