Документ z0949-10, попередня редакція — Редакція від 02.11.2012, підстава - z1740-12
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2010  № 1097/290


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за № 949/18244

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 75/39 від 09.02.2011
№ 1060/630 від 08.10.2012}

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р, та Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (далі - Типовий перелік), що додається.

2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом:

Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів;

Фінансовому департаменту Міністерства праці та соціальної політики України (Мосіневич Л.А.) - до Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління праці та зайнятості та Головного управління соціального захисту населення Київської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Департаменту місцевих бюджетів (Карп Г.В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра праці та соціальної політики України Матвійчука В.М. відповідно до розподілу обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр фінансів України

Ф.О. Ярошенко

Міністр праці
та соціальної політики України


В.І. Надрага
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Міністерства праці
та соціальної політики України
27.09.2010  № 1097/290
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України,
Міністерства соціальної
політики України
08.10.2012  № 1060/630)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за № 949/18244

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"*

Програма

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 090201, 090204, 090207, 090210, 090215, 090405)

Мета

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

Підпрограма 1

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги (КТКВК 090201)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.
Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 2

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги (КТКВК 090204)

Завдання

Результативні показники


Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.
Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 3

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги (КТКВК 090207)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.
Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 4

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням (КТКВК 090210)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:
кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням, грн/місяць на одного пільговика.
Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 5

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги (КТКВК 090215)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг, осіб.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.
Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 6

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВК 090405)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Показники продукту:
кількість отримувачів субсидій, домогосподарств.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грн/ домогосподарство.
Показники якості:
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %

Програма

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КТКВК 090202, 090205, 090208, 090211, 090216, 090406, 090411, 090414)

Мета

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу

Підпрограма 1

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090202)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств; кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, домогосподарств.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство; середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, грн/домогосподарство.
Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 2

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива (КТКВК 090205)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство.
Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 3

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива (КТКВК 090208)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство.
Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 4

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива (КТКВК 090211)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг з придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, домогосподарств.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, грн/домогосподарство.
Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 5

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу (КТКВК 090216)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств; кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, домогосподарств.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство; середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, грн/домогосподарство.
Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 6

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КТКВК 090406)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Показники продукту:
кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств.
Показники ефективності:
середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, грн/домогосподарство.
Показники якості:
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %

Підпрограма 7

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян (КТКВК 090411)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян

Показники продукту:
кількість отримувачів побутового вугілля, домогосподарств.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на забезпечення побутовим вугіллям, грн/домогосподарство.
Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 8

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення (КТКВК 090414)

Завдання

Результативні показники

Виплата компенсації на оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

Показники продукту:
кількість отримувачів компенсації на оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, осіб.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір компенсації на оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, грн/домогосподарство.
Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %

Програма

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (КТКВК 090203, 090206, 090209, 090214, 170102, 170203, 170302, 170602)

Мета

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

Підпрограма 1

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами (КТКВК 090203)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники затрат:
обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, тис. грн; обсяг видатків на ремонт будинків і квартир, тис. грн;
обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, тис. грн; обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо, тис. грн;
обсяг видатків на поховання і спорудження надгробка, тис. грн.
Показники продукту:
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб;
кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, осіб;
кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), осіб;
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, осіб;
кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо, осіб;
кількість поховань осіб (споруджень надгробків), які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, од.
Показники ефективності:
середня вартість санаторно-курортного лікування, грн; середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, грн; середня вартість ремонту будинків (квартир), грн;
середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, грн;
середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо, грн;
середня вартість одного поховання (спорудження надгробка), грн.
Показники якості:
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування, %;
частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування, %;
частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири), %;
частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо, %;
частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, %

Підпрограма 2

Надання інших пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури (КТКВК 090206)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:
кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.
Показники ефективності:
середня вартість пільгових послуг, грн.
Показники якості:
частка пільговиків, які отримали пільгові послуги, %

Підпрограма 3

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою (КТКВК 090209)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:
кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.
Показники ефективності:
середня вартість пільгових послуг, грн.
Показники якості:
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %

Підпрограма 4

Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (КТКВК 090214)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб; кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), осіб.
Показники ефективності:
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн; середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), грн.
Показники якості:
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %

Підпрограма 5

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КТКВК 170102)

Завдання

Результативні показники

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Показники продукту:
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом, осіб; кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.
Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %

Підпрограма 6

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті (КТКВК 170203)

Завдання

Результативні показники

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом

Показники продукту:
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом, осіб; кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом, грн.
Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %

Підпрограма 7

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (КТКВК 170302)

Завдання

Результативні показники

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

Показники продукту:
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом, осіб; кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.
Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %

Підпрограма 8

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (КТКВК 170602)

Завдання

Результативні показники

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом

Показники продукту:
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом, осіб; кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом, грн.
Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %

Програма

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям (КТКВК 090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 091300)

Мета

Забезпечення надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

Підпрограма 1

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами (КТКВК 090302)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, осіб.
Показники ефективності:
середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, грн

Підпрограма 2

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років (КТКВК 090303)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, осіб.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, грн

Підпрограма 3

Надання допомоги при народженні дитини (КТКВК 090304)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

Показники продукту:
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини, осіб; кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини, осіб; кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини, осіб; кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини, осіб.
Показники ефективності:
середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини, грн; середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини, грн; середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини, грн; середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини, грн

Підпрограма 4

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КТКВК 090305)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб; кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн; середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн

Підпрограма 5

Надання допомоги на дітей одиноким матерям (КТКВК 090306)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям, осіб; кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям, осіб; кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям, осіб.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям, грн; середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям, грн; середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям, грн

Підпрограма 6

Надання тимчасової державної допомоги дітям (КТКВК 090307)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

Показники продукту:
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, осіб; кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, осіб.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, грн; середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, грн

Підпрограма 7

Надання допомоги при усиновленні дитини (КТКВК 090308)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

Показники продукту:
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, осіб; кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, осіб.
Показники ефективності:
середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, грн; середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, грн

Підпрограма 8

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (КТКВК 090401)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям, сімей.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн

Підпрограма 9

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (КТКВК 091300)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б I групи, осіб;
кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп, осіб;
кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд, осіб;
кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, осіб.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи, грн;
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи, грн;
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 років, грн;
середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, грн;
середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років, грн;
середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років, грн

Програма

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КТКВК 090212)

Мета

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

Завдання

Результативні показники

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Показники продукту:
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб;
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, осіб;
кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах, осіб.
Показники ефективності:
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн/рік;
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн/рік;
середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу, грн/рік.
Показники якості:
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %; відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, %;
відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах, %

Програма

Виплата компенсації реабілітованим (КТКВК 090403)

Мета

Забезпечення виплати компенсацій реабілітованим

Завдання

Результативні показники

Забезпечення виплати компенсацій реабілітованим громадянам

Показники продукту:
кількість одержувачів компенсацій за позбавлення волі, осіб;
кількість одержувачів компенсацій за втрачене майно, осіб.
Показники ефективності:
середній розмір компенсації за позбавлення волі, грн.;
середній розмір компенсації за втрачене майно, грн

Програма

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (КТКВК 090413)

Мета

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам внаслідок психічного розладу

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

Показники продукту:
чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп, осіб; чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги, осіб;
кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, осіб.
Показники ефективності:
середній розмір допомоги, грн

Програма

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (КТКВК 090417)

Мета

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

Завдання

Результативні показники

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

Показники продукту:
чисельність учасників бойових дій, осіб; чисельність інвалідів війни, осіб;
кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни, од.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на поховання, грн

Програма

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (КТКВК 091212)

Мета

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

Завдання

Результативні показники

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

Показники продукту:
загальна кількість справ, од.
Показники ефективності:
середні витрати на обробку однієї справи, грн/рік.
Показники якості:
рівень обробки інформації, %

Програма

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (КТКВК 090601, 090901, 091203, 091204, 091206)

Мета

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

Підпрограма 1

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (КТКВК 090601)

Завдання

Результативні показники


Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства

Показники затрат:
кількість установ, од.;
кількість штатних одиниць, од.,
у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, од.
Показники продукту:
кількість місць в установах, ліжок; кількість користувачів послуг, осіб.
Показники ефективності:
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн;
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала, осіб.
Показники якості:
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;
житлова площа на одного користувача послуг, кв. м;
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду, %

Підпрограма 2

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (КТКВК 090901)

Завдання

Результативні показники


Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

Показники затрат:
кількість установ, од.;
кількість штатних одиниць, од.,
у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, од.
Показники продукту:
кількість місць в установах, ліжок;
кількість користувачів послуг, осіб.
Показники ефективності:
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн;
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала, осіб.
Показники якості:
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;
житлова площа на одного користувача послуг, кв. м;
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду, %

Підпрограма 3

Навчання та трудове влаштування інвалідів (КТКВК 091203)**

Завдання

Результативні показники


Забезпечення навчання дітей-інвалідів

Показники затрат:
кількість закладів, од.;
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість учнів, осіб,
у тому числі дітей-сиріт, випускників, осіб;
кількість ліжок, од.
Показники ефективності:
кількість учнів на одного працівника, осіб;
витрати на одного учня на рік, грн.
Показники якості:
відсоток працевлаштованих учнів до загальної кількості випускників, %;
відсоток учнів, які вступили на навчання до вищих навчальних закладів різних форм акредитації, %

Підпрограма 4

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КТКВК 091204)

Завдання

Результативні показники


Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

Показники затрат:
кількість установ, од.;
кількість відділень, од.,
у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, од.;
кількість штатних одиниць персоналу, од.,
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.
Показники продукту:
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб,
у тому числі з V групою рухової активності, осіб;
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб;
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання, од.
Показники ефективності:
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб;
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн;
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн.
Показники якості:
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %

Підпрограма 5

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам (КТКВК 091206)

Завдання

Результативні показники


Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

Показники затрат:
кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів, од.; кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік, грн;
кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, осіб; кількість працевлаштованих інвалідів, осіб.
Показники якості:
відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %;
частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, %;
частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників, %

Програма

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КТКВК 091205, 091303, 091304)

Мета

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Підпрограма 1

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами (КТКВК 091205)

Завдання

Результативні показники


Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

Показники продукту:
чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб;
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, зокрема:
інвалідам I групи, осіб;
громадянам похилого віку, осіб;
інвалідам II групи, осіб;
дітям-інвалідам, осіб;
інвалідам III групи, осіб;
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб.
Показники якості:
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %

Підпрограма 2

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (КТКВК 091303)

Завдання

Результативні показники


Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

Показники продукту:
кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски, осіб;
кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти, осіб;
кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок, осіб;
кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування, осіб.
Показники якості:
частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоколясками, %;
частка інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, %

Підпрограма 3

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп (КТКВК 091304)

Завдання

Результативні показники


Телефонізація осель інвалідів I чи II групи

Показники продукту:
кількість інвалідів, що перебувають на черзі на встановлення телефонів, осіб;
кількість інвалідів, яким встановлено телефони, осіб.
Показники ефективності:
витрати на встановлення телефона, грн.
Показники якості:
кількість інвалідів, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення, %

__________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і доповнений.
** Підпрограма складається у разі наявності відповідних установ.

{Типовий перелік в редакції Наказів Міністерства фінансів № 75/39 від 09.02.2011, № 1060/630 від 08.10.2012}

Заступник директора
Департаменту місцевих бюджетів
Міністерства фінансів УкраїниГ.Б. Маркович

Директор Фінансового департаменту
Міністерства праці
та соціальної політики УкраїниЛ.А. Мосіневичвгору