Документ z0949-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.08.2016, підстава - z0939-16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
08.06.2012  №  344


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2012 р.
за № 949/21261

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 709 від 29.06.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 544 від 05.09.2013 - Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства соціальної політики
№ 870 від 13.12.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства соціальної політики
№ 870 від 13.12.2013}

ТИПОВА СТРУКТУРА І ШТАТИ
районних, міських, районних у містах, районних у містах Києві та Севастополі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

№ з/п

Посади

Кількість штатних одиниць

міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в містах з районним поділом

міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в містах без районного поділу

районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у містах, районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у місті Севастополі

районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у місті Києві

понад 200 тис. населення

до 200 тис. населення

1

Директор

1

1

1

1

1

1

2

Головний спеціаліст - бухгалтер

1

1

1

1

1

1

Усього

2

2

2

2

2

2

Відділ соціальної роботи

3

Начальник відділу

1

1

1

1

1

1

4

Заступник начальника відділу

0

0

0

0

0

1

5

Головний спеціаліст

1

1

1

1

1

2

6

Провідний спеціаліст - юрисконсульт

1

1

1

1

1

1

7

Провідний спеціаліст

3

4

1

3

1

3

8

Спеціаліст І категорії

0

1

2

2

2

2

Усього

6

8

6

8

6

10

Разом

8

10

8

10

8

12

В містах з районним поділом за відсутності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр) у районах, у тому числі в місті Севастополі, відповідні органи місцевого самоврядування можуть додатково збільшувати граничну чисельність працівників щонайбільше на 8 осіб за кожний нестворений районний у місті Центр.

У межах установленого фонду заробітної плати до штатного розпису Центрів можуть бути уведені, крім посад державних службовців, такі посади:

фахівця із соціальної роботи з розрахунку 1 фахівець із соціальної роботи для роботи у сільській місцевості з населенням до 2000 осіб та 1 фахівець із соціальної роботи - до 6000 осіб міського населення. У районах м. Києва з розрахунку 1 фахівець із соціальної роботи - до 8350 осіб міського населення. У районах м. Севастополя та обласних адміністративних центрах з розрахунку 1 фахівець із соціальної роботи - до 8350 осіб міського та до 2000 осіб сільського населення;

завідувача: господарства, копіювально-розмножувального бюро;

касира;

секретаря керівника;

водія автотранспортних засобів - за наявності автомобіля;

прибиральника службових приміщень - відповідно до встановлених нормативів;

сторожа.

Для забезпечення організації та проведення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями в сільській місцевості органи виконавчої влади за рахунок коштів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, можуть збільшувати кількість спеціалістів І категорії районних Центрів з урахуванням потреб конкретних адміністративно-територіальних одиниць сільської місцевості, де відсутні сільські чи селищні Центри.

{Типова структура із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 870 від 13.12.2013}

Директор Департаменту
сімейної політики


Г. Жуковськавгору