Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulation on August 10, 2005280
Document z0947-05, valid, current version — Revision on February 7, 2019, on the basis - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.08.2005  № 280


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2005 р.
за № 947/11227

Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 108 від 28.02.2009
№ 762 від 23.12.2009
№ 572 від 22.12.2010
№ 450 від 29.10.2012
№ 286 від 19.05.2014
№ 150 від 11.03.2016
№ 303 від 28.04.2016
№ 366 від 04.08.2016
№ 403 від 22.11.2016
№ 102 від 10.10.2017
№ 147 від 28.12.2017
№ 31 від 05.02.2019}

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390-400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою врегулювання порядку здійснення іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

{Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Зміни до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 № 36 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за № 90/7411 (зі змінами), що додаються.

Зміни до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129), що додаються.

2. Внести до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493 (із змінами) такі зміни:

2.1. Абзац другий пункту 7.8 глави 7 викласти в такій редакції:

"З цих рахунків дозволяється перерахування коштів лише на рахунки нерезидентів-інвесторів за їх інвестиційною діяльністю".

2.2. Пункти 16.3 та 16.5 глави 16 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"раніше помилково перераховані інвестором з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не перевищує раніше перераховану".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

3. Департаменту валютного регулювання (О.А. Щербакова):

після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома:

Операційного та територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів;

Національного депозитарію України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою підготувати кодифікований нормативно-правовий акт з питань регулювання імпорту та експорту капіталу.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови

А.В. Шаповалов

{Положення про порядок іноземного інвестування в Україну втратило чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}on top