Документ z0946-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.08.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2018  № 2635/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2018 р.
за № 946/32398

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 березня 2012 року № 451/5

Відповідно до Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684-р «Про утворення Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Державній кримінально-виконавчій службі України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2012 року № 451/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за № 452/20765 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
15 серпня 2018 року № 2635/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2018 р.
за № 946/32398

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Державній кримінально-виконавчій службі України

1. У розділі І:

1) у пункті 1.2 слова «Міністерства юстиції України» замінити словами «Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» (далі - ЦОЗ ДКВС України)»;

2) у пункті 1.4 слова «Міністерстві юстиції України» замінити словами «ЦОЗ ДКВС України»;

3) пункт 1.8 викласти в такій редакції:

«1.8. Відбір осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, здійснюється СКВК. Склад СКВК затверджується наказом ЦОЗ ДКВС України за поданням начальника структурного підрозділу з питань лікувально-профілактичної роботи з персоналом. До складу СКВК входять не менше двох лікарів, а також представники структурного підрозділу з питань лікувально-профілактичної роботи з персоналом, структурного підрозділу з питань персоналу, структурного підрозділу з питань фінансово-економічного забезпечення, а також структурного підрозділу з питань фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Міністерства юстиції України (за згодою). Голова СКВК та його заступник призначаються зі складу членів СКВК.»;

4) у пункті 1.9 слова «заступника Міністра юстиції України» замінити словами «директора ЦОЗ ДКВС України»;

5) в абзаці шостому пункту 1.11 слова «з структурними підрозділами Міністерства юстиції України» виключити.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.2 слова «Управління охорони здоров’я» замінити словами «Структурний підрозділ з питань лікувально-профілактичної роботи з персоналом ЦОЗ ДКВС України»;

2) у пункті 2.3 слова «Міністерство юстиції України» замінити словами «ЦОЗ ДКВС України».

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1:

в абзаці другому слова «Міністерства юстиції України» замінити словами «ЦОЗ ДКВС України»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«форма первинної облікової документації № 070/о «Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування» або форма первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 28 квітня 2012 року за № 661/20974;»;

2) пункт 3.7 викласти в такій редакції:

«3.7. Витяги з протоколів засідання СКВК структурний підрозділ з питань лікувально-профілактичної роботи з персоналом ЦОЗ ДКВС України направляє до відповідних структурних підрозділів ЦОЗ ДКВС України і до структурного підрозділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Міністерства юстиції України.»;

3) у пункті 3.8 слова «Міністерства юстиції України» замінити словами «ЦОЗ ДКВС України».

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.1 слова «Міністерством юстиції України або міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції» замінити словами «ЦОЗ ДКВС України»;

2) у пункті 4.3 слова «Міністерства юстиції України або міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації» замінити словами «ЦОЗ ДКВС України»;

3) у пункті 4.5 слова «Міністерства юстиції України» замінити словами «ЦОЗ ДКВС України».

5. У розділі V:

1) у заголовку розділу V слова «Міністерства юстиції України» замінити словами «ЦОЗ ДКВС України»;

2) пункт 5.2 викласти в такій редакції:

«5.2. Особи, які прибувають до санаторно-курортного закладу, крім путівки, повинні мати паспорт громадянина України, форму первинної облікової документації № 072/о «Санаторно-курортна карта № _____», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736, або форму первинної облікової документації № 076/о «Санаторно-курортна карта для дітей віком 0-17 років включно», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.».

6. У розділі VI:

1) у пункті 6.2 цифри та слова «1343 «Інші поточні трансферти населенню» замінити цифрами та словами «2730 «Інші виплати населенню»;

2) у пункті 6.3 слова «Міністерством юстиції України або міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань та пробації, у яких» замінити словами «ЦОЗ ДКВС України, у якому»;

3) у пункті 6.5:

в абзаці другому слова «державного секретаря Міністерства юстиції України або керівника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції» замінити словами «директора ЦОЗ ДКВС України»;

в абзаці шостому слова «Міністерства юстиції України або наказ міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції» замінити словами «ЦОЗ ДКВС України»;

4) у пункті 6.7 слова «асигнувань Міністерства юстиції України» замінити словами «коштів ЦОЗ ДКВС України».

Директор Департаменту
публічного права


Л.М. Кравченковгору