Документ z0950-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - z1563-13


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
08.06.2012  № 344


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2012 р.
за № 950/21262

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 544 від 05.09.2013}

ТИПОВА СТРУКТУРА І ШТАТИ
селищних і сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

№ з/п

Посади

Кількість штатних одиниць у селищних, сільських центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1

Директор

1

2

Провідний спеціаліст

1

3

Спеціаліст І категорії

1

Разом

3

У межах установленого фонду заробітної плати до штатного розпису селищних і сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр) можуть бути уведені посади фахівців із соціальної роботи, на які не поширюється чинність Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Селищні і сільські Центри створюються за рішеннями селищних та сільських рад, виходячи із соціальних потреб конкретних регіонів. Видатки на утримання вказаних Центрів та на виконання ними програм місцевого значення стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей здійснюються за рахунок доходів відповідних місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Директор Департаменту
сімейної політики


Г. Жуковськавгору