Документ z0949-10, попередня редакція — Редакція від 11.03.2011, підстава - z0229-11
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.09.2010 N 1097/290
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 949/18244

Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист та соціальне забезпечення"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 75/39 ( z0229-11 ) від 09.02.2011 }

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового
методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р ( 538-2002-р ), та
Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
(далі - Типовий перелік), що додається.
2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання
при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим
методом: Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України
(Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим,
місцевих фінансових органів; Фінансовому департаменту Міністерства праці та соціальної
політики України (Мосіневич Л.А.) - до Міністерства праці та
соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
праці та соціального захисту населення обласних, Головного
управління праці та зайнятості та Головного управління соціального
захисту населення Київської, Управління праці та соціального
захисту населення Севастопольської міських державних
адміністрацій.
3. Департаменту місцевих бюджетів (Карп Г.В.) у встановленому
законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра
праці та соціальної політики України Матвійчука В.М. відповідно до
розподілу обов'язків.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр праці та соціальної
політики України В.І.Надрага
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України,
Міністерства праці
та соціальної політики
України
27.09.2010 N 1097/290
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України,
Міністерства праці
та соціальної політики
України
09.02.2011 N 75/39)
( z0229-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 949/18244

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист та соціальне забезпечення"*

------------------------------------------------------------------------------------------------ |Програма| Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України | | | "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, | | | які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих | | |(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, | | | які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам | | | померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, | | |жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами | | |внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги (Код тимчасової | | | класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 090201) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних | | | послуг | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |пільг на оплату житлово-|витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних | | |комунальних послуг |послуг, тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово- | | | |комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України | | | "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, | | | які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих | | | (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають | | | особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих | | | (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам | | | нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | | | (КТКВК 090202) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива | | | та скрапленого газу | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |пільг на придбання |витрати на надання пільг на придбання твердого палива, | | |твердого палива та |тис.грн; | | |скрапленого газу |витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу, | | | |тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, | | | |домогосподарств; | | | |кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, | | | |домогосподарств. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання | | | |твердого палива, грн/домогосподарство; | | | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання | | | |скрапленого газу, грн/домогосподарство. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону | | | України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), | | | особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам | | | померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам | | | праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам | | | (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги | | | перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, | | | які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами (КТКВК 090203) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям | | | громадян | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |інших, передбачених |витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та | | |законодавством, пільг |виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне | | | |лікування, тис.грн; | | | |витрати на ремонт будинків і квартир, тис.грн; | | | |витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два| | | |роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським | | | |автомобільним транспортом, тис.грн; | | | |витрати на компенсацію витрат на автомобільне паливо, | | | |тис.грн; | | | |витрати на поховання і спорудження надгробка, тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне | | | |лікування, осіб; | | | |кількість отримувачів компенсації за самостійне | | | |санаторно-курортне лікування, осіб; | | | |кількість осіб, які надали заяви на проведення безоплатного | | | |капітального ремонту будинків (квартир), осіб; | | | |кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз| | | |на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, | | | |повітряним або міжміським автомобільним транспортом, осіб; | | | |кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне | | | |паливо, осіб; | | | |кількість поховань осіб (споруджень надгробків), які мають | | | |особливі або особливі трудові заслуги перед | | | |Батьківщиною, од. | | | |Показники ефективності: | | | |середня вартість санаторно-курортного лікування, грн; | | | |середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне| | | |лікування, грн; | | | |середня вартість ремонту будинків (квартир), грн; | | | |середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один | | | |раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або | | | |міжміським автомобільним транспортом, грн; | | | |середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо, | | | |грн; | | | |середня вартість одного поховання (спорудження надгробка), | | | |грн. | | | |Показники якості: | | | |частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне | | | |лікування, %; | | | |частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне | | | |санаторно-курортне лікування, %; | | | |частка пільговиків, яким відремонтовано будинки | | | |(квартири), %; | | | |частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на | | | |автомобільне паливо, %; | | | |частка пільговиків, які використали право на пільговий | | | |проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, | | | |водним, повітряним або міжміським автомобільним | | | |транспортом, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, | | | ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам | | | Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, | | | ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, | | | вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів | | |внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони,| | | ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного | | | захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації | | | України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років | | | військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам | | | начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу | | | кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа | | | слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб | | | начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу | | | кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у | | | зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які | | | перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали | | | інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей | | |військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження | | | військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу | | | органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та | | | захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали | | | інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги (КТКВК 090204) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних | | | послуг | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |пільг на оплату житлово-|витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних | | |комунальних послуг |послуг, тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір витрат на надання пільг на оплату | | | |житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.| | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, | | | ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам | | | Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, | | | ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, | | | вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів | | |внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони,| | | ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного | | | захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації | | | України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам | | | міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького | | | складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до | | | досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової | | | міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної | | |пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, | | | непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого | | | палива (КТКВК 090205) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |пільг на придбання |витрати на надання пільг на придбання твердого палива, | | |твердого палива |тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, | | | |домогосподарств. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання | | | |твердого палива, грн/домогосподарство. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма|Надання інших пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, | | | ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам | | | Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, | | | ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, | | | вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів | | |внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони,| | | ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного | | | захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації | | | України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час | | |проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури (КТКВК 090206)| | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям | | | громадян | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |інших, передбачених |витрати на надання пільгових послуг, тис.грн. | | |законодавством, пільг |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів пільгових послуг, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середня вартість пільгових послуг, грн. | | | |Показники якості: | | | |частка пільговиків, які отримали пільгові послуги, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, | | |дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть | | | яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | | | (КТКВК 090207) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської | | | катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих | | | громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні | | | послуги | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |пільг на оплату житлово-|витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних | | |комунальних послуг |послуг, тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір витрат на надання пільг на оплату | | | |житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.| | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, | | |дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть | | | яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | | | (КТКВК 090208) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської | | | катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих | | | громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого | | | палива | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |пільг на придбання |витрати на надання пільг на придбання твердого палива, | | |твердого палива |тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів пільг на придбання твердого палива, | | | |домогосподарств. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання | | | |твердого палива, грн/домогосподарство. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма|Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, | | |дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть | | | яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | | | (КТКВК 090209) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг громадянам, які | | |постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на| | | час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською | | | катастрофою | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |інших, передбачених |витрати на надання пільгових послуг, тис.грн. | | |законодавством, пільг |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів пільгових послуг, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середня вартість пільгових послуг, грн. | | | |Показники якості: | | | |питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачених | | | частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ), | | | громадянам, передбачених пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства | | | про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про | | | культуру" ( 2778-17 ), частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки і | | | бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону | | | України "Про освіту" ( 1060-12 ), на безоплатне користування житлом, опаленням та | | | освітленням (КТКВК 090210) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання окремим категоріям громадян безоплатного користування житлом, | | | опаленням та освітленням | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |безоплатного |витрати на надання пільг з безоплатного користування житлом,| | |користування житлом, |опаленням та освітленням, тис.грн. | | |опаленням та |Показники продукту: | | |освітленням |кількість отримувачів пільгових послуг, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір витрат на надання пільг щодо безоплатного | | | |користування житлом, опаленням та освітленням, грн/місяць на| | | |одного пільговика. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачених | | | частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ), | | | громадянам, передбачених пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства | | | про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про | | | культуру" ( 2778-17 ), частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки і | | | бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону | | |України "Про освіту" ( 1060-12 ), на придбання твердого та рідкого пічного побутового| | | палива (КТКВК 090211) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого та | | | рідкого пічного побутового палива | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |пільг на придбання |витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого | | |твердого та рідкого |пічного побутового палива, | | |пічного побутового |тис.грн. | | |палива |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів пільгових послуг, домогосподарств. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання | | | |твердого та рідкого пічного побутового палива, | | | |грн/домогосподарство. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської | | | катастрофи (КТКВК 090212) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали | | | внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами | | | лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники продукту: | | |пільг на безоплатне |кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами | | |придбання ліків за |лікарів, осіб; | | |рецептами лікарів, |кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного | | |безоплатне |зубопротезування, осіб; | | |зубопротезування та |кількість одержувачів додаткового харчування у | | |забезпечення продуктами |спеціалізованих лікувальних закладах, осіб. | | |харчування громадян, які|Показники ефективності: | | |постраждали внаслідок |середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на | | |Чорнобильської |одну особу, грн/рік; | | |катастрофи |середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на | | | |одну особу, грн/рік; | | | |середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих | | | |лікувальних закладах на одну особу, грн/рік. | | | |Показники якості: | | | |відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %; | | | |відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного | | | |зубопротезування, %; | | | |відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у | | | |спеціалізованих лікувальних закладах, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (КТКВК 090214) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |пільг з послуг зв'язку |витрати на надання пільг з послуг зв'язку, тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку | | | |(користування телефоном), осіб; | | | |кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку | | | |(встановлення телефонів), осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг | | | |зв'язку (користування телефоном), грн; | | | |середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку | | | |(встановлення телефонів), грн. | | | |Показники якості: | | | |питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги (КТКВК 090215) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям на оплату житлово-комунальних послуг | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |пільг на оплату |витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних | | |житлово-комунальних |послуг, тис.грн. | | |послуг |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів пільг, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір витрат на надання пільг на оплату | | | |житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.| | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | | | (КТКВК 090216) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та | | | скрапленого газу | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |пільг на придбання |витрати на надання пільг на придбання твердого палива, | | |твердого палива і |тис.грн; | | |скрапленого газу |витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу, | | | |тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, | | | |домогосподарств; | | | |кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, | | | |домогосподарств. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання | | | |твердого палива, грн/домогосподарств; | | | |середній розмір витрат на надання пільг на придбання | | | |скрапленого газу, грн/домогосподарств. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами (КТКВК 090302) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового | | | державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |допомоги у зв'язку з |витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та | | |вагітністю і пологами |пологами, тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та | | | |пологами, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та | | | |пологами, грн. | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років (КТКВК 090303) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |допомоги по догляду за |витрати на надання допомоги по догляду за дитиною до | | |дитиною до досягнення |досягнення нею трирічного віку, | | |нею трирічного віку |тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до | | | |досягнення нею трирічного віку, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до | | | |досягнення нею трирічного віку, грн. | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання допомоги при народженні дитини (КТКВК 090304) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання допомоги при народженні дитини | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |допомоги при народженні |витрати на надання допомоги при народженні дитини, тис.грн. | | |дитини |Показники продукту: | | | |кількість одержувачів одноразової частини допомоги при | | | |народженні дитини, осіб; | | | |кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при | | | |народженні першої дитини, осіб; | | | |кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при | | | |народженні другої дитини, осіб; | | | |кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при | | | |народженні третьої та наступної дитини, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір одноразової частини допомоги при народженні | | | |дитини, грн; | | | |середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при | | | |народженні першої дитини, грн; | | | |середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при | | | |народженні другої дитини, грн; | | | |середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при | | | |народженні третьої та наступної дитини, грн. | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (КТКВК 090305) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |допомоги на дітей, над |витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено | | |якими встановлено опіку |опіку чи піклування, тис.грн. | | |чи піклування |Показники продукту: | | | |кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, | | | |над якими встановлено опіку чи піклування, осіб; | | | |кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до | | | |18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, | | | |над якими встановлено опіку чи піклування, грн; | | | |середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до | | | |18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн. | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання допомоги на дітей одиноким матерям (КТКВК 090306) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |допомоги на дітей |витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям, | | |одиноким матерям |тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років | | | |одиноким матерям, осіб; | | | |кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до | | | |18 років одиноким матерям, осіб; | | | |кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до | | | |23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) | | | |одиноким матерям, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років | | | |одиноким матерям, грн; | | | |середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до | | | |18 років одиноким матерям, грн; | | | |середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до | | | |23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) | | | |одиноким матерям, грн. | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання тимчасової державної допомоги дітям (КТКВК 090307) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |тимчасової державної |витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям, | | |допомоги дітям |тис.грн. | | | |Показники продукту: | | | |кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям | | | |віком до 6 років, осіб; | | | |кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям | | | |віком від 6 до 18 років, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям | | | |віком до 6 років, грн; | | | |середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям | | | |віком від 6 до 18 років, грн. | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання допомоги при усиновленні дитини (КТКВК 090308) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |допомоги при усиновленні|витрати на надання допомоги при усиновленні дитини, тис.грн.| | |дитини |Показники продукту: | | | |кількість одержувачів одноразової частини допомоги при | | | |усиновленні дитини, осіб; | | | |кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при | | | |усиновленні дитини, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні| | | |дитини, грн; | | | |середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при | | | |усиновленні дитини, грн. | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (КТКВК 090401) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання соціальних гарантій малозабезпеченим сім'ям | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |державної соціальної |витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям, | | |допомоги |тис.грн. | | |малозабезпеченим сім'ям |Показники продукту: | | | |кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям, | | | |сімей. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям, | | | |грн. | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних | | | послуг (КТКВК 090405) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату | | | житлово-комунальних послуг | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |субсидій населенню для |витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних | | |відшкодування витрат на |послуг, тис.грн. | | |оплату житлово- |Показники продукту: | | |комунальних послуг |кількість отримувачів субсидій, домогосподарств. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячний розмір субсидії на оплату | | | |житлово-комунальних послуг, грн/домогосподарство. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма|Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого | | | пічного побутового палива і скрапленого газу (КТКВК 090406) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання | | | твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |субсидій населенню для |витрати на надання субсидій на придбання твердого та рідкого| | |відшкодування витрат на |пічного побутового палива і скрапленого газу, тис.грн. | | |придбання твердого та |Показники продукту: | | |рідкого пічного |кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та | | |побутового палива і |рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, | | |скрапленого газу |домогосподарств. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого | | | |пічного побутового палива і скрапленого газу, | | | |грн/домогосподарство. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян (КТКВК 090411) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Надання безоплатного |Показники затрат: | | |вугілля окремим |витрати на забезпечення побутовим вугіллям, тис.грн. | | |категоріям громадян |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів побутового вугілля, домогосподарств. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір витрат на забезпечення побутовим вугіллям, | | | |грн/домогосподарство. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | | | (КТКВК 090413) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам психічного розладу | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |допомоги на догляд за |чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп, осіб; | | |інвалідом I чи II групи |чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги, осіб. | | |внаслідок психічного |Показники продукту: | | |розладу |кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи | | | |II групи внаслідок психічного розладу, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір допомоги, грн. | | | |Показники якості: | | | |питома вага кількості призначених допомог до кількості | | | |звернень за їх | | | |призначенням, %; | | | |питома вага кількості звернень до чисельності хворих, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України | | | ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але | | | проживають у будинках, що мають центральне опалення (КТКВК 090414) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Виплата компенсації на оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла | | | особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) мають | | |право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках,| | | що мають центральне опалення | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Виплата компенсації на |Показники затрат: | | |оплату електроенергії, |витрати на надання компенсації на оплату електроенергії, | | |газу та центрального |газу та центрального опалення житла, тис.грн. | | |опалення житла |Показники продукту: | | | |кількість отримувачів компенсації на оплату електроенергії, | | | |газу та центрального опалення житла, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячний розмір компенсації на оплату | | | |електроенергії, газу та центрального опалення житла, | | | |грн/домогосподарство. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (КТКВК 090417) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення поховання |Показники затрат: | | |померлих учасників |чисельність учасників бойових дій, осіб; | | |бойових дій та інвалідів|чисельність інвалідів війни, осіб. | | |війни |Показники продукту: | | | |кількість поховань померлих учасників бойових дій та | | | |інвалідів війни, од. | | | |Показники ефективності: | | | |середній розмір витрат на поховання, грн. | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для | | | проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (КТКВК 090601) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Забезпечення в стаціонарних установах системи соціального захисту населення умов для | | | захисту прав та якості життя дітей з вадами фізичного та розумового розвитку | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення соціальними|Показники затрат (ресурси) | | |послугами в дитячих |кількість установ, од.; | | |будинках-інтернатах для |кількість штатних одиниць, од., | | |дітей-інвалідів та |у тому числі: | | |інвалідів з дитинства |лікарі, од.; | | | |практичні психологи, од.; | | | |реабілітологи, од.; | | | |педагогічний персонал, од.; | | | |середній медичний персонал; од.; | | | |молодший медичний персонал; од.; | | | |соціальні працівники, од.; | | | |інші спеціалісти, од.; | | | |інші працівники, од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість місць в установах, ліжок; | | | |кількість користувачів послуг, осіб; | | | |кількість ліжко-днів, од. | | | |Показники ефективності: | | | |витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на | | | |рік, грн; | | | |чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових| | | |спеціалістів, на одного фахівця, осіб, | | | |у тому числі на одного фахівця з числа: | | | |лікарів, осіб; | | | |середнього медичного персоналу, осіб; | | | |молодшого медичного персоналу, осіб; | | | |соціальних працівників, осіб; | | | |практичних психологів, осіб; | | | |реабілітологів, осіб; | | | |педагогічного персоналу, осіб. | | | |Показники якості: | | | |мінімальний час очікування на надання послуг з моменту | | | |звернення, місяців; | | | |максимальний час очікування на надання послуг з моменту | | | |звернення, місяців; | | | |частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які | | | |потребують цих послуг, %; | | | |житлова площа на одного користувача послуг, кв.м; | | | |частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і | | | |перейшли в інші програми догляду, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для | | | проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести | | | самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні | | | захворювання або інші хвороби (КТКВК 090901) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення в стаціонарних установах системи Міністерства соціальної політики | | | України умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують | | | стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення соціальними|Показники затрат: | | |послугами в будинках- |кількість установ, од.; | | |інтернатах усіх типів, |кількість штатних одиниць, од., | | |пансіонатах для |у тому числі: | | |громадян похилого віку |лікарі, од.; | | |та інвалідів |середній медичний персонал, од.; | | | |молодший медичний персонал, од.; | | | |соціальні працівники, од.; | | | |інші спеціалісти, од.; | | | |інші працівники, од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість місць в установах, ліжок; | | | |кількість користувачів послуг, осіб; | | | |кількість ліжко-днів, од. | | | |Показники ефективності: | | | |витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на | | | |рік, грн; | | | |чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових| | | |спеціалістів, на одного фахівця, осіб, | | | |у тому числі на одного фахівця з числа: | | | |лікарів, осіб; | | | |середнього медичного персоналу, осіб; | | | |молодшого медичного персоналу, осіб; | | | |соціальних працівників, осіб. | | | |Показники якості: | | | |частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які | | | |потребують цих послуг, %; | | | |житлова площа на одного користувача послуг, кв.м; | | | |частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і | | | |перейшли в інші програми догляду, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Навчання та трудове влаштування інвалідів (КТКВК 091203) ( v0011201-11 )** | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення в установах системи соціального захисту населення умов для навчання | | | дітей-інвалідів | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення навчання |Показники затрат: | | |дітей-інвалідів |кількість закладів, од.; | | | |кількість штатних одиниць, од., | | | |у тому числі: | | | |лікарі, од.; | | | |середній медичний персонал, од.; | | | |молодший медичний персонал, од.; | | | |практичні психологи, од.; | | | |реабілітологи, од.; | | | |педагогічний персонал, од.; | | | |майстри виробничого навчання, од.; | | | |соціальні працівники, од.; | | | |інші спеціалісти, од.; | | | |інші працівники, од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість учнів, осіб, | | | |у тому числі дітей-сиріт, випускників, осіб; | | | |кількість ліжко-днів, од.; | | | |кількість ліжок, од.; | | | |кількість людино-місяців навчання, од. | | | |Показники ефективності: | | | |кількість учнів на одного працівника, осіб, | | | |у тому числі на одного працівника з числа: | | | |лікарів, осіб; | | | |середнього медичного персоналу, осіб; | | | |молодшого медичного персоналу, осіб; | | | |практичних психологів, осіб; | | | |реабілітологів, осіб; | | | |педагогічного персоналу, осіб; | | | |майстрів виробничого навчання, осіб; | | | |соціальних працівників, осіб; | | | |витрати на одного учня на рік, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток працевлаштованих учнів до загальної кількості | | | |випускників, %; | | | |відсоток учнів, які вступили на навчання до вищих навчальних| | | |закладів різних форм акредитації, %; | | | |частка учнів-випускників до кількості відповідних | | | |звернень, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до | | | самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КТКВК 091204) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних | | | послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, | | | тимчасового або денного перебування | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення соціальними|Показники затрат: | | |послугами за місцем |кількість установ, од.; | | |проживання громадян, не |кількість відділень, од.; | | |здатних до |кількість стаціонарних відділень постійного проживання, од.;| | |самообслуговування у |кількість стаціонарних відділень тимчасового проживання, од.| | |зв'язку з похилим віком,|кількість штатних одиниць персоналу, од., | | |хворобою, інвалідністю, |у тому числі: | | |а також громадян, які |фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома), | | |перебувають у складних |од.; | | |життєвих обставинах |соціальних працівників, од.; | | | |соціальних робітників, од.; | | | |лікарів, од.; | | | |середнього медичного персоналу, од.; | | | |молодшого медичного персоналу, од.; | | | |інших спеціалістів, од.; | | | |інших працівників, од. | | | |Показники продукту: | | | |чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування | | | |(надання соціальних послуг), осіб, | | | |у тому числі з V групою рухової активності, осіб; | | | |чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням | | | |(наданням соціальних послуг), осіб; | | | |кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного | | | |проживання, од.; | | | |кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного | | | |проживання, од.; | | | |кількість ліжок у стаціонарних відділеннях тимчасового | | | |проживання, од.; | | | |кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях тимчасового | | | |проживання, од.; | | | |кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно, | | | |осіб; | | | |кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично, | | | |осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального | | | |працівника (робітника), осіб; | | | |середні витрати на соціальне обслуговування (надання | | | |соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за | | | |винятком стаціонарних відділень, на рік, грн; | | | |середні витрати на соціальне обслуговування (надання | | | |соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні | | | |постійного проживання на рік, грн; | | | |середні витрати на соціальне обслуговування (надання | | | |соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні | | | |тимчасового проживання на рік, грн. | | | |Показники якості: | | | |відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до | | | |загальної чисельності осіб, які потребують соціальних | | | |послуг, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей- | | | інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої | | | допомоги, фізичними особами (КТКВК 091205) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | | | громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до | | | самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення виплати |Показники затрат: | | |компенсації фізичним |чисельність осіб, які звернулись за призначенням | | |особам, які надають |компенсації, осіб; | | |соціальні послуги |чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за | | |громадянам похилого |надання соціальних послуг, осіб. | | |віку, інвалідам, дітям- |Показники продукту: | | |інвалідам, хворим, які |чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за | | |не здатні до |надання соціальних послуг, осіб, | | |самообслуговування і |зокрема: | | |потребують постійної |інвалідам I групи, осіб; | | |сторонньої допомоги |громадянам похилого віку, осіб; | | |(крім осіб, що |інвалідам II групи, осіб; | | |обслуговуються |дітям-інвалідам, осіб; | | |соціальними службами) |інвалідам III групи, осіб; | | | |хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують | | | |постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, | | | |затвердженому МОЗ, осіб. | | | |Показники якості: | | | |питома вага кількості призначених компенсацій до кількості | | | |звернень за призначенням компенсації, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам (КТКВК 091206) | | | ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання належних реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення діяльності |Показники затрат: | | |центрів професійної |кількість установ для інвалідів, од.; | | |реабілітації інвалідів |кількість установ для дітей-інвалідів, од.; | | |та центрів соціальної |кількість інвалідів, які проходять реабілітацію, осіб; | | |реабілітації дітей- |кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, осіб;| | |інвалідів сфери органів |кількість штатних одиниць, од., | | |праці та соціального |у тому числі: | | |захисту населення |лікарі, од.; | | | |педагогічний персонал, од.; | | | |середній медичний персонал; од.; | | | |молодший медичний персонал; од.; | | | |соціальні працівники, од.; | | | |інші спеціалісти, од.; | | | |інші працівники, од. | | | |Показники продукту: | | | |кількість інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги, | | | |осіб; | | | |кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні | | | |послуги, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік, грн;| | | |середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на | | | |рік, грн; | | | |кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, | | | |загальноосвітні навчальні заклади, осіб; | | | |кількість працевлаштованих інвалідів, осіб. | | | |Показники якості: | | | |відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %; | | | |відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними | | | |послугами, %; | | | |частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, | | | |загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх | | | |чисельності, %; | | | |частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності | | | |випускників, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій | | | (КТКВК 091212) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Обробка інформації з |Показники затрат: | | |нарахування та виплати |витрати на обробку інформації з нарахування та виплати | | |допомог, компенсацій та |допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, | | |субсидій за особовими |тис.грн. | | |справами, за якими |Показники продукту: | | |здійснюються зазначені |загальна кількість справ, од. | | |нарахування та виплати |Показники ефективності: | | | |середні витрати на обробку однієї справи, грн/рік. | | | |Показники якості: | | | |рівень обробки інформації, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | | | (КТКВК 091300) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення надання |Показники затрат: | | |державної соціальної |витрати на надання допомоги інвалідам з дитинства та дітям- | | |допомоги інвалідам з |інвалідам, тис.грн. | | |дитинства та дітям- |Показники продукту: | | |інвалідам |кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства | | | |I групи, осіб; | | | |кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства | | | |II групи, осіб; | | | |кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства | | | |III групи, осіб; | | | |кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до | | | |18 років, осіб; | | | |кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до | | | |18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською | | | |катастрофою, осіб; | | | |кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з | | | |дитинства I групи, осіб; | | | |кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім | | | |інвалідом з дитинства II групи, осіб; | | | |кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім | | | |інвалідом з дитинства III групи, осіб; | | | |кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів | | | |віком до 6 років, осіб; | | | |кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів | | | |віком від 6 до 18 років, осіб; | | | |кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з | | | |дитинства I групи, осіб; | | | |кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з | | | |дитинства II групи, осіб; | | | |кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з | | | |дитинства III групи, осіб; | | | |кількість одержувачів допомоги на поховання дитини-інваліда | | | |віком до 6 років, осіб; | | | |кількість одержувачів допомоги на поховання дитини-інваліда | | | |віком від 6 до 18 років, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства | | | |I групи, грн; | | | |середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства | | | |II групи, грн; | | | |середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства | | | |III групи, грн; | | | |середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до| | | |18 років, грн; | | | |середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до| | | |18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською | | | |катастрофою, грн; | | | |середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з | | | |дитинства I групи, грн; | | | |середньомісячний розмір на догляд за самотнім інвалідом з | | | |дитинства II групи, грн; | | | |середньомісячний розмір надбавки на догляд за самотнім | | | |інвалідом з дитинства III групи, грн; | | | |середньомісячний розмір надбавки на догляд на | | | |дітей-інвалідів віком до 6 років, грн; | | | |середньомісячний розмір надбавки на догляд на | | | |дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років, грн. | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування | | | автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | | | (КТКВК 091303) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення здійснення |Показники затрат: | | |компенсаційних виплат |кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які перебувають на | | |інвалідам на бензин, |обліку для забезпечення автотранспортом, осіб; | | |ремонт, технічне |кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які в установленому | | |обслуговування |порядку забезпечені автомобілем, осіб; | | |автомобілів, |кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають право на | | |мотоколясок, |забезпечення автомобілем, але не одержали його і | | |транспортне |користуються автомобілем, придбаним за власні кошти, осіб; | | |обслуговування |кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають у | | | |користуванні мотоколяски, осіб. | | | |Показники продукту: | | | |кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, | | | |технічне обслуговування автомобілів, осіб; | | | |кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, | | | |технічне обслуговування мотоколясок, осіб; | | | |кількість одержувачів компенсацій на транспортне | | | |обслуговування, осіб. | | | |Показники якості: | | | |частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, | | | |ремонт, техобслуговування автомобілів, до кількості | | | |інвалідів, які забезпечені автомобілями, %; | | | |частка інвалідів, які перебувають на обліку для | | | |безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають | | | |право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, | | | |яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, %;| | | |частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, | | | |ремонт, техобслуговування мотоколясок, до кількості | | | |інвалідів, які забезпечені мотоколясками, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Встановлення телефонів інвалідам I і II груп (КТКВК 091304) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Телефонізація осель інвалідів | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Забезпечення |Показники затрат: | | |встановлення телефонів |кількість інвалідів, що перебувають на черзі на встановлення| | |інвалідам I чи II групи |телефонів, осіб. | | | |Показники продукту: | | | |кількість інвалідів, яким встановлено телефони, осіб. | | | |Показники ефективності: | | | |витрати на встановлення телефону, грн. | | | |Показники якості: | | | |кількість інвалідів, яким встановлено телефони, до кількості| | | |інвалідів, які звернулись для їх встановлення, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим | | | категоріям громадян (КТКВК 170102) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Виплата компенсації підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення | | | окремих категорій громадян | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Проведення розрахунків з|Показники затрат: | | |підприємствами |витрати на компенсацію підприємствам автомобільного | | |автомобільного |транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян, | | |транспорту за пільговий |тис.грн. | | |проїзд окремих категорій|Показники продукту: | | |громадян |кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний | | | |транспорт, осіб; | | | |кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий| | | |проїзд окремих категорій громадян, од. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд | | | |автомобільним транспортом, грн. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному | | | транспорті (КТКВК 170203) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному | | | транспорті | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Проведення розрахунків |Показники затрат: | | |за пільговий проїзд |витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій| | |окремих категорій |громадян водним транспортом, тис.грн. | | |громадян водним |Показники продукту: | | |транспортом |кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним | | | |транспортом, осіб; | | | |кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий| | | |проїзд окремих категорій громадян, од. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд | | | |водним транспортом, грн. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма|Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному | | | транспорті (КТКВК 170302) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета | Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному | | | транспорті | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Проведення розрахунків |Показники затрат: | | |за пільговий проїзд |витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій| | |окремих категорій |громадян залізничним транспортом, тис.грн. | | |громадян залізничним |Показники продукту: | | |транспортом |кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд | | | |залізничним транспортом, осіб; | | | |кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий| | | |проїзд окремих категорій громадян, од. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд | | | |залізничним транспортом, грн. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, % | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| |Програма| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям | | | громадян (КТКВК 170602) ( v0011201-11 ) | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | Мета |Виплата компенсації за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян| |--------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | Завдання | Результативні показники | |--------+------------------------+------------------------------------------------------------| | |Проведення розрахунків |Показники затрат: | | |за пільговий проїзд |витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій| | |окремих категорій |громадян електротранспортом, тис.грн. | | |громадян |Показники продукту: | | |електротранспортом |кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд | | | |електротранспортом, осіб; | | | |кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий| | | |проїзд окремих категорій громадян, од. | | | |Показники ефективності: | | | |середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд | | | |електротранспортом, грн. | | | |Показники якості: | | | |питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, % | ------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений. ** Програма складається у разі наявності відповідних установ.
{ Перелік в редакції Наказу Міністерства фінансів N 75/39
( z0229-11 ) від 09.02.2011 }
Заступник директора
Департаменту місцевих бюджетів
Міністерства фінансів України Г.Б.Маркович
Директор Фінансового департаменту
Міністерства праці та соціальної
політики України Л.А.Мосіневичвгору