Документ z0948-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.08.2016, підстава - z0939-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.06.2012  № 344


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2012 р.
за № 948/21260

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 709 від 29.06.2016}

Про затвердження Типових структури і штатів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 544 від 05.09.2013 - Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства соціальної політики
№ 870 від 13.12.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства соціальної політики
№ 870 від 13.12.2013}

Відповідно до пункту 22 Загального положення про центр соціальних служб для сімўї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 року № 1126, та на виконання пункту 4 доручення Кабінету Міністрів України від 20 березня 2012 року № 10984/1/1-12 щодо вдосконалення роботи соціальних служб шляхом повного охоплення соціальними послугами вразливих категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей та своєчасного надання їм підтримки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову структуру і штати республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що додаються.

2. Затвердити Типову структуру і штати районних, міських, районних у містах, районних у містах Києві та Севастополі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що додаються.

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 870 від 13.12.2013}

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 06 вересня 2005 року № 1886 „Про затвердження Типових структури і штатів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2005 року за № 1103/11383.

4. Департаменту сімейної політики (Г.Жуковська) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л.Дроздову.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр


C. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
08.06.2012  № 344


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2012 р.
за № 948/21260

ТИПОВА СТРУКТУРА І ШТАТИ
республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

№ з/п

Посади

Кількість штатних одиниць

місто Київ

Автономна Республіка Крим

Області поза групою

І група областей

ІІ група областей, місто Севастополь

І. Керівництво

1

Директор

1

1

1

1

1

2

Заступник директора

1

1

1

1

1

Усього

2

2

2

2

2

ІІ. Відділ методичного забезпечення соціальної роботи

3

Начальник відділу

1

1

1

1

1

4

Заступник начальника відділу

1

1

1

0

0

5

Головний спеціаліст

4

2

2

1

1

6

Провідний спеціаліст

3

3

3

4

4

Усього

9

7

7

6

6

ІІІ. Відділ організаційно-правової та кадрової роботи

7

Начальник відділу

1

1

1

1

1

8

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

1

1

1

1

1

9

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1

1

1

1

1

10

Провідний спеціаліст

3

3

3

3

3

11

Спеціаліст І категорії

1

1

0

0

0

Усього

7

7

6

6

6

ІV. Фінансово-економічний сектор

12

Завідувач сектору - головний бухгалтер

1

1

1

1

1

13

Головний спеціаліст - бухгалтер

1

1

1

1

1

14

Провідний спеціаліст - бухгалтер

2

2

2

2

1

Усього

4

4

4

4

3

Разом

22

20

19

18

17

У республіканському (Автономної Республіки Крим) та обласних центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр) за відсутності міського Центру відповідними місцевими органами виконавчої влади гранична чисельність може збільшуватись додатково щонайбільше на 8 осіб.

У межах установленого фонду заробітної плати до штатного розпису Центру можуть бути уведені, крім посад державних службовців, такі посади:

завідувача: господарства, копіювально-розмножувального бюро;

касира;

секретаря керівника;

водія автотранспортних засобів - за наявності автомобіля;

прибиральника службових приміщень - відповідно до встановлених нормативів;

сторожа.

{Абзац дев'ятий виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 870 від 13.12.2013}

Директори Центрів залежно від нагальної потреби можуть змінювати чисельність відділу чи сектору в межах граничної чисельності працівників Центру за погодженням з керівником місцевого органу виконавчої влади, який затверджує граничну чисельність працівників зазначеного Центру.

{Типова структура із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 544 від 05.09.2013 - Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 870 від 13.12.2013}

Директор Департаменту
сімейної політики


Г. Жуковськавгору