Документ z0949-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.09.2016, підстава - z1174-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2002 N 124/671
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2002 р.
N 949/7237
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1267/921 ( z1174-16 ) від 03.08.2016 }
Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва дисків
для лазерних систем зчитування

Відповідно до Закону України "Про особливості державного
регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з
виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем
зчитування" ( 2953-14 ) та з метою удосконалення процедури ведення
обліку виробництва дисків для лазерних систем зчитування
Н А К А З У Є М О:
1. Пункт 2.4 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування,
затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства освіти і
науки України від 03.07.2002 N 71/382 ( z0589-02 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 17.07.2002 за N 589/6877, доповнити
наступними абзацами: "Ліцензіати можуть вести журнали обліку в електронному
вигляді за допомогою програми "Microsoft Word" (із збереженням
файлів з розширенням RTF). У цьому разі ліцензіат зобов'язаний до
п'ятого числа кожного місяця надавати органу ліцензування паперові
копії електронних журналів, в яких ведеться облік. Сторінки мають
бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою ліцензіата та
підписом керівника ліцензіата. Органом ліцензування на першій сторінці ставиться дата,
кількість сторінок, підпис, із зазначенням посади, прізвища, ім'я
та по батькові особи, яка прийняла паперові копії журналів. Паперові копії журналів зберігаються органом ліцензування у
справах кожного ліцензіата протягом терміну дії ліцензії на
провадження господарської діяльності з виробництва дисків для
лазерних систем зчитування".
2. Головному управлінню контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва (Апатенко О.П.),
управлінню авторських та суміжних прав Державного департаменту
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
(Давиденко Т.М.) в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню авторських та суміжних прав Державного
департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової
інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І. і голову Державного департаменту
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
Паладія М.В.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
В.о. Міністра освіти і науки України В.Г.Кременьвгору