Документ z0948-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.09.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2015  № 345


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2015 р.
за № 948/27393

Про затвердження Змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 “Про відомчі заохочувальні відзнаки” (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 11 березня 2013 року № 165, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 року за № 484/23016, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова ЦК Всеукраїнської профспілки
працівників ЗСУД.Т. МірошниченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20.07.2015  № 345


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2015 р.
за № 948/27393

ЗМІНИ
до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

1. У главі І:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

“1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, а також інших осіб заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України (далі – відзнаки).”;

пункт 1.2 після слів “військових професійних свят” доповнити словами “та з інших підстав.”;

абзац перший пункту 1.3 викласти в такій редакції:

“1.3. Відзнакою – Подяка Міністерства оборони України – нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також інші особи за бездоганну службу (працю), старанність, розумну ініціативу та видатні заслуги перед Збройними Силами України.”;

абзац перший пункту 1.4 викласти в такій редакції:

“1.4. Відзнакою – Грамота Міністерства оборони України – нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також інші особи за високі особисті досягнення у службі (праці), зразкове виконання службових обов’язків та видатні заслуги перед Збройними Силами України.”;

абзаци перший та другий пункту 1.5 викласти в такій редакції:

“1.5. Відзнакою – Почесна грамота Міністерства оборони України – нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також інші особи за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних Сил України, високі особисті досягнення у службовій діяльності, відмінні особисті показники у бойовій підготовці, видатні заслуги перед Збройними Силами України, а також командири тих військових частин (підрозділів), які за підсумками навчального року оцінені на “відмінно”, зразкове виконання військового (службового) обов’язку та які вже були нагороджені Грамотою Міністерства оборони України, але не раніше ніж через рік після нагородження нею.

Особу може бути нагороджено Почесною грамотою один раз.”;

в абзаці другому пункту 1.6 цифри “1 500” замінити цифрами “3 000”;

у пункті 1.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

“1.7. Відзнакою – нагрудний знак “Знак пошани” – нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також інші особи за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, досягнення високих показників у військовій, науковій, освітянській та інших сферах діяльності, бездоганну сумлінну службу (працю) та видатні заслуги перед Збройними Силами України.”;

в абзаці другому цифри “2 000” замінити цифрами “3 000”;

в абзаці дев’ятому пункту 1.8 цифри “500” замінити цифрами “1 500”;

пункт 1.9 після слів “не раніше ніж через рік після нагородження нею” доповнити словами “,за винятком нагородження за виконання спеціальних завдань під час особливого періоду.”;

пункт 1.10 доповнити новим абзацом такого змісту:

“нагородження за виконання спеціальних завдань під час особливого періоду.”;

у пункті 1.17 слова “два роки” замінити словом “рік”.

2. У главі ІІ:

пункт 2.4 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

“інших осіб – за ініціативою державних органів, установ, підприємств, організацій, громадських об’єднань тощо – першим заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра оборони України, начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України, які безпосередньо підпорядковані Міністру оборони України.”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

абзац другий пункту 2.6 викласти в такій редакції:

“у разі представлення до нагородження Подякою, Грамотою – подання;”.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. Яциновгору